STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Obchody Krajowch Dni Działkowca w Zabrzu - 03.09.2016

Napisany przez delegatura 2016-09-04 14:04:43 Środkowoeuropejski czas letni

W Zabrzu zakończyły się uroczyste obchody Krajowych Dni Działkowca, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, władze Zabrza na czele z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz wiceprezydentami Katarzyną Dzióbą i Krzysztofem Lewandowskim oraz zaproszeni goście i politycy. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 800 działkowców z całej Polski.Polski Związek Działkowców do wspólnego świętowania zaprosił również wielu znamienitych gości - przedstawicieli władz krajowych i lokalnych, parlamentarzystów oraz polityków wszystkich ugrupowań.Było tłumnie, gwarnie i radośnie. Działkowcy przywieźli ze sobą piękne kosze dożynkowe, które pięknie ozdobiły scenę w namiocie, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości.Krajowe Dni Działkowca rozpoczeły się o godz. 11 honorową salwą armatnią, którą wystrzeliło Bractwo Kurkowe dla uczczenia jubileuszu 35-lecia istenia PolskiegoZwiazku Działkowców. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej odbyła się uroczysta gala sztandarowa, a następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy i związkowy.Wystąpienia okolicznościowe wygłosił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, a także Prezydent Zabrza oraz Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski. Działkowców powitała też Prezydent Zabrza.

Odbyło się także uroczyste wręczenie sztandaru Prezesowi ROD "Rozkwit" w Rybniku.
Odczytano listy gratulacyjne, jakie przesłali z okazji działkowego święta i obchodzonego jubileuszu zaproszeni goście, którzy z różnych względów nie mogli w tym dniu być razem z działkowcami w Zabrzu.

Uczestnicy mieli też okazję wpisać swoje życzenia z okazji Jubileuszu PZD do pamiątkowej księgi wpisów.
Tradycyjnie już ogłoszono laureatów w krajowych konkursach „ROD roku 2016” oraz „Wzorowa działka roku 2016”, "Wzorowa altana", a także wręczenie odznaczeń związkowych, w tym jubileuszowych z okazji 35-lecia PZD. Atrakcji nie brakowało, a działkowcy nie kryli wzruszenia i radości.

Po części oficjalnej, która zakończyła się około godz. 14:00 zaplanowano m.in. zwiedzanie wystaw, kiermasz, prezentacje, degustacje i wiele innych atrakcji. Gości zabawiały lokalne zespoły artystyczne, które muzycznie i artystycznie umiliły uczestnikom świętowanie.

Dni Działkowca od wielu lat stwarzają doskonałą okazję do zamanifestowania jedności i solidarności środowiska skupionego wokół ogrodnictwa działkowego. Działkowcy wyrażali wdzięczność PZD za wspaniałą organizację tego święta, wzajemną życzliwość i wspólną zabawę. Panowała przyjacielska i serdeczna atmosfera wspólnego świętowania, która na długo zapisze się w pamięci uczestników zgromadzonych na krajowym święcie Dni Działkowca.

Pełną informację na temat obchodów Krajowych Dni Działkowca połączonych z Jubileuszem 35-lecia PZD opublikujemy w poniedziałek 5 września.

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Dożynki ROD im.Ks.J.Dzierżona w Knurowie

Napisany przez delegatura 2016-09-01 07:03:27 Środkowoeuropejski czas letni

W minioną sobotę 27.08.2016r.w ROD im.Ks.J.Dzierżona w Knurowie odbyły się coroczne dożynki ogrodowe.Ogród ten posiada bogate tradycje,a został założony w 1932r. Dożynki otworzył Prezes ogrodu p.Zbigniew Dziubiński witając zaproszonych gości.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z władz miasta p.Piotr Dudło-Sekretarz Miasta oraz Jerzy Pach- v-ce przew.Rady Miasta i Franciszek Szafarz-radny Rady Miasta.

Swoją obecnością zaszczycili również sponsorzy,a mianowicie Pani Sylwia Straż-Dyr.Leroy Merlin z Kier.Działów oraz Prezes Spółdzielni mieszkaniowej w Knurowie.

Przedstawicielami Delegatury Gliwice byli : Stanisław Kalisz - członek Okręgowego Zarządu i Przew.Delegatury oraz Sebastian Ciągwa członek Komisji problemowych.

Zasłużeni działkowcy za pracę społeczną i wzorowo uprawianą działkę zostali odznaczeni odznaczeniami związkowymi,a działkowcom za zajęcie czołowych miejsc w współzawodnictwie ogrodowym zostały wręczone wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Impreza zorganizowana z dużym rozmachem przy licznej obecności działkowców. Po części oficjalnej podano smaczną grochówkę,a wspaniała zabawa dla dzieci i dorosłych przy dżwiękach orkiestry, trwała do późnych godzin nocnych.


Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa


Dożynki ROD,, JAGODA’’

Napisany przez delegatura 2016-08-29 23:06:57 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 27.08.2016r odbyły się dożynki najmłodszego ROD,, JAGODA’’ na terenie działania Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, który obchodził 10-lecie swego powstania. Puchar jubileuszowy wręczyli przedstawiciele Delegatury Panowie; Krajowy SSI Pan Tadeusz Witek oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej d/s przeglądów ogrodów Pan Zdzisław Prejzner. Ogród w 2016r brak udział w konkursie,, ROD Roku 2016’’ i,, Wzorowa Działka Roku 2016’’ w obydwóch tych konkursach ogród i działki zajęły wysokie lokaty, za które Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach na wniosek Komisji Konkursowej uhonorowała ich dyplomami.
Po części oficjalnej podano poczęstunek a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Źródło i foto J.P.


30 lecie powstania ROD,, Zaolszany ’’

Napisany przez delegatura 2016-08-29 23:06:03 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 27.08.2016r ROD,, Zaolszany ’’ w Pyskowicach obchodził 30 lecie powstania tego ogrodu. Na te Uroczystości przybyli; Z-ca burmistrza miasta Pan Adam Wójcik oraz Dyrektor MOKiS Pan Henryk Sibielak. Stronę Związkową reprezentowali panowie; Zenon Jabłoński Członek KKR, Przewodniczący OKR OZ Śląskiego i Kierownik Biura Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, którzy dokonali odznaczeń działkowców oraz prezesowi ogrodu wręczyli puchar z okazji 30-lecia powstania ogrodu ufundowany przez OZ Śląski. Natomiast w okazji jubileuszu 35-lecia powstania PZD na ręce prezesa ogrodu pana Antoniego Janusa wręczono podziękowanie dla działkowców tego ogrodu za wsparcie w obronie i jedności PZD. Po części oficjalnej podano poczęstunek a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.Źródło i foto J.P.


Posiedzenie członków Delegatury i członków Komisji problemowych działających w delegaturze

Napisany przez delegatura 2016-08-13 08:08:31 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 10 sierpnia 2016r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się posiedzenie członków Delegatury i członków Komisji problemowych działających w delegaturze. Tematami posiedzeń było;

1. Podsumowanie powszechnego przeglądów ROD i działek.
2. Zapoznano się z wytycznymi KR PZD z dnia 20.07.2016 w sprawie /miejskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz ujęte w studium, dotyczące ogrodów.
3. Zapoznano się z Uchwałą Nr.274/2016r Prezydium KR z dnia 28 lipca 2016r w sprawie konkursu jubileuszowego pt.,, 35-lat PZD- historia i wspomnienia’’.
4. Na podstawie protokołów z powszechnych przeglądów dokonano wstępnego omówienia dotyczącego altan ponad normatywnych oraz zamieszkiwania na działkach.
5. Dokonano omówienia i wstępnych ustaleń obchodów krajowych dni działkowca, które odbędą się 3 września 2016r w Zabrzu i o Jubileuszu 35-lecja PZD i jakie zadania spoczywają na naszej delegaturze.
6. Omówiono jubileusze ROD oraz już zaplanowane dni działkowca na ogrodach.
Przyjęto plan pracy na najbliższy okres.
Źródło i foto J.P.


Podsumowanie przeglądu ROD

Napisany przez delegatura 2016-08-13 08:07:25 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 02 sierpnia 2016 r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach został zakończony przegląd ROD. Komisje powołane przez OZ Śląski na podstawie uchwały Nr.145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 11 maja 2016r w sprawie,, Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek zakończyły przegląd wszystkich ogrodów leżących na terenie działania Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach w ilości; W czerwcu dokonały przeglądu na 50 ROD, na których usytuowanych jest 7075 działek, w miesiącu lipcu dokonały przeglądu 34 ROD, na których jest 4993 działki i 02, sierpnia dokonały przeglądu 2 ROD z 93 działkami, i w tym dniu został zakończony przegląd wszystkich ogrodów Delegatury Rejonowej w Gliwicach. W sumie przeglądu dokonano na 86 ROD, na których jest usytuowanych 12161 działek. Ostanie protokoły zostały dostarczone do OZ Śląskiego w dniu 09.08 2016r. Delegatura Rejonowa w Gliwicach dziękuję wszystkim członkom powołanych komisji za włożyły duży wysiłek i czas oraz za profesjonalne podejście do nałożonego zadania, które zostało wykonane przed założonymi terminami. Dziękujemy również zarządom ogrodów oraz naszym działkowcom, na których zawsze możemy liczyć, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, czego wielokrotnie doświadczyliśmy. Komisje na ogrodach przez zarządy jak i przez działkowców były przyjmowane z zadowoleniem oraz pomagano im w rzetelnym dokonywaniu tych przeglądów.
Na zakończenie kilka migawek foto z tych przeglądów.
Żródło J.P.


Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” - 29.07.2016

Napisany przez delegatura 2016-08-03 17:35:37 Środkowoeuropejski czas letni

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!

Kto może wziąć udział?

Udział w konkursie może wziąć każdy działacz i działkowiec, który jest członkiem PZD i nadeśle do Krajowej Rady PZD własny materiał na jeden ze wskazanych w konkursie tematów.

Co należy zrobić?

Wybierz jeden z pięciu tematów konkursowych i prześlij pisemną prace wraz z materiałami archiwalnymi. Tematy do wyboru:

Praca i służba w PZD. Wspomnienia i historie osobiste działaczy związane z działalnością PZD pokazujące ich osobiste zaangażowanie i wysiłek, który przyczynił się do rozwoju Związku.
Ocalić od zapomnienia. Materiały archiwalne będące w posiadaniu uczestnika konkursu wraz z ich opisem lub relacją z danego wydarzenia, którego dotyczą materiały oraz wyjaśnieniem ich znaczenia dla historii PZD. Wskazane jest, by wśród materiałów znalazły się zdjęcia, dokumenty, pamiątki archiwalne lub inne rzeczy o znaczeniu historycznym.
Jak PZD przyczynił się do rozwoju mojego ogrodu. Informacje i relacje obrazujące wpływ działalności PZD na konkretny ogród działkowy. Co udało się zyskać, lub ochronić przed zniszczeniem, dzięki obecności w strukturach Związku. W temacie tym mogą pojawić się relacje wraz ze zdjęciami obrazującymi zmiany zachodzące w ROD na przestrzeni lat.
Szczególne chwile. Najważniejsze dla uczestnika konkursu wydarzenia związane z działalnością PZD.
Za co jestem wdzięczny PZD. Osobiste korzyści płynące z przynależenia do Związku, a także pozytywy wynikające z działania w strukturach. Jak obecność w PZD wpłynęła na mnie, na mój ogród (np. jeśli ogród istniał jeszcze przed powstaniem PZD, to jak wpłynęła działalność Związku na ten ogród).

Jak powinna wyglądać Twoja praca?

Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 standardowych stron maszynopisu o formacie A4 (ok. 1800 znaków). Materiały archiwalne, o dużej wartości sentymentalnej i historycznej muszą być nadesłane w oryginałach, a nie kopiach (po zakończeniu konkursu oryginały zostaną zwrócone ich właścicielom). Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz konkursowy, w którym znajdują się informacje szczegółowe odnoście nadsyłanych prac oraz materiałów, w tym adres, na który organizator konkursu ma odesłać przekazane rzeczy.

Co jest oceniane?

Oceny prac i ustalenie miejsca w konkursie dokona specjalnie w tym celu powołana przez Prezydium KR PZD Komisja Konkursowa. Pod uwagę zostanie wzięta zawartość merytoryczna i historyczna nadesłanych prac, a także estetyka i wygląd, oryginalne ujęcie tematu, zrozumiały język przekazu, przejrzystość pracy i jej wartość informacyjna.

Nagrody

Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i pamiątkowe upominki oraz wydawnictwa związkowe. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:

I miejsce - 5 tys. zł
II miejsce – 4 tys. zł
III miejsce – 3 tys. zł
Wyróżnienia - 1 tys. zł
Co więcej, najlepsze prace będą opublikowane w formie jubileuszowej książki, a także na łamach mediów związkowych.

Pamiętaj! Termin nadsyłania prac mija 31 października! Dlatego nie czekaj i zgłoś się już teraz. Wspólnie utrwalmy najpiękniejsze wspomnienia związane z działalnością Polskiego Związku Działkowców!POBIERZ UCHWAŁĘ KONKURSOWĄ I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Szkolenie nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2016-08-03 17:31:31 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 02.08.2016r w Delegaturze rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowoprzyjętych do PZD, w którym uczestniczyło 22 osoby. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych pan Zdzisław Kowalik. Wykłady swe jak zawsze wspomagał slajdami, wykłady takie są bardzo dobrze przyjmowane przez słuchaczy. Tematami wykładów było; Ustawa o ROD z dnia 13, grudnia 2013r, Przepisy Statutu PZD i Regulaminu ROD ze szczególnym omówieniem prawa i obowiązki działkowca, budownictwo ponadnormatywne altan, zagospodarowanie działki. Wykładowca szczegółowo dokonał omówienia umowy przeniesienia praw do działki, umowy dzierżawy oraz jakie dokumenty składa nowy działkowiec do zarządu ogrodu. Tematyka wykładów jest tak dobrana, aby słuchacze byli zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami i przepisami związkowymi.Źródło i Foto J.P. Uwaga na foto jest mylna data powinna być 02.08.2016r


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 44
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1546
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 2595
W tym roku stronę odwiedziło » » » 165442
Od początku stronę odwiedziło » » » 567447
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen