STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Ulotka "Polityka i prawo a PZD - ROD są znów atakowane. Brońmy naszych altan!" - 03.11.2016

Napisany przez delegatura 2016-11-08 22:42:27 Środkowoeuropejski czas stand.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ustępuje w bezprecedensowej wal­ce z działkowcami zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców. Po raz kolejny mamy do czynienia z błędnymi teoriami co do filarów prawnych funkcjonowania ogrodów i samego PZD, które Pan Adam Bodnar- Rzecz­nik Praw Obywatelskich - wysnuwa. Począwszy od wystąpień do Mini­sterstwa Infrastruktury i Budownictwa o zweryfikowanie ustawy o ROD z 13.12.2013 roku, w kwestii możliwości zamieszkiwania w altanach oraz samowoli budowlanej w ogrodach, a skończywszy (póki co) na podważa­niu zapisów Statutu PZD. Pan Rzecznik w swojej arogancji jest głuchy na słowa działkowców, opierając swoje wywody prawne wyłącznie na opi­nii osób wykluczonych ze środowiska działkowców za nagminne łamanie obowiązującego prawa. ZOBACZ ULOTKĘ

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Szkolenia w zakresie cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych

Napisany przez delegatura 2016-11-02 13:46:25 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniach 21,22,26 października o godzinie 15:00 w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych : Karolinka i Karliczek , Gwardii Ludowej w Gliwicach oraz
Szyb Wschód w Knurowie zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie
cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych.
Szkolenie przeprowadzili instruktorzy SSI Tadeusz Witek i St Kalisz.

Instruktorzy udzielili także porad w zakresie ochrony i nawożenia roślin
oraz oprysków jesiennych. Bardzo ciekawy wykład przeprowadziła pani mgr
Grażyna Winiarczyk - starszy specjalista z Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej z Gliwic w zakresie badania i nawożenia i wapnowania
gleby. Po wykładzie pani mgr Grażyna Winiarczyk odpowiadała na pytania
związane z wkładem. Uczestnicy szkolenia stwierdzili że takie szkolenia
mają sens i trzeba je kontynuować.
tekst i foto St. Kalisz.


STOP spalaniu na działkach!!!

Napisany przez delegatura 2016-10-14 11:17:00 Środkowoeuropejski czas letni

Sezon ogrodniczy dobiega końca. Trwa porządkowanie działek i ogrodu oraz ich przygotowywanie do zimy. Z tej okazji w ogrodach działkowych pojawił się znowu dobrze wszystkim znany problem związany z paleniem odpadów organicznych i komunalnych. Na niektórych działkach ma bowiem także miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje.
Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście.Także media dostrzegają problem zadymienia ROD i osiedli zlokalizowanych wokół nich. Oto niektóre przykłady tytułów z gazet z ostatnich dni: „Gryzący dym nad działkami”, „Straż Miejska bierze się za palących ogniska na działkach”, „Działkowcy się duszą, ich sąsiedzi też nie wytrzymują”, „Inspekcja Ochrony Środowiska na działkach”, „Toksyczny smog działkowy”, etc. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu przez działkowców sprawia, że tracą oni życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach.
Dlatego kolejny już raz apelujemy do działkowców i jednocześnie, przypominamy, że palenie obumarłych części roślin, gałęzi, a także wszelkich form staroci, elementów rozbiórki z altan jest na terenie ROD całkowicie zabronione.Prawne unormowania zakazu spalania na działkach

Niektórzy działkowcy pamiętają jeszcze § 136 nieobowiązującego już Regulaminu ROD, który stanowił, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, w szczególności prawa miejscowego.” Tj. uchwał samorządów o zakazie spalania, jeżeli taki zakaz został uchwalony to ówczesny Regulamin ROD nie mógł być stosowany. Zgodnie z zasadą hierarchii aktów prawnych, która mówi, że przepis wyższego rzędu jest ważniejszy mocą od tego niższego, w tym konkretnym przypadku, od ówczesnego Regulaminu ROD. Dawniej, gdy w polskich miastach nie było jeszcze smogu spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Obecnie w nowej wersji Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.
O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także Kodeksy: wykroczeń i cywilny, np. art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, które polegają na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon, materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Także Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – który mówi szeroko o zakłócaniu porządku w miejscu publicznym, co zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jak wynika z lektury „Komentarza do Kodeksu Wykroczeń” zakłócenie porządku na działkach powoduje nie tylko hałas, krzyki, alarmy, etc., ale także inne występki, jak palenie liści, jak i innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia egzystencję. Spójrzmy jeszcze na art. 144 Kodeksu cywilnego – który mówi, że właściciel lub dzierżawca nieruchomości, a taką jest działka z altaną winien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która jest następstwem dopuszczalnego przeznaczenia nieruchomości (przepis ten mówi o zakazie zadymiania posesji sąsiednich, gdyż nie są obszarem przemysłowym, a przeznaczeniem ROD jest uprawa i wypoczynek – przyp. M.B.). Również art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.”

Surowe kary za palenie

Spalania odpadów zakazuje także Ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a), na podstawie której samorządy podejmują uchwały antysmogowe. Strażnik miejski może upomnieć działkowca i wylegitymować go oraz ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku nawracającego wykroczenia nawet grzywną w wysokości do 5000 zł. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. A palenie śmieci, czyli starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Jesienny czas sprzyja procesom gnicia roślin. Nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania np. chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki resztki roślin, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost?

Przypominamy także, że Zarządy ROD powinny bezwzględnie egzekwować przepisy związkowe, ale również miejscowe w sprawach spalania w ogrodach działkowych.
Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: „Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Marcin Budzyński

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.slaski-ozpzd.pl


O problemie zanieczyszczania działek dymem - 12.10.2016

Napisany przez delegatura 2016-10-14 11:10:53 Środkowoeuropejski czas letni

Jak informuje gliwicka prasa, obecnie na terenach gliwickich ogrodów ma miejsce masowy proceder spalania odpadów. Rozpoczynają się powszechne kontrole służb umundurownych i cywilnych.

InfoGliwice.pl po raz kolejny pisze w alrmistycznym tonie, że tumany i kłęby dymu unoszą się nad Gliwicami. Choc rozpoczął się sezon grzewczy to obecnie za zadymienie w głównej mierze odpowiadają gliwiccy działkowcy, którzy masowo palą odpady roślinne.

Władze miasta po licznych skargach mieszkańców postanowiły zwiększyć kontrolę na terenach gliwickich ROD. Strażnicy interweniując przypominają działkowcom, że najlepszy sposobem eliminacji odpadów na działkach jest założenie kompostownika, który jest obowiązkowy na każdej działce w ROD. Z kolei: odpady roślinne i suche gałęzie porażone przez szkodniki i grzyby umieszczamy w specjalnych workach dostępnych w Zarządach ROD i Miejskich Zakładach Komunalnych.

Przypominamy nie tylko gliwickim działkowcom o prowadzeniu kontroli sąsiedzkiej i reagowaniu, gdy zakaza spalania jest ignorowany. Chodzi o nasze życie i zdrowie. Nie tylko groźbę pożaru, ale również zwiększanie szkodliwego smogu nad miastami. Ta "toksyczna zupa" niszczy układ krwionośny, oddechowy i pokarmowy. Stąd obserwujemy ostatnio zwiększony odsetek obywateli mających dolegliwości ww. układów wewnętrznych.

Więcej o prawnych, finansowych i zdrowotnych konsekwencjach spalania w ROD można przeczytać na naszej stronie pzd.pl: po kliknięciu w link: http://pzd.pl/artykuly/18907/108/STOP-spalaniu-na-dzialkach.html

MB

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Posiedzenie Delegatury oraz komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowe PZD w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-10-13 14:35:20 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 12,10.2016 r odbyło się kolejne posiedzenie Delegatury oraz komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowe PZD w Gliwicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Delegatury pan Stanisław Kalisz.
Tematami dzisiejszego posiedzenie było; przyjęcie planu pracy na IV kw.2016r dla poszczególnych Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach. Informacja z odbytych dni działkowca na ROD, które się już zakończyły, ich ocena i wynikające wnioski. Planowane Kontrole na ROD przez Komisje d/s finansowych z zakresu kosztów i wydatków oraz gospodarki finansowo-księgowej. Oraz bardzo ważnym zagadnieniem, które występuje szczególnie jesieniom to jest spalania na działkach, co jest niebezpieczne dla zdrowia i grozi wysokimi karami finansowymi. Pomimo ze zabrania tego Regulamin ROD oraz wszystkie przepisy związkowe i administracyjne w dalszym ciągu niektórzy działkowcy spalają liście i inne odpady Delegatura Rejonowa przypomina dla Zarządom ROD ze to jest ich obowiązek, aby takie zdarzenia nie miały miejsca na ogrodach, a do działkowców naruszające te przepisy stosować działania, które nakazują przepisy związkowe włącznie z wymówieniem dzierżawy działkowej. Ogrody działkowe to oaza zieleni nie tylko dla działkowców, ale dla społeczeństwa lokalnego, a związku z tym nie mogą być uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa.
Źródło i foto J.P.


Jubileusz 35-lecia połączony w Dożynkami w ROD ,, Agawa’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-10-11 07:51:51 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 08.10.2016r w ROD,, Agawa’’ w Gliwicach odbył się bardzo uroczysty dzień działkowca, było to już ostatni uroczysty dzień działkowca połączony z jubileuszem 35 – lecie PZD. Na terenie działania Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Dożynki otwarła pani Prezes ROD Bożena Kulczyna, która gorąco powitała działkowców oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący OKR w Katowicach pan Zenon Jabłoński i Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach dokonali odznaczeń działkowców odznaczeniami Związkowymi złotymi, srebrnymi i brązowymi Zasłużonych Działkowców. Natomiast Delegatura Rejonowa z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD na ręce pani Prezes ROD wręczyła podziękowanie dla działkowców za poparcia, jakie działkowcy tego ogrodu w swym działaniu popierali jedność struktur Związkowych oraz jego Jedność, a dla prezesa ROD podziękowanie za właściwe zarzadzanie ogrodem oraz prowadzenie modernizacji ogrodu. Zarząd ogrodu wręczył dyplomy i upominki za najładniejsze działki oraz za zaangażowanie się w modernizacje ROD. Po części oficjalnej podano poczęstunek, który nasze panie działkowcy same przygotowały a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.


Źródło i foto J.P.


Jubileusz 35-lecia istnienia ogrodu połączony z dożynkami w ROD „Krokus”

Napisany przez delegatura 2016-10-10 15:15:42 Środkowoeuropejski czas letni

W ubiegłą sobotę ROD „Krokus” obchodził jubileusz 35-lecia istnienia ogrodu połączony z dożynkami.
Imprezę uświetnili swoją obecnością kierownik Delegatury PZD Gliwice pan Jan Pękala oraz Przewodniczący OKR w Katowicach pan Zenon Jabłoński.
Po przywitaniu gości i działkowców prezes ogrodu pan Karol Kaczorkiewicz przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii ogrodu. Następnie kierownik Delegatury podkreślił ważność jedności w PZD oraz podziękował działkowcom za aktywny udział w zbieraniu podpisów w sprawie Ustawy o ogrodach. Działkowcom również przypomniano genezę powstania PZD. ROD otrzymał puchar i dyplom okolicznościowy. Również prezes ogrodu otrzymał podziękowania za wkład pracy na rzecz ogrodu.
Szczególnie ważnym wydarzeniem było wyróżnienie dyplomami działkowców którzy 35 lat temu tworzyli ten ogród. Większość z nich to aktywni działacze byłych Zarządów. Pan Julian Gądek jest tym, który jeszcze z ramienia Związków Zawodowych „Energopomiaru” dbał o zagospodarowanie terenu i opracowywał prawidłową dokumentację ogrodu. Dzisiaj to szanowany działkowiec z ładnie uprawianą działką.
Część rozrywkowa została przygotowana pod kierownictwem vi-ce prezes pani Janiny Lepiorz. Teren z gustownym ustrojeniem, oświetlenie w ogrodzie bez prądu i gorące dania na stole wymagały wiele wysiłku. Panie zadbały o żołądki zebranych piekąc różne ciasta.
Na dworze pilnował ogniska i grilla nasz (bo to „mój” ogród !) nowy gospodarz –pan Wojtek Zimończyk.Barbara Głogowska


Szkolenie nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2016-10-04 19:57:41 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 04.10.2016r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowych działkowców przyjętych do PZD, na którym obecnych było 21 osób. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych Pan Zdzisław Kowalik, który w szkoleniu posługuje się slajdami. Szkolenia prowadzone przy użyciu slajdów są bardzo dobrze przyjmowane przez słuchaczy a trym samym lepsze do zapamiętywania wykładanych zagadnień. Omawiając Ustawę o Rod z dnia 13 grudnia 2013r wykładowca ze szczególnym omówienie dokona omówienia Rozdziału 4 tej ustawy. Następnie dokonał omówienia Statutu szczególnie zapisów rozdziałów III Vii, i X w dalszej kolejności dokonał omówienia zapisów Regulaminu ROD zwracając szczególną uwagę na zapisy Rozdziałów IV, zagospodarowanie ROD, V zagospodarowanie działki VII przepisy porządkowe oraz VIII opłaty ogrodowe. Materiały, jakie wykładowca omawiał trafiały do słuchaczy, co można było sadzić o zadawanych pytaniach, na które wykładowca udzielał szczegółowych wyjaśnień.
Źródło i foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 414
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 414
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 13050
W tym roku stronę odwiedziło » » » 34473
Od początku stronę odwiedziło » » » 608422
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen