STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW MAPY OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Senatorowie niemal jednomyślnie przyjęli nową ustawę działkową

Napisany przez delegatura 2013-12-12 16:07:38 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniu dzisiejszym (czwartek) senatorowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę działkową, wraz z czterema poprawkami, które zgłoszone zostały podczas środowej dyskusji nad ustawą. Za przyjęciem ustawy głosowało 71 senatorów. Jedynie senatorowie Andrzej Pająk (PiS, OKW Kraków) i Andrzej Matusiewicz (PiS, OKW Krosno) wstrzymali się od głosu. W Senacie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także delegacja działkowców.

Ustawa wraca do Sejmu

Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza, że ustawa musi teraz wrócić na posiedzenie Sejmu. Już dziś (12.12.br.)o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - które muszą ustosunkować się do zgłoszonych poprawek. Następnie za przyjęciem, bądź też odrzuceniem ustawy działkowej muszą zagłosować wszyscy posłowie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Takie głosowanie, przy dobrej woli posłów oraz Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, mogłoby się odbyć już podczas bieżących obrad sejmowych, które właśnie trwają (11-13 grudnia br.).

Debata w Senacie

Podczas posiedzenia plenarnego Senatu w dniu 11 grudnia senator Witold Gintowt-Dziewałtowski w imieniu połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił izbie wyższej stanowisko ww. komisji ws. ustawy o ogrodach działkowych, rekomendując przyjęcie ustawy bez poprawek. Senator przedstawił najważniejsze regulacje zawarte w opiniowanej ustawie podkreślając, że celem przyjęcia tej ustawy jest dostosowanie prawa do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. skutkującego wygaśnięciem większości istotnych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r., które nastąpi już na początku 2014r. Zaznaczył, że komisje senackie uznały, że aktualne uwarunkowania, stan prawny i stan rzeczywisty, jeśli chodzi o ogrody działkowe przyjęte regulacje stanowią pewnego rodzaju optimum i dlatego powinny być przyjęte przez Senat bez poprawek.

Senacka dyskusja nad ustawą działkową

Podczas dyskusji senatorowie wyrażali głęboką nadzieje, że tą ustawą uda się uspokoić wszystkich tych, którzy chcą dalej uprawiać swoje ogrody działkowe, którzy wkładają w nie tyle serca, tyle pasji i promują dobry, zdrowy styl życia i że będą oni mogli spokojnie pracować w tych ogrodach i rozwijać swoją pasję. - Nie mogłoby się stać nic gorszego niż to, gdybyśmy, zamiast kończyć ten etap, rozpoczynali jego kolejny rozdział – mówił senator Mieczysław Augustyn (PO) i dodał: Chciałbym też wierzyć, że te rozwiązania są wreszcie trwałe.

Senatorowie zadawali też pytania odnośnie nowej ustawy. W odpowiedzi napytanie senatora Jana Rulewskiego(PO) senator-sprawozdawca wyjaśnił, że na terenie jednego ogrodu działkowego będzie działało tylko jedno stowarzyszenie, ale będą mogły być także osoby niezrzeszone mające takie same prawa i obowiązki wynikające z regulaminu ogrodu działkowego, jak wszyscy pozostali.

Senator Jarosław Lasecki (PO) pytał o kwestie dziedziczenia i kiedy ustawa przewiduje możliwość likwidacji ogrodu. Senator Gintowt-Dziewałtowski zapewnił, że żadnych rewolucyjnych rozwiązań ustawa nie wprowadza zarówno w kwestii dziedziczenia, które będzie wyglądało tak, jak dotąd. - Nowe i istotne jest to, że dzisiaj w sposób jednoznaczny ustawa gwarantuje rodzinnym ogrodom działkowym pełną rekompensatę w przypadku konieczności ich likwidacji na przykład z uwagi na inne ważne dobro społeczne. Jest to konieczność wskazania działki zastępczej, jest to konieczność wniesienia odszkodowania i zrekompensowania odtworzenia ogrodu działkowego w innym miejscu – podkreślał senator-sprawozdawca.

Z kolei senator Andrzej Matusiewicz (PiS) pytał m.in. o to czy nowa ustawa daje uprzywilejowanie PZD. - W moim przekonaniu akurat ta ustawa demonopolizuje rolę Polskiego Związku Działkowców, albowiem umożliwia tworzenie się zupełnie niezależnych od PZD rodzinnych ogrodów działkowych. Mało tego, daje wyjątkowe prawa osobom indywidualnym – podkreślał Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Poprawki do ustawy

Podczas posiedzenia zostały też zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, w związku, z czym prowadzący to posiedzenie wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński zwrócił się z prośbą do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania. Jedną z czterech poprawek do ustawy zgłosili senatorowie Aleksander Pociej (PO) i Piotr Zientarski (PO). Zgodnie z wniesioną przez nich poprawką art.41 ust.1 uzupełniony został o zapis zgodnie, z którym przeniesienie praw do działki wymagało będzie nie tylko formy pisemnej, lecz także podpisu potwierdzonego notarialnie. Trzy kolejne poprawki zgłosił senator Kazimierz Kleina (PO). Dwie z nich mają charakter redakcyjny. Trzecia poprawka wprowadza zapis zgodnie, z którym ustawa działkowa wchodzi w życie 19 stycznia 2014r., a nie jak przyjął Sejm 1 stycznia.

Należy mieć nadzieję, że do wszystkich tych poprawek pozytywnie odniosą się posłowie, dzięki czemu ustawa będzie mogła być dalej procedowana. Jeżeli Sejm przyjmie poprawki, wtedy ustawa działkowa trafi na biurko prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie.

ah/mz KR PZD (A.J.)


Senat zagłosował ws. ustawy działkowej

Napisany przez delegatura 2013-12-12 10:20:42 Środkowoeuropejski czas stand.Podczas głosowania nad ustawą działkową w Senacie, które odbyło się 12 grudnia, senatorowie przyjęli 4 poprawki zgłoszone w czasie dyskusji nad tą ustawą i przyjęte przez komisje senackie Gospodarki Narodowej i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza, że ustawa musi wrócić teraz na posiedzenie Sejmu. Już dziś o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

KR PZD ( A.J.)


Spotkanie delegatury i zespołów problemowych

Napisany przez delegatura 2013-12-11 18:20:51 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu dzisiejszym zorganizowane zostało spotkanie, które z uwagi na kończący się rok miało uroczysty charakter. Tematem dominującym były zmiany, jakie w najbliższym czasie czekają działkowców. Było wiele pytań, na które w dniu dzisiejszym jeszcze nie ma odpowiedzi.
Niemniej jednak przeważały zdania dające nadzieje na normalizację pracy Związku.
Nie obyło się tez bez życzeń świątecznych i noworocznych.Źródło i zdjęcia A.J.


Wzięliśmy udział w akcji Szlachetna Paczka

Napisany przez delegatura 2013-12-09 16:24:43 Środkowoeuropejski czas stand.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD oraz wydawnictwo „działkowiec” wspólnie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka, pomagając w ten sposób jednej z podlaskich rodzin, znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

W zaledwie w trzy dni udało się nam zebrać aż 9 kartonów z różnego rodzaju produktami – zaczynając od żywności, poprzez środki chemiczne, kończąc na ubraniach, butach, kocach, pościeli, przyborach szkolnych itp.

Z informacji, jakie dotarły do nas od organizatorów wynika, że paczka trafiła już do wybranej rodziny i sprawiła jej niemałą radość. Cieszymy się, że poprzez ten mały gest mogliśmy wspomóc tych, którzy potrzebują pomocy.

- To bardzo szczytna i szlachetna akcja. Cieszę się, że wzięliśmy w niej udział
i tym samym sprawiliśmy radość jednej z tysięcy potrzebujących rodzin.
- Mam nadzieję, że w przyszłym roku, nie tylko my, ale także okręgowe zarządy dołączą do tej inicjatywy – powiedział Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

KR PZD ( A.J.)


„Ustawa spełnia wszystkie wymagania zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego”

Napisany przez delegatura 2013-12-05 16:18:54 Środkowoeuropejski czas stand.„Mimo wielu przepychanek, opóźnień, wyjścia działkowców na ulice przyznano nam racje procedując projekt obywatelski, opracowany przez samych działkowców. Dziękujemy” – czytamy w stanowisku Prezesów ROD z terenu Delegatury Rejonowej OZŚ w Rybniku.

KR PZD ( A.J.)


Senatorowie zagłosują ws. nowej ustawy działkowej

Napisany przez delegatura 2013-12-05 14:26:30 Środkowoeuropejski czas stand.

11 grudnia (środa) w Senacie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą działkową. Jeżeli Senatorowie przyjmą projekt bez poprawek, to trafi on następnie na biurko prezydenta, który ma maksymalnie 21 dni na jego podpisanie.

Warto przypomnieć, że we wtorek (3 grudnia) nad projektem obywatelskim pochyliły się dwie komisje senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, – które przyjęły projekt, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Komisje zdecydowały także, że senatorem sprawozdawcą będzie Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).

Głosowanie nad ustawą przewidziane jest, jako czwarty punkt podczas 45. Posiedzenia Senatu, które rozpocznie się o godzinie 9. Zachęcamy do śledzenia relacji wideo za pośrednictwem itvSenat

KR PZD ( A.J.)


Komisje senackie skierowały ustawę działkową pod obrady Senatu

Napisany przez delegatura 2013-12-04 10:14:46 Środkowoeuropejski czas stand.


Zakończyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrywany był obywatelski projekt ustawy o ROD i wnoszone do niego uwagi. Senatorowie biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał do wejścia w życie ustawy zaakceptowali ją w całości i odrzucili proponowane zmiany. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Sprawozdawcą na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski (PO).

KR PZD ( A.J.)


Senat rozpocznie prace nad ustawą działkową

Napisany przez delegatura 2013-12-02 14:16:26 Środkowoeuropejski czas stand.


3 grudnia (wtorek) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 15.00. Zachęcamy do śledzenia relacji za pośrednictwem strony internetowej Senatu.

KR PZD (A.J.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen