STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Posiedzenie Prezydium OZ. Śl.

Napisany przez delegatura 2014-04-14 18:54:12 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 14.04.2014r.w OZ.Śl. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu z udziałem Kierowników Delegatur Rejonowych.Posiedzeniu przewodniczył w-ce prezes OZ.Śl. pan Józef Noski. Tematami posiedzeń była bieżąca sytuacja w OZ.Śl. I informacje składane przez Kierowników Delegatur Rejonowych z zebrań sprawozdawczych oraz zebrań działkowców. Sprawy dotyczące inwestycji na ROD podejmowanie uchwał z tego zakresu.Omówiono przygotowania do XII posiedzenia OZ, które odbędzie się w dniu 16 04.2014r, które podejmie uchwały zatwierdzające z działalności merytorycznej i finansowej OZ.Śl. za 2013r, oraz przyjmie plan działania merytoryczny i finansowy OZ.Śl na 2014r.

Źródło i zdjęcia Jan PękalaOkręgowa Komisja Inwestycyjna

Napisany przez delegatura 2014-04-14 18:02:01 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 14.04.2014r odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Inwestycyjnej, której przewodniczył W-ce prezes OZ.Śl. Pan Jan Jaworek. Na tym posiedzeniu dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej przy OZ.Śl., którym został Pan Tadeusz Kosowski.

Komisja Inwestycyjna na tym posiedzeniu przyjęła plan działania na 2014r, szczególnie w zakresie przyznawana i rozliczania dotacji. W dyskusji zwracano szczególną uwagę, aby dokumenty na dotacje były kompletne i zgodne z przepisami z tego zakresu, szczególnie z uchwałą nr.4/XXI/2011 KR z dnia 21 czerwca 2011r.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Zebranie w ROD Śnieżka.

Napisany przez delegatura 2014-04-13 17:07:41 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 12 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze w ROD „Śnieżka” w Gliwicach. Zebranie otworzył prezes ogrodu Pan Zdzisław Kowalik.
Przewodniczącą zebrania była Pani Bolesława Kostecka.


W oczekiwaniu na drugi termin Prezes przestawił znaczenie dla działkowców podpisanej w dniu 13 grudnia 2013 r ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Swój krótki wykład uatrakcyjnił pokazem zdjęć, korzystając z sprzętu multimedialnego.

Wszystkie Uchwały i plan pracy proponowany przez Zarząd ogrodu przegłosowano jednogłośnie.

Źródło i zdjęcia Gabriela Sar


Zebranie w ROD Jedność

Napisany przez delegatura 2014-04-11 21:08:58 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 06.04.2014r w Domu Działkowca ROD ,,Witrel'' w Knurowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,Jedność''. za 2013r i za od 01.01-18.01,2014r. W zebraniu uczestniczyło 90 działkowców, co stanowiło 24% w związku, z czym odbyło się w II terminie.
W oczekiwaniu na II termin członek Delegatury Rejonowej w Gliwicach i członek OZ.Śl.. pan Stanisław Kalisz, przedstawił obecna sytuacje w Związku. Zwracając szczególna uwagę na zapisy w nowej ustawie o ROD z dnia 13.grudnia 2013r a dotyczące Zebrań Działkowców, które ma wybrać stowarzyszenie do zarządzania ogrodem.

Następnie zebranie otworzył Prezes ROD Pan Henryk Globisz, który po powitaniu uczestników zebrania zaproponował na przewodniczącego dzisiejszego zebrania pana Józefa Oszusta, przedstawioną kandydaturę przegłosowano jednogłośnie. Po odczytaniu porządku obrad i regulaminu obrad, przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji. Następie sprawozdanie merytoryczne i finansowe złożył prezes ogrodu. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej składali ich przewodniczący. W dalszej kolejności Prezes ROD przedstawił plan pracy i preliminarze finansowe na 2014r.

Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiła dyskusja, która przebiegała rzeczowo i na tematy ściśle związane z ogrodem. Po dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, celem ich przyjęcia, po ich przedstawieni zostały przyjmowane przez zdecydowaną większość obecnych na zebraniu.

Foto i źródło Stanisław Kalisz


Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013r.

Napisany przez delegatura 2014-04-11 14:59:04 Środkowoeuropejski czas letniKOMUNIKAT
O STANIE POSIADANIA PZD NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
NA PODSTAWIE ANKIET STANU ORGANIZACYJNEGO PRZEKAZANYCH PRZEZ OZ PZD


Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2013 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.

Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR PZD w dniu 10.04.2014 r. przyjmując poniższe dane w zakresie badanych kryteriów:

I. Liczba ROD - 4926
w tym liczba ROD stałych: położonych w miastach wynosi 4103, podmiejskich - 761, w tym liczba ROD czasowych: położonych w miastach wynosi 58, podmiejskich - 4,

II. Powierzchnia ROD - 43 236,9705 ha
w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi 35 828,6247 ha, podmiejskich - 7240,7044 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 159,9014 ha, podmiejskich - 7,7400 ha,

III. Liczba działek - 963 351
w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 831 302, podmiejskich - 128 025, w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 3727, podmiejskich - 297,

IV. Powierzchnia działek - 33 913,0022 ha
w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich wynosi 28 416,5310 ha, podmiejskich - 5384,5816 ha,
w tym powierzchnia działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 105,8896 ha, podmiejskich - 6,0000 ha,

V. Liczba terenów - 7 526
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 6543, podmiejskich - 907, w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 72, podmiejskich - 4,


Sporządził: Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

Warszawa dnia 10.04.2014 r.

KR PZD (a.j.)


Zebranie w ROD Zacisze

Napisany przez delegatura 2014-04-11 13:56:57 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 10.04.2014r.w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej na Osiedlu Sikornik odbyło się w 2-gim terminie Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Zacisze". Frekwencja na zebraniu wyniosła 25,17%

Z ramienia Delegatury Rejonowej w Gliwicach przedstawicielem i odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie zebrania był Pan Sebastian Ciągwa, który jednocześnie pełni funkcję v-ce Prezesa tego Ogrodu.

W przerwie pomiędzy 1-szym i 2-gim terminem zebrania przedstawiciel Delegatury omówił aktualną sytuację Związku po uchwaleniu Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. oraz zasady funkcjonowania Ogrodów w świetle nowej ustawy. Przedstawił również konieczność przeprowadzenia prac przygotowawczych do odbycia zebrań "Stowarzyszeniowych" wszystkich działkowców ogrodu w terminie 12 m-cy, dla spełnienia wymogów art.69 uchwalonej Ustawy o ROD.Zebranie otworzył Prezes ogrodu Pan Stanisław Gorczyński, który zaproponował na przewodniczącego zebrania Pana Sebastiana Ciągwę. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie. Do Prezydium zebrania wybrano długoletniego i zasłużonego działkowca Pana Bolesława Szczepankiewicza. Sekretarzem zebrania został wybrany Pan Edward Andruszków. Wybrane Komisje: mandatowa oraz uchwał i wniosków prowadziły Panie Ewa Ziaja i Maria Berestecka. Po przedstawieniu sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej oraz zapoznaniu zebranych z planem pracy i preliminarzem finansowym na 2014r. rozpoczęła się dyskusja.W dyskusji dominował temat przeprowadzenia planowanej inwestycji wykonania ogrodzenia zewnętrznego ogrodu od strony wschodniej. W głosowaniu zdecydowaną większością głosów wybrano wariant najbardziej racjonalny i zadawalający działkowców. Wszystkie uchwały dotyczące opłat i pracy działkowców w 2014r. zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie przewodniczący zebrania podziękował działkowcom za przybycie i konstruktywną dyskusję. Wyraził również podziękowanie dla Kierownictwa Delegatury Gliwice za pomoc i dobrą opiekę nad naszym ogrodem ROD "Zacisze".

Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa
W PZD trwają intensywne prace nad nowym Statutem

Napisany przez delegatura 2014-04-11 09:28:50 Środkowoeuropejski czas letniPodczas ostatniego posiedzenia KR PZD, które odbyło się 27 marca br., powołana została specjalna komisja, której zadaniem jest opracowanie projektu statutu. Jej działania dodatkowo wesprze zespół doradczy, powołany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD).

Swoje pierwsze posiedzenie komisja i zespół doradczy odbyły w dniu 9 kwietnia br. w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że najważniejszym celem zespołu powinno być opracowanie dokumentu, który będzie odpowiadał na potrzeby działkowców i pomoże im w sprawnym prowadzeniu ogrodów.

Podczas posiedzenia komisja i zespół doradczy omówiły szczegółowo postulaty zgłoszone do statutu przez Okręgowe Zarządy i pojedynczych działkowców. Zgodnie uznano, że wiele zagadnień jest trudnych, dlatego wymagają one szerokiej konsultacji, a także stanowiska prawników związkowych. Zgodnie uznano, że nie należy przeciągać prac nad statutem, dlatego powinien on zostać przyjęty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.

Obecnie działkowcy funkcjonują w oparciu o zweryfikowany Statut, z którego można było jedynie „kolidujące” z nową ustawą zapisy wykreślić, a nie dopisywać nowe.

(mz)

KR PZD (a.j.)


Dziennik Trybuna: "Rolnictwo miejskie na wagę złota"

Napisany przez delegatura 2014-04-09 18:15:38 Środkowoeuropejski czas letni


Rolnictwo miejskie na wagę złota

Rolnictwo miejskie było przez wiele lat zaniedbywane niedoceniane - zarówno przez planistów, polityków odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa, jak i społeczeństwo.
Ci pierwsi traktowali te tereny, jako potencjalne obszary pod rozwój inwestycji miejskich. Politycy koncentrowali się na terenach wiejskich. Społeczeństwo natomiast było zachwycone postępem, rozwojem i masową produkcją żywności.

Jednak w ostatnim czasie naukowcy z całego świata coraz głośniej biją na alarm, wskazując na to, że rolnictwo miejskie musi ponownie „wrócić do gry", gdyż jego pozytywnych aspektów nie da się zastąpić niczym innym.
Jeżeli chcemy także, by nasze społeczeństwo rozwiało się prawidłowo, to nie jest to możliwe bez kontaktu z naturą i innymi formami życia. Do podobnych wniosków doszli także uczestnicy spotkania Komitetu Zarządzającego oraz Grup Roboczych COST, które odbyło się w dniach 2-4 kwietnia w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Do udziału zaproszono także przedstawicieli Polski Związku Działkowców z prezesem PZD, Eugeniuszem Kondrackim na czele, którzy od ponad 30 lat w znaczący sposób przyczyniają się do promocji ogrodnictwa w Polsce, a także życia w zgodzie z naturą.

Czas na zmiany

Ogrodnictwo miejskie istnieje od dawna. Przez wiele lat przeżywało rozkwit. Z czasem, na skutek wielu czynników, zostało nieco zepchnięte na margines, by ponownie wrócić do łask. Swoisty renesans zaczęło przeżywać już kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzi przestały coraz mniej zadowalać nafaszerowane chemią produkty, oraz obcowanie głównie ze szklanymi wieżowcami.
Dziś coraz częściej nosem zaczynają kręcić także Polacy, których coraz bardziej razi jedzenie czosnku z Chin, pomidorów z Włoch, cebuli z Turcji czy ogórków z Holandii.
Problem tęsknoty za naturą staje się coraz bardziej odczuwalny w wielu społecznościach, na co uwagę zwrócili także naukowcy biorący udział w spotkaniu COST. Jak mówili, własnoręczne uprawianie roślin, nawet w małej skali, poza tym, że daje niesamowitą satysfakcję, pozwala także uniezależnić się od korporacyjnej przemysłowej produkcji.

Miniaturowa utopia

Na inny dość ciekawy aspekt ogrodnictwa miejskiego zwróciła
uwagę profesor Elizabeth Brabec z Uniwersytetu w Massachusetts.
W jej ocenie każdy człowiek, który chce się dobrze rozwijać, musi mieć kontakt z naturą i innymi formami życia. Tego kontaktu potrzebujemy jak tlenu do życia. Jak mówiła, coraz częściej zaczynają
to dostrzegać mieszkańcy wysoko rozwiniętych miast, czego dobrym przykładem jest to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych.
Otóż tam coraz więcej osób stara się „przechwycić" choćby mały skrawek ziemi, by przerobić go w przydomowy ogródek. Takie ogródki powstają niemal wszędzie - między blokami, na dachach czy elewacjach budynków.
Okazuje się także, że deficyt terenów zielonych doprowadził do tego, że dla niektórych atrakcyjne stały się nawet pasy zieleni położone wzdłuż torów kolejowych. To także mogą być dobre miejsca do odpoczynku i rekreacji. Jak wskazywała Elizabeth Brabec, dość ciekawe jest też to, że ogródki te
nie mają nic wspólnego z wyizolowanymi przestrzeniami, w których każdy właściciel jasno zaznacza swój teren i nie dopuszcza do niego innych.
Dzieje się wręcz przeciwnie. Wokół tych ogródków tworzy się coś w rodzaju sąsiedzkiej wspólnoty, gdzie ludzie przede wszystkim współpracują ze sobą, a nie konkurują.

Problem jest też w Polsce
Uczestnicy konferencji wskazali także, że problem zmniejszającej się liczby terenów zielonych w miastach z roku na rok staje się coraz większy również w Polsce. Dzieje się to głównie na skutek tego, że miasta chcą się coraz bardziej rozwijać i rozrastać, dlatego wciśnięcie kolejnego wieżowca w centrum miasta wiąże się zazwyczaj z likwidacją jakiegoś terenu zielonego.
Dlatego zielonych wysp, zwłaszcza w centrach dużych miast, mamy coraz mniej.
Jak jednak wskazywał w swoim referacie poświęconym ogrodnictwu działkowemu profesor Kazimierz Wiech, w tym kontekście rola ogrodów działkowych zdaje się być nie do przecenienia.
Bowiem to dzięki nim aż cztery miliony Polaków ma zapewnioną swoją oazę zieleni, w której może spędzać wolny czas, wypoczywać z rodziną, obcować z naturą, a także uprawiać w tani sposób zdrowe owoce i warzywa. Jak podkreślał profesor, ogrody działkowe służą dziś nie tylko działkowcom, ale z ich dobrodziejstw może korzystać całe społeczeństwo.
Wniosek jest, więc jeden: w Polsce nie doszliśmy jeszcze do etapu, w którym musielibyśmy uprawiać owoce czy warzywa na elewacjach budynków. Dobrze będzie, jeżeli zadbamy o to, by tak pozostało. Bo co do tego, że nie jeden z naszych zachodnich sąsiadów mógłby nam pozazdrościć takiej sytuacji, chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości.
Dlatego też PZD promuje uprawy w ogrodach działkowych, bo w większości ROD położone są w miastach i są to naturalne przestrzenie, w których można i trzeba uprawiać warzywa i owoce.
Problem polega tylko na tym, aby uprawiane gatunki wynikały z potrzeb działkowej rodziny i uprawiane były metodami ekologicznymi.
Produkty z działek różnią się od tych dostępnych na rynku. Głównie tym, że najczęściej uprawiane są bez chemii. Działkowcy mają długoletnie tradycje w uprawie owoców i warzyw. Dziś trzeba wrócić do tych tradycji, gdyż opłaca się to działkowcom, ich rodzinom i znajomych. Obserwując ten problem
w Europie i na świecie, można z całą pewnością stwierdzić, że w Polsce są najlepsze warunki do rozwijania ogrodnictwa w mieście.
MZ«

KR PZD (a.j)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

STRONĘ OGLĄDANO DZISIAJ RAZY

W TYM MIESIĄCU STRONĘ OGLĄDANO RAZY

OD POCZĄTKU STRONĘ ODWIEDZIŁO UŻYTKOWNIKÓW

© 2010 by Lex_killmen