STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

110-lecie od założenia ogrodu im.,, NADZIEJA’’w Toszku

Napisany przez delegatura 2015-09-06 22:53:58 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 05.09.2015r Rodzinny Ogród Działkowy im.,, NADZIEJA’’w Toszku Obchodził Jubileusz 110-lecie od założenia ogrodu. Uroczystości Jubileuszowe otworzył Prezes Ogrodu, który powitał przybyłych na te uroczystości; Prezesa OZ Śląskiego Pana Józefa Noskiego, członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Pana Zenona Jabłońskiego, członka OZ Śl. Pana Antoniego Janusa oraz Kierownika Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Następnie zabrał głos Prezes OZ Pan Józef Noski, który w imieniu Okręgowego Zarządu Śląskiego pogratulował pięknego jubileuszu i na ręce Prezesa ogrodu wręczył Puchar ufundowany przez OZ Śl. oraz dyplom z okazji tak pięknego jubileuszu. Kontynuując swe wystąpienie wspomniał najnowszą historie obrony ogrodów i altan przez działkowców oraz podziękował za wsparcie i jedność, bo tylko, gdy jesteśmy zjednoczeni możemy wiele. Kończąc swe wystąpienie życzył następnych jubileuszy oraz zadowolenia z tego, że jesteście działkowcami i możecie spokojnie uprawiać swe działki i na nich wypoczywać. Następnie zabrał głos Kierownik Delegatury, który w imieniu Delegatury Rejonowej, PZD w Gliwicach na ręce prezesa ROD przekazał dyplom z okazji tak miłego jubileuszu zaznaczając, że ROD,, Nadzieja’’ jest najstarszym ogrodem Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Po części oficjalnej był poczęstunek kiełbaska z rożna oraz bardzo smaczny żurek i rozpoczęły się tańce, które będą trwały do rana. Bardo miło było obserwować zabawę dzieci ich radość oraz ogromny zapał i chęć przebywania na działkach i uczestnicząc nie tylko w zabawie, ale pomaganiu dziatkom i swym rodzicom, jest to dobra prognoza, że rośnie mam młode pokolenie działkowców.

Posiedzenie Prezydium OZŚl. z udziałem Kierowników Delegatur Rejonowych PZD Okręgowego Zarządu Śląskiego.

Napisany przez delegatura 2015-09-03 22:37:19 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 03,09.2015r odbyło się posiedzenie Prezydium OZ Śląskiego z udziałem Kierowników Delegatur PZD. Posiedzenie otworzył oraz prowadził Prezes OZŚl. Pan Jozef Noski, który po powitaniu uczestników narady zapoznał z porządkiem posiedzenia, które zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonał omówienia Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w Tczewie ze szczególnym podkreśleniem udziału przedstawicieli i działkowców, którzy reprezentowali nasz okręg. W dalszym wystąpieniu omówił przygotowania do Okręgowych Dni Działkowca, które odbędą się w dniu 12 września 2015r w Jastrzębiu Zdroju na ROD,, NOWALIIJKA’’. Następnie omówił Stanowiska Prezydium KR Polskiego Związku działkowców z dnia 26 sierpnia 2015r w Sprawach; Priorytetowych zadań dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art., 76 ustawy o ROD, oraz w sprawie zadań priorytetowych dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD. Sprawy Finansowe OZ omówiła Główna Księgowa OZ Pani Ewa Drogoś szczególnie opłaty na OFK oraz składki na zarządzanie . W swym wystąpieniu zaleciła aby Delegatury Rejonowe oraz Ośrodki Finansowo Księgowe zorganizowały szkolenia skarbników z nowego Zakładowego Planu Kont oraz ogólnych przepisów kasowych . W dalszym wystąpieniu poinformowała ze KR zleciła opracowanie programu Komputerowego dla ROD oraz całego Związku jednolitego dla wszystkich struktur Związku. Następnie W-ce Prezes OZ Śląskiego Pan Tadeusz Kosowski omówił sprawy inwestycyjne oraz przedstawił Prezydium kilkanaście zadań remontowych w celu podjęcia stosownych uchwały z zakresu inwestycyjno-remontowych na ROD. Dyr. Biura Pan Krzysztof Tekla omówił jaki zakres prac został już zakończony w stosunku do ogrodów które się wyodrębniły ze struktur PZD , przedstawiając projekty uchwał z tego zagadnienia celem ich podjęcia przez Prezydium OZ. Następnym który zabrał głos był Inspektor d/s. terenowych Pan Mateusz Macjanty który przedstawił kilka projektów uchwał związanych z zagadnieniami terenowymi i planami zagospodarowania ROD. Po tych wystąpieniach wywiązała się rzeczowa dyskusja i zadawanie pytań na które odpowiadali Prezesi OZ, Księgowa , Dyr. Biura oraz Inspektor ds. terenowych.


Żródło i Foto J.P.


Posiedzenie Delegatury Rejonowej PZD oraz Komisji Problemowych działających w delegaturze

Napisany przez delegatura 2015-09-03 12:07:05 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 02.09.2015r Odbyło się wspólne posiedzenie Delegatury Rejonowej PZD oraz Komisji Problemowych działających w delegaturze.

Posiedzenie otworzył oraz prowadził Przewodniczący Delegatur z y PZD w Gliwicach Pan Stanisław Kalisz, który przedstawił porządek posiedzenia.

Następnie Kierownik Delegatury zapoznał z wynikiem rozmów z Prezydentem Miasta Gliwice Panem Zygmuntem Frankiewiczem, które się odbyło w dniu 20.08.2015r oraz z ustaleniami ze spotkania z Prezesami ROD Miasta Gliwic odbytego w dniu 31.08.2015r. Następnie omówił, jakie nałożone zadania na Delegaturę zostały wykonane i jakie zadania są planowane na najbliższy okres. Po dyskusji nad w/w zadaniami dokonano ustaleń personalnych tak, aby wszystkie ROD, które obchodzą jubileusze w tym roku były przez członków Delegatury i członków Komisji Problemowych odwiedzane. Następnie zapoznał, jakie zadania czekają nas w najbliższym okresie. Po wnikliwej dyskusji nad przedstawionymi zadaniami temat został wyczerpany Przewodniczący Delegatury zakończył posiedzenie.

Źródło i foto J.P.


Spotkanie z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Napisany przez delegatura 2015-09-03 07:29:27 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 31.08.2015r. w świetlicy ROD,, Szarotka’’ w Gliwicach odbyło się spotkanie z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Gliwice. Spotkanie otworzył Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, który powitał Prezesa OZ Śląskiego Pana Józefa Noskiego, W-ce Prezesów OZ Śl. Panów Tadeusza Kosowskiego i Jana Radołę reprezentującego ogrody działkowe Delegatury Rejonowej PZD w Bytomiu, Dyr. Biura OZ Śl. Pana Krzysztofa Tekle oraz pozostałych uczestników narady.

Po powitaniu poinformował uczestników spotkania, iż głównym tematem jest zapoznanie prezesów ROD z prowadzonymi przez PZD OZ Śląski czynnościami mającymi na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na których znajdują się gliwickie ogrody. Kolejnymi tematami to prowadzone inwestycje drogowe oraz planowany suchy polder zalewowy na gruntach zajętych przez ogrody.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes OZ Śląskiego Pan Józef Noski, który omówił przebieg spotkania kierownictwa OZ Śląskiego i Delegatury Rejonowej w Gliwicach z Prezydentem Miasta Gliwice Panem Zygmuntem Frankiewiczem, które odbyło się w dniu 20.08.2015r. Na spotkaniu tym II zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Pan Adam Neumman w swej wypowiedzi stwierdził, że Urząd Miasta jest przygotowany do wydania decyzji o nabyciu prawa użytkowania przez ogrody, ale jest zasadnicza kwestia odpłatnego lub nieodpłatnego prawa. W dalszej swej wypowiedzi Prezes OZ Śląskiego omówił jak regulacje przebiegają w innych miastach. Następnie zabrał głos Dyrektor Biura OZ Pan Krzysztof Tekla, który omówił ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013r., szczególnie art. 76, który dotyczy tych zagadnień.

Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZ Śl. Jan Radoła, który w swym wystąpieniu zapoznał obecnych jak te sprawy przebiegają
w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu oraz jak układa się współpraca z władzami samorządowymi w temacie uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ROD. Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZ Śląskiego Pan Tadeusz Kosowski, który omówił planowane inwestycje drogowe dotyczące ROD oraz jakie zostały dokonane uzgodnienia z tego zakresu z działkowcami i inwestorem, czyli z Zarządem Dróg Miejskich. W dalszym swym wystąpieniu poinformował, że w chwili obecnej prowadzone są prace studyjno-projektowe nad planowanym suchym polderem przeciwpowodziowym. Dyskusja po tych wystąpieniach była rzeczowa, w której padały wnioski oraz zadawanie pytań. Na pytania odpowiadali Prezesi OZ Śląskiego i Dyr. Biura OZ Śląskiego.

Źródło i foto J.P.


Szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2015-09-01 17:37:44 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 01.09.2015r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD, w którym brało udział 22 słuchaczy. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych Pan Sebastian Ciągwa. Głównymi tematami wykładów było Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, prawa i obowiązki działkowca, zagospodarowanie działki, przepisy porządkowe, opłaty i zasady ich uchwalenia. Na podstawie zadawanych pytań, na które udzielał odpowiedzi wykładowca można stwierdzić ze takie szkolenia przyjmowane są z wielką uwagą.

Żródło i foto J.P.


Krajowe Dni Działkowca w Tczewie

Napisany przez delegatura 2015-08-31 10:35:40 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 29.08.2015 w Tczewie odbyły się obchody Krajowych Dni Działkowca .
Imprezę zorganizowano na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego.
Wszystkie delegacje Okręgowych Zarządów przywiozły piękne kosze dożynkowe oraz własne wypieki.
O godz.11:00.po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnów prezes Eugeniusz Kondracki powitał przybyłych uczestników i zaproszonych gości a szczególnie panią premier Ewę Kopacz i p.prof.Joannę Senyszyn. Pani premier w swoim wystąpieniu skierowała bardzo ciepłe i serdeczne słowa do wszystkich działkowców oraz wręczyła nagrody dla wyróżnionych w konkursach krajowych.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna z udziałem lokalnych zespołów.
Imprezie towarzyszyły liczne kiermasze oraz wystawy kwiatów, owoców i warzyw głównie z ogrodów działkowych.
Uroczystość bardzo dobrze przygotowana cieszyła się dużym powodzeniem wśród działkowców jak i lokalnej społeczności.
Przy pięknej słonecznej pogodzie wszyscy świetnie się bawili,Źródło i foto Janina Banasik


Dzień działkowca w ROD ,,Szyb Wschód’’ w Knurowie

Napisany przez delegatura 2015-08-30 00:28:19 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 29.08.2015r ROD,, Szyb Wschód ‘’ w Knurowie obchodził swe 60- lecie powstania ogrodu. Prezes ogrodu pan Edward Kasprzyk powitał działkowców oraz zaproszonych gości w osobach; Prezydenta Miasta Adama Ramsa wraz z małżonką, Przewodniczącego Rady Miasta Knurowa Pana Jerzego Pacha oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach w osobach Zenon Jabłoński i Jan Pękala. Jubileuszową uroczystość rozpoczęła Msza Święta, która została odprawiona w intencji działkowców. Po Mszy Świętej Przedstawiciele Delegatury dokonali wręczenia odznaczeń związkowych, miedzy innymi Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców zostali odznaczeni Przewodniczący Rady Miasta Knurowa pan Jerzy Pach oraz Prezes ogrodu Edward Kasprzyk, natomiast Prezydentowi Miasta Panu Adamowi Rams został wręczony Dyplom z podziękowaniem za współpracę w zakresie rozwoju ROD miasta Knurowa. Prezes ogrodu wręczył w imieniu działkowców, Szyb Wschód’’ za wzorową współpracę Okolicznościową Plakietką z podziękowaniem dla Pana Prezydenta Miasta, którą ufundowali działkowcy ogrodu. Następnie zarząd wręczał działkowcom upominki oraz dyplomy za ładna działkę oraz za zaangażowanie się w działalność dla dobra ogrodu. Po części oficjalnej podano smaczną grochówkę oraz inne smakołyki a orkiestra grała do tańca.Uroczystość była wzorowo przygotowana zadbano szczególnie o najmłodsze pokolenie działkowców, które wraz z dziatkami i rodzicami brało czynny udział w tej zabawie. Jest to dowodem ze rośnie nam nowe pokolenie działkowców, które od najmłodszych lat poznaje przyrodę i jej zalety oraz pracy na działce i będzie kontynuować tradycje swych dziadków i rodziców.
Zródło i foto J.P.


Wprowadzenie jednolitego programu komputerowego

Napisany przez delegatura 2015-08-26 22:03:35 Środkowoeuropejski czas letni

Prezydium Krajowej Rady PZD realizując program przyjęty przez XII Krajowy Zjazd PZD zdecydowało o podjęciu prac nad wprowadzeniem jednolitego programu komputerowego dostosowanego do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej przez rodzinne ogrody działkowe. Biuro Krajowej Rady PZD zostało zobowiązane do zebrania ofert na zakup programu lub opracowanie programu pod potrzeby Związku.

Oferty na program finansowo-księgowy winny uwzględniać następujące oczekiwania:

1. Powinien być dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD.
2. Powinien działać w systemie operacyjnym Windows.
3. Powinien posiadać moduł magazynowy, kasowy, płacowy.
4. Powinien posiadać nieograniczoną możliwość rozbudowywania rozrachunków z działkowcami z podziałem na tytuły.
5. Współpraca z płatnikiem – ZUS.
6. Dostęp każdego ROD do usługi informatycznej drogą elektroniczną, telefoniczną i poprzez ewentualną wizytę informatyka.
7. Nadzór producenta nad programem oraz dokonywanie aktualizacji zgodnie z przepisami Związkowymi i powszechnie obowiązującymi.
8. Program powinien być tak przystosowany, aby stwarzał możliwość w dalszej przyszłości współpracy w sieci.
9. Opracowanie kartoteki „działkowca” współpracującej z programem finansowo-księgowym.

Ponadto program powinien posiadać:
- opis funkcjonalności programu,
- przejrzyste menu,
- podpowiedzi do każdej funkcji systemu (tzw. Help)
- możliwość wyboru komunikatu informującego o popełnionych pomyłkach i wskazanie sposobu rozwiązania problemu.

Po zebraniu ofert Prezydium Krajowej Rady PZD podejmie decyzję o wyborze odpowiedniego programu.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres Krajowej Rady PZD 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr 22 101-34-66. Termin końcowy składania ofert upływa 15 października 2015 r.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Źródło http://pzd.pl/artykuly/16484/188/Komunikat-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-komputeryzacji-ROD.htm


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 138
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 457
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 138
W tym roku stronę odwiedziło » » » 142573
Od początku stronę odwiedziło » » » 396083
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen