STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Uroczystości dożynkowe oraz obchody 30 jubileuszu w ROD „METEOR - I”

Napisany przez delegatura 2015-09-07 19:28:03 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 5 września br. w ROD „METEOR - I” odbyły się uroczystości dożynkowe połączone z obchodami jubileuszu 30 – to lecia ogrodu.Uroczystość otworzyła Prezes Pani Maria Figiel, która serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość działkowców, zaproszonych gości oraz przedstawiciela Delegatury Rejonowej w Gliwicach Pana Zdzisława Kowalika.Pani Prezes zapoznała zebranych z historią ogrodu, najważniejszymi problemami i zamierzeniami na najbliższą przyszłość.Chwilą ciszy uczczono pamięć członków i działaczy ogrodowych, którzy zmarli w okresie istnienia ogrodu.Po tej części uroczystości zabrał głos przedstawiciel Delegatury Rejonowej w Gliwicach.Przekazał gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu ogrodu oraz ostatnich osiągnięć w zakresie tworzenia dobrej atmosfery wśród działkowców i modernizacji infrastruktury ogrodowej.W ciepłych słowach przyznał, że osiągnięte efekty w dużej mierze są zasługą dużej aktywności działkowców i osobiście Pani Marii Figiel.W imieniu OZ Śląskiego przekazał na ręce Pani Prezes piękny puchar okolicznościowy oraz barwny dyplom.Mówiąc o najważniejszych osiągnięciach poinformował, że ROD „METEOR – I” brał udział w konkursie na najładniejszy ogród oraz najładniejszą działkę.Z tej okazji wręczył okolicznościowe dyplomy dla ogrodu oraz działkowców, którzy przystąpili do konkursu.Dziękując działkowcom za ich wkład pracy przystąpiono do wręczenia odznaczeń dla najbardziej aktywnych działkowców.Aktu dekoracji dokonał Pan Zdzisław Kowalik, a wśród odznaczonych srebrnymi odznakami „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA” znalazła się również Pani Prezes Maria Figiel. Kilka osób odznaczonych zostało brązowymi odznakami „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”.Przed zakończeniem części oficjalnej ogłoszono wyniki konkursu ogrodowego na najładniejsze plony ogrodowe. Zwycięzcy otrzymali praktyczne nagrody.
Po zakończeniu części oficjalnej rozległy się dźwięki muzyki tanecznej zapraszającej do zabawy.
Przy bogato zastawionych stołach i wspaniałej atmosferze działkowcy bawili się do późnych godzin wieczornych.
Zdzisław Kowalik
Gliwice, 06.09.2015


Uroczystości dożynkowe ROD 1-go Maja

Napisany przez delegatura 2015-09-06 22:57:08 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 05.09.2015 w ROD 1-go Maja odbyły się uroczystości dożynkowe.Pan prezes rozpoczął imprezę od powitania przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości.
Delegaturę Gliwice reprezentowała p.Janina Banasik a Urząd Miasta radny pan Tadeusz Olejnik, który odczytał list od prezydenta Zygmunta Frankiewicza.
Wśród zaproszonych byli też przedstawiciele Policji. Następnie wręczono odznaczenia związkowe i dyplomy wraz z nagrodami dla wyróżnionych za wzorową uprawę działki oraz za udział w wystawie plonów.
Niektórzy działkowcy ostatni raz ze smutkiem odbierali swoje wyróżnienia ze względu na likwidację ich działek w związku z inwestycją drogową.
Imprezie towarzyszyły oprócz wystawy plonów również gry i konkursy dla licznie zgromadzonych dzieci.
Przy pięknej słonecznej pogodzie ,smacznej grochówce i przy dźwiękach profesjonalnego zespołu działkowcy świetnie bawili się wraz z całymi rodzinami.
110-lecie od założenia ogrodu im.,, NADZIEJA’’w Toszku

Napisany przez delegatura 2015-09-06 22:53:58 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 05.09.2015r Rodzinny Ogród Działkowy im.,, NADZIEJA’’w Toszku Obchodził Jubileusz 110-lecie od założenia ogrodu. Uroczystości Jubileuszowe otworzył Prezes Ogrodu, który powitał przybyłych na te uroczystości; Prezesa OZ Śląskiego Pana Józefa Noskiego, członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Pana Zenona Jabłońskiego, członka OZ Śl. Pana Antoniego Janusa oraz Kierownika Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Następnie zabrał głos Prezes OZ Pan Józef Noski, który w imieniu Okręgowego Zarządu Śląskiego pogratulował pięknego jubileuszu i na ręce Prezesa ogrodu wręczył Puchar ufundowany przez OZ Śl. oraz dyplom z okazji tak pięknego jubileuszu. Kontynuując swe wystąpienie wspomniał najnowszą historie obrony ogrodów i altan przez działkowców oraz podziękował za wsparcie i jedność, bo tylko, gdy jesteśmy zjednoczeni możemy wiele. Kończąc swe wystąpienie życzył następnych jubileuszy oraz zadowolenia z tego, że jesteście działkowcami i możecie spokojnie uprawiać swe działki i na nich wypoczywać. Następnie zabrał głos Kierownik Delegatury, który w imieniu Delegatury Rejonowej, PZD w Gliwicach na ręce prezesa ROD przekazał dyplom z okazji tak miłego jubileuszu zaznaczając, że ROD,, Nadzieja’’ jest najstarszym ogrodem Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Po części oficjalnej był poczęstunek kiełbaska z rożna oraz bardzo smaczny żurek i rozpoczęły się tańce, które będą trwały do rana. Bardo miło było obserwować zabawę dzieci ich radość oraz ogromny zapał i chęć przebywania na działkach i uczestnicząc nie tylko w zabawie, ale pomaganiu dziatkom i swym rodzicom, jest to dobra prognoza, że rośnie mam młode pokolenie działkowców.

Posiedzenie Prezydium OZŚl. z udziałem Kierowników Delegatur Rejonowych PZD Okręgowego Zarządu Śląskiego.

Napisany przez delegatura 2015-09-03 22:37:19 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 03,09.2015r odbyło się posiedzenie Prezydium OZ Śląskiego z udziałem Kierowników Delegatur PZD. Posiedzenie otworzył oraz prowadził Prezes OZŚl. Pan Jozef Noski, który po powitaniu uczestników narady zapoznał z porządkiem posiedzenia, które zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonał omówienia Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w Tczewie ze szczególnym podkreśleniem udziału przedstawicieli i działkowców, którzy reprezentowali nasz okręg. W dalszym wystąpieniu omówił przygotowania do Okręgowych Dni Działkowca, które odbędą się w dniu 12 września 2015r w Jastrzębiu Zdroju na ROD,, NOWALIIJKA’’. Następnie omówił Stanowiska Prezydium KR Polskiego Związku działkowców z dnia 26 sierpnia 2015r w Sprawach; Priorytetowych zadań dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art., 76 ustawy o ROD, oraz w sprawie zadań priorytetowych dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD. Sprawy Finansowe OZ omówiła Główna Księgowa OZ Pani Ewa Drogoś szczególnie opłaty na OFK oraz składki na zarządzanie . W swym wystąpieniu zaleciła aby Delegatury Rejonowe oraz Ośrodki Finansowo Księgowe zorganizowały szkolenia skarbników z nowego Zakładowego Planu Kont oraz ogólnych przepisów kasowych . W dalszym wystąpieniu poinformowała ze KR zleciła opracowanie programu Komputerowego dla ROD oraz całego Związku jednolitego dla wszystkich struktur Związku. Następnie W-ce Prezes OZ Śląskiego Pan Tadeusz Kosowski omówił sprawy inwestycyjne oraz przedstawił Prezydium kilkanaście zadań remontowych w celu podjęcia stosownych uchwały z zakresu inwestycyjno-remontowych na ROD. Dyr. Biura Pan Krzysztof Tekla omówił jaki zakres prac został już zakończony w stosunku do ogrodów które się wyodrębniły ze struktur PZD , przedstawiając projekty uchwał z tego zagadnienia celem ich podjęcia przez Prezydium OZ. Następnym który zabrał głos był Inspektor d/s. terenowych Pan Mateusz Macjanty który przedstawił kilka projektów uchwał związanych z zagadnieniami terenowymi i planami zagospodarowania ROD. Po tych wystąpieniach wywiązała się rzeczowa dyskusja i zadawanie pytań na które odpowiadali Prezesi OZ, Księgowa , Dyr. Biura oraz Inspektor ds. terenowych.


Żródło i Foto J.P.


Posiedzenie Delegatury Rejonowej PZD oraz Komisji Problemowych działających w delegaturze

Napisany przez delegatura 2015-09-03 12:07:05 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 02.09.2015r Odbyło się wspólne posiedzenie Delegatury Rejonowej PZD oraz Komisji Problemowych działających w delegaturze.

Posiedzenie otworzył oraz prowadził Przewodniczący Delegatur z y PZD w Gliwicach Pan Stanisław Kalisz, który przedstawił porządek posiedzenia.

Następnie Kierownik Delegatury zapoznał z wynikiem rozmów z Prezydentem Miasta Gliwice Panem Zygmuntem Frankiewiczem, które się odbyło w dniu 20.08.2015r oraz z ustaleniami ze spotkania z Prezesami ROD Miasta Gliwic odbytego w dniu 31.08.2015r. Następnie omówił, jakie nałożone zadania na Delegaturę zostały wykonane i jakie zadania są planowane na najbliższy okres. Po dyskusji nad w/w zadaniami dokonano ustaleń personalnych tak, aby wszystkie ROD, które obchodzą jubileusze w tym roku były przez członków Delegatury i członków Komisji Problemowych odwiedzane. Następnie zapoznał, jakie zadania czekają nas w najbliższym okresie. Po wnikliwej dyskusji nad przedstawionymi zadaniami temat został wyczerpany Przewodniczący Delegatury zakończył posiedzenie.

Źródło i foto J.P.


Spotkanie z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Napisany przez delegatura 2015-09-03 07:29:27 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 31.08.2015r. w świetlicy ROD,, Szarotka’’ w Gliwicach odbyło się spotkanie z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Gliwice. Spotkanie otworzył Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, który powitał Prezesa OZ Śląskiego Pana Józefa Noskiego, W-ce Prezesów OZ Śl. Panów Tadeusza Kosowskiego i Jana Radołę reprezentującego ogrody działkowe Delegatury Rejonowej PZD w Bytomiu, Dyr. Biura OZ Śl. Pana Krzysztofa Tekle oraz pozostałych uczestników narady.

Po powitaniu poinformował uczestników spotkania, iż głównym tematem jest zapoznanie prezesów ROD z prowadzonymi przez PZD OZ Śląski czynnościami mającymi na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na których znajdują się gliwickie ogrody. Kolejnymi tematami to prowadzone inwestycje drogowe oraz planowany suchy polder zalewowy na gruntach zajętych przez ogrody.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes OZ Śląskiego Pan Józef Noski, który omówił przebieg spotkania kierownictwa OZ Śląskiego i Delegatury Rejonowej w Gliwicach z Prezydentem Miasta Gliwice Panem Zygmuntem Frankiewiczem, które odbyło się w dniu 20.08.2015r. Na spotkaniu tym II zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Pan Adam Neumman w swej wypowiedzi stwierdził, że Urząd Miasta jest przygotowany do wydania decyzji o nabyciu prawa użytkowania przez ogrody, ale jest zasadnicza kwestia odpłatnego lub nieodpłatnego prawa. W dalszej swej wypowiedzi Prezes OZ Śląskiego omówił jak regulacje przebiegają w innych miastach. Następnie zabrał głos Dyrektor Biura OZ Pan Krzysztof Tekla, który omówił ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013r., szczególnie art. 76, który dotyczy tych zagadnień.

Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZ Śl. Jan Radoła, który w swym wystąpieniu zapoznał obecnych jak te sprawy przebiegają
w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu oraz jak układa się współpraca z władzami samorządowymi w temacie uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ROD. Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZ Śląskiego Pan Tadeusz Kosowski, który omówił planowane inwestycje drogowe dotyczące ROD oraz jakie zostały dokonane uzgodnienia z tego zakresu z działkowcami i inwestorem, czyli z Zarządem Dróg Miejskich. W dalszym swym wystąpieniu poinformował, że w chwili obecnej prowadzone są prace studyjno-projektowe nad planowanym suchym polderem przeciwpowodziowym. Dyskusja po tych wystąpieniach była rzeczowa, w której padały wnioski oraz zadawanie pytań. Na pytania odpowiadali Prezesi OZ Śląskiego i Dyr. Biura OZ Śląskiego.

Źródło i foto J.P.


Szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2015-09-01 17:37:44 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 01.09.2015r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD, w którym brało udział 22 słuchaczy. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych Pan Sebastian Ciągwa. Głównymi tematami wykładów było Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, prawa i obowiązki działkowca, zagospodarowanie działki, przepisy porządkowe, opłaty i zasady ich uchwalenia. Na podstawie zadawanych pytań, na które udzielał odpowiedzi wykładowca można stwierdzić ze takie szkolenia przyjmowane są z wielką uwagą.

Żródło i foto J.P.


Krajowe Dni Działkowca w Tczewie

Napisany przez delegatura 2015-08-31 10:35:40 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 29.08.2015 w Tczewie odbyły się obchody Krajowych Dni Działkowca .
Imprezę zorganizowano na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego.
Wszystkie delegacje Okręgowych Zarządów przywiozły piękne kosze dożynkowe oraz własne wypieki.
O godz.11:00.po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnów prezes Eugeniusz Kondracki powitał przybyłych uczestników i zaproszonych gości a szczególnie panią premier Ewę Kopacz i p.prof.Joannę Senyszyn. Pani premier w swoim wystąpieniu skierowała bardzo ciepłe i serdeczne słowa do wszystkich działkowców oraz wręczyła nagrody dla wyróżnionych w konkursach krajowych.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna z udziałem lokalnych zespołów.
Imprezie towarzyszyły liczne kiermasze oraz wystawy kwiatów, owoców i warzyw głównie z ogrodów działkowych.
Uroczystość bardzo dobrze przygotowana cieszyła się dużym powodzeniem wśród działkowców jak i lokalnej społeczności.
Przy pięknej słonecznej pogodzie wszyscy świetnie się bawili,Źródło i foto Janina Banasik


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 12
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 817
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4044
W tym roku stronę odwiedziło » » » 175907
Od początku stronę odwiedziło » » » 699128
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen