STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

„Świat się kręci”… ale prawo musi być prawem.

Napisany przez delegatura 2015-05-07 09:40:25 Środkowoeuropejski czas letni

Jednym z tematów poruszonych w programie „Świat się kręci” w TVP1 była kwestia odłączania się ogrodów od struktur PZD. Ponieważ zaproszone do udziału w dyskusji przedstawicielki ogrodów warszawskich, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu z PZD, zarzuciły PZD utrudnianie procedury wyłączenia się ROD, koniecznym jest sprostowanie i uzupełnienie obrazu sytuacji przedstawionej w programie.

Przede wszystkim, ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie daje PZD żadnych uprawnień, czy możliwości utrudniania bądź zablokowania procedury wyłączenia ogrodu ze struktur PZD.

W zupełnie wyjątkowych przypadkach, gdy zachodziły uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia zebrania wyłączeniowego PZD zgłaszał swój udział w sprawie rejestracyjnej. Tak stało się w przypadku Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”, który w programie reprezentowała pani Anna Batorowska. W dniu 15 czerwca 2014r. działkowcy użytkujący działki w ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie podjęli uchwałę o wyodrębnieniu się ze struktur PZD i powołaniu Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”, które zostało wpisane do KRS postanowieniem z dnia 10 września 2014r. Jednakże z uwagi na zwołanie zebrania wyłączeniowego przez osoby nieuprawnione tj. m. in. przez Panią Annę Batorowską, która w tym czasie nie była już członkiem zarządu ROD oraz liczne nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu m. in. uniemożliwienie udziału w zebraniu licznej grupie działkowców, Polski Związek Działkowców złożył w dniu 24 września 2014r. apelację od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 10 września 2014r. o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”. Apelacja została przyjęta do rozpoznania i postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015r. Sąd odwoławczy uchylił postanowienie z dnia 10 września 2014r. i skierował sprawę rejestracji Stowarzyszenia do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Oznacza to, że Sąd dopatrzył się nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze rejestracji Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”, gdyż to Sąd samodzielnie dokonuje oceny zachowania ustawowych procedur wyłączeniowych przewidzianych w art. 69 i następnych ustawy o ROD, PZD jako uczestnik postępowania mógł jedynie przedstawić swe zastrzeżenia w zakresie spełnienia wymagań ustawowych.

Dlatego też nieprawdziwym było stwierdzenie, że PZD utrudnia wyłączanie się ROD i zakładanie nowych stowarzyszeń ogrodowych. Z drugiej strony, ustawa o ROD w żaden sposób nie obliguje PZD do wspomagania osób, które dążą do wyodrębnienia ROD ze struktur PZD, w przygotowaniu procedury wyłączeniowej. W tym kontekście zupełnie absurdalne są zarzuty, iż PZD nie pomógł pani Batorowskiej w przygotowaniu statutu nowego stowarzyszenia.

W programie wypowiadała się również Anna Chmielak – przedstawicielka Stowarzyszenia Ogrodowego „Lotnisko” w Warszawie, któremu rzekomo PZD utrudniało wyodrębnienie, a teraz nie chce przekazać praw do gruntu. Wyjaśnić trzeba, iż w sprawie dotyczącej zarejestrowania tego Stowarzyszenia PZD w ogóle nie brało udziału, na czym miałoby zatem polegać to „utrudnianie”, czyżby znowu na braku bliżej nieokreślonej pomocy? A odnośnie przekazania praw do gruntu – przecież zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy o ROD z dniem nabycia osobowości prawnej tj. z dniem zarejestrowania Stowarzyszenie Ogrodowe „Lotnisko” stało się z mocy prawa następcą prawnym PZD m.in. w zakresie prawa do nieruchomości zajmowanej przez ogród. Jakiego zatem przekazania praw „Lotnisko” się domaga? Nie padło to na wizji, a jedynie w jednym z pism, że Stowarzyszenie chciałoby dokonać regulacji praw do gruntu poprzez uzyskanie wpisu prawa użytkowania w księdze wieczystej. Szkoda tylko, że przedstawiciele Stowarzyszenie Ogrodowe „Lotnisko” podkreślając możliwość samostanowienia o sobie, zapominają, że PZD nie może już działać na rzecz uzyskania przez nich prawa użytkowania nieruchomości, na której jest ten ogród.

Program ewidentnie wskazał, iż przedstawicielki dwóch stowarzyszeń ogrodowych, które wyłączyły się z PZD nastawione były na krytykę PZD, zamiast na dyskusję czy ogrody działkowe są potrzebne. Szkoda tylko, że w swych wypowiedziach mijały się z prawdą, prezentując przy okazji braki podstawowej wiedzy z zakresu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.KR PZD (a.j.)


Posiedzenie Delegatury

Napisany przez delegatura 2015-05-06 21:09:30 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 06.05.2015r. Odbyło się wspólne posiedzenie Członków Delegatury Rejonowej PZD oraz Komisji Problemowych działających w delegaturze.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Delegatury Pan Tadeusz Kosowski,który przedstawił porządek obrad oraz tematy narady. Głównymi tematami narady było;
Wstępna ocena Zebrań Sprawozdawczo- Wyborczych na ROD. W tym temacie dokonano oceny tych zebrań, pod względem ich przygotowania oraz przeprowadzenia.Następnym tematem było przygotowania do odbycia Przedzjazdowej Konferencji Delegatów PZD która się odbędzie w dniu 23 maja 2015 r.W tym temacie dokonano odpowiednich ustaleń organizacyjnych, w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia tej Przedzjazdowej Konferencji Delegatów ROD Delegatury Rejonowej w Gliwicach.
Źródło i zdjęcia Jan PękalaSzkolenie nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2015-05-06 20:52:08 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 05.05.2015r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowoprzyjętych oraz kandydatów do PZD w którym uczestniczyło 20 słuchaczy. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń Pan Sebastian Ciągwa.Głównymi tematami było;
Ustawa z dnia 13,grudnia 2013r oraz Statut i Regulamin ROD. Następnymi tematami wykładów na których się skupił wykładowca było; prawa i obowiązki działkowca. W tym temacie wykładowca omówił jakie ma prawa działkowiec oraz jakie obowiązki. Temat ten był dobrze przyjęty co mogło świadczyć po zadawanych pytaniach na które otrzymywali odpowiedzi.
Źródło i zdjęcia Jan Pękala


„Świat się kręci”… wokół ogrodów

Napisany przez delegatura 2015-05-06 17:07:00 Środkowoeuropejski czas letniTematów związanych z ogrodami i ich funkcjonowaniem jest bardzo dużo, nie o wszystkich problemach udało się zatem porozmawiać.- Kawałek zieleni w środku miasta budzi skrajne emocje – tak zapowiedział temat tego odcinka „Świat się kręci” prowadzący program Maciej Kurzajewski. – Dla jednych to pozostałość PRL-u, którą szybko trzeba zlikwidować, by ziemie oddać pod inwestycje, a dla użytkowników i ich rodzin to często jedyne miejsce, w którym mogą wypocząć. –

Dyskusję w studio poprzedził filmowy felieton pokazujący ogrody takie, jakimi są – jako oazę zieleni w środku miast. Jako miejsce, o które użytkownicy dbają przez dziesiątki lat, w które inwestują czas i pieniądze, w którym pracują i dobrze wypoczywają wraz z rodzinami. Działkowcy występujący w tym materiale podkreślali jednak, że często nie mogą być spokojni o przyszłość swoich ogrodów, że co chwilę straszeni są widmem odebrania im działek – czy to w celu zwrócenia ziemi w ramach reprywatyzacji, czy w związku z inwestycjami planowanymi na zajmowanych przez nie terenach.

Mecenas Bartłomiej Piech reprezentujący Polski Związek Działkowców podkreślił, że Związek, największa organizacja zrzeszająca działkowców, ma dziś ok. 1,2 mln członków i wciąż przybywają nowi, choć nie jest to warunkiem użytkowania działki. - Wystarczy 5-10 tys. złotych, by stać się użytkownikiem działki, a kwota zależna jest od tego, jak jest ona zagospodarowana - mówił mec. Piech.– Ważne, że dziś można już w swoją działkę bezpiecznie inwestować. Obowiązująca od ub. roku ustawa o ROD gwarantuje działkowcom prawo do odszkodowania w razie likwidacji ogrodu, niezależnie od tego, czy nastąpi to na cel publiczny, komercyjny, czy ze względu na roszczenia byłych właścicieli. –

Uchwalenie ustawy o ROD, która powstała z inicjatywy PZD jako projekt obywatelski dzięki zebraniu ponad 900 tys. podpisów, nie jest jedynym sukcesem Związku i samych działkowców w ostatnim czasie. W ten sam sposób, z inicjatywy PZD i po zebraniu ponad 700 tys. podpisów, zainicjowano zmiany w ustawie Prawo budowlane. Jej nowelizacja weszła w życie 30 kwietnia i chroni przed rozbiórką prawie 900 tys. altan w ogrodach. – Ustawa precyzuje, że altana to budynek o powierzchni do 35 m2 i wysokości do 5 m, z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m˛ - przypomniał mecenas Piech. – Uchwalenie nowelizacji rozwiewa wątpliwości, które wprowadził wyroku NSA, stwierdzający, że altana to wyłącznie obiekt o ażurowych ścianach. Czegoś takiego nie ma w ogrodach działkowych. - Radca prawny PZD podkreślił także, że altany w ogrodach nie mogą służyć celom mieszkalnym, o czym zawsze przypomina i czego przestrzegania domaga się Związek.

Jednym z tematów poruszonych w programie była kwestia odłączania się ogrodów od struktur PZD. Działkowców, którzy tak postąpili reprezentowały Anna Batorowska i Anna Chmielak. – Bycie w PZD jest sprawą podległości, nie ma możliwości samostanowienia o sobie. Zgodnie z ustawą o ROD Związek ma obowiązek przekazania gruntów stowarzyszeniom ogrodowym, które się wydzieliły, a tak się nie dzieje – twierdziła Anna Chmielak. - Procedura wyłączenia ogrodu ze struktur PZD została jasno określona we wspomnianym projekcie ustawy przygotowanej przez Związek i jest prosta - wyjaśnił telewidzom i publiczności w studio mec. Piech. - To sami działkowcy w ogrodach podejmują taką decyzję i decyduje zdanie większości. Nowe stowarzyszenie ma prawo złożyć do sądu wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej i tylko od jego sprawności zależy, czy to zrobi i na ile skutecznie. -

Wyjaśnienia przedstawiciela PZD wymagała także próba przypisania przez Annę Batorowską sukcesu, jakim jest uchwalenie ustawy o ROD byłemu członkowi PZD, a dziś jego oponentowi, Ireneuszowi Jarząbkowi ze Swarzędza. – Działo się wręcz odwrotnie – mówił mec. Piech. – Pan Jarząbek był tej ustawie przeciwny. –

Przypomnijmy, Ireneusz Jarząbek na użytkowanej przez siebie działce w ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu wybudował „altanę” przeszło dwukrotnie przekraczającą wymiary dopuszczone prawem. Zameldował się w niej wraz z rodziną, a jeden z jej członków zarejestrował pod tym adresem działalność gospodarczą. M.in. za to trzykrotne złamanie przepisów obowiązujących wszystkich działkowców Ireneusz Jarząbek został pozbawiony członkostwa w PZD. Już jako osoba prywatna zwalczał obywatelski projekt ustawy o ROD, co stanowiło dla niektórych posłów pretekst do dezawuowania inicjatywy, pod którą działkowcy zebrali 1 milion podpisów. Z kolei podczas prac nad ustawą „Stop Rozbiórkom Altan” zabiegał, by jej zapisy zalegalizowały samowolę budowlaną I. Jarząbka. Obecnie nadzór budowlany jest w trakcie egzekwowania rozbiórki jego samowoli budowlanej.

Dobrym podsumowaniem toczącej się w studio dyskusji o ogrodach działkowych było ogłoszenie wyników sms-owego głosowania. Na proste pytanie „Czy ogrody działkowe są potrzebne”, równie prosta była odpowiedź. Aż 98 proc. uczestników sondy odpowiedziało „TAK”. To najlepiej dowodzi, że określanie ogrodów działkowych mianem „pozostałości PRL-u” i nawoływanie do ich likwidacji, jest tylko czarnym PR-em inspirowanym przez tych, którzy mogliby na takiej likwidacji naprawdę dużo zarobić.

(AP)


Dziękuję

Napisany przez delegatura 2015-04-30 09:14:08 Środkowoeuropejski czas letni


Po 10 latach pracy w Ośrodku Finansowo Księgowym, w ostatnim dniu mojej pracy, pragnę podziękować wszystkim Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, za miłą współpracę, okazałą życzliwość i przyjazną atmosferę w mojej pracy w Polskim Związku Działkowców.

Jednocześnie życzę wszystkim dalszych sukcesów w pracy na rzecz ogrodów oraz pomyślności w życiu osobistym.

Gabriela Sar - księgowa OFK


Dziennik Trybuna: Polski Związek Działkowców pod ostrzałem

Napisany przez delegatura 2015-04-29 09:59:01 Środkowoeuropejski czas letni


"Polityczny festiwal pomysłów na "ratowanie" ogrodów poprzez likwidacją Polskiego Związku Działkowców trwa w najlepsze. Tym razem najcięższe działa wytoczyła Prezydent Warszawy, uderzając w podwaliny prawne PZD. Jako organ nadzoru zakwestionowała nowo uchwalony statut Związku i wezwała do uchylenia wszystkich uchwał podjętych na jego podstawie" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

KR PZD (a.j.)


Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie wystąpienia Prezydent m.st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD

Napisany przez delegatura 2015-04-28 15:51:10 Środkowoeuropejski czas letniDotychczasowy statut - pomimo wykreślenia z jego treści zapisów stojących w sprzeczności z nową ustawą o ROD - nie dawał gwarancji poprawnego funkcjonowania organów Związku. Dlatego też niezwłocznie przystąpiono do prac nad nowym statutem i po konsultacjach społecznych uchwalono go 23 października 2014 r. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS. I wtedy dopiero, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu, do działania przystąpił organ nadzorczy - Prezydent m.st. Warszawy.

KR PZD (a.j.)


Zebranie w ROD Ptasi Raj

Napisany przez delegatura 2015-04-27 20:42:06 Środkowoeuropejski czas letniW ostatnią sobotę kwietnia, jako przedstawiciel Delegatury PZD uczestniczyłam w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w ROD Ptasi Raj.

Zebranie w drugim terminie o g.15: 30 rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłych działkowców. W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie obrad, przedstawiłam nowe przepisy dotyczące opłat i prowadzenia ogrodu, jakie wniosła Ustawa z 13grudnia 2013roku.Zebranie poprowadził p.Narwusz Roman. Po ukonstytuowaniu się Komisji przedstawiono sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe, które zebrani przegłosowali.Dokonano wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegata na rejonową konferencję przedzjazdową. Nowym prezesem oraz delegatem został ponownie p. Władysław Seta.Następnie przegłosowano przedstawione uchwały. W dyskusji przeważał temat założenia monitoringu na ogrodzie w związku z częstymi włamaniami i podpaleniami.

Po zakończeniu zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Źródło i zdjęcia Janina Banasik


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 164
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 164
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 12965
W tym roku stronę odwiedziło » » » 49317
Od początku stronę odwiedziło » » » 623266
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen