STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ROD „JEDNOŚĆ” w Knurowie

Napisany przez delegatura 2015-04-13 19:18:12 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 12.04.2015 rok o godz. 15.30 odbyło się w drugim terminie Zebranie Sprawozdawczo– Wyborcze ROD „ Jedność „ w Knurowie. W oczekiwaniu na drugi termin zebrania przedstawiciel Delegatury Gliwice Zenon Jabłoński , oraz Stanisław Kalisz zapoznali działkowców z aktualną sytuacją w PZD, OZŚL i Delegaturze Gliwice.O godz. 15,30 Prezes ogrodu Pan Henryk Globisz dokonał otwarcia zebrania w drugim terminie , przywitał zebranych działkowców oraz gości. Wybrano Przewodniczącego Zebrania , który prowadził dalszą część zebrania. Odczytano i przyjęto w głosowaniu jawnym porządek zebrania oraz regulamin. Dokonano wyboru sekretarza zebrania , komisji mandatowej , wyborczej , oraz uchwał i wniosków. Prezes ogrodu , oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili swoje sprawozdania za 2014 rok oraz za kadencję. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez działkowców w głosowaniu jawnym.

Zebranie ustaliło , że skład Zarządu będzie liczył 7 osób a Komisja Rewizyjna 3 osoby.
Działkowcy zgłosili do Zarządu 7 osób kandydaci wyrazili chęć kandydowania. Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatury . Zebrani działkowcy jednogłośnie zaakceptowali poszczególnych kandydatów w głosowaniu jawnym.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał dotyczące opłat ogrodowych na 2014 rokDziałkowcy przyjęli uchwały dotyczące opłat ogrodowych w głosowaniu.
Odbyło się 1 posiedzenie wybranych władz ogrodu. Prezesem wybrano Pana Henryka Globisz , natomiast Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Mariola Kruk.

Źródło i zdjęcia Zenon Jabłoński
Zebranie w ROD im ks. Dzierżona

Napisany przez delegatura 2015-04-12 20:07:01 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 11.04.2015r.w ROD im.ks.Jana Dzierżona w Knurowie, w sali I Liceum Ogólnokształcącego odbyło się w II terminie o godz 9.30 walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców z tego ogrodu.

Z ramienia Delegatury Gliwice obsługującym walne zebranie był członek komisji problemowych i wykładowca szkoleń związkowych p.Sebastian Ciągwa. Przygotowanie zebrania i zawiadomienia działkowców o zebraniu odbyło się zgodnie z Statutem PZD,Regulaminem ROD oraz wytycznymi Prezydium Krajowej Rady PZD.

Zebranie prowadził jednogłośnie wybrany p.Zbigniew Dziubiński,który odczytał porządek i regulamin zebrania.

Wybrano komisje mandatową,wyborczą oraz uchwał i wniosków.Sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu ROD przedstawiła prezes ogrodu p.Alina Malesa.Sprawozdania Komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący p. Stanisłw Kalisz.

Po przedstawieniu programu pracy Zarządu na 2015r.i najbliższą kadencję oraz preliminarza finansowego rozpoczęto bardzo rzeczową dyskusję na tematy ogrodowe,a szczególnie dotyczące opłat. Następnie przystąpiono do wyborów.Wybrano 11-osobowy zarząd,a prezesem zarządu został jednogłośnie wybrany p.Zbigniew Dziubiński. Wybrano również 3-osobową komisję rewizyjną,a na przewodniczącą tej komisji wybrano p.Marię Kopeć. Wybrano także 4-ch delegatów na rejonową konferencję przedzjazdową,a mianowicie (podaję w porządku alfabetycznym): pp.Zbigniew Dziubiński; Stanisław Kalisz; Jerzy Pawliczek i Kazimierz Skrobiranda.

Wszystkie uchwały z walnego zebrania przyjęto jednogłośnie.

Na zakończenie zebrania przedstawiciel Delegatury podziękował ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za trud i wysiłek w prowadzeniu ogrodu przez ostatnią 5-letnią kadencję oraz życzył nowo wybranym władzom dużo sukcesów.Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa.Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Napisany przez delegatura 2015-04-12 17:25:23 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 11.04.2015 rok o godz. 14.30 odbyło się w drugim terminie Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ROD „ Urodzaj „ w Gliwicach. W oczekiwaniu na drugi termin zebrania Prezes ogrodu Pan Dieter Gornig , oraz przedstawiciel Delegatury Gliwice Zenon Jabłoński zapoznali działkowców z aktualną sytuacją w PZD , w OZŚL oraz Delegaturze Gliwice.Zebrani działkowcy dokonali wyboru przewodniczącego zebrania , sekretarza ,dokonano wyboru Komisji Mandatowej , Wyborczej , oraz Uchwał i wniosków. Przedstawione sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe , oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone jednogłośnie w głosowaniu jawnym.Ustalono że Zarząd będzie liczył 9 osób a Komisja Rewizyjna 3 osoby. Zgłoszono 9 kandydatów do Zarządu oraz 3 kandydatury do Komisji Rewizyjnej. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał dotyczące opłat ogrodowych na 2015 rok. Uchwały w większości zostały zatwierdzone jednogłośnie.
Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybrał Prezesa ogrodu , którym został Pan Dieter Gornig a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Jerzy Piątek.

Źródło i zdjęcia : Z. Jabłoński

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w ROD Wypoczynek

Napisany przez delegatura 2015-04-11 20:59:50 Środkowoeuropejski czas letniKwiecień to miesiąc, kiedy odbywa się najwięcej Walnych Zebrań w ogrodach. Dziś miałam przyjemność gościć, jako obsługujący z ramienia Delegatury Rejonowej PZD OZ Śl. na zebraniu w ROD „Wypoczynek” w Gliwicach.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD „Wypoczynek” odbyło się gościnnie w świetlicy o ROD „Wyzwolenie”. Rozpoczęło się o godz. 14.30, ponieważ frekwencja w pierwszym terminie (14.00) była zbyt mała (16,9%). Na przewodniczącą Zebrania wybrano panią Anielę Siłuch, która bardzo fachowo w oparciu o druk Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przeprowadziła spotkanie. Wybór Komisji służących potrzebom Zebrania odbył się bardzo sprawnie. Odczytane przez pana prezesa Andrzeja Skulskiego sprawozdania: merytoryczne oraz finansowe były konkretne, rzetelne i zrozumiałe dla wszystkich. Komisja Rewizyjna również pozytywnie oceniła dotychczasową pracę Zarządu. Wybory nowego Zarządu przebiegły wyjątkowo płynnie. W tym ogrodzie działkowcy mają świadomość, że standard bytu w ogrodzie zależy od ich zaangażowania, dlatego też nie było trudności z powstaniem nowego Zarządu. Prezesem ogrodu jednogłośnie ponownie wybrano pana Andrzeja Skulskiego..
Po krótkiej dyskusji dotyczącej bieżących spraw ogrodu zebranie zamknięto.

Źródło i zdjęcia Barbara GłogowskaDaisy Days pod patronatem PZD

Napisany przez delegatura 2015-04-09 22:34:10 Środkowoeuropejski czas letni

W Pszczynie odbędzie się czwarta edycja Daisy Days - imprezy łączącej różne formy aktywności artystyczno-kulturalnej, mające związek z osobą księżnej Daisy Hochberg von Pless - ikony miasta, z jej działalnością i ulubionymi zajęciami. Ogrody Daisy (22-24 maja) organizowane są we współpracy ze szkółkami z regionu południowej Polski oraz pod patronatem Polskiego Związku Działkowców, Związku Szkółkarzy Polskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nawiązując do historii księżnej Daisy i jej pasji do ogrodów, organizatorzy sprawią, że pszczyński rynek na trzy dni utonie w zieleni i kwiatach. Na rynku zagości ponad 10 000 roślin w ok. 500 odmianach. Odbędą się też pokazy i prelekcje na temat urządzania ogrodów na balkonach i działkach, oraz historii ogrodnictwa działkowego.

Cały artykuł można na stronie www.silesiakultura.pl

KR PZD (a.j.)


Prezydent podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”

Napisany przez delegatura 2015-04-09 17:19:49 Środkowoeuropejski czas letni

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m˛ i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m˛. Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Wyrok NSA

Opracowanie projektu „Stop Rozbiórkom Altan” było spowodowane zagrożeniem dla altan działkowych wynikającym z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w swoim orzeczeniu podał definicję altany posługując się słownikiem języka polskiego. Jednak przytoczona przez niego definicja była zupełnie oderwana od rzeczywistego wyglądu i sposobu użytkowania altan w ogrodach działkowych. Nadzór Budowlany, posiłkując się definicją altany podaną w wyroku NSA, zaczął wydawać nakazy ich rozbiórki. Ponadto władze miast uznając, że budynki w ROD nie spełniają kryteriów altany podanych w orzeczeniu NSA, kazały odprowadzać podatki od tych nieruchomości. W zapisach prawa altany zwolnione są od podatku, jednak w oczach wszystkich urzędników to, co od ponad 100 lat było altaną, przestało nią być. Działkowcy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu.

Autorzy projektu

Krajowa Rada PZD nie pozostała obojętna na problemy działkowców. W celu ratowania działkowych altan zainicjowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, którego pełnomocnikiem jest mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Poparcie działkowców

Jak bardzo jest to potrzebny projekt ustawy dla środowiska działkowego pokazało złożonych pod nim ponad 700 tysięcy podpisów poparcia. Przez ostanie miesiące działkowcy nie ustawali jednak w walce o zachowanie swoich altan śląc setki listów w tej sprawie do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu.

Prace nad ustawą

Wysiłek działkowców odniósł skutek. W prace nad zapisami ustawy zaangażowała się nawet Premier Ewa Kopacz, która podczas spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i z pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, zaproponowała rządowe poprawki do projektu, które zostały zaakceptowane przez Związek.

Prace nad projektem w sejmowych i senackich komisjach przebiegły bardzo sprawnie, a swoje uznanie dla ustawy Posłowie i Senatorowie wyrazili w niemal jednogłośnym głosowaniu za jej uchwaleniem.

PZD w obronie działkowców

2 kwietnia 2015 roku na długo zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego. Działkowcy nie muszą się już martwić o dalsze istnienie swoich altan. Jednocześnie pokazali oni niespotykaną już w dzisiejszych czasach solidarność. To najlepszy dowód, że idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa, a ogrody są potrzebne społeczeństwu.

Ten sukces pokazuje także jak PZD potrafi skutecznie bronić działkowców i ogrody. Od momentu powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zebrania 700 tys. podpisów poparcia pod projektem do podpisania ustawy przez Prezydenta RP minęło niewiele ponad 8 miesięcy. Opracowanie i uchwalenie ustawy w tak krótkim czasie było możliwe tylko pod skrzydłami dużej, silnej organizacji, jaką jest PZD. Równocześnie to dowód na to, że przynależność do Związku daje też większą szansę na zachowanie ogrodów działkowych w obecnym kształcie.

(AD)

KR PZD (a.j.)


Szkolenie w delegaturze.

Napisany przez delegatura 2015-04-07 21:17:27 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu dzisiejszym-07.04.2015r, jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbyło się w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach szkolenie kandydatów oraz nowo przyjętych działkowców.Wykład prowadził doświadczony wykładowca pan Zdzisław Kowalik. Głównym tematem były obowiązki i prawa działkowca. Również przybliżenie zagadnień zawartych w Uchwale o ogrodach z 13grudnia2013r. Spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Ze względu na rozpoczynający się dopiero sezon, jeszcze niewielu działkowców uczestniczyło w spotkaniu.Jak ważną rolę odgrywają te szkolenia, niech świadczy fakt, że większość Zarządów warunkuje wydanie Umowy Dzierżawy nowemu działkowcowi przejściem dokształcenia w zagadnieniach poruszanych na szkoleniu. Działkowiec znający swoje prawa i obowiązki, ten, który bliżej poznał historię i działania PZD z pewnością pewniej będzie się czuł w społeczności ogrodu.

Źródło i zdjęcia: Barbara Głogowska.


Ni osiedle, ni ogród

Napisany przez delegatura 2015-04-07 16:44:38 Środkowoeuropejski czas letni

Ustawa o ROD z 2013 roku dała ogrodom możliwość decydowania, czy chcą pozostać w strukturach PZD. 95% działkowców bez wahania wybrało Związek, który zapewnia im stabilny rozwój. W niektórych ogrodach byli jednak i tacy, którzy od lat czekali na możliwość wyodrębnienia ogrodu i doprowadzenia do jego faktycznej likwidacji. Przykładem może być ogród „Metalowiec” w Chojnicach.

