STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

O¦RODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

<< Nowsze  Starsze >>

Informacja dla skarbników i księgowych

Napisany przez delegatura 2016-02-04 11:33:28 CET

Informacja dla skarbników i księgowych

W 2016 roku składając zeznanie o podatku i dochodach za 2015 rok obowiązują nowe druki:

- formularz PIT 11(23) - informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2015 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 29 lutego 2016 r. 

- formularz PIT 4 R (6) - informacja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2015 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2016 r

- formularz PIT 8 A R (6) - informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2015 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2016 r.

Uwaga!
O tym czy druki są obowiązujące, informuje numer na pierwszej stronie w prawym dolnym rogu:
w PIT 11 napis PIT 11 (23) 
w PIT 4R napis PIT 4R (6)
w PIT 8 AR napis PIT 8AR (6)
UPL-1 (5) – pełnomocnictwo do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną (dotyczy podatników w ROD w których zawarto umowy z więcej niż 5 osobami (umowa o dzieło, umowa zlecenie, świadczenia dla członków Zarządu)


Dziękuję

Napisany przez delegatura 2015-04-30 09:15:42 CEST

Po 10 latach pracy w Ośrodku Finansowo Księgowym, w ostatnim dniu mojej pracy, pragnę podziękować wszystkim Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, za miłą współpracę, okazałą życzliwość i przyjazną atmosferę w mojej pracy w Polskim Związku Działkowców.

Jednocześnie życzę wszystkim dalszych sukcesów w pracy na rzecz ogrodów oraz pomyślności w życiu osobistym.

Gabriela Sar - księgowa OFK


OBNIŻONA STAWKA ODSETEK USTAWOWYCH.

Napisany przez delegatura 2015-02-17 19:31:40 CETOdsetki ustawowe za zwłokę wynoszą 8 % od 23.12.2014r.
( Dz.U.poz.1858 ) i są naliczane według wzoru:

KZ x L x O
_______________ = On = Opz
365
gdzie:
Kz – kwota zaległości
L – liczba dni zwłoki
O – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczba dni w roku
On – kwota naliczonych odsetek
Opz – kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu.
UWAGA:
Od 31 grudnia 2005 r. zaokrąglenie odsetek za zwłokę następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 240, poz. 2063), czyli do pełnych dziesiątek groszy.
Od 1 stycznia 2006 r. zaokrąglenie odsetek za zwłokę następuje na zasadach określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.), oraz nowelą z dnia 30 czerwca2005 r. (Dz. U. nr 143, poz. 1199).
Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych.

Źródło: Gabriela Sar


Uwaga – Ważne - Pilne

Napisany przez delegatura 2015-01-14 18:04:56 CETW związku z elektronicznym składaniem deklaracji podatkowych
( PIT 11, PIT 4R , PIT 8AR) do Urzędu Skarbowego za rok 2014 jest konieczność udzielenia pełnomocnictwa dla księgowych OFK ,
Dlatego proszę o pobranie druków UPL- 1 (4) w Urzędzie Skarbowym ,w delegaturze lub ściągnąć z strony internetowej ,następnie wypełnić punkt:
A , B1, B2 ,E i do 20 stycznia br. dostarczyć do delegatury.
Proszę to potraktować, jako sprawę bardzo pilną.
UWAGA!
INFORMACJA dotyczy tylko te ogrody, które spisały umowy powyżej 200zł i wypłaciły świadczenia /nagrody dla więcej niż 5 podatników( działkowców).

Źródło: księgowa OFK Gabriela Sar


Szkolenie skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Napisany przez delegatura 2014-05-25 20:45:43 CEST


Ośrodek Finansowo – Księgowy przy Delegaturze Rejonowej PZD Gliwice zawiadamia i przypomina o organizowanym szkoleniu skarbników, które odbędzie się w dniu 27 i 28 maja o godz. 16 /00 w świetlicy przy ul. Mielęckiego 16.

Zapraszam - księgowa OFK Gabriela Sar


Informacja dla skarbników i księgowych

Napisany przez delegatura 2013-12-15 19:47:14 CET


W 2014 roku składając zeznanie o podatku i dochodach za 2013 rok obowiązują nowe druki:

- formularz PIT 11 - informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 29 lutego 2014 r.

- formularz PIT 4 R - informacja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2014 r

- formularz PIT 8 A R - informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2013 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2014 r.

Uwaga!
O tym czy druki są obowiązujące, informuje numer na pierwszej stronie w prawym dolnym rogu:
w PIT 11 napis PIT 11 (20)
w PIT 4R napis PIT 4R (4)
w PIT 8 AR napis PIT 8AR (3)

Źródło: Księgowa Gabriela Sar


Krajowa Rada informuje - 22.02.2013

Napisany przez delegatura 2013-02-22 16:04:22 CET


Od 1 marca 2013 r. dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosić będzie 30 zł, ryczałt za nocleg (150% diety) – 45 zł, a ryczałt na dojazdy (20% diety) – 6 zł. Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.

Źródło: strona KR PZD ( A.J.)


Składka członkowska na 2013 r.

Napisany przez delegatura 2013-01-15 10:24:09 CET

2 stycznia 2013
UCHWAŁA Nr 4/VII/2012
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z 29 listopada 2012 roku
w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2013
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 9 Statutu PZD po zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami ekonomicznymi sytuacji finansowej poszczególnych jednostek PZD i całego Związku oraz po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Finansów i Budżetu PZD postanowiła:
§ 1
Pozostawić składkę członkowską na 2013 r. w dotychczasowej wysokości 19gr. od 1 m2 powierzchni działki.
§ 2
Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej OZ i KR PZD.
§ 3
Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:
1. 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów ROD;
2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:
1. 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
2. z pozostałej kwoty:
 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,
 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.
§ 4
Dla płynności finansowej organów Związku składka członkowska winna być odprowadzana przez:
1. zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2013 roku;
2. okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2013 r.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
SKARBNIK /-/Marian PASIŃSKI PREZES /-/Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Nr 13/2012 strona 15 (G.S.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 16
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 16
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 367
W tym roku stronę odwiedziło » » » 8962
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1422419
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10