STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

List Prezydenta Gliwic w sprawie nieodpłatnego ustanawiania prawa użytkowania

Napisany przez delegatura 2015-10-13 23:10:00 Środkowoeuropejski czas letni

Trwają prace nad regulacjami stanów prawnych gruntów pod Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Gliwicach zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców, na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W Gliwicach dotyczy to około 85% powierzchni zajmowanych przez ROD.

Wszędzie tam, gdzie nie ma problemów geodezyjno-prawnych, nie istnieją żadne przeszkody formalne, regulacje te będą następowały niezwłocznie. W przypadkach skomplikowanych potrzeba będzie na to trochę więcej czasu i taka informacja w poszczególnych przypadkach jest przekazywana.

Dotychczasowa współpraca z PZD układała się dobrze. W sprawach ważnych dla miasta i działkowców porozumiewaliśmy się. Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację władz śląskiego PZD o zrozumieniu potrzeb rozwojowych miasta i woli dalszej dobrej współpracy z samorządem.

W związku z regulacją stanów prawnych gruntów pod ogrodami, Prezydent Gliwic podjął decyzję, że przekazywanie przez miasto PZD w użytkowanie terenów zajmowanych przez ROD będzie się odbywało bez ponoszenia kosztów z tego tytułu przez użytkowników działek.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Gliwic
Adam Neumann

źródło
Polski Związek Działkowców - Okręgowy Zarząd Śląski


Wspólne posiedzenie Delegatury oraz Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD

Napisany przez delegatura 2015-10-09 16:14:29 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 06.10.2014r odbyło się wspólne posiedzenie Delegatury oraz Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący delegatury Pan Stanisław Kalisz, który zapoznał z porządkiem dzisiejszego posiedzenia. Następnie Członek Krajowej Rady Pan Tadeusz Kosowski omówił aktualna sytuację w OZ Śląskim oraz z posiedzeń KR i Prezydium KR, które się odbyły w dniach 30 września i 1 Października 2015r.W dalszej kolejności dokonano omówienia budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach w tym temacie należy zobowiązać zarządy do przyspieszenia tych prac.Następnie omówiono sprawy finansowe delegatury oraz przyjęto plan szkoleń na IV kw. 2015r szczególnie Komisji Rewizyjnych ROD oraz Zarządów ROD z Ustawy o ROD, Statutu oraz regulaminów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD.Źródło i foto J.P.


Szkolenie nowo przyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2015-10-08 10:54:06 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 06.10.2015r w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach odbyło się szkolenie nowo przyjętych do PZD w którym udział brało 32 słuchaczy. Wykłady prowadził wykładowca szkoleń związkowych Pan Zdzisław Kowalik. Wykładowca szkoleń w swych wykładach posiłkował się slajdami które bardzo świetnie przyjmowane były przez słuchaczy. Głównymi tematami wykładów było; Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Statut PZD oraz nowy Regulamin ROD który wejdzie w życie od 01.01.2016r,. Następnymi tematami to prawa i obowiązki działkowca które wynikają z Regulaminu ROD szczególnie z Rozdziału VIII zagospodarowanie działki oraz rozdziału X przepisach porządkowych na ROD i rozdziału XI opłaty i świadczenia . Wykład takie są potrzebne co można wnioskować po zadawanych pytaniach nawet już po zakończeniu szkolenia , szczególnie z zakresu przepisów Ustawowych i Związkowych.


Posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego

Napisany przez delegatura 2015-10-08 10:52:39 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 05.20.2015.r odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego poszerzone o Kierowników Delegatur Rejonowych. Posiedzenie otworzył oraz prowadził Prezes OZŚl. Pan Józef Noski, który przywitał uczestników posiedzenia oraz zapoznał z porządkiem obrad, który został przyjęty. Następnie przekazał najważniejsze informacje z posiedzeń KR i Prezydium KR PZD, które się odbyły w dniu 30 września 2015r i 1 października 2015r. W dniu 01.10.2015r KR PZD uchwaliła Regulamin ROD, który był oczekiwany przez ogrody, bo jest to bardzo ważny dokument w pracy zarządów ROD. W dalszym wystąpieniu dokonał omówienia zmian w niektórych uchwałach KR dostosowując ich do nowych przepisów Ustawy o ROD, Statutu i Regulaminu ROD oraz pozostałych przepisów, które obowiązują w PZD, aby były zgodne z tymi aktami .Następnie zobowiązał Kierowników Delegatur Rejonowych PZD do przyspieszenia działań w sprawie zamieszkiwania na działkach i budownictwa ponadnormatywnego/altan/ i zgłaszanie ich do odpowiednich władz celem wyeliminowania tych nieprawidłowości, wszystkie te działa i podejmowane decyzje muszą być zgłaszane do OZ Śląskiego. W sprawach organizacyjnych zalecił, aby dokonywać szkoleń z ustawy o ROD, Statutu i Regulaminu ROD, bo wiele zarządów jest nowo wybranych i takie szkolenia są niezbędne, aby ich działalność była zgodna z obowiązującymi przepisami. Następnie Główna księgowa OZŚl. Pani Ewa Drogoś zapoznała uczestników narady z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach terenowych PZD. W dalszym wystąpieniu omówiła sprawy finansowe OZ Śl ze szczególnym podkreśleniem wpłat na zarządzanie oraz finansowanie, OFK przy Delegaturach Rejonowych.Dyrektor Biura OZSl Pan Krzysztof Tekla zapoznał uczestników narady z prowadzonymi pracami dotyczących wykupu gruntów oraz trudnościami, jakie tak prawne jak i finansowe występują. Pan Mateusz Macianty przedstawił do zatwierdzenia kilka planów zagospodarowania ROD.Następnie zabrał głos w-ce prezes OZŚl. Pan Tadeusz Kosowski dokonał omówienia inwestycji i remontów na ROD oraz przyznanych dotacji oraz dokonanych kontroli na niektórych ogrodach przez dział inwestycyjny OZ. Prezydium OZ Śląskiego podjęło kilka uchwał w sprawach finansowych, porządkowych, planów zagospodarowania oraz innych spraw, które wpływają na prawidłową działalność OZ. Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja i zadawanie pytań, na które odpowiadali Prezesi OZSl i główna księgowa OZ.Śląskiego.
Źródło i foto J.P.


Dni działkowca ROD,, Agawa” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2015-10-05 09:56:04 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 03.010,2015r w ROD,, Agawa” w Gliwicach odbyły się uroczyste dni działkowca 2015r z okazji 35-lecja powstania ogrodu.
Prezes ROD,, Agawa’’ pani Bożena Kulczyna na wstępie powitała działkowców przybyłych oraz Przewodniczącego Rady Miasta Gliwic Pana Marka Przonaka i Przedstawicieli Delegatury Rejonowej w Gliwicach o osobach; Członka KKR oraz w-ce przewodniczącego OKR OZŚL. Pana Zenona Jabłońskiego. Przewodniczącego Delegatury Rejonowej w Gliwicach pana Stanisława Kalisza i Kierownika Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Następnie przedstawiciele delegatury wręczyli Puchar ufundowany przez OZŚl. z okazji 35-lecja, oraz puchary ufundowane przez Delegaturę Rejonową dla ROD za zajęcie I miejsca w Konkursie / Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015/ i dla Państwa Aliny i Mariana Sroczyńscy za zajecie I miejsca w konkursie /Wzorowa Działka Roku 2025/ wręczono jeszcze wiele dyplomów dla działkowców za udział w konkursie /Wzorowa Działka Roku 2015/ Przewodniczący Rady Miasta Gliwic Pan Marek Przonak w imieniu Prezydenta Miasta Gliwic na ręce Prezesa ROD Pani Bożeny Kulczyny wręczył list, w którym miedzy innymi czytamy/Działkowcy to także istotne środowisko przyczyniające się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zdolność do samoorganizacji, określenia i osiągania wyznaczonych celów może być przykładem dla innych. Po części oficjalnej nastąpił smaczny poczęstunek i rozpoczęła się zabawa taneczna, do której przygrywał świetny zespół.
Żródło i foto J.P.


Szkolenie skarbników wszystkich ROD podległych pod Delegaturę w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2015-10-05 09:54:45 Środkowoeuropejski czas letni

W dniach 29 i 30 września 2015r w Delegaturze Rejonowej PZD odbyło się szkolenie skarbników wszystkich ROD podległych pod Delegaturę w Gliwicach. Wszyscy skarbnicy uczestniczący w tym szkolenie otrzymali materiały /wzory wszystkich druków które obowiązują w PZD a dotyczą spraw finansowych z projektami uchwał dotyczących finansów/ . Szkolenie było wspomagane slajdami z wzorami tych druków i pokazowo wypełnione .wykłady prowadzili ; Pan Zenon Jabłoński, główna księgowa OZ Śląskiego Pani Ewa Drogoś oraz księgowe OFK w Gliwicach. Po zadawanych pytaniach można było ocenić że takie szkolenia należy przeprowadzać przynajmniej 2 razy w roku bo zainteresowanie takim szkoleniem jest duże. Szczególnym tematem były Umowy Zlecenia ich wypełnianie naliczanie składek które obowiązują ,zgłoszenia do ZUS jak wypełniać i naliczać składki dla zatrudnionego emeryta,rencistę a jak gdy osoba jeszcze pracuję . na zadawane pytania udzielali odpowiedzi główna księgowa OZŚląskiego Pani Ewa Drogoś ora księgowe OFK w Gliwicach Panie Zofia Hrycyszyn i Anna Kostura Olczyk.
Źródło i foto J.P.


Dni Działkowca w ROD „Pszczółka” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2015-10-04 11:59:37 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 26.09.2015r. O godzinie 14:00 odbyły się Dni Działkowca w ROD „Pszczółka” w Gliwicach. Ryszard Bryła przywitał działkowców i zaproszonych gości w osobach: Janina Sałamacha, Stanisław Kalisz – przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.
Pan Marek Kowal – vice przewodniczący ZZP Huty Łabędy.
Pani Krystyna Sowa – Radna Rady Miejskiej w Gliwicach
Pani Ewa Bobkowska – Kandydatka do Senatu – KW Nowoczesna Ryszarda Petru.
Pan Miłosz Wolański – Kandydat do Sejmu – KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Pan Bernard Fic – Radny Rady Miejskiej Gliwice – Kandydat do Sejmu KW Zjednoczona Lewica.Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Stanisław Kalisz podziękował działkowcom i zarządowi za dotychczasowe wsparcie i działania na rzecz ogrodów i PZD oraz założył życzenia. Pani Ewa Bobkowska złożyła działkowcom życzenia i podziękowania za podpisy zebrane pod jej kandydaturą do Senatu. Pan Bernard Fic jako działkowiec i członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej brał czynny udział w działaniach jakie podejmował zarząd ROD Pszczółka i PZD w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i STOP Rozbiórkom altan.
W dalszym ciągu wspomaga i wspiera zarząd w działaniach na rzecz ogrodu i działkowców. Pan Bernard Fic złożył serdeczne podziękowania za podpisy złożone pod jego kandydaturą do Sejmu.Po części oficjalnej Pan Prezes Ryszard Bryłka zaprosił działkowców i zaproszonych gości do bufetu na poczęstunek (kawa – ciasto – kiełbasa – piwo) a dla dzieci słodycze.
Następnie odbyły się konkursy dla dzieci (rzut do kosza, strzał na bramki) Dla dorosłych przeciąganie liny Konkurs na Najładniejszą działkę ROD Pszczółka 2015r. Wystawę plonów Po konkursach Pan Prezes wręczył nagrody i zaprosił działkowców do zabawy która trwała do późnych godzin wieczornych. Do tańca przygrywał DJ Maestroźródło i foto Stanisław Kalisz


Zebranie wyborcze ROD ,, Stokrotka" w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2015-09-27 09:34:07 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 26.09.2015r Komisaryczny Zarząd ROD,, Stokrotka’ ’w Gliwicach zwołał zebranie wyborcze celem wyboru władz statutowych ogrodu. Powodem ze został powołany przez OZ Śląski zarząd komisaryczny było nie wybranie zarządu ani KR ogrodu w okresie wiosennym na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z powodu braku chętnych do pracy społecznej pomimo zwołania dwóch zebrań. Zebranie wyborcze otworzył Prezes zarządu komisarycznego pan Michał Piegza, który powitał przybyłych działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej w Gliwicach w osobach Zenon Jabłoński i Kierownik Delegatury. Następnie na Przewodniczącego zebrania wyborczego zaproponował Pana Lesława Kanie. Przewodniczący odczytał porządek i regulamin dzisiejszych obrad, które w glosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Wyborczej oraz Skrutacyjnej po ich ukonstytuowaniu przystąpiono do zgłaszania kandydatów oraz wyborów. Nowym Prezesem ROD Szarotka została Pani Halina Kowalska a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ogrodu Pani Alicja Korpecik.


Żródło i foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 273
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 273
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4077
W tym roku stronę odwiedziło » » » 16341
Od początku stronę odwiedziło » » » 418346
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen