STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

XII posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

Napisany przez delegatura 2014-04-16 21:12:59 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 16.04.2014r odbyło się XII Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego. Głównym tematem tego posiedzenia było przyjęcie sprawozdań merytorycznych, finansowych oraz preliminarza finansowego na 2014r i planu pracy na 2014r.Posiedzenie otworzył w-ce Prezes OZ.Śl. Pan Józef Noski, który na wstępie powitał w-ce Prezesa KR Pana Wincentego Kulika, który zaszczycił dzisiejsze obrady OZ. Po przedstawieniu porządku obrad, z sali został zgłoszony wniosek do porządku obrad, aby uzupełnić go o pkt. wybory prezesa OZ.Śl, który został przyjęty przez OZ. Następnie dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. Po przyjęciu i przegłosowaniu w/w punktów Komisja Mandatowa stwierdziła, iż w/g listy obecności dzisiejsze posiedzenie jest prawomocne i może podejmować uchwały. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2013r oraz plan pracy OZ.Śl. na 2014r przedstawił w-ce Prezes Pan Józef Noski. Sprawozdania finansowe za 2013r ora preliminarze finansowe na 2014r przedstawiła księgowa Pani Beata Pyka. Po ich przedstawieniu zabrała głos Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OZ.Śl., która zawnioskowała, aby przedstawione sprawozdania przyjąć, bo są rzetelne i zgodne z ZPK PZD.Po wysłuchaniu tych sprawozdań wywiązała się dyskusja i zadawanie pytań, na które odpowiadał pan W-ce Prezes KR oraz w-ce prezesi OZ.Śl. Dyskusja prowadzona była rzeczowo i cechowała ja troska o jedność związku i aby już taka sytuacja w OZ.Śl. się nie powtórzyła. Praca i podejmowane działania OZ.Śl. muszą być zgodne z prawem i przepisami związkowymi.

Po dyskusji w-ce prezes OZ.Śl. pan Jan Jaworek zaproponował, aby w-ce prezesa Józefa Noski wybrać Prezesem OZ.Śl. Dyrektor Biura pan Krzysztof Tekla przedstawił stan prawny tego zagadnienia i dlaczego jest konieczność takiego wyboru. Po wysłuchaniu w/w OZ przegłosował i większością głosów wybrał na prezesa OZ.Śl. Józefa Noski.

W dalszej kolejności Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które zostały podjęte jednogłośnie lub większością głosów. OZ.Śl. na swym posiedzeniu podjął dwa stanowiska.
1. Stanowisko Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Śląskiego w sprawie jedności ruchu działkowego.
2 Stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w sprawie wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich. W/w stanowiska przyjęte były jednogłośnie.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala
„W artykule zabrakło rzetelności” - pisze OZ Świętokrzyski w odpowiedzi na tekst opublikowany w "Gazecie Wyborczej"

Napisany przez delegatura 2014-04-16 17:01:55 Środkowoeuropejski czas letni
14 kwietnia 2014 w „Gazecie Wyborczej” został opublikowany artykuł Marka Wielgo pod tytułem „Ogrody w rękach działkowców”, dotyczący nowej ustawy o ogrodach działkowych. Autor sugeruje w nim, że jedynie "strach” może zatrzymać działkowców w PZD, które jego zdaniem pobiera od swoich członków zbyt wysokie składki. Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku z Działkowców w Kielcach nie zgadza się z tym tezami. W polemice z dziennikarzem wymienia korzyści, płynące z pozostania w strukturach Związku. Wskazuje między innymi na doświadczenie i skuteczność PZD w walce o dobro działkowców.

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi OZ Świętokrzyskiego na wspomnianą publikację.

Odpowiedź Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach na artykuł w Gazecie Wyborczej z dnia 13.04.2014r. pt. „Ogrody w rękach działkowców"

Temat ogrodnictwa działkowego i nowej ustawy o ROD dotyczy blisko miliona polskich działkowców wraz z rodzinami. Dotyka on kwestii ważnych dla ludzi ze względów uczuciowych, sentymentalnych, finansowych i ekonomicznych. Działka w ROD jest dla działkowca często jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Z uwagi na to ważne jest, aby w obecnym trudnym i gorącym okresie rzetelnie, obiektywnie i kompleksowo informować wszystkich działkowców o zmianach, które zaszły po 19 stycznia tego roku.

W w/w artykule zabrakło niestety rzetelności informacji, przez co może on wprowadzać czytelników w błąd. Nie dociekamy intencji Pana Redaktora, który nie pierwszy raz przecież styka się z tym tematem i powinien mieć szeroki pogląd w sprawie. Jednak w artykule wyraźnie pobrzmiewa tendencyjność oraz prywatny i niestety, z niewiadomych nam przyczyn, niechętny stosunek Autora do Polskiego Związku Działkowców. Pragniemy, zatem odnieść się do ogólnego wniosku, jaki wypływa po lekturze publikacji...

Zmiana stowarzyszenia zarządzającego danym ROD jest procedurą dosyć wymagającą i obwarowaną formalnymi kryteriami. Dlaczego? Otóż należy mieć pewność, że decyzja będzie podjęta po gruntownym przygotowaniu ROD do samodzielnego funkcjonowania, a działkowcy będą świadomi wszelkich jej konsekwencji. Prowadzenie ROD wymaga zaangażowania, czasu i wiele energii. Wiąże się z udziałem w postępowaniach administracyjnych i sądowych, kontaktem z urzędami i instytucjami państwowymi na każdym szczeblu, wyjazdami, prowadzeniem inwestycji, remontów, kontroli, księgowości i dokumentacji. Do wykonywania wszystkich tych zadań niezbędni są ludzie, którzy nie zrezygnują ze swoich funkcji, gdy napotka ich pierwsza większa przeszkoda, którzy umieją rozwiązywać problemy, są cierpliwi i wytrwali. W przeciwnym razie szybko okaże się, że ROD nie jest w stanie funkcjonować. Nieprawidłowości mogą pociągnąć za sobą interwencję nadzorującego stowarzyszenia Starosty i dalej Sądu i zakończyć się nawet rozwiązaniem stowarzyszenia. Łatwo się domyślić, że dalszą konsekwencją mogłaby być likwidacja Ogrodu. Znając doskonale ogrodową rzeczywistość zdajemy sobie sprawę, że problem braku chętnych do pracy, pomocy i zaangażowania jest w ROD istotny. Dochodzą do tego oczywiste w każdych społecznościach ludzkich nieporozumienia i codzienne większe czy mniejsze kompromisy. Nie jest łatwo zarządzać Ogrodem, na który składa się ponad sto działek, a są przecież setki większych ROD. Dlatego tym bardziej należy ludzi uświadamiać, z czym będą musieli się zmierzyć, chcąc tworzyć samodzielne, jedno ogrodowe stowarzyszenie. Nie jest to podsycanie przez PZD obaw, a rzetelne informowanie o potencjalnych trudnościach, jakie czekają osoby chętne założyć odrębne stowarzyszenie o tak trudnym celu, jakim jest zarządzanie ROD, gruntem i kilkusetosobową społecznością.

Podobne określenia płynące z artykułu są nie tylko niesprawiedliwe, ale też bardzo krzywdzące. Polski Związek Działkowców działa zawsze dla dobra działkowców, jest silny solidarnością środowiska i długoletnią tradycją. Przez ostatnie dwa lata tysiące działkowców zrzeszonych w PZD wszelkimi siłami starało się, by na czas weszła w życie dobra ustawa o ROD. Jeżeli ktoś był świadkiem tego bardzo ciężkiego i długotrwałego okresu, z pewnością zdaje sobie sprawę z ogromnego zjednoczenia polskich działkowców i wspólnej troski o przyszłość Ogrodów. Od Redaktorów Gazety Wyborczej chcielibyśmy wymagać, więc więcej zrozumienia sytuacji, obiektywizmu, próby dotarcia do czytelnika z rzetelną informacją pozbawioną tonu taniej sensacji czy osobistych uprzedzeń. Tym bardziej, że artykuł reklamowany był, jako swoisty informator. Niestety lektura wielu poprzednich artykułów Redaktora Wielgo pozwoliła nam się niejako przyzwyczaić do jego lenistwa w kwestii docierania i przekazywania czytelnikom najistotniejszych informacji, oraz uporu, z jakim deprecjonuje PZD przytaczając w kolejnych artykułach te same, tendencyjne zdania (np. sformułowanie „(...) pozostała zaś kwota trafi do okręgowych i krajowych struktur stowarzyszenia PZD, m.in. na etaty zawodowych działaczy, utrzymanie biur(...)" kopiowane jest w każdym artykule Pana Redaktora; podobne przykłady można mnożyć).

Mamy ogromną nadzieję, że doczekamy dnia, w którym w Gazecie Wyborczej ukaże się artykuł o rodzinnych ogrodach działkowych napisany przez przygotowanego i profesjonalnego Redaktora bez osobistych uprzedzeń i kalki w ręku. Tymczasem nie potrafimy zliczyć, które to już nasze pismo do Szanownej Redakcji pozostaje zupełnie bez echa i odpowiedzi. W dzisiejszych czasach kultura w mediach pozostawia niestety równie wiele do życzenia jak poziom niektórych publikowanych tekstów.

KR PZD (a.j)


Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

Napisany przez delegatura 2014-04-16 14:07:18 Środkowoeuropejski czas letni„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

W swoim wystąpieniu Prezes PZD podkreślał, że ogrodnictwo miejskie zaczynają dziś doceniać zwłaszcza nasi zachodni sąsiedzi, którzy przed laty zachwycili się rozwojem cywilizacji i pozwolili na zabudowanie terenów zielonych szklanymi wieżowcami. Dziś, coraz bardziej jednak zaczynają tęsknić za naturą, odpoczynkiem na świeżym powietrzu, czy żywnością pozbawioną chemii. Prezes PZD podkreślał, że na tle naszych zachodnich sąsiadów Polska znajduje się w wyjątkowo dobrej sytuacji, bowiem aż 4 miliony Polaków ma możliwość korzystania z 43 tysięcy hektarów gruntów, na jakich znajdują się ogrody działkowe. „Tego może nam dziś pozazdrościć nie jeden z naszych europejskich sąsiadów. Jeżeli chodzi o powierzchnie i zagospodarowanie ogrodów działkowych, to możemy porównywać się jedynie z Niemcami. Pozostałe kraje, w których występują ogrody działkowe, posiadają ogrody o bardzo małej powierzchni” – mówił prezes PZD.

Dzięki determinacji działkowców…

Prezes Eugeniusz Kondracki przypomniał, że sytuacja ogrodów działkowych w Polsce nie byłaby z pewnością tak dobra, gdyby nie upór i zaangażowanie działkowców, którzy od wielu lat bronią terenów ROD przed deweloperami. Potwierdzeniem tego jest także wywalczona niedawno nowa ustawa o ROD, która w odpowiedni sposób zabezpieczyła prawa działkowców przed likwidacjami.

Prezes podkreślił równocześnie, że jeżeli ogrodnictwo miejskie ma się rozwijać, państwo musi tworzyć ku temu odpowiednie warunki. Bardzo często, bowiem wobec ogrodów działkowych wysuwany jest zarzut, iż ich stan zagospodarowania oraz estetyka pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem mało, kto pamięta o tym, że przez ostatnie 20 lat działkowcy straszeni byli likwidacjami. Pojawiało się też wiele koncepcji odebrania działkowcom gruntów ROD. W wyniku tego, duża część z działkowców wstrzymywała się z inwestycjami. Dotyczy to zarówno inwestycji na indywidualnych działkach, jak i w infrastrukturę.

„Naszym marzeniem jest to, by ogrody działkowe były ozdobą naszych miast i by z ich uroków mogło korzystać całe społeczeństwo. Do tego konieczna jest jednak współpraca z samorządami, które muszą przestać patrzeć na ogrody przez pryzmat inwestycji. Władze powinny także wsłuchać się w głos społeczeństwa, które - jak wskazują badania CBOS- w 88% popiera dalsze istnienie ogrodów działkowych”- podkreślał Prezes PZD.

W swoim referacie prezes przypomniał także, że władze miast nie powinny obojętnie przechodzić wobec zjawiska wyludniania miast i przenoszenia się mieszkańców na tereny podmiejskie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kwestia otoczenia, w jakim ludzie chcą żyć, zwłaszcza dostępu do terenów zielonych i aktywnego wypoczynku. Ogrody działkowe zaliczają się do tych form terenów zielonych, które dają mieszkańcom miast najpełniejszy kontakt z przyrodą. Uświadomienie sobie tego faktu musi spowodować konstatację, że jeżeli miasta chcą powstrzymać odpływ mieszkańców, to zapewnienie im powszechnego dostępu do zmodernizowanych i funkcjonalnych ogrodów działkowych, jest jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie celu.

Na zakończenie Prezes PZD podkreślił, że Polski Związek Działkowców jest otwarty na dialog i zmiany w ogrodach. Zależy mu, bowiem na tym, by ROD-y mogły się jak najlepiej rozwijać. Być może dzięki temu Polacy unikną sytuacji, której dziś doświadczają chociażby mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy starają się „przechwycić” choćby mały skrawek ziemi, by przerobić go w przydomowy ogródek.
Przez to ogródki powstają niemal wszędzie – między blokami, na dachach czy elewacjach budynków.
My, co prawda jeszcze takich absurdów nie doświadczamy i należy mieć nadzieję, że tak pozostanie.

Warto także, by każdy z nas pamiętał o przysłowiu „cudze chwalicie, swego nie znacie”, które w kontekście ogrodów działkowych jest wyjątkowo aktualne.

KR PZD (a.j)


Posiedzenie Prezydium OZ. Śl.

Napisany przez delegatura 2014-04-14 18:54:12 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 14.04.2014r.w OZ.Śl. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu z udziałem Kierowników Delegatur Rejonowych.Posiedzeniu przewodniczył w-ce prezes OZ.Śl. pan Józef Noski. Tematami posiedzeń była bieżąca sytuacja w OZ.Śl. I informacje składane przez Kierowników Delegatur Rejonowych z zebrań sprawozdawczych oraz zebrań działkowców. Sprawy dotyczące inwestycji na ROD podejmowanie uchwał z tego zakresu.Omówiono przygotowania do XII posiedzenia OZ, które odbędzie się w dniu 16 04.2014r, które podejmie uchwały zatwierdzające z działalności merytorycznej i finansowej OZ.Śl. za 2013r, oraz przyjmie plan działania merytoryczny i finansowy OZ.Śl na 2014r.

Źródło i zdjęcia Jan PękalaOkręgowa Komisja Inwestycyjna

Napisany przez delegatura 2014-04-14 18:02:01 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 14.04.2014r odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Inwestycyjnej, której przewodniczył W-ce prezes OZ.Śl. Pan Jan Jaworek. Na tym posiedzeniu dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej przy OZ.Śl., którym został Pan Tadeusz Kosowski.

Komisja Inwestycyjna na tym posiedzeniu przyjęła plan działania na 2014r, szczególnie w zakresie przyznawana i rozliczania dotacji. W dyskusji zwracano szczególną uwagę, aby dokumenty na dotacje były kompletne i zgodne z przepisami z tego zakresu, szczególnie z uchwałą nr.4/XXI/2011 KR z dnia 21 czerwca 2011r.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Zebranie w ROD Śnieżka.

Napisany przez delegatura 2014-04-13 17:07:41 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 12 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze w ROD „Śnieżka” w Gliwicach. Zebranie otworzył prezes ogrodu Pan Zdzisław Kowalik.
Przewodniczącą zebrania była Pani Bolesława Kostecka.


W oczekiwaniu na drugi termin Prezes przestawił znaczenie dla działkowców podpisanej w dniu 13 grudnia 2013 r ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Swój krótki wykład uatrakcyjnił pokazem zdjęć, korzystając z sprzętu multimedialnego.

Wszystkie Uchwały i plan pracy proponowany przez Zarząd ogrodu przegłosowano jednogłośnie.

Źródło i zdjęcia Gabriela Sar


Zebranie w ROD Jedność

Napisany przez delegatura 2014-04-11 21:08:58 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 06.04.2014r w Domu Działkowca ROD ,,Witrel'' w Knurowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,Jedność''. za 2013r i za od 01.01-18.01,2014r. W zebraniu uczestniczyło 90 działkowców, co stanowiło 24% w związku, z czym odbyło się w II terminie.
W oczekiwaniu na II termin członek Delegatury Rejonowej w Gliwicach i członek OZ.Śl.. pan Stanisław Kalisz, przedstawił obecna sytuacje w Związku. Zwracając szczególna uwagę na zapisy w nowej ustawie o ROD z dnia 13.grudnia 2013r a dotyczące Zebrań Działkowców, które ma wybrać stowarzyszenie do zarządzania ogrodem.

Następnie zebranie otworzył Prezes ROD Pan Henryk Globisz, który po powitaniu uczestników zebrania zaproponował na przewodniczącego dzisiejszego zebrania pana Józefa Oszusta, przedstawioną kandydaturę przegłosowano jednogłośnie. Po odczytaniu porządku obrad i regulaminu obrad, przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji. Następie sprawozdanie merytoryczne i finansowe złożył prezes ogrodu. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej składali ich przewodniczący. W dalszej kolejności Prezes ROD przedstawił plan pracy i preliminarze finansowe na 2014r.

Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiła dyskusja, która przebiegała rzeczowo i na tematy ściśle związane z ogrodem. Po dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, celem ich przyjęcia, po ich przedstawieni zostały przyjmowane przez zdecydowaną większość obecnych na zebraniu.

Foto i źródło Stanisław Kalisz


Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013r.

Napisany przez delegatura 2014-04-11 14:59:04 Środkowoeuropejski czas letniKOMUNIKAT
O STANIE POSIADANIA PZD NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
NA PODSTAWIE ANKIET STANU ORGANIZACYJNEGO PRZEKAZANYCH PRZEZ OZ PZD


Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2013 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.

Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR PZD w dniu 10.04.2014 r. przyjmując poniższe dane w zakresie badanych kryteriów:

I. Liczba ROD - 4926
w tym liczba ROD stałych: położonych w miastach wynosi 4103, podmiejskich - 761, w tym liczba ROD czasowych: położonych w miastach wynosi 58, podmiejskich - 4,

II. Powierzchnia ROD - 43 236,9705 ha
w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi 35 828,6247 ha, podmiejskich - 7240,7044 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 159,9014 ha, podmiejskich - 7,7400 ha,

III. Liczba działek - 963 351
w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 831 302, podmiejskich - 128 025, w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 3727, podmiejskich - 297,

IV. Powierzchnia działek - 33 913,0022 ha
w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich wynosi 28 416,5310 ha, podmiejskich - 5384,5816 ha,
w tym powierzchnia działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 105,8896 ha, podmiejskich - 6,0000 ha,

V. Liczba terenów - 7 526
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 6543, podmiejskich - 907, w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 72, podmiejskich - 4,


Sporządził: Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

Warszawa dnia 10.04.2014 r.

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

STRONĘ OGLĄDANO DZISIAJ RAZY

W TYM MIESIĄCU STRONĘ OGLĄDANO RAZY

OD POCZĄTKU STRONĘ ODWIEDZIŁO UŻYTKOWNIKÓW

© 2010 by Lex_killmen