STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie w ROD „Ptasi Raj „

Napisany przez delegatura 2014-04-28 17:29:50 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 25.04.2014r. w Domu Działkowca ROD im. "Ptasi Raj" w Gliwicach odbyło się w 2-gim terminie o godz. 16: 30 Walne zebranie sprawozdawcze. Frekwencja na zebraniu wyniosła 42,92%

Z ramienia Delegatury PZD w Gliwicach odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie zebrania był Pan Sebastian Ciągwa wykładowca szkoleń związkowych.
W zebraniu w początkowej fazie uczestniczyli również zaproszeni goście : Pani st.strażnik Anna Wronowska i specjalista Pan Grzegorz Ampulski z Straży Miejskiej oraz aspirant Robert Urbaniec przedstawiciel Policji.
W przerwie pomiędzy 1-szym i 2-gim terminem zebrania głos zabierali zaproszeni goście oraz przedstawiciel Delegatury.

Zebranie otworzył Prezes ogrodu Pan Władysław Seta, który zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Sławomira Żurawlow , wybranego jednogłośnie. Sekretarzami zebrania zostali wybrani Pan Józef Zabuga oraz Pani Jadwiga Ogonowska. Wybrano 3-osobowe Komisje: mandatową z Przew. Komisji Panią Barbarą Stanko oraz uchwał i wniosków z Przew. Komisji Panem Leszkiem Narbusz.
Sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe przedstawił Prezes Ogrodu Pan Władysław Seta. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił z-ca przewodniczącego Pan Stanisław Olechowski , sprawozdanie Komisji
Rozjemczej przedstawił przewodniczący Pan Tadeusz Słobczak.Przedstawiciel Delegatury szczegółowo omówił główne założenia nowej Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Omówił prace Zarządu oraz Komisji statutowych w nowych warunkach, jak również nakreślił zadania i obowiązki, jakie czekają działkowców pod nową ustawą. Wskazał o konieczności odbycia w ciągu 12-tu m-cy zebrań wszystkich działkowców dla określenia Stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród, zapoznając działkowców z wymaganiami zwoływania, frekwencji i głosowania podczas 1-szego i 2-giego terminu tych zebrań.W dyskusji przeważały tematy inwestycyjne Ogrodu, a w głosowaniu z niewielką przewagą głosów wygrał temat wykonania ogrodzenia zewnętrznego od ul. Pliszki. Poruszano również temat opłat i wywozu śmieci z ogrodu oraz niefrasobliwość działkowców przy zapełnianiu kontenerów. Zwracano uwagę na wielkość zaproponowanych opłat w 2014r.a uchwały w tym względzie podejmowano większością głosów.

Generalnie w dyskusji widać było troskę zebranych o dalsze-dobre prowadzenie ogrodu.

Po omówieniu wszystkich spraw Prezes Ogrodu podziękował za obecność i dyskusję podczas zebrania, a przedstawicielowi Delegatury podziękował za szczegółowe przedstawienie aktualnej sytuacji Związku i dokładne wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.Po wyczerpaniu wszystkich tematów przewodniczący zebrania, które było dobrze prowadzone, zakończył o godz.20: 05 obrady.

Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa


„Samorządowcy zapomnieli, komu mają służyć ich działania”

Napisany przez delegatura 2014-04-28 10:27:57 Środkowoeuropejski czas letniNowy Sącz dn.05.04.2014r.
Prezes
Polskiego Związku Miast Polskich
Ryszard Grobelny
ul. Robocza 42
61-517 Poznań


Szanowny Panie Prezesie

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wólki" w Nowym Sączu uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 05.04.2014 r. wyrażają sprzeciw i oburzenie Pana listem, jako Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym skierowania
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego celem sprawdzenia zgodności przyjętych rozwiązań z art.21 Konstytucji RP.
Ustawa o ROD z dnia 13.12.2013 r. podpisana przez Pana Prezydenta RP została wywalczona przez działkowców polskich i poparta przez 1 min obywateli naszego kraju.
Dziwimy się, więc, że samorządowcy zapomnieli, komu mają służyć ich działania.
Jeśli samorządowcy dążą do zagarnięcia ogrodów, aby uzyskać za nie pieniądze lub opodatkować ogrody by załatać dziury budżetowe miast kosztem działkowiczów to pytamy się gdzie byli ci sami samorządowcy, gdy zwalniano z podatków firmy zagraniczne inwestujące w Polsce, które do dziś
nie płacą podatków - to znaczy obcy kapitał popierać i zwalniać a swojemu rodakowi dokopać, choć biedniejszy.
My Działkowcy Polscy pragniemy uprawiać działki w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju, bo dość już mamy walki o swoje prawa nabyte od ponad 100 lat działalności działkowej w Polsce, a to gwarantuje nam obecna ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Więc rozgoryczeni Pana działaniami mówimy jednym głosem „ ręce precz od ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych „ Z Poważaniem Działkowcy ROD „Wólki".

Podpisy uczestników walnego zebrania działkowców :

KR PZD (a.j)


KONFERENCJA SZKOLENIOWA

Napisany przez delegatura 2014-04-26 19:12:28 Środkowoeuropejski czas letni
W Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach w dniu 25.04.2014r odbyła się konferencja szkoleniowa na temat ProBioEm.- mikroorganizmów i ich wykorzystania.Spotkanie otworzył Instruktor Krajowy SSI Tadeusz Witek witając zaproszonych gości: pana dr inż. Jacka Wereszczaka oraz pana mgr Wojtka Karpowicza z Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach.Miałam przyjemność już nie po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencjach na ten temat i muszę przyznać, że kameralna atmosfera tego spotkania bardzo sprzyjała pogłębieniu wiedzy i uzyskaniu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.
Wykładowca pan Jacek Wereszczaka w ciekawy sposób krzewił wiedzę o poprawie jakości gleby ograniczając zastosowanie chemii. Przedstawił korzyści z zwiększenia bioróżnorodności i naturalnego łączenia upraw. Preparaty oparte na mikroorganizmach –ProBio Emy mają przyszłość, ponieważ w naturalny sposób ratują i od budowywują naszą ziemię. Likwidują przyczyny rozwoju chorób i szkodników. Pożyteczne mikroorganizmy, którymi zasilimy nasz kompost sterują procesem fermentacji zatrzymując azot i ograniczają wydzielanie metanu. W naszym otoczeniu najwięcej pożytecznych mikroorganizmów znajduje się w kwasie mlekowym a więc w kwaśnym mleku, ogórkach kiszonych, kapuście kiszonej i drożdżach.

KRĄG ZDROWEJ ZIEMI w Polsce to już ponad 30 000 gospodarstw opierających się na korzystaniu przy uprawach z ProBioEmów ograniczających chemię. Wyniki są bardzo dobre: zwiększenie plonów, ich odporności a przede wszystkim walorów smakowych i wizualnych. Wszystkie produkty są wolne od GMO!
Instruktorzy SSI biorący udział w Konferencji z pewnością z chęcią podzielą się z działkowcami zdobytą wiedzą. Można również kontaktować się z Stowarzyszeniem Twoje Życie w Twoich Rękach (w Gliwicach) pod numerem telefonu 601 709 690 gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o Probio Emach i ich dystrybucji.Kilka osobistych uwag. Zaczęłam stosować EmFarme i Em Farme Plus „szczepiąc” moją gliniastą ziemię od ubiegłego roku. Widzę wyraźną poprawę struktury gleby, jest bardziej rozpulchniona i luźna z przepuszczalnymi grudkami. Walczę od kilku lat z pędrakami –drutowcami, które niszczą mi cebulki kwiatowe i kłącza. Właśnie dowiedziałam się że Ema5 z wrotyczem pomoże mi rozwiązać ten problem.
Podsumowanie:, ABY UZDROWIĆ ZIEMIĘ KONIECZNA JEST ZMIANA W MYŚLENIU O KONTAKCIE Z NATURĄ

Instruktor okręgowy SSI Barbara Głogowska

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu

Napisany przez delegatura 2014-04-25 18:36:55 Środkowoeuropejski czas letniKomunikat
w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu


16 kwietnia 2014r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie roszczeń Beaty N. wobec Polskiego Związku Działkowców z tytułu bezumownego korzystania z terenu stanowiącego część ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Wyrokiem tym przyznał na rzecz Beaty N od PZD kwotę 6 235 271 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Łącznie stanowiło to 7 588 496,82 zł.
Orzeczenie to jest kolejnym wyrokiem w sporze, który PZD - broniąc ogrodu i praw działkowców - prowadzi od przeszło 15 lat z Beatą N. Przypomnieć należy, że prawo do terenu, który w ocenie sądu powinien przynosić dochody rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie, Beata N nabyła zaledwie za 80 000 zł. Stało się to możliwe po postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu z 1968r. We wszczętym po 30 latach od wywłaszczenia postępowaniu, Beata N - osoba obca wobec wywłaszczonych - była bardzo aktywna, a najprawdopodobniej wręcz je inicjowała. Zasadnym jest więc opinia, iż sprawa ROD im. 23 Lutego w Poznaniu jest przykładem wręcz patologicznego zjawiska, którego innymi przejawami były głośne sprawy wyłudzania kamienic w Krakowie, „czyścicieli” kamienic w Poznaniu, czy też eksmisji szkół w Warszawie. Skupowanie przez „handlarzy” roszczeń, którzy następnie pod szyldem „prawowitych” właścicieli, bronią swego „świętego” prawa własności i uzyskują horrendalnie wysokie odszkodowania mające się nijak do „włożonego” przez nich wkładu, po raz kolejny znalazło poparcie w sądzie. Tym razem jego ofiarą padli działkowcy.
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu spowodowało, że PZD, a więc KR PZD, okręgowe zarządy i wszystkie ROD, stanęły przez perspektywą działań komornika. Warto przypomnieć, że Beata N. już wcześniej podjęła próbę egzekucji w sposób, który groził paraliżem finansowym wszystkich ROD. Dlatego też KR PZD uznała za konieczne podjęcie decyzji o natychmiastowej realizacji wyroku. Jakkolwiek, bowiem PZD zamierza zaskarżyć to kontrowersyjne orzeczenie w ramach skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, na chwilę obecną nie było możliwe zablokowanie Beaty N, zwłaszcza, że przeprowadzone w dniu 24 kwietnia 2014r. negocjacje nt. ugodowego rozwiązania sporu wskazywały, iż Bata N. w żaden sposób nie jest zainteresowana kompromisem.
Przekazane środki zostały zebrane z funduszy przeznaczonych w KR PZD oraz okręgowych zarządach na inwestycje i oświatę w ROD. Wydatek ten w sposób znaczący wpłynie więc na działania Związku na tych płaszczyznach. Jednak, z uwagi na stan sprawy, na chwilę obecną decyzja o dokonaniu płatności była konieczna. Oczywiście PZD nie zamierza zaprzestać dochodzenia sprawiedliwości i w dalszym ciągu będzie dążył do uchylenia wyroku i odzyskania pieniędzy działkowców. Bo, biorąc pod uwagę całokształt sprawy, nie sposób przyjąć, żeby orzeczenie to można było uznać za sprawiedliwe.

Prezydium KR PZD
Warszawa dn. 25 kwietnia 2014r

KR PZD (a.j.)


Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD

Napisany przez delegatura 2014-04-25 16:16:05 Środkowoeuropejski czas letni

KOMUNIKAT

Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. dokonało oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, które dotychczas się odbyły. Prezydium KR, na podstawie informacji z okręgowych zarządów, bardzo pozytywnie oceniło przygotowanie i przebieg walnych zebrań, które wypełniły zadania statutowe, ale także były okazją do poszerzenia wiedzy o nowej ustawie o ROD. Na zebraniach panowała dobra i spokojna atmosfera oraz toczyła się poważna i pozytywna dyskusja. Podczas tegorocznych zebrań była znacznie większa frekwencja niż w latach ubiegłych, a dyskusja toczyła się wokół spraw ważnych nie tylko dla samego ogrodu, ale i całego środowiska działkowców, również przyszłości PZD. W dyskusji podkreślano i doceniano rolę Związku w tym, co udało się osiągnąć w postaci nowej ustawy o ROD i zażegnania widma likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego, gdyby sejm nie uchwalił nowej ustawy do 21 stycznia 2014 r. Na wielu walnych zebraniach działkowcy dziękowali za ustawę, a także deklarowali pełne poparcie dla PZD. Zwracali szczególnie uwagę na to, że sukces w postaci ustawy nie byłby możliwy bez jedności działania wszystkich działkowców i całego Związku.
Padało również szereg propozycji do nowego statutu, jaki Związek musi uchwalić i wiele pytań w sprawie praktycznego stosowania nowego prawa działkowego.
Dotychczas walne zebrania sprawozdawcze odbyły się w 2700 ogrodach, a szczyt dopiero przed nami, bo jeszcze ponad 2000 ogrodów musi odbyć walne zebrania. Najwięcej walnych zebrań odbędzie się w najbliższą sobotę 26 kwietnia, w niedzielę i w ciągu następnego tygodnia. W okręgach jest na te dni pełna mobilizacja, aby zapewnić uczestnictwo przedstawiciela OZ w każdym zebraniu.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r.

KR PZD (a.j.)


Zaproszenie na konferencję

Napisany przez delegatura 2014-04-24 17:52:35 Środkowoeuropejski czas letni


ZAPRASZAMY

Wszystkich zainteresowanych, oraz tych, którzy nie znają jeszcze mocy ProBio Emów zapraszamy na Konferencję Szkoleniową organizowaną przez Służby Instruktorskie Delegatury PZD Gliwice.
Odbędzie się ona 25.04.2014 r o godz. 10-tej w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach ul. Mielęckiego 16.
Instruktor Krajowy SSI – Tadeusz Witek dołożył wszelkich starań, aby było ciekawie i na najwyższym poziomie.
Będzie u nas gościł pan Wojciech Karpowicz - prezes Stowarzyszenia „Twoje Życie w Twoich Rękach”, który przekaże nam wiele wiadomości o ProBio Emach, ich zastosowaniu w ogrodnictwie i w życiu codziennym. Naprawdę warto przyjść! Zapraszamy.

Instruktor Okręgowy SSI Barbara Głogowska


List Prezydenta Miasta Chorzów do działkowców

Napisany przez delegatura 2014-04-24 16:02:08 Środkowoeuropejski czas letniZ listu Prezydenta Miasta Chorzów skierowanego do działkowców ROD położonych na terenie miasta wynika, że Miasto Chorzów nie planuje przejęcia terenów ROD. Działkowcy z tego miasta mogą czuć się bezpiecznie.

OZ.Śl. (a.j.)


Trwają prace nad nowym Statutem

Napisany przez delegatura 2014-04-24 15:51:51 Środkowoeuropejski czas letni

W Krajowej Radzie PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W dniu 24 kwietnia odbyło się posiedzenie zespołu doradczego, składającego się z prawników związkowych, który został powołany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD). Zadaniem zespołu jest wsparcie działań komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, która ma opracować ostateczną wersję tego dokumentu.

Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że najważniejszym celem zespołu powinno być opracowanie statutu, który będzie odpowiadał na potrzeby działkowców i pomoże im w sprawnym prowadzeniu ogrodów. „Wszystkie propozycje zmian będą musiały zostać szeroko skonsultowane z działkowcami, dzięki czemu będziemy wiedzieli, jakie są ich oczekiwania. Konsultacje są konieczne do tego, by poznać różne punkty widzenia. Musimy stworzyć dokument, który pozostanie w zgodzie z nową ustawą o ROD i ustawą o stowarzyszeniach” – mówił prezes PZD.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali, że wiele zagadnień jest trudnych, dlatego wymagają one szerokiej i dogłębnej analizy. Uznali również, że nie należy przeciągać prac nad statutem, dlatego powinien on zostać przyjęty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.

Obecnie działkowcy funkcjonują w oparciu o zweryfikowany statut, z którego można było jedynie „kolidujące” z nową ustawą zapisy wykreślić, a nie dopisywać nowe.

(mz)

KR PZD (a.j)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

STRONĘ OGLĄDANO DZISIAJ RAZY

W TYM MIESIĄCU STRONĘ OGLĄDANO RAZY

OD POCZĄTKU STRONĘ ODWIEDZIŁO UŻYTKOWNIKÓW

© 2010 by Lex_killmen