STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Kolejny wtorek, kolejny Ogród do zwiedzenia, którego zaprasza Basia.

Napisany przez delegatura 2014-10-07 18:17:13 Środkowoeuropejski czas letni
Ruszamy w kolejny ogród. Przy ul. Rybnickiej jest ich kilka, między innymi ROD „URODZAJ”. Ogród ten tworzyli w latach 1981-1982 pracownicy Montochem Gliwice. Powstawał, jak większość ogrodów na gruzowisku i śmietnisku. Montochem ogrodził teren siatką i zamontował bramy. Dowóz żużlu na ogrodowe drogi zapewniła Huta 1 Maja.

Ktoś załatwił humus, choć minimalnie użyźniający działki. Dalej już działali sami działkowcy pod kierownictwem kolejnych Zarządów. Ogród składa się z 300 działek położonych na 12,292 ha.Spacerując alejami staramy się obejrzeć działki. W dużej mierze utrudniają nam to wysokie żywopłoty. Działkowcy tu fajni, witają z uśmiechem i żartem. Za ładna pogoda żeby na coś narzekać.
Prezesem ogrodu jest pan Dieter Gornig.Spotykamy się z nim w momencie powrotu z udrażniania cieku wodnego biegnącego przez ogród. Towarzyszy mu członek Zarządu pan Ryszard Fredyk. Opowiadają, jakim problemem jest niefrasobliwość działkowców w nie odpowiednim dbaniu o ten strumyk.Nieczyszczony, zabudowany zbyt wąskimi rurami często wylewa na działki w czasie większych deszczów i roztopów wiosennych. Dopytuję się o ciekawostki z ogrodu: „mamy gołębiarza i ……szerszenie”. Normalka. Tak na serio, to jest naprawdę dobrze wyposażony w infrastrukturę ogród. Posiada sieć elektryczną i wodociągową. Jest też obszerny Dom Działkowca i parking wewnętrzny.

Czytając akta ogrodu natknęłam się na informację o walce z działkowcem pomieszkującym na działce z chęcią zameldowania. Oczywiście, jako niezgodne z prawem zostało to szybko ukrócone. Zarząd ma tu jeszcze jeden problem. Ogromne sumy wydaje na wywóz śmieci. Nie wszyscy działkowcy odpowiednio zagospodarowują odpady organiczne wyrzucając je do kontenerów. Właściwie z tym problemem borykają się w wielu ogrodach.Tereny wspólne ogrodu są zadbane i efektowne. Dbają o to działkowcy. Jak już pisałam każdy ogród czymś się charakteryzuje. Ten zapamiętam ze względu na prezesa. Wyjątkowa indywidualność. Czasem pan Gornig wydaje się być roztargniony, niezorganizowany. To tylko pozory. Już od wielu lat kieruje tym ogrodem dbając o jego dobro. Potrafi walczyć o wszystko, co dla ogrodu korzystne.

Sam ROD „URODZAJ” jest oddzielony pasem drzew od ruchliwej ul. Rybnickiej i powrót z niego wcale mnie nie zachwycił. Tam było cicho, zielono i sympatycznie.

Ogród opisała Barbara Głogowska, a zdjęciami opatrzył Krzysztof Głogowski

Pani Basiu, koledzy działkowcy z ROD „Urodzaj” przepraszam, że dopiero teraz na stronie ukazuje się reportaż z Ogrodu, ale czasem technika pokonuje człowieka. Andrzej Jakimek.(a.j.)


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 602 tysiące osób

Napisany przez delegatura 2014-10-06 18:38:39 Środkowoeuropejski czas letni


Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 602 tysiące osób.

KR PZD (a.j.)


Zebranie w ROD Zaolszany

Napisany przez delegatura 2014-10-05 21:16:49 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 05.10.2014r w ROD ,,Zaolszany'' w Pyskowicach odbyło sie zebranie wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otworzył prezes ROD pan Antoni Janus który powitał działkowców oraz Członka OZŚl, pana Stanisława Kalisza i Kierownika Biura Delegatury PZD w Gliwicach.Następnie zaproponował na przewodniczącego zebrania pana Jana Janiga kandydatura ta została przegłosowana jednogłośnie.Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebranie ,które w głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte. w dalszej kolejnoisci dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.Po ukonstytuowaniu sie w/w komisji Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół w którym stwierdzono ze na podstawie listy obecności w zebraniu w I terminie uczestniczy 40,47% w związku z tym brak jest wymagany min 50% i zebranie w I terminie jest nie prawomocne i nie może podejmować uchwał. Przewodniczący zebrania zamknął zebranie I terminu i poinformował ze zgodnie z zawiadomieniem zebranie wszystkich działkowców odbędzie sie 30 min później w II terminie. W przerwie pomiędzy I a II terminem zabrał głos Kierownik Biura Delegatury który omówił ustawę o ROD szczególnie jej przepisy końcowe.W dalszej kolejności zapoznał z wyrokami NSA w sprawie altan ,oraz pismem RPO do wicepremier RP.

Po 30 min przerwie prezes ROD ponownie otworzył zebranie II terminu i ponownie na Przewodniczącego zebrania zaproponował pana Jana Jania którego jednogłośnie przegłosowano. Przewodniczący ponownie odczytał porządek i regulamin zebrania oraz dokonano ponownego wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Po sprawdzeniu list obecności Przewodnoiczaca Komisji Mandatowej odczytała protokół w którym stwierdziła ze w II terminie uczestniczy 39,28% w związku z czym zebranie w II terminie jest prawomocne i może podejmować uchwały. Następnie zabrał głos prezes ROD który zawnioskował aby ROD pozostawić w strukturach PZD .Uzasadnił iż tylko PZD jest zdolny bronić działkowców i im pomagać w trudnych chwilach, dowodem tego jest nasza ustawa w której zapisane są art. które bronią działkowców.Po tym wystąpieniu zabrała glos przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków i przeczytała projekt Uchwały o treści; Zebranie wszystkich działkowców z ROD ,,Zaolszany'' w Pyskowicach zwołane na podstawie art.69 ust,1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o ROD obradujące w dniu 05.10.13 r. postanawia;
Pozostawić Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zaolszany'' w Pyskowicach jako jednostkę organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu. Przewodniczący zebrania poddał ten projekt uchwały pod glosowanie który jednogłośnie został przyjęty..Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Było to juz 61 zebranie wszystkich działkowców w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach i wszystkie ROD pozostały w strukturach PZD . Działkowcy w swych wystąpieniach podkreślają że w jednoscji jest siła i tylko w jedności można spokojnie uprawiać swe działki. Są bardzo zdziwieni że niewielka cześć ogrodów Śląskich ulegają namowom pseudo działaczom, którzy zostali usunięci z PZD za nieprawidłowe zarządzanie majątkiem związku, oraz chcą w dalszym ciągu kontynuować ten styl pracy dla własnych a nie działkowców korzyści. Działkowcy Delegatury Gliwickiej nie aprobują takiego stylu działania bo to grozi rozbiciem ruchu związkowego, a takich działaczy należy napietowac i lekceważyć ich namowy bo dla działkowców oni nic pozytywnego nie zrobią raczej zniszczą.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Działkowcy z ROD Nadzieja w Toszku wybrali Stowarzyszenie

Napisany przez delegatura 2014-10-05 10:37:40 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 04.10.2014 roku na terenie jednego z najstarszych ogrodów ROD Nadzieja w Toszku odbyło się zebranie Wszystkich Działkowców w celu wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzało ROD Nadzieja.
O godz.15.00 Prezes ogrodu Pan Zenon Trawiński otworzył zebranie w pierwszym terminie przywitał przybyłych działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej Gliwice. Dokonano wyboru przewodniczącego Zebrania , którym został Pan Zenon Trawiński . Na protokulanta wybrano Panią Renatę Łubiarz. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Prowadzący przedstawił porządek zebrania oraz regulamin zebrania powyższe zostały przyjęte jednogłośnie. Dokonano wyborów Komisji Mandatowej , oraz Komisji Uchwał i Wniosków. W trakcie podpisywania listy obecności zabrał głos przedstawiciel Delegatury Zenon Jabłoński ,który przedstawił działkowcom cel zebrania oraz aktualną sytuację w związku. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Komisji Mandatowej Władysław Fiołek odczytał protokół Komisji która stwierdziła że na 77 działkowców uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu obecnych jest 32 działkowców co stanowi41,5 % ogólnej liczby uprawnionych a więc zgodnie z art.70 ust.2 ustawy o ROD Zebranie Wszystkich Działkowców odbywające się w pierwszym terminie jest niezdolne do podejmowania uchwał. Po tym wystąpieniu Przewodniczący zebrania zakończył zebranie w pierwszym terminie i zaprosił działkowców na godz.15.30. .


O godzinie 15.30 Prezes ogrodu Pan Zenon Trawiński otworzył zebranie w drugim terminie. Dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania , którym ponownie został Zenon Trawiński. Na protokulanta Zebrania wybrano Panią Renatę Łubiarz.
Przewodniczący przedstawił porządek zebrania, oraz regulamin , które zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie ,dokonano wyboru Komisji Mandatowej, oraz Komisji Uchwał i Wniosków kandydaci zostali zaakceptowani w głosowaniu jawnym.
W trakcie zbierania podpisów ponownie zabrali głos przedstawiciele Delegatury Antoni Janus i Zenon Jabłoński którzy odpowiadali na pytania działowców.
Po zakończeniu podpisywania listy obecności i policzeniu obecnych Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół Komisji , która stwierdziła , że na 77 działkowców uprawnionych obecnych jest 37 działkowców co stanowi48 % obecnych , a więc zgodnie z art..72 ust.2.ustawyz dnia 13.12.2013.r.zebranie wszystkich działkowców odbywające się w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Prezes ogrodu przedstawił wniosek o pozostawienie ogrodu ROD Nadzieja w Toszku w strukturach organizacyjnych PZD i przekazał ten wniosek Komisji Uchwal i Wniosków , która przedstawiła protokół Komisji i Uchwałę o pozostawienie ROD Nadzieja w Toszku w strukturach organizacyjnych PZD , uchwała została przegłosowana i przyjęta gromkimi brawami.
Prowadzący ogłosił zakończenie zebrania podziękował działkowcom za przybycie i rozpoczęła się dyskusja na tematy związane z funkcjonowaniem ogrodu.


Po zebraniu działkowcy podpisywali listy poparcia dla komitetu obywatelskiego
STOP ROZBIURKOM ALTAN..Źródło i zdjęcia Zenon Jabłoński


Zebranie wszystkich działkowców w ROD AGAWA

Napisany przez delegatura 2014-10-04 20:07:18 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu dzisiejszym-04.10.2014r w ROD „AGAWA” odbyło się zebranie wszystkich działkowców ogrodu. Celem zebrania było wybranie stowarzyszenia, do którego będzie ogród należał. O godzinie 15-tej zgodnie z powiadomieniem zebranie otworzyła pani prezes Bożena Kulczyna. Po powitaniu zebranych na przewodniczącego zebrania wybrano panią prezes. Odczytano i przegłosowano porządek i regulamin zebrania. Następnie dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, które zostały zaakceptowane przez głosowanie. Komisja mandatowa stwierdziła, że w zebraniu uczestniczy 72 działkowców z 154 uprawnionych członków ogrodu, co stanowi 46,7%.Powyższe uniemożliwiało podjęcie Uchwały w pierwszym terminie.W czasie podpisywania list obecności na drugi termin zebrania, udzielałam informacji dotyczących najważniejszych bieżących spraw stowarzyszenia PZD. Dotyczyły one przede wszystkim zagrożenia przez NSA bytu naszych altan. Przedstawiłam również korzyści płynące w pozostaniu w stowarzyszeniu PZD.
Następne zebranie rozpoczęło się o godz15.30. Komisja Mandatowa stwierdziła zdolność podejmowania chwał przy 46,7 % obecnych działkowców. Po powtórzeniu procedury jak w pierwszym zebraniu, przewodnicząca zebrania pani Bożena Kulczyna, odczytała wniosek o przynależność i prowadzeniu ogrodu przez stowarzyszenie PZD. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poprzez głosowanie 72 działkowców został przyjęty 71 głosami przy 1 wstrzymującym. Po czym zebranie zgodne z art.70 i art.72 Ustawy o ogrodach z 13grudnia 2013r zostało zamknięte.

Źródło Barbara Głogowska, zdjęcia Krzysztof Głogowski


ROD „TULIPAN” w KNUROWIE wybrał stowarzyszenie ogrodowe PZD

Napisany przez delegatura 2014-10-03 20:31:29 Środkowoeuropejski czas letni


W świetlicy ogrodowej ROD „TULIPAN” w Knurowie o godzinie 1600 odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otworzył Prezes ROD Pan Adam Masłowski, przywitał wszystkich działkowców oraz członka OZŚL Pana Stanisława Kalisza. Prezes na przewodniczącego zaproponował Pana Edwarda Króla – kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Na protokolanta wybrano również jednogłośnie Panią Renatę Kostelik. Odczytano porządek i regulamin zebrania które zostały przyjęte jednogłośnie. Kolejno przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczącą Komisji Mandatowej poproszono o odczytanie protokołu z którego wynika że na 250 wszystkich działkowców udział w zebraniu bierze 86 działkowców co stanowi 34,4%. Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie odbywające się w I terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały o której mowa z art. 70 ust. 1 ustawy o ROD z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby działkowców. Przewodniczący zamknął zebranie i poinformował zebranych o terminie II- go zebrania które odbędzie się zgodnie z informacją podaną na zawiadomieniu o zebraniu. W oczekiwaniu na II termin działkowcy podpisywali listę obecności. O godzinie 1430 Prezes otworzył zebranie powtarzając procedury – wybór przewodniczącego, protokolanta, Komisji Mandatowej , Komisji Uchwał i Wniosków oraz odczytanie porządku i regulaminu zebrania. Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół z którego wynika że na 250 wszystkich działkowców obecnych na zebraniu było 94 co stanowi 38%. Na podstawie tych informacji zgodnie z art. 72 ust. 2 zebranie w II terminie jest zdolne do podejmowania uchwał.Prezes ROD „TULIPAN” przedstawił wniosek o pozostaniu ROD „TULIPAN” w stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Prezes podziękował wszystkim za przybycie i podjęcie właściwej decyzji . Na zakończenie głos zabrał Stanisław Kalisz przedstawił zebranym aktualną sytuację w PZD, wyrok NSA w sprawie altan, omówił pismo RPO do Pani premier Bieńkowskiej. Zaapelował do wszystkich o zbieranie podpisów pod projektem ustawy „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN.

Info + foto: Stanisław Kalisz


ROD „BIAŁY ASTER” pozostaje w stowarzyszeniu ogrodowym PZD

Napisany przez delegatura 2014-10-03 20:14:53 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 20.09.2014 r. o godzinie 1400 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gierałtowicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ROD „BIAŁY ASTER”. Zebranie otworzył Prezes Pan Jan Glina. Przywitał zebranych działkowców i przedstawiciela Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pana Stanisława Kalisza. Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Mirosława Kwietko, na protokolanta Panią Monikę Miller. Po przedstawieniu zebranym porządku zebrania i regulaminu które zostały przegłosowane jednogłośnie wybrano Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził, że na 80-ciu wszystkich działkowców ROD „BIAŁY ASTER” w zebraniu wzięło udział 45 działkowców co daje 55 %. Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o ROD zebranie wszystkich działkowców odbywające się w I terminie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności połowy (50%) działkowców.Prezes przedstawił wniosek o pozostawieniu ROD „BIAŁT ASTER” w stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Wniosek został przez zebranych przyjęty i przegłosowany jednogłośnie. Przewodniczący zamknął zebranie. Przedstawiciel Delegatury podziękował wszystkim za przybycie na zebranie i podjęcie słusznej decyzji o pozostaniu w strukturach PZD.


Info + foto: Stanisław Kalisz


Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów

Napisany przez delegatura 2014-10-02 16:51:19 Środkowoeuropejski czas letni


"STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu.

KR PZD (a.J)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 215
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2178
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 2115
W tym roku stronę odwiedziło » » » 87794
Od początku stronę odwiedziło » » » 341304
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen