STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Narady szkoleniowe

Napisany przez delegatura 2014-02-12 16:05:33 Środkowoeuropejski czas stand.Delegatura Rejonowa w Gliwicach niniejszym informuje, iż odbędą się narady szkoleniowa wszystkich organów statutowych ogrodu, to jest /Członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnych, członków Komisji Rozjemczych oraz osób proponowanych lub przewidzianych na przewodniczących walnych zebrań sprawozdawczych. Zasadniczym tematem będą zagadnienia związane z nowa ustawą o ROD, oraz jakie niesie ona zmiany w bieżących działaniach ROD, zmiany w przepisach i Statucie PZD związane z nowa ustawą, oraz inne przepisy, które będą obowiązywać. Przygotowanie Walnych Zebrań Sprawozdawczych, przygotowanie dokumentów na to zebranie to jest sprawozdań finansowych, sprawozdanie zarządu, sprawozdanie komisji rewizyjnej i rozjemczej za 2013r oraz za od 01.01.14r do 18.01.14r sprawozdań finansowych i innych za ten okres. Następnym bardzo ważnym tematem będzie omówienie toku postępowania, oraz zawiadomień działkowców o zebraniach, które maja określić, jakie stowarzyszenie będzie zarządzać ogrodem. W związku z powyższym prosimy Prezesów o powiadomienie swych władz statutowych, aby wzięli czynny udział w tym szkoleniu. Zwracamy się z prośbą do prezesów ROD o powiadomienie władz statutowych ogrodów, aby wzięli czynny udział w tej naradzie szkoleniowej. Harmonogram tych spotkań w załączeniu.

Kierownik Delegatury Jan Pękala


H A R M O N O G R A M S Z K O L E Ń

Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych, Komisji Rozjemczych i proponowanych kandydatów na przewodniczących zebrań sprawozdawczych terenu Delegatury Rejonowej w Gliwicach.

1. 13.02.14 godz.16,00 w Świetlicy ROD Górnicza Radość:

Arenda, Chryzantema, Dalia Sośnica. Georginia, Górnicza Radość, Kwiat
Brzoskwini, Krakowianka, Kujawianka, Nad Kłodnicą, Nad Wodą, Róża
Górnika, Silesia, Społem, Wiosna.

2. 15.02.14 godz. 14,00 w ROD Mimoza:

Agawa, Hutnik, Karolinka i Karliczek, Kolejarz, Mimoza, Plon, Stokrotka,
Urbana, Wrzos, Meteor, Meteor I

3. 17.02.14 godz. 16,00 w świetlicy POD Witrel:

Witrel, Tulipan, Szyb Wschód., 1000-Lecja, Pod Różą, Jedność, Irys, Irys
II, Ks., Dzierżona, Gożdzik, Biały Aster Gierałtowice.

4. 18.02.14 godz. 16,00 w Delegaturze:

Barbórka, Biała Róża, Bratek, Budowlani, Czerwona Róża.
Gwardii Ludowej, Jagoda, Jaśmin, Krokus, Kwiat Jabłoni, Malwa, Nad
Bytomką, Nowy Start.

5. 19.02.14 godz.16,00 w świetlicy ROD Szarotka:

Biegusa, Jutrzenka, Macierzanka, 1go- Maja. Ptasi Raj, Słonecznik,
Świt, Szarotka, Trynek, Urodzaj,
Zacisze. Dalia Gliwice.

6. 21.02.14 godz.16,00 w Delegaturze:

Nad Potokiem, Nasza Przyszłość, POCH, Pszczółka, Pod Gruszą,
Radość, Śnieżka, Słoneczko, Wójtowianka,
Zakątek Leśny, Wypoczynek, Wyzwolenie, Nadzieja, Nad Stawem,

7 27.02.14 godz.16,00 w MOKiS Pyskowice:

Barbórka Toszek, Nadzieja Toszek, Jaśmin Pyskowice. Konwalia,
Metalowiec, Relaks, Witaminka,
Zaolszany, Zorza, Uciecha, Przyszłość Ziemięcice.


PLANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD

Napisany przez delegatura 2014-02-12 10:23:01 Środkowoeuropejski czas stand.


1. Wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe mogą być prowadzone na terenie ROD po uprzednim ich zgłoszeniu – poprzez Delegaturę Rejonową - do OZ Śl. i po uzyskaniu akceptacji Prezydium OZ Śl. na ich realizację.

2. Zadania stanowiące bieżące konserwacje, naprawy i niemieszczące się w zakresie inwestycji i remontów (odtworzenie stanu istniejącego) nie wymagają zgłoszenia do OZ Śl.

3. Przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe winny posiadać: akceptację członków ROD wyrażoną w uchwale Walnego Zebrania; zabezpieczenie finansowe (środki pieniężne lub i prace społecznie użyteczne).

4. Inwestycje i remonty należy prowadzić zgodnie z Uchwałą nr 4/XXI/2011 KR PZD z dnia 21 czerwca 2011 r. i załączoną do niej Instrukcją o planowaniu i realizacji inwestycji i remontów w ROD, zgodnie ze Schematem Agend i obowiązującymi aktami prawnymi min. Prawem budowlanym.

5. Zarząd ROD może wykonywać swe czynności w zakresie „zwykłego zarządu”, który obejmuje wszelkie działania wynikające z jego kompetencji określonych przepisami związkowymi, które nie wiążą się z zaciąganiem przez ogród zobowiązań finansowych i majątkowych. Natomiast pozostałe zadania wykraczające poza zakres „zwykłego zarządu” wymagają zawsze zgody OZ Śl. zgodnie z Uchwałą Prezydium KR PZD nr 144/2006 z dnia 25 października 2006r.

6. Zakończone zadania inwestycyjne i remontowe winny być rozliczone w przeciągu jednego miesiąca od daty sporządzenia protokołu przekazania zadania do eksploatacji tytułem wystawienia protokołu OT.

Strona OZ.Śl. (a.j.)


Basia z Krzysztofem zapraszają do kolejnego Ogrodu.

Napisany przez delegatura 2014-02-11 09:30:21 Środkowoeuropejski czas stand.
Ogród GWARDII LUDOWEJ można określić jednym słowem - EKSKLUZYWNY!
Położony na obrzeżu miasta ( Stare Gliwice) pięknie wkomponował się w okolice. Dojazd do niego najlepszy jest od ul. Kozielskiej.
Jest to jeden z najmłodszych ogrodów w Gliwicach. W tym miejscu istnieje od 2001r.Pod tą nazwą istniał ogród położony w miejscu gdzie obecnie funkcjonuje Centrum Handlowe „Arena”. Inwestor zapewnił działkowcom teren zastępczy z zaprojektowanym ogrodem przez architektów. Wykonany dokładnie według planu stał się ogrodem bardzo nowoczesnym i funkcjonalnym.Działkowcy tu też wyjątkowo sympatyczni. Widać, że są dumni z swego ogrodu. Oczywiście jak wszędzie są i drobne problemy. Wiosną część działek zostaje podtapiana. Kombinujemy, więc jak by można odwodnić teren.
Przyjemny aromat prowadzi nas do działki gdzie rozpoczyna się wędzenie wędlin.

Jest i Prezes Zarządu pan Ryszard Majka! Zmierza do nas główną aleją z 48 stylowymi lampami. Dostaję „ściągę” o podstawowych danych ogrodu. 152 działki są położone na ok. 10ha, oczywiście jest instalacja elektryczna i wodociągowa. Prowadzeni przez Prezesa i ruszamy pięknymi alejami w najciekawsze miejsca.

Zachodni brzeg ogrodu przylega do rezerwatu „Las Dąbrowa” To raj dla ptaków i drobnej zwierzyny. Resztę ogrodu otaczają pola uprawne i nieużytki.

Ogród wyposażony jest w zamknięty parking, budynki magazynowe i Dom Działkowca. Dla najmłodszych jest duży plac zabaw.

Cały smaczek tych moich wędrówek to odkrywanie ciekawostek ogrodów. Dzięki temu, że prowadzi mnie odpowiednia osoba poznaję super działkowca. Cały czas coś buduje, modernizuje. Wszystko tworzone jest harmonijnie i z gustem.

W tym zielonym budynku, przed którym stoimy znajdują się dwa pomieszczenia. W jednym szklarnia pełna zieleniny, a w drugim ….basen kryty! Pięknie, kolorowo wykafelkowany z kaskadą. Został wybudowany za specjalnymi zezwoleniami UM.
Nie jest to snobizm, ale przede wszystkim miejsce potrzebującego rehabilitacji członka rodziny.

Jak widać do takiego ogrodu to nawet wiosna pcha się wcześniej!

Barbara Głogowska
Foto K. GłogowskiDo prezesów wszystkich ogrodów z terenu pracy Delegatury Rejonowej PZD.

Napisany przez delegatura 2014-02-08 14:55:54 Środkowoeuropejski czas stand.

Delegatura Rejonowa w Gliwicach informuję ze po ukazaniu się na stronie internetowej KR PZD w dniu 07 luty 2014 r. Przewodnika Po Nowej Ustawie o ROD stwierdziła, że jest to dokument, który wyjaśnia wiele spraw oraz będzie bardzo pomocny w bieżących pracach zarządów ROD jak również działkowców. W związku z powyższym zleciła wykonanie tego przewodnika po nowej ustawie, który będzie wręczony każdemu prezesowi ROD na odprawie szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 11.02.2014 r. w ROD Szarotka przy ulicy Pszczyńskiej. ( zobacz w linku komunikaty.)

Źródło: Jan Pękala kierownik delegatury


Przewodnik po ustawie o ROD

Napisany przez delegatura 2014-02-08 09:08:56 Środkowoeuropejski czas stand.


Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców. Przewodnik można pobrać z strony KR PZD.

KR PZD (a.j)


XI posiedzenie OZ. Śl. PZD

Napisany przez delegatura 2014-02-07 21:32:28 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 06.02.2014r w OZ Śl. odbyło się XI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego, którym również brali udział członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, połączone ze szkoleniem aktywu dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych, oraz zebrań działkowców dotyczących wyboru stowarzyszenia ogrodowego. Posiedzeniu brali udział W-ce Prezes Krajowej Rady Pan Tadeusz Jarzębiak oraz Pan mgr. Tomasz Terlecki, którzy zostali przyjęci oklaskami. Posiedzenie otworzył Pan Prezes OZ Śl. Michał Krawczyk, który po przywitaniu gości omówił bieżącą sytuacje, oraz zamierzenia w realizacji zadań przez OZ Śl. na najbliższy czas. Następnie zabrał głos w-ce Prezes Krajowej Rady Pan Tadeusz Jarzębak, który w swym wystąpieniu skupił się na zagadnieniach, nad którymi pracuje KR i jakie wytyczne ukażą się w najbliższy czasie, które będą pomocne zarządom w dalszej pracy w okresie bardzo trudnym dla nich.W dalszej kolejności zabrał głos Pan mgr. Tomasz Terlecki, który w szczegółach omawiał poszczególne paragrafy Nowej Ustawy, i co z nich wynika. Szczególnie skupił się na omówienie zebrań działkowców, które mają podjąć uchwałę, jakie stowarzyszenie będzie zarządzało ogrodem.W tych wystąpieniach wiele spraw zostało w trakcje dyskusji wyjaśnionych, ale zostało jeszcze wiele zagadnień do wyjaśnienia.Źródło i zdjęcia Jan PękalaObywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny

Napisany przez delegatura 2014-02-05 13:51:48 Środkowoeuropejski czas stand.


Sprawa ogrodów działkowych nie schodziła z afiszy przez długie miesiące. To niemalże 18 miesięcy intensywnej walki o być albo nie być dla blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Setki tysięcy listów, petycji i apeli do władz RP i polityków, a przede wszystkim milion podpisów pod inicjatywą obywatelską świadczy nie tylko o ogromnej determinacji działkowców, ale także o tym, jak sprawa ta była i jest ważna dla kilku milionów Polaków.


Nowa ustawa o ogrodach działkowych, którą udało się uchwalić na wniosek obywateli, z całą pewnością zapisze się na kartach historii. Dlaczego? Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej, która przysługuje grupie, co najmniej 100 tysięcy obywateli, to mechanizm demokracji, który w Polsce funkcjonuje dopiero od sierpnia 1999 r. Statystyki nie powalają jednak na kolana. Od 1999r. do 2011r. na 116 komitetów zgłoszonych do marszałka Sejmu, zaledwie jednej trzeciej z nich (39) udało się wnieść skutecznie swój projekt pod obrady Sejmu. Blisko połowie komitetom (49) nie udało się w terminie złożyć projektu ustawy wraz z wymaganą liczbą podpisów, a wielu pomysłodawców nie otrzymało pozytywnej zgody na rejestrację komitetów. Dlaczego? Podstawowym problemem jest to, że cała procedura związana ze złożeniem własnego projektu ustawy do Sejmu jest nie tylko ogromnie pracochłonna, ale wymaga ogromnego poświęcenia i poparcia rzeszy obywateli.


Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej od momentu rejestracji ma zaledwie 3 miesiące na złożenie w Sejmie projektu ustawy wraz z listą zebranych pod nim 100 tysięcy podpisów zawierających bardzo szczegółowe dane, takie jak adres zamieszkania i numer pesel. Komu wydaje się, że jest to łatwe zadanie, niech idzie na ulicę z kartką papieru i spróbuje przekonać, choć 10 osób, by zechciały napisać mu swoje prywatne dane i podpisać się pod jakąś bliżej nieznaną mu inicjatywą. Już samym w sobie sukcesem będzie to, jeśli ktokolwiek zatrzyma się, by wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Pobudzanie zainteresowania opinii publicznej dla zamierzonego przedsięwzięcia to praca niemalże syzyfowa. Niełatwo, bowiem w naszym ospałym społeczeństwie zaktywizować dla tego typu oddolnych inicjatyw odpowiednią liczbę osób, które wzięłyby na siebie ciężar pracy społecznej.


Tylko nieliczni są w stanie tego dokonać. Już samo w sobie zdobycie 100 tys. podpisów jest ogromnym osiągnięciem każdej takiej inicjatywy. Przekroczenie tej liczby niemalże dziesięciokrotnie, to kwestia nie tylko ogromnego i historycznego sukcesu w dziedzinie inicjatyw obywatelskich, ale przede wszystkim to świadectwo zaangażowania i poświęcenia setek tysięcy osób, jak również społecznego poparcia, które w przypadku ogrodów działkowych – jest niezachwiane i niepodważalne.


Nie będą to próżne słowa, jeśli powiemy jasno, że obywatelski projekt działkowców to pierwsza w demokratycznej Polsce inicjatywa, która cieszyła się tak ogromnym poparciem całego społeczeństwa, że była w stanie pokonać wszelkie trudności, które piętrzyły lawinowo niemalże się na każdym kroku. Przeszkód nie brakowało i - jak pokazują ostatnie wydarzenia – nadal nie brakuje, bo „złe licho nie śpi”, a interes i dobro ludzi nieustająco musi walczyć z biznesem i pieniądzem. W tym wypadku nie da się ukryć tego, że 43,5 tys. ha ogrodów to miliony złotych zakopane niczym skarb w ziemi, którą działkowcy pielęgnują własnymi rękoma i o którą są w stanie walczyć do ostatniego tchu.

Jedynie 11 projektów obywatelskich zostało do tej pory uchwalonych, przy czym nie każdy przyjęto w takiej formie, w jakiej został złożony przez projektodawcę. Większość obywatelskich projektów ustaw ma – mówiąc sejmowym żargonem – „wysoki wskaźnik upływu czasu od skierowania”. Są, więc w czołówce projektów ustaw, nad którymi prace zdecydowanie się przeciągają. Obecnie w Sejmie w zamrażarce sejmowej czeka 10 projektów ustaw obywatelskich. Rekordzista - obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na rozpatrzenie czeka od 2008 roku.

Uchwalone przez Sejm ustawy:

ROK Uchwalono ustaw Ile uchwalono projektów obywatelskich?
1999 126 0
2000 97 0
2001 258 3
2002 213 1
2003 226 0
2004 241 2
2005 199 1
2006 193 0
2007 170 1
2008 251 0
2009 232 1
2010 229 0
2011 234 1
2012 134 0
2013 170 1

suma 2973 11


Tabelka pokazuje jak nikły procent, (bo zaledwie 0,36%) stanowią projekty obywatelskie w procesie legislacyjnym w polskim parlamencie w ciągu ostatnich 15 lat. Uchwalenie, więc choć jednego projektu złożonego przez grupę obywateli jest niebywałym sukcesem, zaś dzień wejścia w życie ustawy obywatelskiej powinien być świętem społeczeństwa obywatelskiego.


Projekt obywatelski w liczbach:

- ustawa o ROD jest 11 projektem obywatelskim przyjętym przez Sejm w ciągu 15 lat istnienia inicjatywy obywatelskiej

- 432 dni – tyle trwał proces legislacyjny obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych od momentu jego wpłynięcia do Sejmu do czasu podpisania ustawy przez Prezydenta

(12.10.2012 projekt ustawy wpłynął do Sejmu - 18.12.2013 B. Komorowski podpisał ustawę)
- do projektu złożono blisko 250 poprawek (ok. 130 poprawek złożyły kluby PO, SP, PiS, RP, TR i ID, prawie 40 poprawek wpłynęło od różnych resortów, ok. 50 poprawek złożył Komitet, a kilkadziesiąt zostało złożonych przez Biuro Legislacyjne w tracie prac)
- prace w podkomisji trwały 5 miesięcy
- działkowcy pięciokrotnie pikietowali, manifestowali i protestowali na ulicach miast
- ogólnopolska manifestacja zgromadziła 15 tys. działkowców, którzy pokojowo manifestowali pod Sejmem i Kancelarią Premiera
- Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który prowadził kampanię promującą projekt obywatelski oraz zbierał pod nim podpisy zgromadził w sumie 1180 osób
- Premier Donald Tusk 3 razy osobiście spotkał się z przedstawicielami PZD, na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, oraz pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomiejem Piechem i mec. Tomaszem Terleckim
- Marszałek Sejmu Ewa Kopacz dwukrotnie przyjęła delegację przedstawicieli PZD
- pod projektem obywatelskim zebrano rekordowo dużą liczbę podpisów – 924801
- projekt poparli nie tylko działkowcy, ich rodziny, ale także znane postacie jak żużlowiec Andrzej Huszcza, politycy samorządowi i organizacje tj. OPZZ, INSPRO Instytut Spraw Obywatelskich, PZERI i inni.

- w obronę działkowców włączyło się także Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, które skierowało w tej sprawie listy do polskich władz
- ponad 2 tys. listów do polskiego Premiera, Prezydenta, Marszałek Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do klubów parlamentarnych przesłali działkowcy europejscy – solidaryzując się w polskimi użytkownikami działek

- to pierwszy apolityczny projekt obywatelski, który zamiast dzielić połączył, – bowiem poparły go wszystkie partie bez względu na polityczne poglądy

- Blisko 200 tys. maili wysłali działkowcy korzystając z internetowej aplikacji dostępnej na stronie Komitetu wysyłając listy do posłów z sejmowej podkomisji, Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także do Marszałek Sejmu i Kancelarii Premiera

- ponad 5,5 tys. zbiorowych stanowisk i apeli skierowali działkowcy w obronie obywatelskiej ustawy o ROD

- działkowcy zorganizowali setki indywidualnych spotkań z posłami i senatorami, podczas których przekonywali o słuszności zapisów projektu obywatelskiego i konieczności szybkiego uchwalenie tej ustawy, by zabezpieczyć wieloletni dorobek działkowców przed likwidacją

Tajemnica sukcesu działkowców?

We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Sondaż ten pokazał, że działkowcy bezsprzecznie cieszą się szerokim społecznym poparciem. Aż 88% Polaków poparło dalsze istnienie ogrodów działkowych. Sondażowe dane urzeczywistniły się podczas zbierania podpisów pod projektem obywatelskim. Masowość akcji zbierania podpisów i rosnące z dnia na dzień poparcie zbierane wśród śniegu, mrozu i lodu pokazało ogrom poparcia całego społeczeństwa dla ogrodów działkowych. Przyszłość i rozwój ogrodnictwa działkowego to bardzo ważna sprawa nie tylko dla społeczności działkowej i ich rodzin, ale, jak pokazują niedawne doświadczania, dla całego społeczeństwa.
Społeczne poparcie, niezwykłe zaangażowanie całego środowiska działkowego, prężna działalność Polskiego Związku Działkowców, który nie ustawał w walce i nie poddawał się politycznym grom i manipulacjom, i do końca walczył o dobre prawo działkowców i ogrodów, to tylko składowe tego sukcesu. Jedną z nich jest także kompromis, bez którego tej ustawy nie byłoby w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie. Kompromis jednak nie dotyczy konstytucyjności przepisów, bowiem tu miejsca na kompromis nie ma. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r., przede wszystkim zapewnia pluralizm w ogrodach i wolność zrzeszania się działkowców w stowarzyszenia. Obywatelski projekt ustawy działkowej, który 19 stycznia br. stał się obowiązującym prawem nie tylko potwierdza fakt, że interesy społeczne można – w pewnej mierze – artykułować i efektywnie o nie zabiegać ponad podziałami politycznymi, ale tez pokazuje, że w jedności siła. Ten sukces, jakim jest uchwalona ustawa, nie byłby możliwy bez zaangażowania tysięcy działkowców. I choć nie brakuje w dalszym ciągu tych, którzy nie mogą odżałować tego, iż tysiące hektarów ziemi, na której znajdują się ogrody, nadal pozostanie w rękach działkowców, to tym razem dobro ludzi – działkowców - zwyciężyło w walce z deweloperami i innymi grupami interesu, którzy na ogrody działkowe patrzą jedynie przez pryzmat ich wartości finansowej.Agnieszka Hrynkiewicz KR PZD (a.j)


Dzisiaj kolejny Ogród, do którego zaprasza nas Basia

Napisany przez delegatura 2014-02-04 09:49:30 Środkowoeuropejski czas stand.

BRATEK – kończy moje spacery po tym kompleksie ogrodowym. Prawie 60letni ogród z 145 działkami położony jest na7,24h. Wejście do ogrodu znajduje się od strony ul. Kozielskiej i ul. Kozłowskiej. Położony jest w cichym zakątku, częściowo wśród łąk z dala od ruchu drogowego. Posiada prąd i dostęp do 13 studni.Stworzyli ten ogród pracownicy Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych (GZUT).Z przyjemnością zaglądam na zadbane działki i „wypasione” altany. Większość działek jest typowo rekreacyjna.
Jednak szklarnie i tunele świadczą też o uprawach prowadzonych przez działkowców. Podziw budzi duży plac zabaw dla dzieci.Pomimo dwukrotnych odwiedzin tego ogrodu nie udało mi się spotkać nikogo z działkowców.Licząc na jakieś ciekawostki dzwonię do Prezesa Zarządu pana Zdzisława Bienieckiego. Ma się, czym pochwalić.Jest świetlica, warsztat i magazyn. W ogrodzie jest jeszcze jeden pszczelarz posiadający cztery ule. Doroczne dożynki przy muzyce orkiestry cementują rodzinną atmosferę. W sezonie można spotkać wielu spacerowiczów oraz rowerzystów.
Jest i „bomba” – dowiaduję się, że BRATEK posiada jeszcze dwa tereny z działkami. Jeden przy ul. Śliwki i drugi przy ul. Św. Małgorzaty. Znajduje się tam po kilkanaście działek. Gnana ciekawością, pomimo siąpiącego deszczu postanawiam dziś (2luty2014r) tam zajrzeć.Odnaleźć je jest trudno. Nie ma nigdzie żadnych tablic informacyjnych o terenie ogrodu. Wciśnięte pomiędzy budynki mieszkalne i garaże wyglądają trochę smutno. Większość jest zaniedbana.Obserwuję coraz większe zainteresowanie działkami wśród młodych ludzi i mam nadzieję, że te nieco zapomniane jeszcze rozkwitną.
Barbara Głogowska
Foto K. Głogowski


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen