STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

OZ w Gdańsku w obronie warszawskich ROD

Napisany przez delegatura 2015-01-28 10:39:59 Środkowoeuropejski czas stand.


"Zaspokajając roszczenia byłych właścicieli należy uwzględnić, że właścicielem znacznej części Warszawy jest całe społeczeństwo, a większość obiektów została odbudowana decyzjami tej samej władzy, której jednym z przedstawicieli był B. Bierut. W związku z tym należy uwzględnić także roszczenia tych obywateli lub ich spadkobierców, którzy materialnie, a także nieopłaconą pracą wspomagali budżet miasta w odbudowie Warszawy z powojennych ruin. Warto wziąć pod uwagę, ze nie jest zbyt skomplikowanym powołanie stowarzyszenia tych osób, a wśród nich także działkowców i wystąpienie na drogę sądową, aby wraz z roszczeniami wynikającymi z podważanego dekretu Bieruta rozpatrywać także roszczenia tych, którzy działali na rzecz realizacji tego i innych dekretów ówczesnego państwa" - pisze OZ w Gdańsku.

KR PZD (a.j.)


Dziennik Trybuna: Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom

Napisany przez delegatura 2015-01-28 10:00:04 Środkowoeuropejski czas stand.


"Zwrotów gruntu domagają się coraz częściej nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które nie są związane z byłymi właścicielami, a prawo do roszczenia po prostu odkupują, licząc na milionowe zyski. Po transformacji ustrojowej w latach 90. okazało się, że wartość wywłaszczanych w okresie PRL-u gruntów wzrosła wielokrotnie, a rozwój miasta sprawił, że często tereny kiedyś zupełnie bezwartościowe i zaniedbane, stały się nagle atrakcyjną lokalizacją. Przyczyniły się do tego także ogrody działkowe. Grunty te, bowiem niejednokrotnie miasta i gminy przekazały działkowcom" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

KR PZD (a.j.)


Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

Napisany przez delegatura 2015-01-27 13:21:40 Środkowoeuropejski czas stand.

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14: 15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został zainicjowany przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ‘Stop Rozbiórkom Altan’, którego pełnomocnikiem jest mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.
Jak bardzo jest to potrzebny projekt ustawy dla środowiska działkowego pokazało złożonych pod nim ponad 700 tysięcy podpisów poparcia. Przez ostanie miesiące działkowcy nie ustawali jednak w walce o zachowanie swoich altan śląc setki listów w tej sprawie do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu.
Prace sejmowe nad projektem poprzedziło (24 listopada 2014 roku) spotkanie Premier Ewy Kopacz z Prezesem Polskiego Związku Działkowców Eugeniuszem Kondrackim i z pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. Strona rządowa zaproponowała poprawki do projektu, które zostały zaakceptowane przez Związek.
Pierwsze czytanie projektu ‘Stop Rozbiórkom Altan’ odbyło się 18 grudnia 2014 roku. Sejm na wniosek Marszałka Sejmu skierował projekt obywatelski do prac w Komisji Infrastruktury. Jej posiedzenie miało miejsce 15 stycznia 2015 roku. Członkowie Komisji Sejmowej przedyskutowali i przyjęli wszystkie poprawki zgłaszane przez stronę rządową. Projekt został zaaprobowany przez Komisję i skierowany do drugiego czytania w Sejmie.
Jeżeli projekt ustawy zostanie zaakceptowany przez posłów i nie zostaną zgłoszone żadne dodatkowe poprawki, na trzecim czytaniu odbędzie się głosowanie nad projektem. Później projekt trafi do Senatu, a następnie zostanie przedstawiony Prezydentowi do podpisu.
Zachęcamy do śledzenia obrad Sejmu w:
•TVP Parlament
•tvpparlament.pl
•Radio Parlament
(AD)
KR PZD (a.j.)


Pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot

Napisany przez delegatura 2015-01-26 16:43:56 Środkowoeuropejski czas stand.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, odnoszącymi się do inwestycji prowadzonych w naszym okręgu w latach 2008-2013, w szczególności odnośnie zawyżonych płatności na rzecz firmy RAK Piotr Rakoczy oraz firm z nią powiązanych, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski informuje, że otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot.
Sprawa dotyczy robót wykonywanych w okresie od listopada 2011 r. – do kwietnia 2014 r. w zakresie inwestycji prowadzonej w Delegaturze Rejonowej w Tarnowskich Górach. Wyrok wydany w sprawie jest zaoczny, gdyż nikt z pozwanej spółki nie stawił się na pierwsze posiedzenie oraz do tego dnia nie została wniesiona odpowiedź na pozew.
PZD Okręgowy Zarząd Śląski deklaruje, iż podejmuje dalsze działania celem zwrotu nienależnego wynagrodzenia wypłaconego firmie RAK Piotr Rakoczy, w związku z inwestycjami prowadzonymi w latach 2008 – 2013 r., w których nadpłaty te zostały potwierdzone, co wynika z opinii technicznych wykonanych na zlecenie PZD przez Ośrodek Rzeczoznawstwa „CUTOB” Oddział Katowicki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach.

OZ. Śl. PZD ( a.j.)


Stanowisko OZ PZD w Opolu w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych

Napisany przez delegatura 2015-01-26 13:51:48 Środkowoeuropejski czas stand.


"Cel jest nam wszystkim doskonale znany - chodzi o całkowitą likwidację ogrodnictwa działkowego w miastach, rozpoczynając od miasta stołecznego Warszawy. Zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe grunty stanowią dużą wartość finansową, były i są dalej pożądane przez wiele podmiotów dla realizacji swoich celów m.in. inwestycyjnych" pisze w swoim stanowisku do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Marszałka Senatu RP Okręgowy Zarząd PZD w Opolu.

KR PZD (a.j.)


Odpowiedź na artykuł Marka Wielgo „Ogrody nadal w rękach PZD” .

Napisany przez delegatura 2015-01-24 13:02:23 Środkowoeuropejski czas stand.


Oto kolejny artykuł redaktora Marka Wielgo, który porusza kwestie rzekomego utrudniania przez PZD zebrań wszystkich działkowców i po raz kolejny zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć na zamieszczone w Gazecie Wyborczej z dnia 21 stycznia 2015 r. nieprawdziwe informacje.
W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że Okręgowy Zarząd Śląski PZD z całą pewnością zdążył poznać przebieg zebrań wszystkich działkowców (około 620 ROD) a także prawdziwe oblicze grupy inicjatorów wyodrębniania się ogrodów Okręgu Śląskiego z PZD. Przy tym, co należy podkreślić, chodzi o zwartą grupę osób, nie zaś o świadome i samodzielne inicjatywy grup działkowców z poszczególnych ogrodów.
Zapewne to na jej zlecenie powstał również wymieniony, pełen negatywnych przekazów artykuł wtykający pomiędzy wierszami receptę na wyłączenie się ze „złego” PZD (m.in. słowa: „Gdyby działkowcy w twoim ogrodzie dojrzeli w końcu do decyzji powierzenia zażądania nim nowemu stowarzyszeniu”, „zabagnioną przez PZD sprawę własności części gruntu…”). Smutne jest jedynie to, że tak prestiżowe czasopismo jak Gazeta Wyborcza wyraziło zgodę na jego publikację. Być może wynika to z faktu, że czytelnicy preferują te artykuły, które przekazują informacje negatywne niż pozytywne. Po redakcji wymienionego czasopisma można byłoby jednak spodziewać się bardziej ambitnego doboru publikacji.
Wracając do tematyki artykułu, autor tekstu porusza ważną kwestię zebrań wszystkich działkowców, które zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych muszą być odbyte do 19 stycznia 2015r. Pomimo próby przedstawienia wyników tych zebrań w negatywnym świetle, trudno jednak oprzeć pozytywnemu wrażeniu, iż niewiele ROD zdecydowało się wyłączyć ze struktur PZD i założyć własne stowarzyszenie, a zatem działkowcy ufają Polskiemu Związkowi Działkowców jako organizacji, która od lat broni ich praw i ogrodów, a przy tym stworzyła i nadal rozbudowuje wewnętrzne procedury, gwarantujące jej stabilność ekonomiczną i prawną.
Na marginesie jedynie wspomnieć należy, iż w artykule kilkukrotnie pojawia się wzmianka o ROD Azalia w Zabrzu, w tym informacja o nieuregulowanym uprzednio stanie prawnym gruntów użytkowanych przez tenże ogród. W tym względzie poinformować czytelników należy, iż ogród ten otrzymywał ze strony PZD zalecenia, aby nie wyrażać zgody na zajmowanie gruntów nie należących do PZD (sąsiadujących z nim) jednakże Zarząd ROD Azalii (obecnie ściśle związany z grupą inicjatorów wyodrębnienia się rodzinnych ogrodów działkowych Śląska z PZD) zezwalał kolejnym działkowcom na tworzenie działek ogrodowych na gruntach prywatnych. Obecnie zaś, kiedy został zmuszony samodzielnie ponieść za te decyzje odpowiedzialność, będzie publicznie pomniejszał swoją winę za istniejący stan rzeczy. Zapytać się jedynie należy, jak za niższą składkę, o której mowa w artykule Pana redaktora Marka Wielgo, Zarząd ROD Azalia ureguluje stan prawny zajętych gruntów. Wspomnieć jedynie należy, iż koszty postępowania sądowego w podobnych sprawach sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, o czym Zarząd ROD Azalia swoich działkowców z pewnością nie poinformował.

Wracając natomiast do zebrań działkowców w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego podkreślić należy, że PZD OZ Śląski zajmował się szczegółowo weryfikacją dokumentów, które spływały do okręgu po odbytych zebraniach. Dlatego też od razu rozwiewamy wątpliwości na pytanie:
„Czy wśród ogrodów, które pozostały w PZD były i takie, w których nie udało się uzyskać odpowiedniego kworum w czasie zebrań?”
Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca, aczkolwiek dotyczy to zdecydowanej mniejszości ogrodów. Było natomiast wiele takich, w których uchwały w sprawach pozostania w PZD były podjęte jednomyślnie, co według wiedzy OZ Śląskiego nie zdarzyło się w żadnym z wyłączających się ogrodów. Z zebranej dokumentacji wynika, że były także i takie ogrody, którym nie udało się zebrać kworum, co się z tym wiąże ogród automatycznie pozostawał w strukturach PZD. Z opinii działkowców wynika natomiast, że wiedząc, iż brak kworum spowoduje pozostanie ogrodu w PZD po prostu demonstracyjnie rezygnowała z udziału w zebraniu akceptując pozostanie w strukturach PZD. Brak quorum jest w takiej sytuacji niewątpliwie wyrazem demokratycznie podjętej decyzji społeczności danego ogrodu w sprawie pozostania w strukturach PZD.
Czy PZD sabotował ustawowe zebrania wszystkich działkowców ?
Z takim zarzutem, w żaden sposób nie można się zgodzić. Bardzo wielka szkoda, że Pan redaktor Marek Wielgo nie wziął udziału chociażby w jednym zebraniu ROD, który wyodrębnił się ze struktur PZD, a które tak promuje Marek Wielgo. Z pewnością Pan redaktor poznałby prawdziwe oblicze tych osób, którzy na siłę starają się odłączyć ogrody od PZD wbrew woli części użytkowników działek. Na uwagę, zasługuje fakt, że od samego wejścia w życie nowej ustawy o ROD i obowiązku zwołania zebrań wszystkich działkowców, Polski Związek Działkowców starał się jak najlepiej przygotować wszystkie jednostki do organizacji tych zebrań. W tym celu organizowano dziesiątki szkoleń, drukowano setki stron materiałów i druków, które miały pomóc Zarządom ROD w organizacji i przeprowadzeniu ustawowych zebrań. W naszej opinii to się udało, bo zebrania przebiegły sprawnie i bez większych komplikacji.
Jednak były również zebrania, w których udział brali przedstawiciele grupy inicjatywnej wyodrębnienia się rodzinnych ogrodów działkowych Śląska, którzy teraz zarzucają PZD rzekome utrudnianie zebrań. W rzeczywistości jednak było zupełnie inaczej. Zdarzały się sytuacje, że Zarząd ogrodów musiał zwrócić się o pomoc służb ochrony, aby osób tych nie dopuścić do udziału w zebraniu. Podkreślić przy tym należy, że o ile przedstawiciele PZD, mieli prawo brać udział w takich zebraniach i obserwować ich przebieg i zgodność z ustawowymi wymogami, to osoby spoza ogrodów podejmujących decyzję w sprawie przynależności do określonego stowarzyszenia ogrodowego, nie miały do tego prawa.
Zebrania, na którymi przedstawiciele wspomnianej grupy kierowali, odbywały się w sposób nieprawidłowy naruszając podstawowe standardy obowiązujące w PZD, dlatego broniąc interesu zawiadamiali o tym Zarząd OZ Śląskiego, który zmuszony w sądzie rejestrowym ujawniać wykazane nieprawidłowości.

W takich wypadkach niejednokrotnie, wbrew przepisom prawa, kierujący zebraniem nie udzielali bądź utrudniali przedstawicielowi PZD zabranie głosu, a w skrajnych przypadkach nie dopuszczali ich w ogóle do udziału w zebraniach.

PZD nigdy nie wyrzucał z sali osoby, które tworzyły komitet założycieli nowego stowarzyszenia, jeżeli były to osoby z danego ogrodu. Podkreślić bowiem należy, że zgodnie z wymogiem ustawy o ROD komitet założycieli nowego stowarzyszenia musiał zostać wybrany z grona działkowców danego ROD. Natomiast z przykrością stwierdzamy, że grupa skonfliktowanych z PZD działaczy starała się za wszelką cenę namawiać działkowców do wyodrębnienia ogrodu ze struktur PZD, jednocześnie wprowadzając chaos w obradach. Z uzyskanych opinii działkowców wiemy, że niektórzy z powodu wprowadzonego zamętu opuszczali sale obrad, inni zaś nie wiedzieli za jaką uchwałą głosują, gdyż nie przekazywano jednoznacznej treści uchwał, a ponadto powtarzano głosowanie aż do uzyskania pozytywnego skutku (większości, która odpowiadała kierującym zebraniem).

Powyższe wyjaśnienia ukazują prawdziwe oblicze niektórych, aczkolwiek odosobnionych sytuacji, w których udział brały osoby w żaden sposób niemające na uwadze dobra ogrodów. PZD zawsze stara się stać na straży przepisów prawa, bowiem zdajemy sobie z ogromnej liczby działkowców, którzy nam zaufali, a którzy bardziej cenią sobie rzetelność i praworządność funkcjonowania, niż niejasne i krnąbrne działanie osób skonfliktowanych z PZD

Źródło: OZ Śl. Katowice ( a.j.)


Apel

Napisany przez delegatura 2015-01-23 21:47:56 Środkowoeuropejski czas stand.

Zwracam się z ogromną prośbą do działkowców, byłych działkowców i ich sympatyków o pomoc w zebraniu informacji o historii Delegatury PZD Gliwice. Jestem w trakcie opracowywania tego tematu i natrafiłam już na wiele ciekawych, nieznanych wątków. Duża część dokumentów została zniszczona w trakcie powodzi i tylko Państwa pomoc w postaci wspomnień jest w stanie odtworzyć historię ruchu działkowego w Gliwicach.
Jeśli pamiętacie jak to było w latach, kiedy patronat nad ogrodami miały jeszcze Związki Zawodowe zakładów pracy, jak w latach 80 tych powstało PZD i jego Delegatury, proszę o kontakt.

basiazogrodu@gmail.com
tel. 693 563 244

Delegatura PZD 32 231 87 97(wtorki i piątki)

Dziękuję Barbara Głogowska.


KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie PIT

Napisany przez delegatura 2015-01-23 20:38:49 Środkowoeuropejski czas stand.NEGATYWNA ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW

Jak już wcześniej informowaliśmy, zgodnie ze zmianą przepisów w sprawie deklaracji podatkowych PIT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a odnoszące się do deklaracji za 2014 r. zostały nałożone na rodzinne ogrody działkowe nowe obowiązki związane z elektronicznym przekazywaniem deklaracji PIT za więcej niż pięciu podatników.
Krajowa Rada PZD, mając powyższe na uwadze, w listopadzie 2014 r. zwróciła się do Ministerstwa Finansów o zwolnienie rodzinnych ogrodów działkowych z obowiązku elektronicznego przekazywania deklaracji podatkowych za 2014 r. W wyniku braku odpowiedzi z MF, Krajowa Rada PZD 9 stycznia 2015 r. ponowiła swoją prośbę, argumentując, iż rodzinne ogrody działkowe z powodu braku zaplecza biurowego, sprzętu komputerowego, braku elektronicznego podpisu i kadry etatowej, nie będą w stanie sprostać wymogom nałożonym nowymi przepisami podatkowymi, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 roku. Mimo takiej argumentacji Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody, aby ROD deklaracje podatkowe za 2014 rok złożyły w Urzędach Skarbowych w formie papierowej.
Dlatego też zwracamy się do wszystkich ogrodów, które zgodnie z nowymi przepisami muszą deklaracje podatkowe złożyć w formie elektronicznej o podjęcie stosownych działań. Pierwszym krokiem jest złożenie pełnomocnictwa na druku UPL-1 do Urzędu Skarbowego, w którym zostanie wskazany pełnomocnik do przekazania deklaracji.
Najlepszym wskazaniem są Ośrodki Finansowo - Księgowe prowadzone przy Okręgowych Zarządach PZD, z którymi należy niezwłocznie nawiązać kontakt. W przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy w OFK, pomocy udzielają Okręgowe Zarządy PZD i w tym celu należy kontaktować się z Głównymi Księgowymi OZ PZD oraz miejscowymi Urzędami Skarbowymi.
Proszę pamiętać, że termin składania deklaracji PIT w formie papierowej za mniej niż pięciu podatników upływa 31 stycznia 2015 r., a drogą elektroniczną upływa 28 lutego 2015 r.
KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 122
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 122
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 754
W tym roku stronę odwiedziło » » » 64966
Od początku stronę odwiedziło » » » 466971
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen