STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie powołanych komisji na podstawie Uchwały Nr. 145

Napisany przez delegatura 2016-06-09 12:44:37 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 08,06.2016r. w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach odbyło się szkolenie powołanych komisji na podstawie Uchwały Nr. 145, 2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016r. w sprawie,, Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek 2016r’’ Szkolenie prowadził w-ce prezes OZ Śląskiego pan Tadeusz Kosowski. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali komplet dokumentów oraz materiałów, które będą pomocne w prawidłowym i rzetelnym przeprowadzenia tych przeglądów. Delegatura Rejonowa w Gliwicach będzie zawsze dostępna i pomocna dla komisji przeglądowych, jeżeli takiej pomocy tak merytorycznej i dokumentacyjnej będą potrzebować.
Źródło i foto J.P.


Szkolenie nowo przyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2016-06-09 12:42:10 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 07.06.2016r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowo przyjętych do PZD, w którym uczestniczyło 42 osoby. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń pan Sebastian Ciągwa. Wykładowca dokonał omówienia ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r szczególnie rozdziały 4, 5 i 7 i Statutu PZD ze szczególnym omówieniem rozdziałów VI i X oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Po zadawanych pytaniach przez słuchaczy nasuwa się wniosek ze takie szkolenia dają podstawową wiedze o związku oraz jakie maja prawa działkowcy oraz jakie obowiązki nakładają na nich zapisy Ustawy, Statutu i Regulaminu ROD. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali Regulamin ROD oraz broszurkę Ekologiczna ochrona roślin na działce.

Źródło i foto J.P.


„Laba na Łogrodku „ w ROD „ Szarotka „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-05-26 04:10:34 Środkowoeuropejski czas letni

„Laba na Łogrodku „ w ROD „ Szarotka „ w GliwicachW sobotnie popołudnie „ Radio Piekary „ zawitało do Gliwic . Na terenie ROD „Szarotka „ zorganizowało wspólnie z Zarządem piknik dla działkowców ROD Szarotka , sąsiednich ogrodów , w pikniku uczestniczyli również mieszkańcy pobliskiego osiedla .Radio Piekary obchodzi w bieżącym roku 20 lat swojej działalności , przyjechało do ROD Szarotka , który w 2015 roku obchodził swoje
65 lecie
.
Ogród ten został wybrano nieprzypadkowo , wyremontowany budynek Domu Działkowca oraz zadbane otoczenie , jest to jeden z lepszych ogrodów na terenie Gliwic.

Pogoda dopisała działkowcy też a więc popołudnie upłynęło w przyjemnej i wesołej atmosferze.

Prowadzący redaktorzy Gabriela Kokott - Drzyzga ,Sebastian Parma przygotowali dla uczestników pikniku liczne konkursy i zabawy nagradzając uczestników upominkami.


Uczestnicy pikniku chętnie włączali się do zabawy a, że głosy mieli bardzo dobre regionalne piosenki śląskie rozbrzmiewały po ogrodzie oraz na pobliskim osiedlu , przebieg pikniku był transmitowany na żywo na antenie Radio Piekary.
Wywiadu dla radia udzielił Wiceprezes Okręgu Śląskiego w Katowicach Pan Tadeusz Kosowski mówiąc jak ważną rolę odgrywają ROD dla społeczności śląskiej a zwłaszcza lokalnej , przypomniał , że w tym roku PZD obchodzi jubileusz 35- lecia. Gliwickie Ogrody są otwarte dla lokalnej społeczności , co widać na dzisiejszym spotkaniu , gdzie działkowcy wspólnie z mieszkańcami bawią się razem.

Na zakończenie Prezes tego ogrodu podziękowała radiowcom za wybór właśnie tego ogrodu , pomimo tego , że nie jest to największy ogród na teren Gliwic. Podziękowała wszystkim uczestnikom pikniku za przybycie i miłą przyjacielską atmosferę.Targi Wnętrz i Ogrodów

Napisany przez delegatura 2016-05-26 04:07:06 Środkowoeuropejski czas letni

TARGI

W dniach 21-22.05.2016r odbyły się w Gliwicach na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej Targi Wnętrz i Ogrodów w połączeniu z Kiermaszem Roślin. Organizatorem była firma Promocja Targi. Po raz pierwszy jako jeden z patronów tej imprezy wystąpił PZD - Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Gliwice. Oddany do naszej dyspozycji box oprócz flagi związkowej ozdabiały ciekawe informatory na temat ogrodnictwa. Naszym zadaniem było przedstawienie czym się zajmujemy, udzielanie porad w sprawach uprawy i ochrony roślin oraz zapoznanie zainteresowanych – „jak zostać działkowcem”.
Oficjalnego otwarcia Targów, w zacnym towarzystwie, dokonała pani Wioletta Ochman –właściciel firmy organizującej tą imprezę.
W pierwszym dniu targów porad ogrodniczych udzielał pan Henryk Terelak –Instruktor Krajowy SSI, informacje organizacyjne przedstawiała Barbara Głogowska-Sekretarz Delegatury Gliwice - PZD. W oba dni nad wszystkim czuwał pan Stanisław Kalisz członek OZ Śl. PZD i przewodniczący Delegatury Gliwice. Drugiego dnia prezentował swą wiedzę ogrodniczą pan Tadeusz Witek-Instruktor Krajowy SSI ze wsparciem pani Janiny Banasik-członka Komisji Problemowych naszej Delegatury. Odwiedzający nasze stoisko otrzymywali fachową literaturę ogrodniczą – broszury i książki oraz kalendarze PZD.
Oprócz działkowców PZD również użytkownicy przy domowych ogródków i innych ogrodów korzystali z naszej wiedzy i doświadczenia.
Wymiana poglądów z panią która okazała się zawodowym ogrodnikiem również wzbogaciła naszą wiedzę. Dziękujemy.
Ogólnie Targi były ciekawe i inspirujące. Masa roślinek na kiermaszu mogła zadowolić każdego. Mnie zainteresowały również pokazy gotowania mistrza kucharskiego, a w szczególności wykonanie chipsów z jarmużu (pycha!).
W drugim dniu wyjątkowym gościem była znana projektantka wnętrz, z którą bliższą znajomość nawiązali przybyli przedstawiciele władz: pan Tadeusz Kosowski-wice prezes OZ Śl PZD, Zenon Jabłoński Przewodniczący KR OZ Sl. i Stanisław Kalisz członek OZ Śl.PZD oraz kierownik Delegatury Gliwice-pan Jan Pękala.
Udział w Targach był dla nas nowym doświadczeniem, okazało się że bardzo miłym i budującym. Mieliśmy okazję pokazać szerszej grupie zakres naszej działalności.
Barbara Głogowska


Wspólne posiedzenie członków delegatury oraz członków Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-05-18 20:49:56 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 18 maja 2016r odbyło się wspólne posiedzenie członków delegatury oraz członków Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Delegatury Pan Stanisław Kalisz. Tematami posiedzenia było wstępna ocena zebrań sprawozdawczych ora nasuwające się wnioski, które będą wykorzystane w bieżącej pracy delegatury i pracach przyszłościowych. Następnie Kierownik Delegatury odczytał Uchwałe KR Nr.145/2016 z dnia 11 maja 2016r oraz załacznik do tej uchwały w sprawie /Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016r/ oraz pismo Nr.3580/KT/2016 OZ Ślaskiego skierowane do delegatury wraz załacznikiem do tego pisma opracowanego na podstawie w/w uchwały KR.Po ich odczytaniu wywiązała się rzeczowa dyskusja z wnioskami . Po wyczerpaniu tematów przewodniczący zakończył posiedzenie.Żródło i foto J.P.


Zebranie sprawozdawcze w ROD,, Ptasi Raj’’

Napisany przez delegatura 2016-05-18 20:48:48 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 7 maja 2016r odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w ROD,, Ptasi Raj’’ w Gliwicach, z powodu braku wymaganej większości zebranie odbyło się w II terminie. Prezes ROD pani Krystyna Mysona otwarła zebranie witając działkowców a następnie na przewodnicząca zebrania zaproponowała Pnią Krzysztofę Zakrzewską, która została jednogłośnie wybrana. Przewodnicząca zebrania odczytała porządek i regulamin dzisiejszego zebrania, które zostały w głosowaniu jednogłośnie przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Sprawozdania składali prezes ROD sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015r oraz plan pracy i preliminarze na 2016r a Komisja Rewizyjna sprawozdanie z a 2015 z kontroli bilansu i z działalności za 2015r. Po tych sprawozdaniach rozpoczęła się dyskusja, która była merytoryczna i rzeczowa a na pytania odpowiadali prezes i członkowie zarządu ROD. Po dyskusji przystąpiono do wyborów uzupełniających zarząd o 2 osoby oraz o wybór delegata na konferencję w miejsce odwołanego przez zarząd delegata. Komisja Wyborcza przedstawiła zaproponowanych kandydatów, którzy w głosowaniu jednogłośnie byli za ich wyborem tak do zarządu jak i na delegata. Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które w głosowaniach zostały przyjęte. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zakończyła obrady.Źródło i foto J.P.


WALNE ZEBRANIE W ROD „STOKROTKA”

Napisany przez delegatura 2016-05-18 13:11:11 Środkowoeuropejski czas letni

WALNE ZEBRANIE W ROD „STOKROTKA”

To już ostatnie w tym roku zebrania sprawozdawcze w ogrodach.
W dniu 14.05.2016r w ogrodowej świetlicy obradowali na Walnym Zebraniu działkowcy ROD „Stokrotka”. Zebranie odbyło się w drugim terminie przy 35% obecnych działkowców.
Zebranie otworzyła pani prezes Halina Kowalska. Obecny Zarząd działa dopiero od października 2015r, wcześniej władzę sprawował Zarząd Komisaryczny. Pomimo niewielkiego doświadczenia Zarząd przygotował materiały sprawozdawcze z okresu swojej działalności oraz opracował preliminarz na rok 2016. W planie pracy ujął najpilniejsze dla ogrodu zadania. Odczytano również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącą Zebrania wybrano panią Eugenie Wielgus, która w oparciu o scenariusz zebrania właściwie wywiązała się z powierzonego zadania.
Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie przegłosowane.
Dyskusja dotyczyła przede wszystkim regularnego i prawidłowego odczytu liczników prądu. Jak zwrócił uwagę wice prezes pan Krzysztof Wileński same liczniki pamiętają lata 60-te i są wątpliwości co do ich prawidłowego działania. Przewodnicząca po wyczerpaniu porządku obrad zamknęła zebranie.
Również moja obecność była przydatna ponieważ było kilka spraw dotyczących prawidłowości przydziału działek.
Bardzo miłym akcentem był bukiet białych bzów który dostałam na pożegnanie.
Barbara Głogowska


Zebranie Sprawozdawcze w ROD „ Nad Bytomką "

Napisany przez delegatura 2016-05-13 11:54:14 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 07.05.2016 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nad Bytomką w Gliwicach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie o godz. 13.00Zebranie otworzył Prezes ogrodu Pan Zygmunt Terlecki , który przywitał działkowców oraz przedstawiciela Delegatury Rejonowej Gliwice Zenona Jabłońskiego.
Dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania , którym został Pan Król Wiesław.
Przewodniczący przedstawił porządek , oraz regulamin zebrania , co zostało przyjęte przez wszystkich uczestników zebrania. w głosowaniu jawnym.
Dokonano wyboru Protokolanta , Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. Wszystkie kandydatury zostały przegłosowane.

Prezes ogrodu przedstawił sprawozdanie Zarządu merytoryczne natomiast Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła bardzo dobre sprawozdanie Komisji wraz z protokołem z badania bilansu wraz z opinią do preliminarza finansowego na rok 2016.

Komisja Mandatowa przedstawiła swój protokół stwierdzający prawomocności zebrania w pierwszym terminie.
Przeprowadzono dyskusje w temacie przedstawionych sprawozdań. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do przedstawienia projektów uchwał dotyczących sprawozdań , oraz opłat ogrodowych na rok 2016. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników Zebrania.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłosił zakończenie Zebrania , podziękował wszystkim działkowcom za przybycie i merytoryczną dyskusję

Oto jedna z działek w ROD „ Nad Bytomką „ , takich jest więcej.
Z.J.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 201
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1751
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 12390
W tym roku stronę odwiedziło » » » 104851
Od początku stronę odwiedziło » » » 506856
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen