STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Uroczyste pożegnanie Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych

Napisany przez delegatura 2014-11-05 18:06:19 Środkowoeuropejski czas stand.


W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dziękując za dotychczasową pracę działaczom pionu rozjemczego stwierdził, że doświadczenie i wartości, jakie reprezentują członkowie organów rozjemczych należy zachować dla dobra działkowców i Związku. Pion rozjemczy przestał istnieć, ale konieczne jest wykorzystanie w całym Związku ogromnego potencjału wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, jakie mają działacze komisji rozjemczych wszystkich szczebli. Jest to bardzo potrzebne, bowiem działkowcy i Związek znajdują się w trudnej sytuacji wywołanej atakami na prawa działkowców, na ustawę i na Związek. Szczególne podziękowania Prezes PZD skierował do P. Olgi Ochrymiuk, która poprzez swoje doświadczenie zawodowe wprowadziła do standardów komisji rozjemczych nową jakość. Od czasu objęcia Przez Panią Olgę Ochrymiuk przewodnictwa w Krajowej Komisji Rozjemczej rozpoczęła się nowa era w działalności tego pionu na miarę zapisów w ówczesnych ustawie i statucie PZD. Prezes PZD podziękował także Zastępcom Przewodniczącej Panom Robertowi Klimaszewskiemu i Zbigniewowi Maliszewskiemu oraz Sekretarzowi Komisji Pani Zofii Paderewskiej, a także wszystkim członkom Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczącym Okręgowych Komisji Rozjemczych. Następnie Prezes zwrócił się do obecnych, aby przekazali podziękowanie członkom okręgowych i ogrodowych komisji rozjemczych. Na zakończenie wystąpienia Prezes Eugeniusz Kondracki życzył wszystkim działaczom byłego pionu rozjemczego pełnej satysfakcji z tego, co będą robili w Związku w nowej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej.
Pani Olga Ochrymiuk stwierdziła, że obejmując dziewięć lat temu funkcję Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej nie spodziewała się, że czeka na Nią taki ogrom pracy. Jednak dzięki wspaniałemu zespołowi, szkoleniom, dobrej współpracy udało się w praktyce drastycznie zmniejszyć ilość spraw rozpatrywanych przez najwyższy organ rozjemczy w Związku. Było to możliwe, bo bardzo dobrze pracowały okręgowe komisje rozjemcze i nie było podstaw do wzruszania ich rozstrzygnięć. P. Olga Ochrymiuk podziękowała wszystkim członkom Krajowej Komisji i Przewodniczącym Okręgowych Komisji za wieloletnią bardzo dobrą współpracę. Do Prezesa Związku skierowała podziękowanie za stworzenie Krajowej Komisji Rozjemczej bardzo dobrych warunków do pracy, a także wyraziła zadowolenie z możliwości wykorzystania dla dobra działkowców i Związku dotychczasowych działaczy pionu rozjemczego – „Wspólnie uczyliśmy się prawa związkowego i dzisiaj jest to kadra zdyscyplinowana, lojalna i posiadająca ogromną wiedzę i dla dobra działkowców trzeba dać możliwość dalszej pracy dla tej kadry”.
Podziękowanie w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej złożyła na ręce Pani Olgi Ochrymiuk Przewodniczą P. Maria Fojt.
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wręczył wszystkim obecnym pisemne podziękowanie od Krajowej Rady PZD, w którym czytamy „za pracę w pionie rozjemczym Polskiego Związku Działkowców, który stał na straży obowiązującego prawa oraz przyczynił się do łagodzenia obyczajów w ogrodach. Komisje Rozjemcze stosując prawo związkowe uczyły tego prawa. W ten sposób miały istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród działkowców i pozytywny wizerunek Związku. Składając serdeczne podziękowania żywię głęboką nadzieję na dalszy Pański udział w strukturach Związku służąc radą i doświadczeniem w pracy na rzecz działkowców, ogrodów i Związku. Pozostańmy razem we wspólnej pracy i walce.”
Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rozjemczych otrzymali na pamiątkę statuetkę Temidy.
Uczestnicy uroczystości wyrażali swoje zdanie o latach pracy w tym pionie:
Pan Józef Pisarski (Gdańsk) – Dziękuję za to, co mogłem się w tym gronie nauczyć. Przytoczył słowa Pani Olgi Ochrymiuk z początku Jej Przewodniczenia Komisji „Jeśli ktoś czegoś nie zrobi, to się tego nie nauczy” i stwierdził: Była Pani dla nas wzorem do naśladowania. To my uczyliśmy się od Pani.
Pan Jerzy Teluk (Zielona Góra) – Minęła pewna epoka, piękna i szlachetna, mająca na celu opiekę nad działkowcami. Nasza praca polegała na sprawiedliwym rozstrzyganiu sporów. Dla nas najważniejszym był działkowiec. Widzimy problemy, które wystąpią. Dla nas będzie to zmiana roli, ale powinność w gaszeniu problemów nie zaniknie. P. J. Teluk podziękował Prezesowi Związku za to, że widzi dalszą rolę i pracę dla członków komisji – „Organ znikł, ale nie my i nie problemy”.
Pan Aleksander Brzeziński (Olsztyn) podziękował P. Oldze Ochrymiuk za dobrą i twórczą współpracę – „Nauczyłem się dobrej pracy i mogłem to wykorzystać w Okręgowej Komisji Rozjemczej”.
Pan Robert Klimaszewski (Poznań) podziękował za szkolenia, naukę prowadzenia i rozstrzygania spraw.
Podziękowania za współpracę złożyli także Eugeniusz Dobosz (Warszawa) i Lucyna Wajda (Kraków).

MP

KZ PZD (a.j.)


Spotkanie w ROD SZAROTKA

Napisany przez delegatura 2014-11-05 08:56:40 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 04.09.2014r w wyremontowanym domu działkowca w ROD ,,Szarotka'' w Gliwicach odbyła sie narada władz statutowych ogrodów PZD miasta Gliwice. Naradę otworzyła Prezes ROD pani Mariola Pierz która przekazała dalsze prowadzenie narady Przewodniczącemu Delegatury panu Tadeuszowi Kosowskiemu. Przewodniczący powitał przybyłych na tą naradę prezesa OZŚl. pana Jozefa Noskiego.Prezydenta miasta Gliwice pana Zygmunta Frankiewicza oraz pozostałych uczestników narady. Przewodniczący Delegatury po zapoznaniu z tematyką narady przekazał głos panu prezesowi OZŚl. Józefowi Noskiemu który w swym wystąpieniu dokonał omówienia niektórych zapisów statutu PZD który został uchwalony na XI Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 23 października 2014r.W dalszym wystąpieniu dokonał oceny odbytych zebrań stowarzyszeniowych oraz jakie wnioski i spostrzeżenia z tego wynikają. W swym wystąpieniu zapoznał uczestników narady jakie zadania i obowiązki nakłada nowy statut na zarządy ROD oraz na cały związek które muszą być zgodne z nową Ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach. Następnie zabrał głos Prezydent Miasta Gliwice pan Zygmunt Frankiewicz który w swym wystąpieniu bardzo szczegółowo omówił inwestycje które już zostały wykonane i jakie trwają oraz zamierzenia w perspektywie czasu którego nie da się konkretnie określić.W dalszym swym wystąpieniu omówił zamierzenia na najbliższe lata i jeżeli będą realizowane to niektóre ogrody ulegną likwidacji, bo taka będzie potrzeba rozwoju miasta. W swych wystąpieniach Prezes OZSl. i Prezydent miasta Gliwice jednoznaczne określili że współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Gliwice i PZD układa się bardzo dobrze, bo odbywa się na wzajemnym zrozumieniu oraz branie pod uwagę wniosków czy zastrzeżeń strony przeciwnej.Dowodem takiej współpracy jest to że na przestrzeni ubiegłych lat powstały 2 ogrody to jest ROD ,, Gwardii Ludowej'' i ROD,, Jagoda''.Po tych wystąpieniach wywiązała sie dyskusja oraz zadawanie pytań na które jasno i rzeczowo odpowiadali prezes OZŚl. i Prezydent Miasta Gliwic. Ich odpowiedzi trafiały do uczestników narady bo były rzeczowe i zrozumiale. Następnie zabrał głos Kierownik Biura Delegatury który omówił zebrania wszystkich działkowców które się odbyły do dnia dzisiejszego i tak na 86 ogrodów zebrań odbytych zgodnie z ustawa odbyło sie 80 i wszystkie ROD pozostały w strukturach PZD następne 6 ogrodów terminy juz zostały uzgodnione odbędą sie do 22 listopada.W dalszym wystąpieniu omówił niektóre Art. ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r szczególną uwagę zwrócił na Art.29.ust.1 pkt.4, Art.12, Art.13 ust.2 , Art.36 ust.3. oraz Art.41 ust.4 i 42. ust.1. bo te art. zarządy muszą kategorycznie przestrzegać w przeniesieniach praw do działki lub umowy dzierżawy, bo nie przestrzeganie ich może być przykre dla zarządu jaki i dla działkowca.Na zakończenie uczestnicy narady przyjęli petycje do Marszałka Sejmu RP, oraz do wiadomiosci wszystkich Klubów Parlamentarnych Sejmu RP i do KR PZD.Narada była udana i potrzebna bo tak prezes OZŚl. i Prezydent Miasta Gliwice byli żegnani ogromnymi brawami, przez uczestników narady bo wyjaśnili wiele spraw.
Polski Związek Działkowców Gliwice, dnia 04.11.2014r
Okręgowy Zarząd Śląski
Delegatura Rejonowa Gliwice


Pan Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu R P
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Szanowny Panie Marszałku.


Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej Gliwice PZD uczestnicy narady szkoleniowej w dniu 04.11.2014r. z zadowoleniem przyjęli Pana decyzję w sprawie skierowania , projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo budowlane , oraz niektórych innych ustaw , do pierwszego czytania w Sejmie.
Projekt ten przekazany do Sejmu w dniu 09.10.2014.r. przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej poparło w naszym okręgu ponad 70 000 działkowców i ich rodzin, zaniepokojonych orzeczeniem NSA z dnia 09.01.2014r i 19.09.2014r.
Nasze obawy budzi rodząca się możliwość wykorzystywania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, a sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie działkowców, chociaż stawiali oni swoje altany zgodnie z określonymi w ustawie wymogami dotyczącymi powierzchni zabudowy i wysokości altan w ROD i powstawały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szanowny Panie Marszałku mamy nadzieję, że jest Pan orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania prac Sejmu nad tym projektem i spowoduje Pan zakończenie tych prac wcześniej niż określa to ustawa o wykonywaniu inicjatyw ustawodawczych. W imieniu wszystkich działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Gliwic zwracamy się do Pana jako wytrawnego polityka o sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego mającego na celu nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w jak najkrótszym terminie.

Z wyrazami szacunku uczestnicy narady
Delegatury Rejonowej Gliwice.
Za uczestników
Kierownik Delegatury PZD
Jan Pękala


Do wiadomości:
Kluby Parlamentarne Sejmu RP
Krajowa Rada PZD


Źródło i zdjęcia Jan Pękala


DO WSZYSTKICH WĘDRUJĄCYCH ZE MNĄ PO GLIWICKICH OGRODACH

Napisany przez delegatura 2014-11-04 07:40:57 Środkowoeuropejski czas stand.


Ze względu na nieciekawie wyglądające ogrody przy obecnej aurze, prezentacje ogrodów będą ukazywać się nieregularnie. Tym razem zmogło mnie silne przeziębienie. Coraz trudniej jest mi spotkać działkowców, od których uzyskuję najwięcej informacji. Z szacunku do Was nie będę robić „ble, ble…” byle tylko coś się ukazało. Proszę, zerkajcie w wtorki. Jak tylko zdobędę coś ciekawego odezwę się. Pozdrawiam

Barbara Głogowska,


Chryzantemy.... Chryzantemy złociste

Napisany przez delegatura 2014-11-02 18:42:24 Środkowoeuropejski czas stand.
Patrząc na chryzantemy - myślę jesień, listopad....
Jest to kwiat nieodłącznie związany z zadumą, świętem zmarłych
Przepiękne w swym rodzaju cieszą oko różnorodnością kolorów, gatunków i odmian
Jak co roku pod koniec października można było podziwiać prawdziwe kolekcje tych kwiatów głównie wokół cmentarzy.
Janina Banasik

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii zdjęć. (a.j.)Organizowane jest spotkanie.

Napisany przez delegatura 2014-10-28 18:47:12 Środkowoeuropejski czas stand.


Delegatura PZD Gliwice zaprasza na spotkanie z prezydentem miasta Gliwice panem Zygmuntem Frankiewiczem i prezesem OZ.Śl. PZD panem Józefem Noski.
Szczegóły w linku komunikaty. Zobacz.

(a.j)


Wtorek – zaproszenie Basi do ROD Jutrzenka.

Napisany przez delegatura 2014-10-28 07:48:06 Środkowoeuropejski czas stand.W ROD „Jutrzenka” byłam przy jeszcze względnej pogodzie. Coraz trudniej spotkać ludzi na działkach, a od nich dowiaduję się najwięcej. W czasie mojej wizyty spotykam się z wieloletnim działaczem ogrodowym, a od 2007roku prezesem ROD „Jutrzenka”, panem Jerzym Dominik. Żyje bardziej problemami obecnymi ogrodu niż historią. Karta rejestracyjna ogrodu pochodzi z 1969 roku, ale jak się dowiaduję ogrody na tym terenie powstały już 1930 roku. W latach powojennych na części terenu było gruzowisko oraz stajnie. Niestety nic więcej o tamtych ogrodach nie udało mi się dowiedzieć. Obecny ogród zakładali pracownicy różnych kopalń oraz GPBW. Jego powierzchnia to 8.6662 ha. z uzbrojeniem w wodę i prąd.

Usytuowany jest w dzielnicy Trynek w pobliżu lotniska przy ul. Liliowej. Pan prezes z dumą wymienia najlepszych działkowców z wyjątkowo ładnymi działkami: p Ilkiewicz, p Różycki, p Kupiec, pani Kaniowska. Jest dość wyraźny podział wizualny działek. Te uprawowe to działki ludzi starszych, typowo rekreacyjne młodych.Tak jest prawie w wszystkich ogrodach. W ogrodzie są aktywni gołębiarze-taki akcent naszych śląskich ogrodów. Ogród miał mieć jeszcze jeden teren przy ul. Perseusza. Pomimo starań OZ Śl. odmówiono przyznania tego terenu PZD. Pozostał on z statusem ogrodu tymczasowego, jako Jutrzenka II. W 2007 roku zapadła decyzja o budowie drogi lokalnej łączącej ul. Bojkowską z ul. Rybnicką. Protestowano nawet u Wojewody Śląskiego. Nic nie pomogło. Droga ta przebiega przy samym ogrodzie. Już działkowcy się do niej przyzwyczaili, choć nie są zachwyceni. Ogród był też nie raz zalewany. W znacznym stopniu wina leży w zaniedbywanych nie drożnych rowach melioracyjnych nienależących do ogrodu.Na jednej z działek stoi takie „coś”- pierwsze wrażenie to bunkier. Działkowcy mają podzielone zdania. Ponoć wybudował to już jeden z działkowców obecnego ogrodu. Inni tłumaczą, że to pozostałość z dawniejszych czasów. W 2011 roku postanowiono wydzierżawić Dom Działkowca.Miało to wspomóc budżet ogrodu. Niesolidny dzierżawca po zakończeniu umowy najmu zdewastował w znacznym stopniu pomieszczenia. Już są przywracane do dawnej świetności. Pracy Zarząd ma sporo. Już planują modernizację starego wodociągu. W porównaniu z innymi ogrodami tu panuje większa dyscyplina(nikt na to nie narzeka). Pilnuje się, aby były zezwolenia na wycinkę drzew, odbywa się rzetelny przegląd działek a co najważniejsze to umiejętność egzekwowania przepisów Regulaminu i Statutu. Pan prezes, choć narzeka nad trudnościami w opanowaniu wszystkiego w tak dużym ogrodzie radzi sobie nieźle, choć przydałby się ktoś do pomocy.
PS. Z tym pseudo bunkrem i ogrodem z lat 30tych zrobię jeszcze dochodzenie.


Źródło Barbara Głogowska, zdjęcia Krzysztof Głogowski

"Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania"

Napisany przez delegatura 2014-10-27 17:22:51 Środkowoeuropejski czas stand.

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu

KR PZD (a.j.)


Zebranie w ROD „RELAKS”

Napisany przez delegatura 2014-10-25 17:41:01 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 25.10.2014r w MOSiK w Pyskowicach odbyło sie zebranie wszystkich działkowców ROD ,,Relaks'' w Pyskowicach w celu wybrania stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otwarła prezes ROD pani Halina Borowska która powitała działkowców oraz członka OZŚl. pana Stanisława Kalisza, członka Komisji Problemowej Delegatury w Gliwicach pana Antoniego Janusa i Kierownika Biura Delegatury.Po powitaniu z sali zgłoszono kandydaturę pani Haliny Borowskiej na przewodniczącą zebrania , w glosowaniu kandydatura ta została jednogłośnie przyjęta.Przewodnicząca zebrania odczytała porządek i regulamin które w głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte.W dalszej dokonano wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu sie w/w Komisji zabrała głos Przewodnicząca Komisji Mandatowej i odczytała protokół w którym komisja stwierdziła że; na podstawie listy obecności zebranie w I terminie jest nie zdolne do podjęcia uchwały o której jest mowa w art.70 ust.1 ustawy o ROD z powodu braku co najmniej połowy liczby działkowców.Po odczytaniu tego protokołu przewodnicząca zebrania poinformowała że zgodnie z art.72 ust.1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o ROD zebranie odbędzie się w II terminie zgodnie z zawiadomieniem to jest za 30 min, i na tym zakończyła zebranie w I terminie. W przerwie pomiędzy I a II terminem zabrał głos Kierownik Biura Delegatury który w swym wystąpieniu omówił wyroki NSA i czym one grożą działkowcom. Pismo RPO które zarzuca że ustawa o ROD w pewnych art. szczególnie przepisów przejściowych jest nie konstytucyjna . Omówił niektóre przepisy nowego statutu oraz inne bieżące zagadnienia dotyczące bieżących spraw.Po 30 min przerwie Prezes ROD pani Halina Borowska ponownie otworzyła zebranie w II terminie oraz na wniosek z sali ponownie została wybrana na przewodnicząca dzisiejszego zebrania w II terminie.Przewodnicząca zebrania odczytała porządek i regulamin zebrania w II terminie które w glosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu sie w/w komisji glos zabrała przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytując jej protokół w którym komisja stwierdziła że/ dzisiejsze zebranie wszystkich działkowców odbywające sie w II terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały,o której jest mowa w art.70 ust 1 ustawy o ROD z powodu braku obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców.Po odczytaniu tego protokołu przewodnicząca zebrania poinformowała zebranych że zgodnie z art.74 ust. 1 w Przypadku nie podjęcia uchwały o której mowa w art.70 ust 1 pkt 1 albo 2 ROD pozostaje jednostką organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego, o którym jest mowa w art. 65 ust. 1 pkt.1 to znaczy w PZD. i na tym zebranie zakończyła.Źródło i zdjęcia Jan Pękala


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 79
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 339
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4603
W tym roku stronę odwiedziło » » » 130055
Od początku stronę odwiedziło » » » 383565
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen