STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Informacja ze spotkania informacyjno- szkoleniowego w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach.

Napisany przez delegatura 2024-03-01 14:42:01 CET

Informacja ze spotkania informacyjno- szkoleniowego w Delegaturze Rejonowej
w Gliwicach.


W dniu 27.02.2024 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z prezesami gliwickich ogrodów działkowych.
W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Gliwice - Pan Adam Neumann i Wiceprezydent Pan Mariusz Śpiewok.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach i zarządów ROD.
Podstawowym celem spotkania było uaktywnienie współpracy pomiędzy terenowym aktywem PZD, a władzami samorządowymi i administracyjnymi miasta.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Gliwicach Pan Zdzisław Kowalik witając działaczy PZD i przybyłych gości.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części, a mianowicie: na część informacyjną i roboczą związaną z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD.
Przewodniczący Delegatury Rejonowej w kilku zdaniach określił oczekiwania PZD w stosunku do władz miasta, wymieniając miedzy innymi:
1.Potrzebę objęcia szczególną ochroną istniejących na terenie miasta ogrodów działkowych.
2.Konieczność kontynuowania cyklicznych spotkań władz miasta z działaczami PZD w celu
wzajemnego informowania o najważniejszych problemach i sposobach ich rozwiązywania.
3.Potrzebę materialnego wspomagania ogrodów działkowych w realizacji zadań
inwestycyjnych, które służą zarówno działkowcom jak również wielu mieszkańcom
naszego miasta.
4.Rozważeniu możliwości wygospodarowania terenu dla nowego ogrodu tworzonego z myślą
o działkowcach, którzy stracili uprawiane działki pod realizowane inwestycje miejskie.
Prezydent Neumann zabierając głos pogratulował Przewodniczącemu Delegatury Rejonowej powierzonej funkcji, życząc jednocześnie sukcesów w pracy i owocnej współpracy z władzami miasta.
W dalszej części swojego wystąpienia podkreślił, że miasto bardzo poważnie traktuje ogrody działkowe i związane z nimi problemy starając się je rozwiązywać dla zadowolenia działkowców.
W dalszej części swojego wystąpienia wskazał konkretne przykłady rozwiązywania problemów ogrodowych.
Wiceprezydent - Pan Mariusz Śpiewok zabierając głos wskazał na największe osiągnięcia ostatnich lat. Podkreślił, że Gliwice są w czołówce miast śląskich zajmując drugie miejsce po Katowicach. Jego zdaniem, rozwój Gliwic jest doceniany w skali europejskiej.
Mówiąc o przyszłości wskazał na planowane największe inwestycje, takie jak: budowa szpitala miejskiego, modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej i retencjonowanie wód deszczowych, budowę ścieżek rowerowych i miejsc wypoczynku na łonie natury dla mieszkańców miasta.
W dalszej części spotkania działacze PZD zasygnalizowali wiele nurtujących ich problemów ogrodowych prosząc o pomoc w ich rozwiązaniu.
Do wielu zgłoszonych problemów włodarze naszego miasta odnieśli się bezpośrednio wskazując na sposoby ich rozwiązania. Pozostałe problemy postanowili wyjaśnić i udzielić odpowiedzi zainteresowanym.
W drugiej części spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD.
Przekazano między innymi informacje dotyczące:
- wyboru delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową w Gliwicach i jej
przeprowadzeniem,
- planowanego Okręgowego Zjazdu Delegatów w Chorzowie,
- potrzeby reaktywowania zespołów problemowych Delegatury Rejonowej i dalszej
współpracy z ogrodami.
Podczas tego spotkania omówionych zostało wiele innych spraw organizacyjnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w naszym rejonie.
Reasumując, należy podkreślić, że zakładane cele tego spotkania zostały osiągnięte.
Jesteśmy przekonani, że jedynie dobra współpraca, wzajemne zrozumienie i wymiana poglądów na najbardziej nurtujące nas problemy może przynieść oczekiwane efekty.


Zakończono cykl szkoleń Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Gliwicach, Knurowie i Pyskowicach.

Napisany przez delegatura 2024-02-19 11:00:40 CET

Zakończono cykl szkoleń Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Gliwicach, Knurowie i Pyskowicach.

W dniu 15.02.2024r odbyło się ostatnie szkolenie w nowo otwartej Stacji Kultury Pyskowice. Honorowym Gościem był Burmistrz Miasta Pyskowice Pan Adam Wójcik i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Pani Beata Antosik.

Przedstawiciele Delegatury Gliwice wraz z wiceprezesem Okręgu Śląskiego Panem Zbigniewem Palianem serdecznie podziękowali za współpracę, wsparcie i darmowe użyczanie sal na przeprowadzanie szkoleń i Walnych Zebrań dla ROD z Pyskowic i Toszka.

Wszystkim uczestniczącym w szkoleniach serdecznie dziękujemy za przybycie, zainteresowanie i zadawane pytania.

Przewodniczący DR Gliwice wraz z osobami szkolącymi.

Źródło GS


Szkolenie Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w DR Gliwice dotyczące przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w dniu 02.02.2024r.

Napisany przez delegatura 2024-02-05 12:13:40 CET

Szkolenie Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w DR Gliwice dotyczące przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w dniu 02.02.2024r.


Szkolenie otworzył witając wszystkich Przewodniczący naszej Delegatury Pan Zdzisław Kowalik.
Na wstępie omówił tematykę dotyczącą szkoleń, zmiany jakie zaszły w naszej Delegaturze, czego dotyczyło spotkanie z Posłanką na Sejm Panią Martą Golbik i Senatorem RP Panem Zygmuntem Frankiewiczem.

Osobami szkolącymi byli: Przewodniczący Ośrodka Szkoleniowego w Katowicach Pan Zdzisław Kowalik, Przewodniczący Komisji Inwestycyjmej w Gliwicach Pan Ryszard Bryła, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Pan Zenon Jabłoński, Pani Grażyna Strużyńska Członek Okręgowej Rady w Katowicach.

Dalsze szkolenie odbywało się w formie prezentacji, gdzie poszczególni szkolący omawiali zawarte w nich tematy takie jak: przygotowanie dokumentów i uchwał na Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze i właściwe ich wypełnienie, przygotowanie załączników opłaty ogrodowej, energetycznej i wodnej, właściwe przygotowanie bilansów i preliminarzy, zasady i zmiany dotyczące inwestycji, właściwe przeprowadzenie wyborów Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Delegatów na Okręgowy Zjazd.

Wszyscy szkolący zachęcali Zarządy do dalszego kandydowania i oferowali swoja pomoc w przygotowaniu dokumentów na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze.
Na tym spotkanie zakończono.

Źródło GS


Harmonogram szkoleń Prezesów, Sekretarzy ROD oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w ramach przygotowania i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Napisany przez delegatura 2024-01-30 18:25:37 CET

Harmonogram szkoleń Prezesów, Sekretarzy ROD oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w ramach przygotowania i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.


1 .02.02.2024 godzina 16:00 Delegatura Rejonowa Gliwice ul. Mielęckiego 16
2. 06.02.2024 godzina 16:00 Delegatura Rejonowa Gliwice ul. Mielęckiego 16
3. 07.02.2024 godzina 16:00 Delegatura Rejonowa Gliwice ul. Mielęckiego 16
4. 09.02.2024 godzina 16:00 Delegatura Rejonowa Gliwice ul. Mielęckiego 16
5. 14.02.2024 godzina 16:00 Knurów - świetlica ROD szyb Wschód ul. Sienkiewicza
6. 15.02.2024 godzina 16:00 Pyskowice - Centrum Kultury ul. Wolności 16


W obronie naszych ogrodów działkowych

Napisany przez delegatura 2024-01-30 16:37:56 CET

W obronie naszych ogrodów działkowych


Nowelizacja ustawy dotycząca planu zagospodarowania dokonana przez Sejm IX kadencji, a następnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Techniki z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie projektu planu ogólnego gmin stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Mieszkańcom miast śląskich, ale również całego kraju nie trzeba tłumaczyć czym są ogrody działkowe w naszym życiu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dla kilku milionów Polaków związanych bezpośrednio lub pośrednio z ogrodnictwem działkowym życie bez możliwości pracy i wypoczynku na działce jest wręcz niewyobrażalne.
Musimy zatem zrobić wszystko aby chronić nasze ogrody przed możliwością ich likwidacji
ponieważ wspomagają nasze zdrowie i samopoczucie. Ogrody są prawdziwą oazą zieleni, spokoju i domem dla różnych gatunków ptaków i małych zwierząt.
Z tego powodu z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Działkowców Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz Delegatury Rejonowej w Gliwicach w dniu 29 stycznia br. doszło do spotkania przedstawicieli PZD z przedstawicielami władz ustawodawczych naszego kraju. Spotkanie odbyło się w biurze poselskim znajdującym się w centrum Gliwic.
W spotkaniu uczestniczyli z ramienia władz ustawodawczych; posłanka na Sejm X kadencji - Pani Marta Golbik i senator RP - Pan Zygmunt Frankiewicz. Z ramienia Polskiego Związku Działkowców; pierwszy wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach- Pan Leszek Bucki, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach - Pan Zenon Jabłoński, przewodniczący Delegatury Rejonowej w Gliwicach - Pan Zdzisław Kowalik i członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach - Pan Zdzisław Lisowski.
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i przy wzajemnym zrozumieniu istniejących problemów. Ze strony przedstawicieli władz ustawodawczych bardzo mocno wybrzmiały zapewnienia o chęci dalszej współpracy i pomocy w rozwiązywaniu istniejących problemów ogrodowych. Posłance i senatorowi wręczono stanowisko Delegatury Rejonowej w Gliwicach adresowane do Pana Krzysztofa Hetmana - Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zagrożenia wynikającego z wydanego rozporządzenia.

Źródło
Z.Kowalik


SPOTKANIE DOTYCZĄCE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO / WYBORCZYCH W ROKU 2024

Napisany przez delegatura 2024-01-24 18:56:39 CET

SPOTKANIE DOTYCZĄCE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W ROKU 2024


Dnia 23.01.2024r odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach spotkanie osób wytypowanych do obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w naszej Delegaturze.

Przewodniczący Delegatury Zdzisław Kowalik przywitał wszystkich uczestników wraz z przedstawicielami delegatów OZ Stanisław Kalisz, OR Jan Pękala, Grażyna Strużyńska, oraz przedstawicielami Komisji Rewizyjnej w osobie Zenona Jabłońskiego i Zdzisława Lisowskiego.

Przedyskutowaliśmy wytyczne na Walne Zebrania, uchwały i załączniki do uchwał dotyczące opłaty ogrodowej, wodnej i energetycznej. Na co szczególnie obsługujący powinni zwrócić uwagę na spotkaniach z zarządami jeszcze przed wyłożeniem dokumentów i wypełnieniem zaproszeń na WZ.

Pan Zdzisław Kowalik jako kierownik Ośrodka Szkoleniowego omówił szczegółowo na wyświetlonych slajdach jak należy przygotować się do WZ, jak powinna przebiegać Kampania Sprawozdawczo - Wyborcza. Do dyskusji włączali się wszyscy uczestnicy zebrania dzieląc się wcześniej nabytymi doświadczeniami.

Na tym zebranie zakończono.
Źródło GS

read more...


Harmonogram szkoleń dla nowych działkowców i kandydatów na działkowców w ośrodku szkoleniowym Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach na 2024 rok.

Napisany przez delegatura 2024-01-15 13:47:09 CET

Harmonogram terminów szkoleń

W Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach ul. Mielęckiego 16 odbędą się cykliczne szkolenia dla kandydatów na działkowców oraz nowych działkowców w wyznaczonych terminach :

1. 09.04.2024r godzina 16:00
2. 07.05.2024r godzina 16:00
3. 04.06.2024r godzina 16:00
4. 02.07.2024r godzina 16:00
5. 06.08.2024r godzina 16:00
6. 03.09.2024r godzina 16:00
7. 01.10.2024r godzina 16:00

UWAGA ! Dla ogrodów z terenu Pyskowic i przyległych miejscowości , Knurowa i Szczygłowic szkolenia zostaną zorganizowane w tych miejscowościach, w terminach wzajemnie uzgodnionych,


Życzenia

Napisany przez delegatura 2023-12-22 09:11:10 CET


Niech te Święta upłyną w ciepłej domowej atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół.
Zbliżający się Nowy 2024 Rok niech spełni wszystkie pragnienia, zamysły i oczekiwania, obdarzy zdrowiem i obfituje w same radosne chwile.


Niech ten czas naprawi to, co wymaga naprawy i ulepszy to, co wymaga ulepszenia, a nowa, lepsza rzeczywistość, niech pozostanie już na stałe w całym nadchodzącym Nowym 2024 Roku.
Tego życzą Zarządom oraz wszystkim działkowcom
Pracownicy Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.

Gliwice 2024 r


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 86
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1088
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 4736
W tym roku stronę odwiedziło » » » 21114
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1434571
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10