Liczące nieco ponad 40 tys. mieszkańców Chojnice w województwie pomorskim leżą w wyjątkowo urokliwej okolicy. Bliskość Borów Tucholskich, sąsiedztwo pięknego jeziora Charzykowskiego sprawia, że dobrze się tu mieszka i równie dobrze odpoczywa, a ziemia w tej okolicy z roku na rok zyskuje na wartości. Spośród istniejących tu od lat ogrodów działkowych największym i najatrakcyjniej położonym jest właśnie „Metalowiec”. Na ponad 20,3 ha, które jeszcze na początku lat 80. były tylko nieużytkami, wydzielono 412 działek. 29 marca 2014 roku, działkowcy na Walnym Zebraniu w chojnickim ROD „Metalowiec” zadecydowali o wyodrębnieniu ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców i powołaniu Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Metalowiec”. Gdy 30 maja 2014 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i zyskało osobowość prawą, przejęło pełną kontrolę nad ogrodem. Wbrew oczekiwaniom wielu działkowców, którzy przez długie lata uprawiali swoje działki i chcieliby to robić w spokoju dalej, ta data nie oznaczała zmian na lepsze. To początek końca ich ogrodu.

Nielegalnie, ale z aprobatą

Po raz pierwszy pomysł uwłaszczenia działek ROD „Metalowiec” pojawił się już 10 lat temu, w 2005 roku. – Wówczas mówiło się o cenie za metr kwadratowy działki na poziomie 5 zł. Tak atrakcyjna, choć mało prawdopodobna cena zawróciła w głowach wielu użytkowników działek – wspomina Wacław Kamiński, wieloletni, były już prezes ogrodu. Wykupieniem ziemi na takich warunkach było zainteresowanych nawet ok. 80% użytkowników. W kolejnych latach o pomyśle mówiło się raz więcej, raz mniej, ale atmosfera wydawała się sprzyjająca, a planom zamiany wieczystej dzierżawy na indywidualną własność i gospodarowania na niej jak na swoim sprzyjały lokalne władze. Część użytkowników działek rozbudowywała swoje altany i zamieszkiwała w nich na stałe. – To nie było tak, że powstawały samowolki budowlane. To działo się z aprobatą władz gminy - burmistrz zachęcał, mówił: „bierzcie sprawy w swoje ręce”. Ludzie byli w ten sposób kuszeni, a jednocześnie nie było problemu z zameldowaniem się na działkach, choć wszyscy wiedzieli, że łamane jest prawo – opowiada Wacław Kamiński. PZD wielokrotnie przypominał o obowiązujących przepisach i ostrzegał przed niezgodną z prawem rozbudową altan. Ale taka możliwość, głoszona oficjalnie przez samorząd, kusiła. Nic więc dziwnego, że wkrótce wyłoniła się grupa działkowców, której najbardziej zależało na uwłaszczeniu. Należeli do niej ci użytkownicy działek, którzy wybudowali na nich pełnowartościowe, całoroczne domy i obawiali się, że jeśli ogród nie zmieni prawnego statutu, będą musieli je na własny koszt rozebrać. To oni najliczniej przychodzili na zebrania, stworzyli grupę inicjatywną zmierzającą do przekształcenia ogrodu w osiedle mieszkaniowe i zaczęli współpracować z władzami gminy, by to osiągnąć.

Już w 2013 roku gmina Chojnice wystąpiła do sądu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wieczystego użytkowania przez PZD terenów ROD „Metalowiec”. Powodem miało być korzystanie z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie. Po prostu, w „Metalowcu” było już ponad 160 „altan”, które dawno przestały spełniać wymogi prawa, a do budowania których wcześniej zachęcały… władze samorządowe.

Komu na tym zależy?

Zanim jeszcze sąd rozpatrzył powództwo, w „Metalowcu” doszło do radykalnej zmiany, którą co odważniejsi nazywają przewrotem. Zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku we wszystkich ogrodach musiały zostać zorganizowane walne zebrania, podczas których działkowcy mogli zadecydować, czy pozostają w Polskim Związku Działkowców. – Na tym zebraniu, na którym postanowiono oddzielić się od PZD, było mniej niż 50% działkowców „Metalowca”. Nie było też przerwy między I i II turą głosowania, co podkreślał także obserwujący wybory przedstawiciel OZ. Mimo tych zastrzeżeń sąd zarejestrował Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „Metalowiec”. Boli mnie to, że dziś sąd przyczepia się do statutu PZD, a przy powstawaniu Stowarzyszenia było tyle uchybień, a jednak zarejestrowano je bez problemu – mówi Jerzy Megger, prezes ROD „Żwirki i Wigury” i przewodniczący Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych w Chojnicach – Choć działkowcom ustawa o ROD niesie tak wiele dobrego, w tym wypadku pomogła się zorganizować tym, którym nie zależało na zachowaniu ROD „Metalowiec”. Stowarzyszenie się wyodrębniło i stało się dla burmistrza stroną.

Drogę do likwidacji ogrodów, którą oficjalnie nazywa się przekształceniem w osiedle mieszkaniowe z funkcją rekreacyjną i możliwością uprawiania działek, otworzyło ostatecznie orzeczenie sądu w Chojnicach z listopada 2014 roku o wygaszeniu wieczystego użytkowania przez PZD terenów ROD „Metalowiec” . – Cały czas brakowało rzetelnej, regularnej informacji, na czym to wszystko będzie polegało, ile będzie kosztowało, jakie skutki przyniesie dla działkowców; co zyskają, a co utracą. Grupa zainteresowana przekształceniem ogrodów w osiedle nie doinformowała działkowców – twierdzi Wacław Kamiński - Tak było nawet ze sprawą cofnięcia PZD prawa do wieczystego użytkowania terenu. To przekłada się nie tylko na cały ogród, ale również, a może przede wszystkim, na każdego działkowicza. Zarząd i najbardziej zainteresowane osoby wiedziały o tym już w listopadzie, a wszystkich poinformowano o tym dopiero w marcu. Straciliśmy prawa wynikające z ustawy – nie możemy otrzymać odszkodowania, bo minęły 3 miesiące, kiedy można się było odwołać od tej decyzji. A zarząd tymczasem podpisał umowę z burmistrzem, która nie została skonsultowana na walnym zebraniu.

…a komu się opłaca ?

Latem 2014 roku, jeszcze przed ogłoszeniem przez sąd wyroku, burmistrz Chojnic ogłosił, że plan miejscowy przewiduje w miejscu dawnego ROD „Metalowiec” teren łączący funkcję zamieszkania, rekreacyjną i uprawy ogrodów. Zgodnie z deklaracjami, dotychczasowi użytkownicy działek będą je mogli wykupić (szacowana cena za m2 to 30-45 zł plus 23% VAT), wykupić prawo do wieczystego użytkowania (jednorazowa wpłata 15% wartości, a później co roku 1%) lub wydzierżawić. W ten sposób „pokojowo” sąsiadować mają na nowym osiedlu domy mieszkalne z działkami. I na pewno będą, przynajmniej na początku, bo ponad 30% użytkowników działek nie zadeklarowało chęci ich wykupienia. – Stowarzyszenie i burmistrz obiecują, że wszyscy będą zadowoleni. Ale tak nie będzie – jeden działkę wykupi, innego nie będzie na to stać. Dla wielu działkowców to kwota, której po prostu nie mają. Co z tymi najbiedniejszymi? Dzierżawa? Może, ale potrzebne będą modernizacje całego terenu – ktoś musi za to zapłacić. O nich się zapomina i hołubi tych, którzy chcą wykupić swoje ogrody. Oni pewnie wkrótce wykupią działki sąsiadów i „Metalowiec” pozostanie tylko dziwnym osiedlem. Boli mnie społeczna niesprawiedliwość, że można coś robić kosztem słabszych – mówi były prezes ROD „Metalowiec”.

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster wiele obiecuje: że przy wycenie działek gmina weźmie pod uwagę, że działkowcy wnoszą „w posagu” wart 2 mln zł wodociąg i infrastrukturę energetyczną. Obiecuje też legalizację już zbudowanych domów, parkingi na obrzeżach nowego osiedla, budowę kanalizacji. Tylko według niego działkowcy nie muszą się martwić o poważniejsze uszczuplenie powierzchni niektórych działek, bo przecież ogrodowe alejki trzeba będzie przerobić na osiedlowe uliczki. Choć w planach są jednokierunkowe, muszą być szersze od obecnych alejek. - Ludzie stracą nie tylko część działek, ale w pasie dróg mają różne urządzenia, np. skrzynki energetyczne, które trzeba będzie na własny koszt rozebrać, postawić w innym miejscu. Usytuowanie terenu wskazuje, że potrzebna będzie przepompownia ścieków, a to jest koszt ok. miliona złotych – Jerzy Megger wylicza wydatki, jakie czekają działkowców. O tych wydatkach nikt z pomysłodawców zmian w „Metalowcu” na razie nie mówi – za wcześnie, żeby straszyć nimi działkowców.

Co pozostaje działkowcom

Determinacja, z jaką część działkowców dążyła do zmian stanu prawnego terenów ROD „Metalowiec” jest zrozumiała. Część z nich zapewne świadomie łamała prawo, budując ponadwymiarowe altany i licząc, że „jakoś to będzie”. Inni uwierzyli lokalnej władzy – skoro zachęcała do działania na własną rękę, skoro legalizowała inne wykorzystywanie działek ogrodowych, meldując tam całe rodziny… Perspektywa rozbiórki tego, co zbudowano niemałym kosztem i wysiłkiem, a przede wszystkim utraty dachu nad głową, najlepiej mobilizowała ich do działania.

Ale jaki cel przyświecał władzom samorządowym Chojnic i samemu burmistrzowi, który był jednym z najgorętszych orędowników przekształcenia ogrodów w niby-osiedle i niby-działki? Po pierwsze, miasto zyskuje 400 działek, z których część jest już zamieszkana, pozostałe pewnie wkrótce takimi będą. Po drugie, za „Metalowcem” pozostawał niezagospodarowany teren o powierzchni 15 ha. Choć położony w atrakcyjnym miejscu, przez lata nie mógł znaleźć nabywcy. Powód był prosty – brak możliwości doprowadzenia infrastruktury, a nawet łatwego dojazdu. Gdy tereny ROD powróciły pod zarząd do gminy, sytuacja zupełnie się zmieniła. - Nie było zainteresowania tą działką, w przetargu nikt jej nie chciał, mimo fantastycznego położenia 4 km od Chojnic i 3 km do Charzyków. Na tych 15 ha może swobodnie być 100 kolejnych działek budowlanych. To będą najlepsze działki w mieście, ale trzeba do nich doprowadzić infrastrukturę. Otwarcie ”Metalowca” daje szansę na przebicie się do tych 15 ha z uzbrojeniem komunalnym - instalacją wodociągową i kanalizacją – mówił burmistrz Finster niespełna miesiąc po wyroku chojnickiego sądu, który wygasił prawo wieczystej dzierżawy przez PZD.

A co z działkowcami, którzy nie chcą, albo nie mogą sobie pozwolić na wykupienie działki? Chyba są tym już zmęczeni i zrezygnowali z walki o swoje prawa. Świadczy o tym choćby mniejsza aktywność wówczas, gdy decydowały się losy ROD „Metalowiec”. A teraz czekają na plan zagospodarowania, którego projekt został właśnie udostępniony mieszkańcom miasta. Uwagi do niego mogą jeszcze zgłaszać do 27 kwietnia, ale ich sytuacji to już nie zmieni. - Działkowcy mieli wieczyste użytkowanie, teraz zostali z niczym, ale do nas się nie zwracają o pomoc – mówi Czesław Smoczyński, prezes OZ w Gdańsku. - Gmina jest właścicielem ziemi i to ona decyduje, co się z nią stanie. W tej sytuacji możemy już tylko służyć informacjami i poradami prawnymi – dodaje Artur Lemański, starszy inspektor ds. terenowo prawnych OZ w Gdańsku.

Przykład chojnickiego ogrodu może być jednak przestrogą dla innych ROD. Nie zawsze atrakcyjnie brzmiące hasła przekładają się na równie udaną praktykę, a koszty z tym związane mogą zniszczyć wiele śmiałych planów. I ci, którzy po prostu chcą nadal pielęgnować swoje ogrody, mogą pozostać w sytuacji podobnej do tej, w której znaleźli się działkowcy Chojnic. - Nagradzani są ci, którzy złamali prawo, a teraz ratują się jak mogą. Pozostali są zmęczeni i mają tego dość. Przykre jest to, że ludzie uprawiali swoje działki przez 30 lat, a nikt im nie powiedział nawet „dziękuję” i „przepraszam” – podsumowuje Jerzy Megger.

(AP)
KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 162
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 162
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 10185
W tym roku stronę odwiedziło » » » 20703
Od początku stronę odwiedziło » » » 594652
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen