STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Spalanie na działkach surowo zabronione

Napisany przez delegatura 2014-10-02 16:48:33 Środkowoeuropejski czas letni

Jesienne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi sroga kara.

Bezwzględny zakaz spalania

O tym, że na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów jasno mówi Regulamin ROD. Niestety, w milionowej grupie działkowców zawsze znajdą się pojedyncze osoby, które zlekceważą ten zakaz. Te go typu zachowania są szczególnie rażące dla mieszkańców pobliskich osiedli, kierowców tras komunikacyjnych przebiegających wzdłuż ogrodów, a także działkowców przestrzegających Regulaminu ROD. Dlatego też Krajowa Rada PZD ponownie przypomina wszystkim działkowcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie ogrodów działkowych. Regulamin ROD przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszczenie do spalania porażonych przez choroby i szkodniki części roślin, ale pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązujące – przepisy miejscowe – nie stanowią inaczej. Jednak dziś ten wyjątek już w miastach nie funkcjonuje, bowiem obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych. Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalarniach.

Co zrobić z odpadami?

Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik, który później można ponownie wykorzystać. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Te natomiast, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone.

Kary są srogie
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast Art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi:, Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

KR PZD (a.j.)


Posiedzenie Delegatury

Napisany przez delegatura 2014-10-01 19:18:53 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 01.10,2014 r. Odbyło się wspólne posiedzenie Delegatury i Zespołów Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach. Głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia było;
-wstępna ocena zebrań wszystkich działkowców których już się odbyło 56 ,wszystkie ogrody pozostały w strukturach PZD. Wszystkie te zebrania zostały obsłużone przez członków delegatury i członków poszczególnych zespołów problemowych.
- dokonano oceny poszczególnych ogrodów dotyczące składanie podpisów pod ,,Stop Rozbiórkom Altan'' nie wszystkie zarządy i ogrody wykazały się aktywnością z tego zagadnienia.
- dokonano uzgodnień oraz harmonogramu obsługi zebrań wszystkich działkowców na październik 2014 których odbędzie się 24.
W dyskusji omówiono bieżąca prace delegatury oraz przyjęto harmonogram prac ,które wynikają z nałożonych zadań przez jednostki nadrzędne ,oraz własnego harmonogramu zadań .


Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach ponownie zwracamy się do zarządów oraz działkowców o aktywność ,bo ostateczny termin składania upływa w dniu 05,10 2014r jeszcze w dniu 05.10 2014 r można te podpisy wrzucać do skrzynki pocztowej w Delegaturze w Gliwicach.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 501 tysięcy osób.

Napisany przez delegatura 2014-10-01 17:44:19 Środkowoeuropejski czas letni


Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 501 tysięcy osób.

KR PZD (a.j.)


Działkowcy z ROD "Zacisze" w Stowarzyszeniu PZD

Napisany przez delegatura 2014-10-01 10:55:49 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 27.09.2014r.(sobota) o godz.16.00 gościnnie w Domu Działkowca ROD "1-go Maja" odbyło się w I terminie zebranie wszystkich działkowców z ROD "Zacisze" w celu wyboru Stowarzyszenia,które będzie prowadziło ogród.
Zebranie otworzył v-ce Prezes ROD p.Sebastian Ciągwa,który był jednocześnie przedstawicielem Delegatury i przewodniczącym zebrania wybranym jednogłośnie.
Sekretarzem zebrania był p.Edward Andruszków wybrany jednogłośnie.Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania. Dokumenty te przyjęto jednogłośnie. Jednogłośnie wybrano Komisję mandatową oraz Komisję uchwał i wniosków.

Przewodnicząca Komisji mandatowej Pani Halina Dziuban odczytała protokół,informując zebranych że na 143 uprawnionych działkowców z ROD "Zacisze" w spotkaniu bierze udział 38 osób co stanowi 26, 57%,a więc zebranie w I terminie nie może podjąć uchwały.

W przerwie zebrania przewodniczący zapoznał działkowców z aktualną sytuacją w Związku,zwłaszcza z powołaniem Komitetu do obrony altan oraz zbieraniem podpisów popierających obywatelski projekt dla nowelizacji ustawy Prawo budowlane;projektu nowego Statutu PZD,który uchwali XI Zjazd PZD w dniu 23 pażdziernika 2014r.oraz przebiegu zebrań Stowarzyszeniowych w Delegaturze i PZD.

Po przerwie o godz.16.30 v-ce Prezes ogrodu ponownie otworzył zebranie w II terminie. Na przewodniczącego zebrania,sekretarza zebrania,oraz skład komisji mandatowej i uchwał i wniosków wybrano te same osoby.

Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania.Dokumenty te przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji mandatowej odczytała protokół komisji informując że w II terminie na 143 uprawnionych bierze udział w zebraniu 39 działkowców co stanowi 27,27%,a więc zebranie jest niezdolne do podejmowania uchwały z powodu braku obecności co najmniej 30% liczby działkowców.

Po odczytaniu protokołu Komisji mandatowej Przewodniczący zebrania stwierdził że zgodnie z Art.74 ust.1 Ustawy o ROD z 13.12.2013r. ROD "Zacisze" w Gliwicach pozostaje w Strukturach Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców co zostało przyjęte brawami.

Po zamknięciu zebrania omawiano jeszcze wiele spraw dotyczących ogrodu.

Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa.


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 486 tysiące osób

Napisany przez delegatura 2014-09-30 17:32:45 Środkowoeuropejski czas letni


Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 486 tysiące osób.

KR PZD (a.j.)


Wtorek, więc Basia zaprasza do kolejnego Ogrodu.

Napisany przez delegatura 2014-09-30 08:47:21 Środkowoeuropejski czas letniROD „1 MAJA” …..i nie wiem, od czego zacząć! Spacer po ogrodzie był super, pogoda dopisała i z wrażenia mnie zatykało. Może opowiem najpierw o współczesności.Okazałe bramy wjazdowe, asfaltowe główne aleje, parkingi a przede wszystkim Dom Działkowca od razu rzucają się w oczy. Wszystko jest estetyczne i zadbane. Całkiem słusznie ogród zajął w tym roku pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy ogród w Okręgu Śl. PZD oraz wśród ogrodów Delegatury Gliwice. W tym ogrodzie już kilkakrotnie gościł prezydent miasta Gliwic pan Zygmunt Frankiewicz. Wnętrze świetlicy ma powierzchnię pozwalającą na duże spotkania np. władz miasta z działkowcami.Pan Stanisław Rak-prezes ogrodu stara się bardzo skromnie mówić o ogrodzie, ale duma z osiągniętego sukcesu brzmi w jego opowieściach. W składzie Zarządu jest już od lat 80 tych, obecnie piastuje funkcje prezesa. Zaznacza, że na stan obecny ogrodu pracowały oddanie kolejne Zarządy i działkowcy. Oczywiście ogród posiada sieć elektryczną i wodociągową. Już myślą o następnej inwestycji: wymianie skrzynek elektrycznych, ponieważ niektóre pochodzą jeszcze z lat pięćdziesiątych. Ostatnio postawiono trzy słupy oświetlające aleje- działające na czujniki. Jako że teren jest podmokły zainwestowano w masę studzienek odwadniających. Wyremontowano także aleje. Cały czas coś się tu dzieje.

ROD „1 Maja „ składa się z 463 działek i rozciąga się na obszarze ponad 20 ha. Sama długość ogrodzenia to ponad 3 km. Teraz trochę historii. Ogród powstał w 1946 roku. Następowało to stopniowo zmieniając nieużytki, wysypiska gruzu i zabagnione obszary w działki. Ogród rozciągnięty jest wzdłuż ul. Rybnickiej. Część jego to dawne po niemieckie tereny punktu celnego i straży wojskowej, strzegącej pobliskiego lotniska.. Pierwotnymi użytkownikami działek byli pracownicy PKP, budownictwa, górnictwa i wojska. W latach sześćdziesiątych wiele gliwickich zakładów pomagało-szczególnie materiałowo-w budowie ogrodu. W latach 70tych w znacznym stopniu rozwiązano problem zalewającej wody ujmując ją w betonowe kolektory.


Dożynki w tym ogrodzie obchodzą wraz z działkowcami, ich rodzinami, znajomymi również mieszkańcy osiedla Sikornik. Ten piękny ogród jest bardzo gościnny. Działkowcy starają się, aby ich działki były naprawdę na miarę Najładniejszego Ogrodu i są dobrze zagospodarowane. Mają swoich gołębiarzy i pszczelarzy.Tu nawet rosną kaktusy-chowane tylko na zimę do szklarni…..a działkowcy są tacy sami jak wszędzie, cieszą słonecznymi dniami, plonami, kolorowymi kwiatami i martwią zarazą na pomidorach czy gruszach.

Źródło Barbara Głogowska zdjęcia Krzysztof Głogowski


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 464 tysiące osób

Napisany przez delegatura 2014-09-29 21:10:20 Środkowoeuropejski czas letni


Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 464 tysiące osób.

KR PZD (a.j.)


ROD Jagoda w stowarzyszeniu PZD

Napisany przez delegatura 2014-09-29 19:51:07 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu 28.09.2014 r w ROD ,,Jagoda'' w Gliwicach odbyło sie zebranie wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem.Zebranie otworzył prezes ROD pan Jerzy Batko witając przybyłych działkowców oraz w-ce prezesa OZŚl. Pana Tadeusza Kosowskiego i Kierownika Biura Delegatury PZD w Gliwicach.Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany pan Jerzy Batko , który odczytał porządek i regulamin zebrania a w glosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół w którym komisja stwierdziła iż zebranie w I terminie jest nie prawomocne i nie może podejmować uchwał.Przewoniczacy zamknął zebranie w I terminie i poinformował że zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbędzie się w II termie po 30 min przerwie.W przerwie zabrał głos Kierownik Delegatury który omówił najistotniejsze zapisy ustawy oraz wyroki NSA w sprawie altan oraz zaapelował o składanie podpisów w ich obronie.W-ce Prezes OZ Śl.omówił projekt statutu oraz bieżącą sytuacje w OZ Śl. i Związku .Po 30 min przerwie prezes ROD otwarł zebranie w II terminie i w głosowaniu został ponownie wybrany na przewodniczawcego zebrania. W dalszej kolejności odczytał porządek i regulamin zebrania oraz dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniach wszystkie te kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół w którym stwierdzono iż na 150 wszystkich działkowców w II terminie uczestniczy 62 to jest 41.3% jest prawomocne i może podejmować uchwały.

Po odczytaniu tego protokołu zabrał głos prezes ogrodu który w imieniu zarządu złożył wniosek aby ROD ,,Jagoda''w Gliwicach pozostawić w stowarzyszeniu PZD .Po złożeniu tego wniosku padło wiele pytań na które odpowiadali W-ce Prezes OZŚl. i Kierownik Delegatury po wyjaśnieniu wielu spraw projekt tej uchwały został poddany pod glosowanie ,Uchwała została przyjęta przy 3 głosach wstrzymujących się.ROD pozostał w stowarzyszeniu PZD.


Źródło i zdjęcia Jan Pękala


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 174
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2636
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 15001
W tym roku stronę odwiedziło » » » 72793
Od początku stronę odwiedziło » » » 326303
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen