STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Piękno waszych działek! Weź udział w konkursie!

Napisany przez delegatura 2014-09-04 22:43:26 Środkowoeuropejski czas letniDrodzy Działkowcy, to już ostatni moment na wzięcie udziału w organizowanym przez redakcję „działkowca” konkursie „Moja Działka”. Na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do 20 września! Konkurs „Moja Działka” został ogłoszony w czerwcowym numerze miesięcznika „działkowiec” wraz z konkursem „Mój Ogród” przeznaczonym dla użytkowników ogrodów przy domach. W obu konkursach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 36 000 zł! Zasady uczestnictwa są bardzo proste, zgłoszenia można przesyłać e-mailem lub zwykłą pocztą (liczy się data stempla).

Serdecznie zapraszamy!
Cele konkursu
Propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych sposobów ich wykorzystywania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami. Mamy nadzieję, że konkurs ten przybliży aktualny poziom ogrodnictwa amatorskiego w naszym kraju a także preferowane kierunki rozwoju tego ogrodnictwa.
Dla kogo?
● Konkurs „Moja Działka” przeznaczony jest dla użytkowników działek w ROD
● W zgłoszeniach przewidziana jest prezentacja całych działek oraz najciekawszych, najpiękniejszych ich miejsc. Mogą to być zarówno uprawy owoców, warzyw, ziół (również pod osłonami czy w pojemnikach), jak też miejsca spełniające funkcję ozdobną, rekreacyjną i socjalną.
Warunki uczestnictwa

● Do dnia 20 września 2014 r. należy przesłać do Wydawnictwa zgłoszenie do udziału zawierające:

● Opis, który powinien dawać wyobrażenie o zagospodarowaniu i funkcjonalności całej działki;

● 10 lub więcej zdjęć przedstawiających całość lub najciekawsze fragmenty działki. Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane głównie na ich podstawie);

Zdjęcia mogą być w formie cyfrowej lub na papierze fotograficznym. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane, jako jpg). W ustawieniach aparatu cyfrowego zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Wymogi takie są niezbędne, aby możliwa była publikacja zdjęć w formie druku. Zdjęcia na papierze fotograficznym powinny mieć rozmiar, co najmniej 10×15 cm, powinny być podpisane.

● Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres pocztowy Wydawnictwa (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, liczy się data stempla pocztowego) lub na adres e-mail redakcja@dzialkowiec.com.pl

● Uczestnik konkursu musi podać dane adresowe, nr tel., e-mail. Powinna też być podana nazwa ROD, w którym znajduje się działka. Na kopercie zgłoszenia lub w tytule e-maila prosimy umieścić dopisek z nazwą konkursu.

Nagrody

W konkursie „Moja Działka” przewiduje się wybór 3 laureatów (1,2,3, miejsce) oraz 3 wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają specjalne, pamiątkowe dyplomy oraz roczną prenumeratę „działkowca”. Dodatkowo, komisja konkursowa wskaże 100 uczestników, którzy zostaną nagrodzeni albumami ogrodniczymi Wydawnictwa „Działkowiec” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają listowne podziękowania za uczestnictwo. Fundowane nagrody sponsorzy dostarczą laureatom i wyróżnionym na wskazane w zgłoszeniach adresy.

Rozstrzygnięcie

Oceną zgłoszeń zajmie się powołana przez wydawnictwo komisja konkursowa a rozstrzygnięcie konkursów ogłosimy w listopadowym wydaniu „Działkowca”.

Zgłoszenia konkursowe publikować będziemy w miesięcznikach „działkowiec”, „Mój Ogródek”, w witrynie internetowej „działkowca”, witrynie PZD, „Biuletynie Informacyjnym”, gazecie „Zielona Rzeczpospolita”.

Pełną informację n.t. konkursu znaleźć można również w czerwcowym wydaniu „działkowca”, w witrynie www.dzialkowiec.com.pl (Aktualności) lub pod linkiem http://www.dzialkowiec.com.pl/component/content/article/112-numer-biecy/912-w-konkursie-dzialkowca-2014

KR PZD (a.j)


Posiedzenie delegatuy

Napisany przez delegatura 2014-09-03 20:18:15 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 03.09.2014r Odbyło się wspólne posiedzenie Delegatury Rejonowej w Gliwicach oraz Komisji Problemowych .Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Delegatury Pan Tadeusz Kosowski, który powitał uczestników i zapoznał z tematami dzisiejszego posiedzenia. W dalszej kolejności omówił bieżącą sytuacje w Związku oraz w OZ Śl. W swym wystąpieniu szczególnie skupił się na wyroku NSA w sprawie altan ,piśmie RPO do wicepremier RP oraz projekcie statutu PZD.Następnym tematem posiedzenia była wstępną ocena odbytych zebrań wszystkich działkowców., Z dokumentacji która jest już złożona można ocenić że większość tych zebrań , była przygotowana i przeprowadzona bardzo dobrze . Wszystkie ogrody w których odbyły się te zebrania pozostają w stowarzyszeniu PZD. Po dokonanej analizuje nad odbytymi już zebraniami wnioski jakie z niej wynikają należy wdrożyć w przyszłych zebraniach których w mc. wrześniu odbędzie się 28 tyle jest ich już zaplanowanych. Następnie uzgodniony został harmonogram obsługi tych zebrań przez członków OZ i członków delegatury.Po dyskusji nad w/w tematami i wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Delegatury zaapelował aby osoby obsługujące te zebrania były przygotowane do merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania przez uczestników tych zebrań.Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Szkolenie w delegaturze

Napisany przez delegatura 2014-09-02 19:59:20 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 02.09.2014r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD w którym brało udział 24 osoby. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń PZD Pan Sebastian Ciągwa który bardzo w dostępny i zrozumiały sposób prowadzi wykłady. Tematami szkolenia był a ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, projekt statutu PZD, omówienie najważniejszych zapisów w ustawie szczególnie praw i obowiązków działkowca.

Dokonał omówienia wystąpienia ZPO do wicepremier RP, wyroku NSA w sprawie altan ,omówił pismo OZ Śl dotyczące altan oraz jakie mogą ponosić szkody działkowcy w przypadku ich niezgodności zapisanych w ustawie.
Uczestnicy szkolenia zadawali pytania które ich interesują na które otrzymywali odpowiedzi ,ta dyskusja trwała nawet juz po zakończeniu szkolenia. Wniosek jaki można wyciągnąć z tych szkoleń jest jasny ,szkolenia takie są potrzebne bo nowi działkowcy na nich zdobywają podstawowe wiadomości z przepisów związkowych oraz ustawowych.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Basia zaprasza do zwiedzenia ROD Wójtowianka

Napisany przez delegatura 2014-09-02 07:50:44 Środkowoeuropejski czas letni. Obecnie ROD „WÓJTOWIANKA” leży na dwóch terenach: 167 działek przy ul Wójtowskiej i 23 działki przy ul. Głowackiego. Karta rejestracyjna tych terenów pochodzi z 1967 roku. Wtedy to doszło do podziału i odłączenia trzeciego terenu przy ul Pszczyńskiej - obecnie ROD ”Szarotka”. Dawniejsza całość ogrodu liczy sobie 67 lat. Zaraz po wojnie zakładali ją pracownicy KWK „Gliwice”. Tych kilkadziesiąt lat temu kopalnie były potęgą. Na terenie ogrodu wybudowano świetlicę oraz dwa dodatkowe budynki gospodarcze: magazyn i kuchnie. Na drugim końcu ogrodu stoi pokaźny budynek, który jest biurem ogrodu. KWK „Gliwice” zatrudniała etatowego gospodarza ogrodu, któremu postawiono nieduży dom mieszkalny. Obecnie należy on do jednej z działek i spełnia rolę altany. Ogród posiada prąd i wodę. Działki przy ul. Głowackiego nie mają prądu.
ROD „WÓJTOWIANKĘ „ odwiedzam rodzinnie, z mężem i córką. Spacerując alejkami rozmawiam z działkowcami na różne tematy dotyczące obecnej sytuacji działkowców.Córka nawiązuje nowe znajomości a mąż dostaje przydomek paparazzi.


O tym że jest to ogród przyjazny niech świadczy cytat wyszperany w archiwach z 1967 roku: „Trzeba zaznaczyć, iż ogród jak i plac zabaw wraz z basenem są otwarte dla ludności miejskiej, gdzie w okresie letnim odwiedza ten teren około 200 osób dziennie.” Podpisano-Zarząd Kopalni.Tym ogrodem również targały burze przemian. W latach 1987-1988 Okręgowy Zarząd Śl. stoczył batalię o zachowanie działek przy ul. Głowackiego gdzie chciano przejąć teren pod budownictwo mieszkaniowe. PZD stwierdziła brak podstaw do likwidacji w/w działek przypominając o statusie ogrodu stałego.Na koniec zwiedzania ogrodu zostajemy zaproszeni na kawę przez prezesa i jego małżonkę -państwa Lecha i Jolantę Chrobak. Tu zbieram wiadomości o obecnym życiu w tym ogrodzie. Działek wolnych brak! Wcale się nie dziwię. Mając prąd i wodę całe rodziny spędzają tu część lata.Może, dlatego że sporo osób tu nocuje jest i mniej kradzieży. „Złomiarze” nawiedzają ogród najwyżej dwa razy w roku. Działki są różnej wielkości od 205m2 do 410m2. W ogrodzie jest dwóch pszczelarzy. Zauważyliśmy też okazy ciekawych drzew ozdobnych.

Wiele działek jest naprawdę reprezentacyjnych i gustownie ozdobionych. Zarząd remontuje i odnawia budynki części wspólnej ogrodu. Wybudowano szalety dla ogółu działkowców. Pan prezes jest jeszcze pracujący zawodowo i brak czasu nie pozwala mu na realizację wszystkich zamierzeń związanych z ogrodem. Dlatego też mówi z dumą o inicjatywie działkowców w budowie parkingu. Ta inwestycja nie została ujęta w preliminarzu, więc ludzie wzięli na siebie większość kosztów i sami pracowali.Prezesowi udało się wygospodarować część pieniędzy, aby ich wspomóc.
W ROD „WÓJTOWIANKA” jest sporo kotów.Nie zostawiono ich na pastwę losu. Mają swój dom, w którym mogą się schronić.
Swym urokiem urzekła mnie truskawka ozdobna -niesmaczna, ale piękna z upraw pani Joli.W całym ogrodzie jak i na działce prezesa było bardzo sympatycznie i swojsko.
UWAGA! PUSZKA NA STOLE SŁUŻY, JAKO POPIELNICZKA I NIE ZAWIERA %.


Ogród opisała Barbara Głogowska, tym razem zdjęciami opatrzyła Alicja Głowacka
Zebranie wszystkich działkowców w ROD im ks.Dzierżona

Napisany przez delegatura 2014-09-01 19:12:13 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 30.08.2014r. w ROD im."ks.J.Dzierżona" w Knurowie odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wybrania Stowarzyszenia,które będzie prowadziło ogród. Zebranie zostało zwołane zgodnie z art.69 ust.1,oraz art.72 ust.1 ustawy o ROD z 13.12.2013r.
Przedstawicielem Delegatury dla zgodnego z ustawą przeprowadzenia zebrania był Pan Sebastian Ciągwa.

O godz.9.00 Prezes Zarządu Pani Alina Malesa otworzyła zebranie witając przybyłych działkowców,przedstawiciela Delegatury oraz członka OZ Śląskiego Pana Stanisława Kalisza i radnego miasta Knurowa Pana Franciszka Szafarza, którzy są działkowcami ogrodu.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowała v-ce Prezesa P.Zbigniewa Dziubińskiego. Kandydatura ta w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania, które to materiały w głosowaniu zostały przyjęte jednogłośnie. W dalszej kolejności powołano Komisję mandatową w osobach: Jerzy Pawliczek, Mirosław Pazuniak i Stanisław Szafrański, oraz Komisję uchwał i wniosków w osobach:Grażyna Skupin, Kazimierz Skrobiranda i Piotr Musiał. Składy Komisji zostały w głosowaniu przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania oddał głos przewodniczącemu Komisji mandatowej,który stwierdził że na 564 uprawnionych działkowców w zebraniu uczestniczy 151 osób, co stanowi 26,77%, a więc w pierwszym terminie zebranie jest niezdolne do podejmowania uchwały i zgodnie z art 72 ust.1 powinno odbyć się w drugim terminie.


W przerwie dla podpisu listy obecności drugiego terminu przedstawiciel Delegatury szczegółowo omówił aktualną sytuację Związku w świetle wyroku NSA w sprawie altan, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do v-ce Premier Elżbiety Bieńkowskiej, projektu nowego Statutu, oraz wymagań ustawowych drugiego terminu zebrania.Po przerwie Pani Prezes Alina Malesa ponownie otworzyła zebranie proponując na przewodniczącego zebrania Pana Zbigniewa Dziubińskiego. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie. Przew. zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania, które zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyboru Komisji mandatowej oraz Uchwał i wniosków,które przyjęto jednogłośnie.

Na prośbę przewodniczącego zebrania przewodniczący Komisji mandatowej odczytał protokół, w którym stwierdził że w drugim terminie w zebraniu uczestniczy 174 działkowców co stanowi 30,85% uprawionych, a więc zebranie jest zdolne do podejmowania uchwały.
Po odczytaniu protokołu Komisji mandatowej głos zabrała Pani Prezes ogrodu, która zgłosiła wniosek odpowiednio go uzasadniając do Komisji uchwał i wniosków o pozostawieniu ogrodu w strukturach Stowarzyszenia PZD.

Następnie przewodniczący Komisji uchwał i wniosków przedstawił protokół Komisji, w którym zaproponował uczestnikom zebrania podjęcie uchwały o pozostawieniu ROD im."ks.Jana Dzierżona" w strukturach Stowarzyszenia PZD.
Uchwała ta została przegłosowana prawie jednogłośnie przy 1 głosie wstrzymującym się.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała działkowcom za przybycie i zaprosiła ich na dożynki ogrodowe w dniu 6.09 2014r. 0 godz.15.00

Przedstawiciel Delegatury podziękował Zarządowi ogrodu, prowadzącemu zebranie, oraz członkom Komisji za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie zebrania. Wskazał że w strukturach PZD została podtrzymana wspaniała karta założonego w 1932r. ogrodu, który w 2002r.wygrał konkurs na najładniejszy ogród w PZD, a w 2007r.ze składek działkowców ufundował sztandar ogrodu, natomiast patron ogrodu ksiądz Jan Dzierżon był największym pszczelarzem w dziewiętnastym wieku.

Treść i zdjęcia: Sebastian CiągwaDziałkowcy ROD Nad Wodą wybrali PZD

Napisany przez delegatura 2014-08-31 21:04:08 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 30 08.2014r w ROD Nad Wodą w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia , które będzie zarządzać ROD. Zebranie o godz. 16.00 otworzył Prezes ogrodu Pan Jan Kacprzyk który przywitał działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Gliwice Panią Halinę Michaleskul, oraz Zenona Jabłońskiego .
Na prowadzącego zebrania Prezes zaproponował Pana Jarosława Garbarz , kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Prowadzący zaproponował na sekretarza zebrania Panią Krystynę Garbarz kandydatura została przyjęta jednogłośnie , następnie przedstawił porządek zebrania oraz regulamin, które zostały przyjęte jednogłośnie. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej , oraz Komisji Uchwał i Wniosków poszczególni kandydaci zostali zaakceptowani jednogłośnie przez uczestników zebrania.
Następnie Przewodniczący poprosił przewodniczącego komisji mandatowej o przedstawienie protokołu komisji stwierdzającej prawomocność obrad .
Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Zdzisław Maciak odczytał protokół komisji ,która stwierdziła , że na 133 działkowców ROD Nad Wodą uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu obecnych jest 76 działkowców co stanowi 56 % działkowców a więc zebranie w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał.
Po przedstawieniu protokołu komisji mandatowej prowadzący udzielił głosu przedstawicielowi Delegatury Gliwice , który poinformował działkowców o aktualnej sytuacji w OZŚL. oraz w PZD. Na pytania działkowców odpowiadali przedstawiciele Delegatury a po wyczerpaniu tematów w dyskusji , Przewodniczący odczytał wniosek Prezesa Ogrodu o pozostawieniu ROD Nad Wodą w strukturach PZD. Wniosek został przekazany do Komisji Uchwał i Wniosków , następnie Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Mikołajczak odczytał protokół Komisji , która zaproponowała uczestnikom zebrania podjęcie uchwały o pozostawieniu ROD Nad Wodą w strukturach PZD zgodnie z wnioskiem Prezesa. Uchwala została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się w głosowaniu jawnym. Po zakończeniu głosowania przewodniczący podziękował przybyłym działkowcom i zakończył zebranie.Po zakończeniu zebrania działkowcy podpisywali listy poparcia Komitetu STOP ROZBIÓRKOM ALTAN a przedstawiciele Delegatury odpowiadali działkowcom na zadawane pytania.

Źródło i zdjęcia : Zenon Jabłoński


ROD PRZYSZŁOŚĆ W STRUKTURACH PZD

Napisany przez delegatura 2014-08-31 21:02:36 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 30.08.2014 r. na terenie ROD Przyszłość w Ziemięcicach odbyło się Zebranie Wszystkich Działkowców w celu podjęcia decyzji o wyborze stowarzyszenia które będzie prowadziło ogród . Zebranie zwołano zgodnie z art.69 ust 1, oraz art.72 ust 1.ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku.
O godz.14,00 zebranie otworzył Prezes Ogrodu Pan Zygmunt Szołtysek , który przywitał działkowców oraz Przedstawicieli Delegatury Rejonowej Gliwice w osobach Pani Halinę Michaleskul oraz Zenona Jabłońskiego.
Prezes przedstawił cel zebrania , oraz zaproponował na prowadzącego Pana Witolda Żelasko kandydatura została przegłosowana jednogłośnie Przewodniczący Zebrania ,na protokólanta zebrania zaproponował Panią Janinę Żelasko kandydatura została przegłosowana jednogłośnie następnie przedstawił Porządek Zebrania oraz odczytał Regulamin Zebrania ,powyższe zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie została powołana Komisja Mandatowa, oraz Komisja Uchwal i Wniosków, kandydatury komisji zostały przegłosowane jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej o przedstawienie protokołu komisji. Komisja Mandatowa stwierdziła ,że na 127 działkowców uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu obecnych jest 82 działkowców a więc zgodnie z art.70 ust.2 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 zebranie wszystkich działkowców odbywające się w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwały.
Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Mandatowej głos zabrał przedstawiciel Delegatury Rejonowej Gliwice , który przedstawił aktualną sytuację w związku oraz odpowiadał na pytania zadawane przez działkowców. Po dyskusji Prezes ogrody przedstawił wniosek o pozostawienie ogrodu ROD w strukturach PZD , Wniosek został przekazany do Komisji Uchwal i Wniosków. Następnie Przewodniczący Uchwal i Wniosków przedstawił Protokół Komisji zaproponował uczestnikom zebrania podjęcie uchwały o pozostawienie ROD Przyszłość w strukturach Stowarzyszenia PZD. Uchwała została przegłosowana przy 1 głosie przeciw oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Po zakończeniu głosowania Prezes ogrodu podziękował działkowcom za tak liczne przybycie oraz zaprosił działkowców na obchody Dnia Działkowca na godz. 16,00.
Przedstawiciel Delegatury podziękował Zarządowi za prawidłowe przygotowanie Zebrania a działkowcom podjęcia prawidłowej decyzji, Życząc wszystkim przedniej zabawy dożynkowej.
Po tych wystąpieniach Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania, i rozpoczęto zbieranie podpisów osób popierających powołany przez K.R PZD Komitet „ STOP ROZBIÓKĄ ALTAN.”

Źródło: Zenon Jabłoński


Zebranie wszystkich działkowców w ROD Uciecha

Napisany przez delegatura 2014-08-31 09:51:49 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 30.08.r. w ROD ,,Uciecha '' odbyło się zebranie wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otworzył Prezes ROD Pan Henryk Białowąs który po powitaniu uczestników zebrania na przewodniczącego zebrania zaproponował Pana Kazimierza Kłudczyńskiego, kandydatura została jednogłośnie przegłosowana.Przewodniczące odczytał porządek i regulamin dzisiejszego zebrania które zostały przyjęte przez głosowanie.następnie dokonano wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Po ukonstytuowaniu sie zabrał głos Przewodniczący Komisji Mandatowej który odczytał protokół stwierdzając że na 161 działkowców obecnych jest 47 co stanowi 29% w związku z czym odbywające sie zebranie w I terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały,o której jest mowa w art 70 ust.1 ustawy o ROD z powodu braku co najmniej połowy liczby działkowców. i zgodnie z art 72 ust 1 powinno sie odbyć w II terminie zgodnie z zawiadomieniem działkowców. Po odczytaniu tego protokołu przewodniczący zebrania zakończył zebranie oraz poinformował że zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbędzie się w II terminie za 30 min, lista obecności jest wyłożona do podpisu na II termin.W przerwie zabrali glos przedstawiciele Delegatury PZD w Gliwicach w osobach Kierownika Biura Delegatury oraz wykładowcy szkoleń ,którzy omówili wyrok NSA i co on grozi dla działkowców.wystąpienie RPO do wicepremier pani Elżbiety Bieńkowskiej oraz projekt statutu ,odpowiadali na zadawane pytania.Po 30 min przerwie prezes ROD ponownie otwarł zebranie i na przewodniczącego ponownie zaproponował Pana Kazimierza Kłudczyńskiego kandydatura ta została jednogłośnie przegłosowana.Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania które zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.Po ukonstytuowaniu sie tych Komisji Przewodniczący Komisji mandatowej odczytał protokół o następującej treści. na podstawie listy obecności na 161 działkowców w II terminie uczestniczy 51 i zebranie w II terminie jest zdolne do podejmowania uchwały bo uczestniczy w nim 3/10 działkowców.Po odczytaniu tego Protokołu zabrał glos prezes ROD który w imieniu zarządu złożył wniosek o pozostawienie ROD ,,Uciecha'' w Pyskowicach w zrzeszeniu PZD wraz z uzasadnieniem tego wniosku.Komisja Uchwał i Wniosków odczytała Uchwale o treści Zebranie wszystkich działkowców zwołane na podstawie Art 69 ust. 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r zgodnie z Art.70 ust 1.pkt. 1 postanawia, Pozostawić ROD ,,Uciecha w Pyskowicach jako jednostkę organizacyjna stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu. UCHWAŁA TA ZOSTAŁA JEDNOGŁOŚNIE PRZEGŁOSOWANA I PRZYJĘTA OGROMNYMI BRAWAMI.

W N I O S E K
Do zebrania wszystkich działkowców w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego które będzie zarządzać ogrodem odbytego w dniu 30 sierpnia 2014r w ROD ,,Uciecha ’’ w Pyskowicach.
W imieniu zarządu ROD wnioskuje o pozostawieniu ROD ,,Uciecha’’ w stowarzyszeniu ogrodowym PZD.
Uzasadnienie;
Dzięki jedności wszystkich ogrodów i działkowców ,mamy ustawę chroniąca ogrody, gwarantującą odszkodowania oraz zwolnienia z podatków. Możliwe to było tylko przy jedności działkowców oraz ogrodów .Przed nami walka o altany po wyroku NSA w tej sprawie. Ostatnie wystąpienie Rzecznika Spraw Obywatelskich do wicepremier Pani Elżbiety Binkowskiej która przedstawiła wątpliwości ,co do konstytucyjności nowej ustawy o ROD. Życie uczy, że w jedności siła a tej siły nam potrzeba w dalszej walce o ogrody więc pozostańmy w strukturach PZD bo z silnymi i zjednoczonymi władza musi się liczyć.

Pyskowice 30.sierpnia 2014r.
Prezes ROD
Henryk Białowąs


Źródło i foto – Jan Pękala


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen