STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW MAPY OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Komisje wznowią prace nad ustawą działkową

Napisany przez delegatura 2013-11-14 15:37:14 Środkowoeuropejski czas stand.Na 19 listopada br. (tj. we wtorek) na godz. 18 zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie po blisko miesięcznej przerwie wznowią prace nad projektem obywatelskim. Prawdopodobnie podczas obrad zajmą się m.in. sporną kwestią dot. "pseudo uwłaszczenia", która wciąż pozostaje nierozwiązana.

Relację z przebiegu prac podkomisji będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Sejmu.

To posiedzenie jest niezwykle ważne ze względu na to, iż z każdym dniem pozostaje coraz mniej czasu na wprowadzenie nowej ustawy i uniknięcie skutków wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego tak istotne jest, by posłowie Komisji nie tylko pochylili się nad nieprzemyślanymi zapisami wprowadzonymi do tego projektu, ale także nie przeciągali dalszych prac nad tym projektem. Prace w komisji powinny zakończyć się sprawozdaniem. W sprawozdaniu komisja opiniuje projekt i zgłasza wniosek o przyjęcie projektu, przyjęcie projektu z poprawkami komisji lub odrzucenie projektu. Po otrzymaniu sprawozdania Marszałek Sejmu będzie mogła skierować projekt ustawy do drugiego czytania. W trakcie drugiego czytania Sejmowi zostanie przedstawione sprawozdanie komisji i odbędzie się debata oraz głosowanie nad projektem. Projekt zaakceptowany przez Sejm trafi następnie do Senatu.

Źródło KR PZD (A.J.)


Podziękowanie.

Napisany przez delegatura 2013-11-13 17:51:56 Środkowoeuropejski czas stand.


Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Polskiego Związku Działkowców za udział w ostatniej drodze Zbigniewa Łunia, za przekazane nam wyrazy wsparcia i ciepłe słowa pod adresem Zmarłego.
Szczególną wdzięczność chcę wyrazić przedstawicielom Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach, delegatur w Katowicach, Gliwicach, Knurowie, Bytomiu, Rybniku i Sosnowcu oraz członkom ich pocztów sztandarowych, którzy uświetnili uroczystość.
Dziękujemy też znajomym z Zakładów Tworzyw Sztucznych Erg i Polskich Odczynników Chemicznych oraz przedstawicielom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

W tak trudnej chwili obecność przyjaciół i kolegów Męża była dla nas szczególnie cenna. Okazany Mu w ten sposób szacunek i otaczająca nas życzliwość na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Teresa Łuń z rodziną


Co Platforma Obywatelska obiecała działkowcom?

Napisany przez delegatura 2013-11-08 17:07:56 Środkowoeuropejski czas stand.Podczas Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców przewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński uspokajał działkowców, że mogą spokojnie rozejść się do domu, ponieważ kompromis został osiągnięty. "Ja jestem gwarancją tego kompromisu, jeśli chodzi o Sejm. Zawarliśmy porozumienie, które będzie realizowane. To wam obiecuję" - zapewniał Rafał Grupiński. Tymczasem od manifestacji działkowców minął miesiąc, a prace nad ustawą działkową utknęły w martwym punkcie i nic nie wskazuje na to, by Platforma zamierzała je przyspieszyć.

Źródło KR PZD (A.J.)


Posłowie opozycji apelują o przyspieszenie prac nad ustawą działkową - 08.11.2013

Napisany przez delegatura 2013-11-08 09:12:37 Środkowoeuropejski czas stand.
W związku z zablokowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie opozycji apelowali dziś w Sejmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o pilną interwencję ws. uchwalenia nowej ustawy działkowej i zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie Twojego Ruchu, SLD, PiS, Inicjatywy Dialogu oraz niezrzeszony poseł John Godson, występując na pięciu odrębnych konferencjach prasowych, zwrócili uwagę, że jeśli prace nie zostaną podjęte na jednym z najbliższych posiedzeń sejmowych, proces legislacyjny nie zostanie zakończony w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie.

Do końca roku pozostały już, bowiem jedynie 3 posiedzenia Sejmu. - Kalendarz posiedzeń sejmowych jasno wskazuje, że konieczne jest przyspieszenie prac. Tym bardziej, że czeka jeszcze procedura w Senacie – mówił poseł Zbyszek Zaborowski (SLD).

Posłowie zwrócili uwagę, że na wejście w życie wyroku TK w sprawie ustawy o ogrodach działkowych pozostało już jedynie 75 dni. Jeśli nowej ustawy nie będzie to działkowcy zostaną sami z właścicielami gruntów, którzy będą mogli zrobić z ogrodami to, co uznają za stosowne.

Podczas konferencji prasowej odtworzono zapis z nagraniem przemówienia Rafała Grupińskiego, który w dniu 10 października br. pod Sejmem, gdzie manifestowało 12 tys. działkowców obiecywał, że działkowcy mogą być spokojni, bowiem w komisjach realizowany jest kompromis punkt po punkcie. Mówił też o tym, ze działkowcy mogą spokojnie wracać do domu, a prace nad ustawa działkową zostaną zakończone w ciągu 2 tyg. – Minęły 4 tygodnie, a tymczasem prace na projektem zostały gwałtownie zahamowane – mówił poseł Wojciech Zubowski (PiS). - Działkowcy wrócili spokojnie do domu, a praca stanęła w miejscu nad artykułem 30 dot. uwłaszczenia – mówił John Godson.

Posłowie mówili o tym, że prawie cały tekst projektu obywatelskiego został przyjęty przez wszystkie kluby, za wyjątkiem artykułu, który jest propozycją PO i który budzi sprzeciw zarówno działkowców, jak i przedstawicieli gmin, które zarzucają mu niekonstytucyjność. Wskazano, że jego utrzymanie spowoduje konieczność zmiany niemalże połowy zapisów projektu obywatelskiego, co jest a wykonalne. – Jest to powrót do tego, co było 300 dni temu – mówił Dariusz Dziadzio z Inicjatywy Dialogu. Tymczasem Sejm miał ponad 500 dni na uchwalenie ustawy niezbędnej dla uniknięcia chaosu, jaki czeka ogrody w przypadku zaniechania uchwalenia ustawy.

- Kłamczuszek Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – mówił z kolei poseł Tomasz Makowski o Rafale Grupińskim wskazując na złożone i niedotrzymanie przez niego przyrzeczenia.

Posłowie opozycji liczą, iż Marszałek Sejmu wpłynie na klub Platformy Obywatelskiej, a prace nad ustawa zostaną zakończone w jak najszybszym terminie, co uchroni działkowców przed negatywnymi skutkami zwłoki ustawodawcy. Dlatego razem, podczas konferencji prasowej pt. „Co dalej z działkowcami?” wzywali, by ponad podziałami zakończyć pracę nad nową ustawą działkową i uratować ogrody.

Źródło: mz/ah KR PZD (A.J.)


Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Łuń 7.XI.2013

Napisany przez delegatura 2013-11-07 14:10:27 Środkowoeuropejski czas stand.Zdjęcia: G Sar i A. Jakimek - zobacz w galerii zdjęć.


Smutek i żal

Napisany przez delegatura 2013-11-05 21:04:58 Środkowoeuropejski czas stand.Delegatura Rejonowa w Gliwicach PZD z smutkiem i żalem informuje, że straciliśmy bezpowrotnie naszego kolegę i przyjaciela Zbigniewa Łunia. Z zaangażowaniem pełnił obowiązki Prezesa ROD „Budowlani”, kierownika Delegatury a następnie Dyrektora Biura OZ. Śl. PZD w Katowicach.
Uroczystości żałobne odbędą się w czwartek 7 listopada 2013. Msza żałobna o godz. 8.30 w kościele Św. Bartłomieja a ceremonia pożegnania na cmentarzu Św. Wojciecha w Gliwicach przy ul. Myśliwskiej o godz. 11.

Delegatura Rejonowa PZD


"Nie poddajemy się i walczymy dalej"

Napisany przez delegatura 2013-11-05 14:00:51 Środkowoeuropejski czas stand.Radom 30.10.2013STANOWISKO RADY PREZESÓW DELEGATURY RADOMSKIEJ

Podjęte na spotkaniu w dniu 30.10.2013Pan Prezes Eugeniusz Kondracki

My prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Radomiu apelujemy do Pana o wzięcie pod uwagę organizację protestu działkowców pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie.

Protest ten miałby na celu zwrócenie uwagi Premiera na nasze niezadowolenie z ostatecznego brzmienia ustawy i roli, jaka w niej odgrywa art.30 tej ustawy. Uważamy, że musimy zrobić wszystko, aby pan Premier to zrozumiał. Proponujemy, żeby z każdego ośrodka wojewódzkiego i delegatury przyjechał jeden autokar działkowców i wziął udział w proteście. Byłaby to manifestacja reprezentująca Polskę w Warszawie. My jesteśmy przygotowani na protest, żegnając się po manifestacji mówiliśmy do zobaczenia za miesiąc. Wiedzieliśmy, że Premier zrobi wszystko, aby ustawa nie weszła w życie. Nie przyjął naszej delegacji, choć była nas 15 tyś.

Uważamy, że jeszcze raz winniśmy zaprotestować. Delegacje w autokarach winny protestować w Warszawie a pozostali działkowcy winni podjąć protest pod siedzibami miejscowych notabli PO w każdym mieście. Taka manifestacja objęłaby całą Polskę.

Czas pokazać, że działkowców nie można lekceważyć.

Panie Prezesie!

NIE PODDAJEMY SIĘ I WALCZYMY DALEJ

Jesteśmy razem z Panem i Krajową Radą

Prezesi Delegatury Radomskiej PZD

Źródło: KR PZD (A.J.)


Najbliższe działania Okręgu Śląskiego

Napisany przez delegatura 2013-11-05 10:19:05 Środkowoeuropejski czas stand.Nadzwyczajne Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD odbytym w dniu 28 października, w którym wzięli również udział przedstawiciele naszego okręgu, podyktowane było potrzebą wypracowania stanowiska w sprawie art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotyczącego tzw. pseudo uwłaszczenia działkowców. Uczestnicy posiedzenia uznali, że to, co dzieje się obecnie z projektem obywatelskim jest przykładem instrumentalnego i populistycznego igrania losem działkowców w ramach prowadzonej gry politycznej.

W dyskusji nakreślono dalsze kierunki działań Związku i zadania dla okręgów. Podjęte zostało stanowisko w sprawie zahamowania przez PO prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Kierownictwo OZ Śląskiego PZD przyjęło za priorytetowe realizację wytycznych Prezydium KR PZD i postanowiło zwołać na 6 listopada konferencję lektorów i wykładowców Rejonowych Ośrodków Szkoleniowych, której tematyka dotyczyć będzie m.in. informacji o aktualnej sytuacji w PZD i wynikające z niej zadania dla służb instruktorskich oraz obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Natomiast w dniu 7 listopada odbędzie się poszerzone Prezydium OZ Śl. PZD z udziałem kierownictw wszystkich Delegatur Rejonowych OZ Śl. PZD. Ponadto zaplanowano w m-cu listopadzie zwołać we wszystkich Delegaturach narady Prezesów ROD z udziałem samorządowców i parlamentarzystów. Dla poparcia nas w walce o prawa działkowców postanowiono włączyć wszystkie siły polityczne, w związku z tym zaplanowano również spotkanie z Europosłem prof. Adamem Gierkiem.

Źródło: strona OZ Śl. PZD ( A.J.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen