STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Basia i Krzysztof zapraszają do zwiedzenia ( ostatniego przed przerwą wakacyjną ) Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Napisany przez delegatura 2014-06-24 05:00:55 Środkowoeuropejski czas letniROD HUTNIK to ostatni –przed krótką przerwą wakacyjną ogród, który odwiedzam.
Wejścia do ogrodu znajdują się przy ulicy Warszawskiej i ulicy Gierymskiego.
Hutnik przylega do ROD Stokrotka i ROD Mimoza. Na ostatnim Walnym Zebraniu działkowcy podjęli uchwałę o przyłączeniu się do Mimozy. Trwają przygotowania do wdrożenia uchwały w życie. Nie udaje mi się spotkać z prezesem ogrodu, przebywa poza Gliwicami.O ogrodzie opowiada mi pan Stanisław Mizielski, który jest działkowcem HUTNIKA od 40 lat.Ogród powstał w 1946 roku. Składa się z 62 działek. Był objęty patronatem przez Hutę 1maja i na działkach gospodarowali przede wszystkim pracownicy tego przedsiębiorstwa. W ogrodzie jest nowy wodociąg, ale z żalem mówi pan Mizielski o braku prądu, który ułatwiłby koszenie czy cięcie. Problemem jest brak gospodarza. Ogólnie w ogrodzie panuje porządek, więc nie jest to zauważalne, ale wiem jak to jest, gdy nagle zepsuje się zamek przy bramie lub „nawiedzi” inna awaria -kto naprawi!!!W ogrodzie jest jeden aktywny gołębiarz. Osobiście nie widziałam go, bo też niewiele można było obejrzeć przez olbrzymie, gęste żywopłoty okalające działki. Dwie działki czekają na nowych użytkowników.

Miłym akcentem zwiedzania tego ogrodu było zaproszenie na kawę przez sympatyczne działkowiczki - panią Monikę Wojdytę i jej córkę Ewę Rusiecką. Przerywają pracę, aby nam opowiedzieć jak tu się żyje. „Fajnie! Super sąsiedzi i aktywny wypoczynek.”

Kiedy my, kobiety, ucinamy pogaduchy o roślinkach i ogrodowych kotkach „fotograf” szaleje z pieskiem działkowiczek(oczywiście nazwy rasy zapomniałam), ale psiak wyjątkowo radosny.

Opuszczamy ogród z pewnym niedosytem, nie zdobyliśmy żadnych ciekawostek, mało dowiedzieliśmy się o historii ogrodu. Nie zawsze się udaje.Ogród opisała Barbara Głogowska zdjęciami opatrzył Krzysztof Głogowski


Szkolenie w ROD Przyszłość

Napisany przez delegatura 2014-06-21 22:01:49 Środkowoeuropejski czas letniZarząd ROD ,,Przyszłość '' w Ziemięcicach zwrócił się z prośba do Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach o dokonanie przeszkolenia oraz wykładni Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia oraz przepisów które ona nakłada na zarządy ROD. W dniu 21,06.2014r odbyło się takie spotkanie, w którym uczestniczyło 39 osób działkowców ogrodu. Przedstawiciele Delegatury Rejonowej w Gliwicach w osobach Kierownik Biura Delegatury oraz członek OKR Pan Zenon Jabłoński i członek OK Rozjemczej Pan Antoni Janus w dostępny sposób omówili zagadnienia nurtujące działkowców oraz zarząd.
W swych wystąpieniach szczególną uwagę zwracali na zapisy ustawy, które są nakładają na zarządy w sprawach; jak wygląda procedura przeniesienia praw do działki, jakie dokumenty obowiązują, w przenoszeniu praw do działki, dzierżawy działkowej oraz innych zagadnień z tego zakresu. Następnie szczegółowo zostało omówione jak należy przygotować zebranie działkowców celem wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem i jakie obowiązują dokumenty.

Po tych wykładach działkowcy zadawali pytania dla nich nie jasne lub nie zrozumiałe, na które otrzymywali odpowiedzi oraz wyjaśnienia.

Spotkanie to można uznać za udane, bo widać było, że na wszystkie ich pytania dostawali odpowiedzi, które ich zadawalały i na pewno zaowocują w dalszej pracy.Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Szkolenie prezesów ROD

Napisany przez delegatura 2014-06-20 21:31:56 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 20.06.2014r w świetlicy ROD ,,Wyzwolenie'' w Gliwicach odbyło się już ostatnie szkolenie prezesów ROD i osób przygotowujących zebrania wszystkich działkowców zgodnie z ustaw o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.wykładowcami szkolenia byli członek OKR Pan Zenon Jabłoński, Członek OZ.Śl. i Członek Prezydium OZ.Śl. Pan Tadeusz Kosowski, oraz wykładowca szkoleń Pan Sebastian Ciągwa.W dzisiejszym szkoleniu brało udział 22 ROD a uczestniczyło 37 osób. Po wykładach wywiązała się dyskusja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych zebrań. Podsumowując te szkolenia można stwierdzić, że były one niezbędne, co można było zauważyć po zadawanych pytaniach. Delegatura Rejonowa opracowała niezbędną dokumentacje, która będzie służyć do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia tych zebrań, które zostało wręczone każdemu ogrodowi. Jednoczesne w trakcje tych szkoleń i zadawanych na nich pytań nasunął się następujący wniosek; Na II półrocze należy zaplanować szkolenia całych zarządów ROD i członków Komisji Rewizyjnych na temat Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach, bo zapisy tych ustaw sprawiają trudności dla niektórych Zarządów w ich przestrzeganiu.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Altany od zawsze były małymi domkami, a nie wiatami bez ścian

Napisany przez delegatura 2014-06-20 19:36:43 Środkowoeuropejski czas letni

Kilka miesięcy temu (dokładnie 9 stycznia br.) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał kontrowersyjny wyrok, który ciągle wywołuje wiele emocji wśród działkowców. Głośno mówi się też o nim w mediach. Podstawą orzeczenia NSA jest, bowiem stwierdzenie, że w świetle prawa budowlanego działkowcy mogą wznosić na swoich działkach wyłącznie altany, będą swoistymi wiatami, tzn. zadaszonymi obiektami bez litych ścian, co najwyżej z ażurowymi osłonkami. Zdaniem sądu tylko tego typu obiekty można uznać za altany.

Dla działkowców opinia ta jest zaskakująca, a wręcz szokująca, bowiem od przeszło 100 lat wznoszą na swoich działkach niewielkie domki, które z ażurowymi konstrukcjami mają niewiele wspólnego.

Jeżeli wykładnia NSA przyjmie się w powszechnej praktyce, to żadna z blisko 900 000 altan nie będzie bezpieczna. Sytuację dodatkowo komplikuje brak precyzyjnych sformułowań w prawie budowlanym. Dlatego PZD już rozpoczął starania o pozyskanie poparcia posłów dla koncepcji nowelizacji ustawy, która będzie mogła uchronić altany przed rozbiórką.

W walkę aktywnie włączają się także działkowcy, którzy swoje oburzenie wyrażają w różnego rodzaju listach i stanowiskach. Dodatkowo nadsyłają do nas także archiwalne i współczesne zdjęcia, z których jasno wynika, że altany w ogrodach działkowych zawsze były niewielkimi domkami.

Zachęcamy wszystkich działkowców oraz sympatyków ruchu działkowego do nadsyłania zdjęć sprzed kilkudziesięciu, a być może nawet stu lat, które pokazują, jak wyglądały one w praktyce. Zdjęcia można nadsyłać zarówno drogą mailową na adres: media@pzd.pl, jak i pocztą (Krajowa Rada PZD, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa).

Jeśli istnieje taka możliwość, to prosimy o dołączenie opisu, zawierającego miejscowość i nazwę ogrodu, w którym zrobiono zdjęcie oraz daty, kiedy zostało ono wykonane. Nadsyłane materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady PZD.

KR PZD (a.j.)


Komunikat do Działkowców

Napisany przez delegatura 2014-06-20 09:48:39 Środkowoeuropejski czas letni


Szanowny Działkowcu!

Dotyczy: wyboru stowarzyszenia prowadzącego Rodzinny Ogród Działkowy.

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski uprzejmie informuje, iż z dniem 19 stycznia 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zgodnie z art. 69 powołanej ustawy, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym musi odbyć się zebranie wszystkich działkowców, które zdecyduje o stowarzyszeniu prowadzącym ROD, w którym korzysta Pan/i z działki rodzinnej.
W ten sposób można wybrać jedno z dwóch rozwiązań:

1.Pozostawić Rodzinny Ogród Działkowy w Polskim Związku Działkowców
albo
2.Wyodrębnić Rodzinny Ogród Działkowy z Polskiego Związku Działkowców
i powołać nowe stowarzyszenie, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy.

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski spotyka się w ostatnim czasie z dezinformacją Działkowców, mającą na celu skłonienie ich do podjęcia decyzji o wyodrębnieniu ROD z PZD.

Polski Związek Działkowców stoi na stanowisku, iż decyzja w zakresie prowadzenia ROD jest bardzo doniosła, dlatego też Działkowcy zasługują na pełną informację o konsekwencjach każdego z rozwiązań.

Polski Związek Działkowców od wielu lat prowadzi Rodzinne Ogrody Działkowe, jako organizacja ogólnopolska. Zapewnia ogrodom obsługę prawną, księgową, terenową, w zakresie szkoleń Działkowców oraz w zakresie inwestycji.

Polski Związek Działkowców przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju i modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce, dzięki czemu dziś stoją na wysokim poziomie i są porównywalne z ogrodami funkcjonującymi w całej Europie. W naszym Okręgu Śląskim odbywa się to m.in. poprzez wydatkowanie znacznych środków na realizację zadań inwestycyjnych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Dla przykładu podajemy, że w 2013 roku Okręgowy Zarząd Śląski PZD dofinansował Ogrody działkowe w kwocie 9 559 000, 00 zł. Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na budowę sieci wodociągowych, elektrycznych, budowę ogrodzeń, remonty i budowę Domów Działkowca. Nie byłoby to możliwe gdyby nie funkcjonowanie Ogrodów w jednej silnej organizacji.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż struktury Polskiego Związku Działkowców utrzymują się tylko z zebranej składki członkowskiej wynoszącej 0,19 zł/m2 w skali roku, z czego 65 % (czyli ok. 12 groszy/m2) zostaje w kasie ROD na realizację potrzeb Ogrodu, a tylko, 35 % (czyli ok. 7 groszy/m2) odprowadzane jest do struktur wyższych PZD. Nasuwa się jasny wniosek, że utrzymania dużej organizacji jest znacznie tańsze, bowiem jego koszty rozkładają się na dużą liczbę członków. Obecnie jest Pan/i jednym z ponad miliona członków Polskiego Związku Działkowców.

W przypadku wyodrębnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego z Polskiego Związku Działkowców, Ogród będzie działał w pełni samodzielnie, w tym samodzielnie będzie zdobywał środki na funkcjonowanie. W przypadku wyłączenia ROD, Polski Związek Działkowców nie będzie miał prawnej możliwości udzielania dotacji, a Działkowcy każdą inwestycję lub remont będą finansować w 100 % samodzielnie. Ponadto Działkowcy będą musieli pokryć koszty obsługi prawnej oraz księgowej.

Problemem będą także sprawy związane z regulacją prawną gruntów ROD, gdyż obecnie w naszym Okręgu Śląskim tylko ok. 20 % gruntów ma w pełni uregulowany stan prawny gruntów. Dla pozostałego terenu PZD podejmuje działania mające na celu uzyskanie tytułu prawnego do gruntów, celem zabezpieczenia Działkowców przed ewentualnymi roszczeniami, albo zagrożeniem likwidacji Ogrodów. W momencie wyodrębnienia się Ogrodu z PZD cała odpowiedzialność spada na nowe stowarzyszenie prowadzące Ogród, a co za tym idzie także na Działkowców.

Ponadto PZD dzięki Działkowcom, a przede wszystkim ich jedności, doprowadził do przyjęcia przez Sejm RP nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zabezpieczając w ten sposób interesy i prawa Działkowców. A co najważniejsze tradycję zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego, która na Śląsku trwa od ponad 100 lat!

Wobec powyższego, Polski Związek Działkowców uprzejmie prosi o przeanalizowanie plusów i minusów każdego z rozwiązań oraz głosowanie na zebraniu wszystkich działkowców zgodnie ze swoim przekonaniem oraz racjonalną kalkulacją.

OZ. Śl. PZD ( a.j.)


Szkolenie w ROD Wyzwolenie

Napisany przez delegatura 2014-06-17 21:00:52 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 17.06.2014r w świetlicy ROD ,,Wyzwolenie '' w Gliwicach odbyło się szkolenie zarządów o osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie zebrań działkowców. Szkleniu przewodniczył Kierownik Delegatury, który powitał na nim prezesa OZ.Śl. Pana Józefa Noski i Pana Marka Widucha Radnego Miasta Gliwice z ramienia SLD.Następie udzielił głosu Panu Markowi Widuchowi, który w swym wystąpieniu miedzy innymi zapewnił, iż Radni SLD zawsze będą bronić działkowców.
W dalszej kolejności wykładowca szkoleń Pan Sebastian Ciągwa omówił ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013r ze szczególnym podkreśleniem Art., które musza być przestrzeganiu przy zebraniach działkowców celem wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem. Po trym wystąpieniu zabrał glos Członek OKR Pan Zenon Jabłoński, który omówił projekty protokołów, uchwały, listy obecności, regulaminu, porządku obrad i innych niezbędnych dokumentów, aby te zebrania przebiegły sprawnie i zgodnie z przepisami. Po tych wystąpieniach zabrał głos Prezes OZ.Śl. Pan Józef Noski, który omówił sytuacje w OZ.Śl., jakie podejmuje się zadania i jakie musimy pokonywać trudności w bieżącej pracy. Dalszym wystąpieniu omówił projekt statutu oraz zaapelował do uczestników szkolenia, aby składali wnioski do tego projektu, jeżeli widza taka potrzebę. Następnie zabrał glos Przewodniczący Delegatury, Członek Prezydium OZ.Śl. oraz Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej OZ.ŚL. Pan Tadeusz Kosowski, który omówił zasady przyznawania dotacji z funduszu rozwoju i jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać dotacje na remonty czy inwestycje. Po tych wystąpienia uczestnicy szkolenia zadawali pytania, na które udzielali odpowiedzi wykładowcy oraz Przewodniczący i Kierownik Delegatury. W szkoleniu brało udział 49 osób a reprezentowali 23 ogrody.Pytania, które były zadawane można stwierdzić ze takie szkolenie było potrzebne oraz na pewno wiadomości które zostały przekazane będą służyć w dalszej pracy zarządom ROD.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Basia i Krzysztof zapraszają do zwiedzenia ROD Stokrotka

Napisany przez delegatura 2014-06-17 09:59:03 Środkowoeuropejski czas letni
W ogrodzie STOKROTKA jestem już po raz drugi. Byłam tu cztery lata temu gościem na jubileuszu 6o- lecia ogrodu. Wtedy to prezes pan Michał Piezga z małżonką przygotowali super imprezę dla działkowców. Zapamiętałam troskę prezesa, aby każdy działkowiec był wyróżniony, pochwalony, doceniony i czuł się zadowolony. Pan Michał był dla mnie(młodego stażem prezesa) wzorem jak być dobrym prezesem.

Do obecnej wizyty podeszłam lekko sentymentalnie obserwując zmiany zaistniałe w ogrodzie. Przed dużą świetlicą dla działkowców spotykam się z panem Michałem i jego żoną gdzie zapisuję aktualne dane o STOKROTCE. Wejścia do ogrodu znajdują się przy ulicy Gierymskiego. W ogrodzie leżącym na 1,700ha znajduje się 40 działek,. Obecnie ten powstały w 1950 roku ogród posiada wodę i prąd.Do pozazdroszczenia jest duży plac zabaw gdzie dzieciaki mogą poszaleć.
Tak jak wcześniej pisałam każdy z ogrodów jest inny i posiada swoją specyficzną atmosferę. Tu, przy tak małej ilości działek zażyłość działkowców jest duża, razem dorastają, starzeją się i przeżywają razem chwile smutku i radości. Przybywa też coraz więcej ludzi młodych szukając spokojnego zakątka do odpoczynku po pracy. Dlatego też działki bardzo zmieniają swój charakter stając się typowo rekreacyjne.Działki w tym ogrodzie zakładali pracownicy Tworzyw Sztucznych ERG. Ostatni z założycieli pan Baj w wieku ponad 85 lat zmęczony trudami życia przekazał swoją działkę córce.

W tym ogrodzie jest o wiele mniej kradzieży i dewastacji niż w innych ogrodach, mają szczęście –na przeciwko jest Komisariat Policji. Z nieszczęść spotykających ogród są też okresowe i częściowe podtopienia. Problemem jest też gospodarka odpadami. Nie wszyscy działkowcy respektują obowiązek posiadania kompostowników i kontenery zapełniają się w zatrważającym tempie.


Nie miałam przyjemności spotkać tych działkowców, którzy jeszcze bawią się w uprawy, ale zajrzałam na niektóre działki i wiem, że są. Mając swój kawałek ziemi kupować szczypiorek czy pietruszkę „zaprawioną” chemią – zbrodnia!Ale do tego trzeba dojrzeć.
Z dużą sympatią opowiada pan prezes o działkowcu-prawdziwym biznesmenie, kulturalnym, przestrzegającym wszystkich praw PZD, który również znalazł tu swoje miejsce wypoczynku. Prawdziwi górale budowali mu altanę a wymiarowy basenik ma swój osobny wodomierz.
Jeszcze aleje wymagają lekkiego wyrównania po zakładaniu światłowodu –przebiegającego przez ogród, ale reszta to mówiąc z patosem „wyjątkowo sprzyjająca ludziom”.Są plany połączenia trzech ogrodów MIMOZY, STOKROTKI, HUTNIKA, które przylegają do siebie. Na pewno pod względem finansowym łatwiej jest gospodarować z większą ilością działek.
Decyzję muszą podjąć działkowcy.Wizytę kończymy na działce państwa Piezga, gdzie pani prezesowa pokazuje nam sadzonki kwiatów, którymi została zafascynowana w czasie ubiegłorocznych wakacji. w innych regionach Polski.


Ogród zwiedzała Barbara Głogowska zdjęciami opatrzył Krzysztof GłogowskiSzkolenie w ROD Szarotka

Napisany przez delegatura 2014-06-16 20:40:23 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 16.06.2014r w domu działkowca ROD ,,Szarotka'' w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie w których brało udział 21 ROD. W szkoleniu brały udział Zarządy i osoby, które będą przygotowywać i odpowiadać za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zebrań, wszystkich działkowców na ROD, celem wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie zarządzać ogrodem.Szkolenie prowadzili Członek OKR Pan Zenon Jabłoński, wykładowca Szkoleń Pan Sebastian Ciągwa. Szkolenie prowadził Kierownik Biura Delegatury PZD w Gliwicach. Obecni byli Członkowie OZ.Śl. Panowie Stanisław Kalisz i Zdzisław Prejzner, którzy ocenili to szkolenie za konieczne i na czasie, aby przygotować zarządy do przeprowadzenia tych zebrań zgodnie z Ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.
Delegatura Gliwice przygotowała odpowiednie projekty dokumentów, które zostały wręczone ogrodom, aby prawidłowo przeprowadzić te zebrania, jako materiały pomocnicze.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 316
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 919
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 8458
W tym roku stronę odwiedziło » » » 8458
Od początku stronę odwiedziło » » » 261968
 
Rekordowo odwiedziło nas 603 Internautów w dniu 2015.01.26

© 2010 by Lex_killmen