STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Dożynki ROD, "Karolinka i Karliczek’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2015-09-26 11:36:10 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 05.09.2015r odbyły się dożynki na ROD, Karolinka i Karliczek’’ w Gliwicach. Dożynki otworzył prezes ROD Pan Tadeusz Witek, Który powitał zaproszonych gości w osobach; Pana Marka Przonaka Przewodniczącego Rady Miasta Gliwic, Pana Tomasz Tylutko Radnego Rady Miasta Gliwic oraz Pana Przemysława Miszczyk Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice i przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach w osobach; Panią Janina Sałamacha, Ewelina Pniewska i Henryka Sadowskiego.W dalszym wystąpieniu podziękował działkowcom za pracę i trud włożony, aby działki były piękne i zadbane. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do estetycznego wyglądu naszego ogrodu a w szczególności osobom pracującym społecznie. Następnie dokonano wręczenia dyplomów dla wyróżniających się działkowców. Wystawę plonów przygotowali Panie Irena Harłoszyńska, Ilona Janecka, oraz Irena Borończuk. Po części oficjalnej był poczęstunek oraz zabawa taneczna, do której przygrywał zespól,, TON’’


Żródło i foto Tadeusz Witek


Jubileusz 65-lecia powstania ROD Śnieżka’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2015-09-23 08:33:11 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 19 września 2015r w ROD, Śnieżka’’ w Gliwicach obchodzony był jubileusz 65-lecia powstania tego ogrodu. Przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości powitał Prezes ogrodu Pan Zdzisław Kowalik szczególnie powitał radną Rady Miasta Gliwice panią Grażynę Walter Łukowicz oraz prezesów sąsiednich ogrodów Mimoza, Meteor I Kwiat Jabłoni. Delegaturę Rejonową PZD w Gliwicach reprezentowali Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz zastępca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński oraz Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach.
W dalszym wystąpieniu omówił historię powstania ogrodu oraz jego rozwój.Wystąpienie było uatrakcyjnione slajdami od powstania aż do dnia obecnego, w których szczególną atrakcją były fotki z lat powstania ogrodu oraz jego urządzania. Następnie członek KKR pan Zenon Jabłoński na ręce Prezesa ROD wręczył puchar z okazji jubileuszu od OZŚl. a Kierownik Delegatury Dyplom z okazji Jubileuszu 65-lecia. Ogród brał udział w konkursie /ROD roku 2015/ oraz / Wzorowa Działka Roku 2015./ Ogród został oceniony wysoko oraz zdobył II miejsce na szczeblu delegatury a działa nr, 81 Pani Jadwigi Polak również II miejsce.
Ogród i działka zostali z tego powodu uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Delegaturę w Gliwicach i dyplomami za udział w konkursach. Następnie przedstawiciele Delegatury odznaczyli wielu działkowców srebrnymi i brązowymi odznakami Zasłużonego Działkowca a prezes ogrodu dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi za piękną działkę oraz za udzielanie się społeczne w pracach. Pani radna Rady Miasta Gliwice odczytała list Prezydenta Miasta Gliwic Pana Zygmunta Frankiewicza skierowany do ogrodu oraz do działkowców z życzeniami z okazji jubileuszu oraz życzył sukcesów na dalsze lata.
W dalszej kolejności Pan Wiesław Machnik w swym wystąpieniu zaprezentował program, który był przyjmowany oklaskami, bo był to program recytatorsko śpiewany a tematyka była tylko o ogrodach i działkowcach i bardzo humorystyczna oraz świetnie skomponowana i wspomagana slajdami również humorystycznymi. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych. Był to świetnie przygotowany i przeprowadzony jubileusz ogrodu.
Żródło i foto J.P.


40 – lecie w ROD Witrel w Knurowie

Napisany przez delegatura 2015-09-22 13:40:10 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 19.09.2015 r. ROD Witrel obchodził swe 40-lecie powstania ogrodu. O godzinie 16-tej Pani Prezes Halina Michnicka przywitała przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości w osobach V-ce przewodniczący rady miasta Pana Jerzego Pacha i Przewodniczącego Delegatury Gliwice Pana Stanisława Kalisza. Następnie Przewodniczący Delegatury złożył gratulacje i życzenia dla działkowców oraz wręczył puchar ufundowany przez OZŚL w Katowicach z okazji 40-lecia istnienia ogrodu i dyplom Delegatury Rejonowej w Gliwicach.


Pan V-ce Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach pogratulował działkowcom jubileuszu 40-lecia życząc dalszych sukcesów i współpracy oraz odczytał list gratulacyjny od Pana Prezydenta Miasta Knurowa Adama Ramsa gdyż nie mógł on uczestniczyć osobiście. List został przyjęty dużymi brawami. Po części oficjalnej działkowcy i goście zostali zaproszeni na grochówkę a czas umilał zespół wokalno instrumentalny Iwona & Piotr. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.


Szkolenie przedstawicieli wszystkich Delegatur Rejonowych PZD

Napisany przez delegatura 2015-09-20 17:05:16 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 18 września 2015r w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu odbyło się szkolenie przedstawicieli wszystkich Delegatur Rejonowych PZD, którego tematem było;


Możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej przez PZD i Rodzinne Ogrody Działkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Szkolenie prowadziła Pani Izabela Domagała Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Bytomiu. W swym wystąpieniu omówiła dość szczegółowo, na jakie zadania ogrody i PZD mogą się ubiegać o wsparcie z funduszy unii europejskiej i w jakich procentach to wsparcie można uzyskać do zaplanowanego zadania. W bardzo dostępny i zrozumiały sposób dokonała omówienia Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z których mogą korzystać ogrody działkowe oraz Związek PZD. Następnie dokonała omówienia, jakie dokumenty muszą być opracowane, aby złożyć wniosek na planowane zadanie. Na zakończenie omówiła inne źródła pozyskiwania środków z zakresu ekologii i ochrony środowiska, które można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po omówieniu w/w tematów uczestnicy zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała Pani Naczelnik Izabela Domagała po zadawanych pytaniach można wnioskować ze takie szkolenie było potrzebne, bo tym tematem jest ogromne zainteresowanie i było to pierwsze takie szkolenie, ale na pewno będą następne.


Następnie Prezes OZŚl. Pan Józef Noski zapewnił słuchaczy, że jest to pierwsze, ale nie ostatnie takie szkolenie, ta sprawa jest priorytetowa dla OZŚl. I jeszcze w tym miesiącu będzie posiedzenie Prezydium, na którym głównym tematem będzie ta sprawa. Pilnie poszukujemy odpowiedniej osoby ze znajomością tych zagadnień a który prowadziłby te zadania i koordynował te zagadnienia. W dalszym wystąpieniu dokonał omówienia niektórych zadań, które trzeba kontynuować szczególną uwagę zwrócił na altany ponadnormatywne i zobowiązał Delegatury Rejonowe do przyspieszenia tych prac, zgodnie z wytycznymi OZŚl. z 2014r. Następnie w-ce Prezes OZŚl. Pan Tadeusz Kosowski dokonał omówienia niektórych inwestycji i remontów, które prowadzone były przez ogrody i zastrzeżenia w ich rozliczeniu. W dalszym wystąpieniu zaapelował, aby sprawy inwestycji i remontów traktować bardzo staranie i aby dokumentacja była zgodna z obowiązującymi przepisami. Następnie Inspektor d/s terenowo prawnych OZŚL. Mateusz Macianty zapoznał uczestników szkolenia z zganieniami, które były poruszane na naradzie w KR PZD, która się odbyła w dniu 16 i 17 września 2015r, której tematami było miedzy innymi regulacja stanu prawnego gruntów oraz pozyskiwanie środków z unii europejskiej ,Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy samorządów.


Żródlo i foto J.P.


65-LECIE ROD „WÓJTOWIANKA”

Napisany przez delegatura 2015-09-15 18:39:09 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 12.09.2015r uroczyście obchodzono doniosłą rocznicę ogrodu połączoną z dorocznym Dniem Działkowca. Ogród do tej imprezy przygotował się bardzo starannie z dużym zaangażowaniem Zarządu i wielu działkowców. Wystrojem Domu Działkowca zajęła się diałkowiczka- zawodowa florystyka pani Joanna Dębska. Zebranych działkowców i gości przywitali członkowie Zarządu pan prezes Wojciech Dudziński i pani Ewelina Pniewska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mariusz Dębski. Uroczystości zaszczycił swą obecnością v-ce prezes OZ Śl. PZD pan Tadeusz Kosowski. Dla zaznaczenia rangi 65-lecia jubileuszu oraz z sympatii do działkowców ROD„Wójtowianka” przyjechali również złożyć życzenia kierownik Delegatury-Jan Pękala, przewodniczący Delegatury-Stanisław Kalisz oraz członek Krajowej Komisji Rewizyjnej-Zenon Jabłoński. Gościem był również sympatyk ogrodów pan Marek Morawiak-redaktor naczelny lokalnej gazety „Tydzień w Gliwicach”.

Po wręczeniu pucharu i dyplomu dla ogrodu przez pana T. Kosowskiego, uhonorowano panią Jolantę Chrobak oraz pana Marka Pawlika złotymi odznakami Zasłużony Działkowiec. Wielu działkowców otrzymało Dyplomy uznania za swe działki oraz prace na rzecz ogrodu. Największe brawa otrzymywali najstarsi stażem działkowcy, tworzący historię ogrodu.

Nawet najmłodsi włączyli się w przygotowanie święta ogrodowego. Piękne obrazki namalowane przez milusińskich przedstawiały obrazki z życia ogrodu i zdobią obecnie ściany Domu Działkowca. Dzieci za swą twórczość zostały nagrodzone upominkami. Wszystkich cieszy że rośnie nam wspaniałe pokolenie następców w Zarządach ROD.

Na stworzenie ogrodowej biblioteczki ogród otrzymał na początek fachowe książki i broszury o tematyce ogrodniczej.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na pięknie udekorowany plac na wspólną biesiadę. Serwowano grochówkę, żurek i piwo. Dla dzieci była wata cukrowa. Również wypieki działkowiczek znalazły uznanie wszystkich smakoszy słodkości. Piękna pogoda i dobre humory sprzyjały wspaniałej wspólnej zabawie. Jak się dowiedziałam trwała ona do godz 3 !!!


Jubileusz 40-lecia ROD Budowlani

Napisany przez delegatura 2015-09-14 17:43:29 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 12.09.2015 w czasie uroczystości dożynkowych, ROD Budowlani świętował jubileusz 40-lecia powstania.

Pan prezes witając przedstawiciela Delegatury pana Zdzisława Prejznera oraz przybyłych działkowców, wygłosił okolicznościowe przemówienie na temat historii powstania ogrodu.
W dalszej części Przedstawiciel Delegatury udekorował złotymi i srebrnymi odznakami zasłużonych działkowców.

Także na ręce prezesa p.Macieja Zabłockiego wręczył puchar i dyplom z okazji jubileuszu 40-lecia ogrodu.
Wyróżnionym za wzorową uprawę działki wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe.
Po części oficjalnej rozpoczęto zabawę przy dźwiękach wspaniałej muzyki prezentowanej przez niezastąpionego didżeja p.Maćka Zabłockiego.

Imprezie oprócz wystawy najładniejszych bukietów kwiatów oraz warzyw i owoców towarzyszyły konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs "Jaka to melodia filmowa" oraz konkurs wiedzy ogrodniczej "jaka to roślina".
Olbrzymie salwy śmiechu wzbudziły "tańce przebierańce" .Zmęczeni zabawą mogli odpocząć przy piwie ,kiełbasie z grila i chlebie ze smalcem.
Jak co roku panie przygotowały swoje ciasta,wina i przetwory.
Dopisała ciepła,słoneczna pogoda więc wszyscy świetnie bawili się do późna z całymi rodzinami.
70-lecie istnienia ogrodu ROD,, PLON’’

Napisany przez delegatura 2015-09-14 17:02:39 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 12.09.2015r ROD,, PLON’’ w Gliwicach obchodził jubileuszowe 70-lecie istnienia ogrodu Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Prezes ogrodu Pani Anna Szatkowska, która powitała przybyłego na jubileusz ogrodu Przewodniczącego Rady Miasta Gliwic Pana Marka Pszonaka oraz Kierownika Delegatury PZD w Gliwicach i przybyłych licznie działkowców. Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał list od Pana Prezydenta Miasta Gliwic Pana Zygmunta Frankiewicza skierowanego do ogrodu oraz działkowców, w którym przekazał życzenia ogrodowi i działkowcom. Następnie Kierownik Delegatury w imieniu OZ Śl. odznaczył działkowców złotymi, srebrnymi oraz brązowymi odznaki, Zasłużony Działkowiec ‘’ a na ręce Pani Prezes ogrodu dokonał wręczenia pucharu ufundowanego przez OZ. Śląski z okazji jubileuszu 70-lecia ogrodu oraz dyplomami działkowców za udział w konkursie,, Wzorowa Działka Roku 2015’’ oraz ogród za udział w konkursie, ,,Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015r’’., Po czym zarząd ogrodu odznaczył kilkunastu działkowców dyplomami oraz upominkami a Przewodniczącego Rady Miasta Gliwic i Kierownika Delegatury PZD w Gliwicach plakietkami z napisem,, Podziękowanie za uczestnictwo w obchodach 70-lecja ROD, PLON’’. Po części oficjalnej był poczęstunek ora zabawa.
Źródło i foto J.P.


TARGI EXPOBUD - KIERMASZ ROŚLIN 12-13.09

Napisany przez delegatura 2015-09-14 17:01:53 Środkowoeuropejski czas letni

Na zaproszenie pani Wioletty Ochman-głównego organizatora tej imprezy, uczestniczyłam w otwarciu w/w targów jako przedstawiciel naszej Delegatury. Już od kilku lat firma PROMOCJA-TARGI zawiadamia o ty wydarzeniu rozwieszając plakaty w naszych ogrodach. Od tego roku nasze kontakty zacieśniły się z korzyścią dla naszych działkowców.
Około 80 wystawców zaprezentowało swoje wyroby w Ośrodku Politechniki Śląskiej przy ul.Kaszubskiej. Można było podziwiać wiele nowych technologii z dziedziny budownictwa. Oczywiście moim zainteresowaniem cieszyła się przede wszystkim wystawa roślin. Nikt nie wychodził z pustymi rękami, wybór asortymentu mógł zadowolić każdego. Jak zauważyłam największym powodzeniem cieszyły się sadzonki borówki amerykańskiej. Mnie urzekła różnorodność pięknie ubarwionych żurawek. Naprawdę jest w czym wybierać. Polecam !Barbara Głogowska<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 14
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 3070
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 10775
W tym roku stronę odwiedziło » » » 19702
Od początku stronę odwiedziło » » » 726203
 
Rekordowo odwiedziło nas 1161 Internautów w dniu 2018.02.23

© 2010 by Lex_killmen