STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

ROD Nad Bytomką w stowarzyszeniu PZD

Napisany przez delegatura 2014-09-20 22:02:33 Środkowoeuropejski czas letniW dniu dzisiejszym-20.09.2014r-następny gliwicki ogród wybrał przynależność do Stowarzyszenia PZD. Zebranie wszystkich działkowców w ROD „NAD BYTOMKĄ” rozpoczął pan prezes Zygmunt Terlecki informacją o celu i znaczeniu tego spotkania. W tym czasie tłumnie przybywający działkowcy podpisywali listy obecności. Po oficjalnym przywitaniu zebranych na przewodniczącą zebrania wybrano jednogłośnie panią Marię Mijas. Następnie ukonstytuowały się komisje: Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu i przegłosowaniu Porządku Zebrania i Regulaminu odczytano protokół Komisji Mandatowej. Stwierdziła ona prawomocność zebrania w pierwszym terminie. Na 83 działkowców obecnych było, 51 co stanowi 59,5%.Nie zgłoszono chęci powołania nowego stowarzyszenia. Na wniosek prezesa jednogłośnie działkowcy postanowili pozostać w strukturach Stowarzyszenia PZD. Przedstawiłam obecną sytuację obrony naszych altan, po czym chętnie ruszono do podpisywania list poparcia „Stop rozbiórkom altan”. Poruszyłam również temat nie normatywnej zabudowy w naszych ogrodach i wynikających z tego konsekwencji. Oczywiście głównym pytaniem były korzyści z pozostania w stowarzyszeniu PZD. Tu odpowiedź była prosta: w jedności siła. Zebranie przebiegło w miłej pełnej zrozumienia atmosferze zgodnie z Art.69 Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.

Źródło Barbara Głogowska zdjęcia Krzysztof Głogowski


Okręgowe Dni Działkowca

Napisany przez delegatura 2014-09-20 20:14:41 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 20 .09. 2014 r. w ROD ,,KAPRYS'' w Zabrzu odbyły się Okręgowe Dni Działkowca,które zostały rozpoczęte odegraniem Hymnu PZD ,,Zielona Rzeczypospolita''Część oficjalną prowadził Jan Radoła który powitał prezesa OZ Sl. Józefa Noski, przedstawiciela KR PZD pana Tomasza Terleckiego, posłów RP w osobach Zbyszka Zaborowskiego SLD i posła PiS Wojciecha Szarame oraz Prezydentów i w-ce Prezydentów miast. Następnie Prezes OZŚl. w swym wystąpieniu dokonał podsumowania tegorocznej pracy OZŚl. i ROD zwracając szczególna uwagę na jedność związku, która gwarantuję dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego. W swym wystąpieniu omówił jakie zagrożenia niesie wyrok NSA oraz wystąpienie pani RPO do w-ce premier Elżbiety Bieńkowskiej.Kończąc swe wystąpienie zaapelował do zebranych oraz do wszystkich działkowców Śląska aby w podpisach pod ,,Stop Rozbiórkom Altan'' dali wyraz jedności i masowego poparcia składając podpisy pod projektem zmiany Prawa Budowlanego dotyczące altan. Swe wystąpienie zakończył apelem do działkowców aby nie wierzyli działaczom którzy zostali usunięci z PZD za łamanie przepisów statutowych, a obecnie staja się obrońcami działkowców bo są to działacze skompromitowani i ich zamiarem nie jest obrona działkowców , tylko ich własny interes.Następnym mówcą który zabrał glos był przedstawiciel KR pan mecenas Tomasz Terlecki który w swym wystąpienie skrótowo przypomniał jakie trudności musieliśmy pokonać aby w tej formie została uchwalona obecna ustawa. W dalszym swym wystąpieniu omówił co grozi działkowcom wyrok NSA sprawie altan ,gdy nie zostanie zmienione Prawo Budowlane dotyczące altan.Kończąc swe wystąpienie apelował o jedność związku bo w jedności jest siła która jest niezbędna do obrony ruchu związkowego. Podziękował za wkład jaki włożył OZŚl w obronę i jedność oraz dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego na Śląsku.Następie zabierali głos posłowie RP Panowie Zbyszek Zaborowski i Wojciech Szarama którzy w swych wystąpieniach zapewnili że ich kluby będą popierać zmianę Prawa Budowlanego dotyczące altan. Z ich wystąpień jednoznacznie wynikało że do sukcesu wiedzie jedność związku a taką jedność gwarantuje tylko PZD .Na zakończenie swych wystąpień życzyli samych sukcesów z pracy dla dobra związku, oraz jedności związku bo to jest gwarancja dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego.Następnym mówca był I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze pan Krzysztof Lewandowski który w swym wystąpieniu miedzy innymi zwrócił uwagę na temat altan i wyroku NSA są nie zrozumiałe bo przeciesz w przepisach niektórych ustaw występują nie tylko jako ażurowe ,wiec jest to nie zrozumiałe dlaczego NSA tylko taką wersie w swym wyroku przyjął. W dalszym swym wystąpieniu jednoznaczne określił ze ogrody w miastach są niezbędne bo dają dla mieszkańców to czego brakuje w urbanizowanym mięście zieleń i wypoczynek całym rodzinom.

Na zakończenie życzył aby praca na działkach dawała radość i wypoczynek,a związek PZD był zjednoczony bo to daje gwarancję jego dalszego rozwoju.
Po części oficjalnej przystąpiono do wręczenia Pucharów dla najładniejszy ogród i najładniejsza działka w OZŚl. Laureatem najładniejszego ogrodu 2014 r został ROD ,,1-GO-MAJA'' w Gliwicach Puchar i nagrodę z rak Prezesa OZŚl.odebrał prezes tego ogrodu pan Stanisław Rak. a za zajecie II miejsca najładniejsza działka w OZŚl roku 2014r puchar i nagrodę otrzymała działka Nr. 83 z ROD ,,Jutrzenka'' w Gliwicach państwa Łucja i Wiesław I Jlkiewicz.Na zakończenie zebrani podjęli dwa stanowiska do RPO pani Ireny Lipowicz oraz stanowisko w sprawie integracji i jedności środowiska działkowców Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. stanowiska w załączeniu.


Źródło i zdjęcia Jan Pękala foto reportaż z okręgowych dni działkowca Anna Kajdanowicz – zobacz w galerii zdjęć13.09.2014 r. ZEBRANIE W ROD „TRYNEK” w GLIWICACH

Napisany przez delegatura 2014-09-20 10:14:47 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 13 września 2014 r. o godzinie 1100 w ROD „TRYNEK” odbyło się zebranie w celu wyboru stowarzyszenia. Zebranie otworzył Prezes ROD „TRYNEK” Pan Izydor Wiorek, który przywitał Przewodniczącego Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pana Tadeusza Kosowskiego oraz obecnych działkowców. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania.
Na Przewodniczącego zaproponowano Pana Izydora Wiorka, po czym kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Na sekretarza zebrania Przewodniczący zaproponował Pana Bogdana Rubaja, który został przegłosowany przy jednym głosem wstrzymującym się. Następnie przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zabrania, który został przyjęty jednogłośnie. Po przyjęciu porządku i regulaminu zebrania przedstawiono kandydatów do Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatową o odczytanie protokołu. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z którego wynika że na 280 wszystkich działkowców ROD TRYNEK w zebraniu uczestniczy 69 działkowców co stanowi 24,64 % . Komisja Mandatowa stwierdza, że dzisiejsze zebranie wszystkich działkowców odbywające się w I terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby działkowców.
Na podstawie przedstawionego protokołu Komisji Mandatowej Przewodniczący zamknął zebranie
i poinformował działkowców iż zebranie odbędzie się w II terminie to znaczy o godzinie 1130 zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniach.
Na tym zebranie zakończono.
W oczekiwaniu na II termin głos zabrał Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD
w Gliwicach Pan Tadeusz Kosowski który omówił zapisy Ustawy o ROD, oraz omówił wyrok NSA
w sprawie altan i jakie działania prowadzi związek PZD, aby dokonać poprawek w Prawie Budowlanym i innych ustawach dotyczących altan. W między czasie działkowcy składali podpisy pod projektem obywatelskim „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.
O godzinie 1130 w ROD „TRYNEK” odbyło się zebranie w II terminie. Zebranie otworzył Prezes ROD „TRYNEK” Pan Izydor Wiorek. Zgodnie z procedurą odbywania się zebrania wybrano przewodniczącego (Pan Izydor Wiorek), sekretarza, odczytano porządek i regulamin zebrania oraz wybrano komisje statutowe. Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatową o odczytanie protokołu. Przewodnicząca Komisji Anna Kajdanowicz odczytała protokół z którego wynika że na 280 wszystkich działkowców ROD TRYNEK w zebraniu uczestniczy 73 działkowców co stanowi 26,07 % . Komisja Mandatowa stwierdza, że dzisiejsze zebranie wszystkich działkowców odbywające się w II terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. z powodu braku obecności co najmniej 3/30 (30%) liczby działkowców.
Na podstawie przedstawionego protokołu Komisji Mandatowej Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o ROD, Rodzinny Ogród Działkowy „TRYNEK”
w Gliwicach pozostaje w strukturach stowarzyszenia PZD.
Na tym zebranie zakończono.

Info: Anna Kajdanowicz


Działkowiec nie zapłaci podatku od odszkodowania

Napisany przez delegatura 2014-09-20 10:05:09 Środkowoeuropejski czas letni


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził utrwalone stanowisko PZD w sprawie opodatkowania odszkodowań dla działkowców z tytułu likwidacji ROD. Od wielu lat Związek, bowiem twierdzi, że przedmiotowe odszkodowania objęte są zwolnieniem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta zwalnia, bowiem z opodatkowania m.in. te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami. A przecież ustawa o ROD przesądza o tym, że w przypadku likwidacji ogrodu działkowcowi przysługuje - za jego składniki majątkowe – odszkodowanie ustalane stosowanie do zasad określonych właśnie w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wydawało się, więc, że sprawa jest oczywista – działkowcy zwolnieni są z obowiązku płacenia podatku od odszkodowań za majątek utracony w związku z likwidacją ROD.

Okazało się jednak, że w wielu przypadkach organy podatkowe stały na odmiennym stanowisku. W swoich interpretacjach dowodziły, że to zwolnienie podatkowe nie obejmuje działkowców, którzy muszą odprowadzać podatek dochodowy od otrzymanych odszkodowań. Również Izba Skarbowa w Katowicach wydała taką interpretację, którą zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W konsekwencji w swoim orzeczeniu WSA zakwestionował tę interpretację i uznał, że obowiązujące przepisy przyznają działkowcom zwolnienie podatkowe od odszkodowań za majątek utracony związku z likwidacją ROD. Jest to, więc orzeczenie potwierdzające korzystne dla działkowców stanowisko PZD, choć jest to dopiero rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji. Organy podatkowe mogą, bowiem jeszcze zaskarżyć ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygnatura akt: I SA/Gl 79/14

TT

KR PZD (a.j.)


13.09.2014 r. DOŻYNKI W ROD „PSZCZÓŁKA” W GLIWICACH

Napisany przez delegatura 2014-09-20 10:00:32 Środkowoeuropejski czas letni13 września w ROD „PSZCZÓŁKA” odbyły się uroczystości Dożynkowe. Na wstępnie Prezes ROD Pan Ryszard Bryła przywitał zaproszonych gości Panią Annę Kajdanowicz, Pana Stanisława Kalisz przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, sponsorów: Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy Panią Marię Wilkoń, Panią Iwonę Resel ─ sekretarz ZZP Huty Łabędy, Pana Andrzeja Sypek Przewodniczącego Zarządu Związku Przemysłu Elektromaszynowego Bumar Łabędy, Pana Bernarda Fic kandydata na Radnego Rady Miasta w Gliwicach oraz wszystkich przybyłych działkowiczów.Po przywitaniu gości zostały wręczone odznaczenia za czynny udział w życiu społeczności ogrodowej. W kolejnej części uroczystości wręczono nagrody za udział w konkursie „Najładniejsza Działka w ROD „PSZCZÓŁKA” w 2014 roku” oraz rozstrzygniętego konkurs ─ „zawody wędkarskie”. Po części oficjalnej Prezes Pan Ryszard Bryła zaprosił przybyłych
na poczęstunek i do wspólnej zabawy. W trakcie biesiady zorganizowano wiele konkursów dla dzieci oraz dorosłych, między innymi rzut do kosza, strzał na bramkę, przeciąganie liny i okaz z działki.
Po każdym z konkursów dla zwycięzców wręczone zostały nagrody. Wspólna biesiada przebiegała w przemiłej atmosferze przy super muzyce.Krótko mówiąc organizatorzy uroczystości Dożynkowych jak i sami działkowcy stanęli na wysokości zadania oraz pokazali, że potrafią się bawić.

Info i zdjęcia: Anna Kajdanowicz – zobacz w galerii zdjęć13.09.2014 r. ZEBRANIE w ROD „PSZCZÓŁKA”

Napisany przez delegatura 2014-09-19 20:21:39 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 13 września w ROD „PSZCZÓŁKA” odbyło się zebranie działkowców celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem.Zebranie otworzył Prezes Pan Ryszard Baryła który przywitał gości, przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Panią Annę Kajdanowicz, Pana Stanisława Kalisza oraz wszystkich przybyłych działkowców. Na przewodniczącego jednogłośnie wybrano Prezesa ROD Pana Ryszarda Baryła. Przewodniczący przeczytał porządek oraz regulamin zebrania które zostały przegłosowane jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatową o przeczytanie protokołu z którego wynika, że na 228 działkowców obecnych było 60 co stanowi 26,31 % . Komisja Mandatowa stwierdza, że dzisiejsze zebranie wszystkich działkowców odbywające się w I terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby działkowców. Na podstawie przedstawionego protokołu Komisji Mandatowej Przewodniczący zamknął zebranie i poinformował działkowców iż zebranie odbędzie się w II terminie zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniach.

W oczekiwaniu na II termin głos zabrał Pan Stanisław Kalisz który przedstawił zebranym aktualną sytuację w Związku, Wytok NAS w sprawie altan oraz omówił pismo skierowane do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. O godzinie 1430 rozpoczęło się Zebranie w II terminie. Po wyborze Przewodniczącego, Protokolanta, odczytaniu porządku i regulaminu oraz wyborze komisji statutowych, Komisja Mandatowa przedstawiła zebranym Protokół z zebrania odbywającego się w II terminie protokołu z którego wynika, że na 228 działkowców obecnych było 73 co stanowi 32 % . Na podstawie niniejszego protokołu zgodnie z art.72 ust 2 Zebranie w II terminie jest zdolne do podejmowania uchwał. Ponownie głos zabrał Prezes ROD „PSZCZÓŁKA” który w imieniu Zarządu ROD przedstawił zebranym wniosek o pozostawieniu ROD „PSZCZÓŁKA”
w Stowarzyszeniu PZD. Za Uchwałą głosowało 100% obecnych. Na zakończenie głos zabrał Prezes, podziękował wszystkim obecnym działkowcom za przybycie i świadome podjęcie decyzji, oraz po zakończeniu zebrania zaprosił wszystkich na uroczyste obchody dni działkowca.
Tymi miłym akcentem zebranie zakończono.Źródło I zdjęcia Anna Kajdanowicz


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 368 tysięcy osób

Napisany przez delegatura 2014-09-19 09:45:31 Środkowoeuropejski czas letni


Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 368 tysięcy osób.

KR PZD (a.j.)


06.09.2014 r. DOŻYNKI w ROD „DZIERŻONA” w Knurowie

Napisany przez delegatura 2014-09-18 20:26:22 Środkowoeuropejski czas letni
6 września 2014 r. odbyły się Dożynki w ROD „DZIERŻONA” w Knurowie.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Adam Rams ¬¬- Prezydent Miasta Knurów, Jan Trzęsiok – przewodniczący Rady Miasta, Jerzy Pach V – ce przewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kołodziej – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Piotr Jarosz – kierownik działu ogród w Leroy Merlin, Franciszek Szafarz – Radny Rady Miasta oraz Anna Kajdanowicz – przedstawiciel Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.
W części oficjalnej uroczystości wręczone zostały działkowcom puchary, dyplomy oraz nagrody za udział w konkursach.
Ogród im. „KS. DZIERŻONA” w tym roku zajął II miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Ogród 2014 r.” na szczeblu Delegatury PZD w Gliwicach. Za udział w konkursie „Wzorowa działka 2014 r.” działkowcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu ogrodowego, kosiarki elektrycznej, nożyc do trawy oraz podkaszarki elektrycznej. Nagrody wręczył główny sponsor przedstawiciel LEROY MERLIN Pan Piotr Jarosz. Działkowcy biorący udział w konkursie ogrodowym „Działka Uprawowa” otrzymali dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez LEROY MERLIN. Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams osobiście podziękował Pani Alinie Malesa - Prezes ROD „KS. DZIERŻONA” za dobrą organizację i współpracę pomiędzy ROD a Urzędem Miasta Knurów.

Po części oficjalnej Pani Prezes Alina Malesa zaprosiła gości oraz wszystkich działkowców na poczęstunek – przepyszną grochówkę!


Info: Anna Kajdanowicz. Zdjęcia: Marek Krysiuk


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 131
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 823
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 14827
W tym roku stronę odwiedziło » » » 56071
Od początku stronę odwiedziło » » » 309581
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen