STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Biuro Prawne w Krajowej Radzie już działa!

Napisany przez delegatura 2017-02-02 19:26:39 Środkowoeuropejski czas stand.

Od 1 lutego 2017 roku w Krajowej Radzie pracę rozpoczęło Biuro Prawne Polskiego Związku Działkowców, które zostało powołane decyzją Prezydium KR PZD. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większej ilości spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania. Dyrektorem Biura został mec. Bartłomiej Piech, zaś zastępca dyrektora mec. Tomasz Terlecki. W biurze pracować będzie w sumie czterech prawników.

Biuro Prawne odpowiedzialne ma być za świadczenie pomocy prawnej na rzecz jednostki krajowej PZD tj. Krajowej Rady, Prezydium Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Biura Krajowej Rady, a także będzie koordynować i nadzorować działalność prawną jednostek organizacyjnych PZD w zakresie prowadzonych spraw sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych.

Ponadto pracownicy Biura Prawnego zajmą się nie tylko prowadzeniem spraw, ale także badaniem zasadności roszczeń zgłaszanych wobec PZD, wydawanie opinii prawnych w pojawiających się sprawach, opiniowaniem pod względem prawnym projektów uchwał Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady, zarządzeń, umów i innych dokumentów, które mogą wywołać skutki prawne dla PZD, jak również wezmą czynny udział w opracowywaniu projektów aktów prawa związkowego.

Biuro prawne ma także udzielać wskazówek w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawa, jak również zapewnić wsparcie prawne PZD w pracach legislacyjnych nad przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi PZD lub działkowców, a także będzie monitorować i analizować procesy stanowienia prawa oraz projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących praw działkowców, ogrodów i PZD. Pracownicy Biura Prawnego będą też analizować orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych w sprawach związanych z zakresem działania PZD.

Przypominamy także, że Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek. Więcej na ten temat mozna przeczytać TUTAJ

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.slaski-ozpzd.pl/


Poradnik „Ochrona roślin” niezbędny w każdym ROD! - 19.01.2017

Napisany przez delegatura 2017-01-22 21:57:51 Środkowoeuropejski czas stand.

Z satysfakcją informujemy, że na rynek wydawniczy nakładem wydawnictwa „działkowiec” trafiła niezwykle wartościowa dla całego środowiska ogrodniczego książka, która zawiera pełną i rzetelną, a przy tym bardzo przystępną wiedzę dotyczącą ochrony roślin pt.”Ochrona roślin”.

Jej autorką jest pracownik naukowy SGGW dr inż. Hanna Legutowska, która specjalizuje się w tematyce ekologicznej ochrony roślin i od wielu już lat współpracuje z wydawnictwem „działkowiec” oraz z Polskim Związkiem Działkowców przygotowując specjalistyczne opracowania, broszury, plakaty, książki, a także wykłady dla działkowców i ogrodników.

To najlepsza na rynku kompleksowa książka na temat ochrony roślin na działkach i w przydomowych ogrodach. Publikacja ta zawiera najaktualniejsze zalecenia dotyczące profilaktyki oraz zwalczania chorób i szkodników roślin, proponując zarówno metody chemiczne, jak i biologiczne oraz ekologiczne.

Dzięki tej pozycji dowiesz się, jak skutecznie i bezpiecznie zapobiegać i zwalczać szkodniki i choroby. Autorka szczegółowo wskazuje bowiem preparaty roślinne przydatne w ochronie roślin. Szczególną uwagę zwraca także na skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Książka jest bogato ilustrowana, zaś zawarte w niej informacje są napisane w sposób przejrzysty, z praktycznym podejściem do tematu, popartym wieloletnim doświadczeniem autorki. Recenzentami tej pozycji są europejskiej i światowej klasy specjaliści, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się tematyką z zakresu ochrony roślin. Są to wieloletni współpracownicy redakcji „działkowiec” i członkowie kolegium redakcyjnego prof. Kazimierz Wiech i dr Zbigniew Gruca oraz znany specjalista ochrony roślin prof. Gabriel Łabanowski.

W najbliższym czasie książka trafi bezpośrednio do okręgów z przeznaczeniem na wyposażenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, aktywu przeprowadzającego szkolenia dla działkowców, komisji rewizyjnych, dla okręgów, a przede wszystkim do uniwersyteckich i ogrodowych bibliotek, by z wiedzy tej mogli korzystać wszyscy działkowcy oraz inni zainteresowani tą tematyką pasjonaci i hobbyści.

Zainteresowani zakupem książki, mogą ją zamówić za pośrednictwem wydawnictwa „działkowiec” lub poprze stronę internetową dzialkowiecsklep.pl, ale można także zamawiać telefonicznie 22 101 34 34, lub mailowo: sklep@dzialkowiec.com.pl . Zachęcamy do zakupu!
Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Zbiór przepisów Związkowych dla wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD - 11.01.2017

Napisany przez delegatura 2017-01-16 20:14:58 Środkowoeuropejski czas stand.

Informujemy, że Krajowa Rada PZD wydała oczekiwaną przez zarządy ROD, komisje statutowe i okręgowe zarządy publikację pt. „Zbiór przepisów Związkowych”, które są swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

W broszurze tej zostały zamieszczone najważniejsze stanowiska i uchwały, które dotyczą najważniejszych spraw związanych z ogrodami i działkami. Wśród nich są sprawy zagospodarowania ROD i działek i ich zgodnością z prawem; związane z likwidacją ROD, gruntami, ich regulacją stanu prawnego, istnieniem ROD w planach zagospodarowania przestrzennego i coraz częściej pojawiającymi się roszczeniami. Ponadto w zbiorze tym zawarto także uchwały finansowe i dotyczące funduszy PZD wskazujące, jak z nich korzystać i określające zasady ich przyznawania oraz ubiegania się o nie, dotyczące spraw najważniejszych dla ROD, a wiec podejmowania decyzji o inwestycjach i remontach, a także jak korzystać z pomocy finansowej dla ROD ze środków zewnętrznych. Ponadto uwzględniono niezwykle ważne dokumenty związane z interpretacją statutu PZD i Regulaminu ROD. Poprzez podjęte uchwały zostało wyjaśnionych i zinterpretowanych wiele zagadnień, które wymagały doprecyzowania i które są istotne dla działania rodzinnych ogrodów działkowych. Obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku nowy Regulamin ROD, ale także Statut PZD wprowadziły wiele nowych rozwiązań, które mają pomóc usprawniać funkcjonowanie ogrodów, stąd też PZD w ciągu minionego roku wykonał ogromną pracę, by wszystkie obowiązujące przepisy prawne wyjaśnić, zinterpretować i dostosować do ogrodowej rzeczywistości, co ułatwi strukturom Związku i Zarządom ROD oraz komisjom statutowym ich wdrażanie w życie. Nowa publikacja z pewnością pomoże w jeszcze lepszym zarządzaniu i rozwijaniu ROD.

W broszurze uwzględniono także uchwały dotyczące priorytetowych w działalności programów PZD związanych z rozwojem i modernizacją ROD oraz ich otwieraniem na potrzeby miast i społeczeństwa. Uwzględniono także uchwały dotyczące istnienia PZD, symboliki Związku i jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce.

„Zbiór przepisów Związkowych” został już wysłany do wszystkich okręgowych zarządów PZD oraz wszystkich ROD należących do PZD. Zbiór przepisów związkowych będzie bardzo pomocny w codziennej pracy struktur ogrodowych, a także w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej praw działkowców, funkcjonowania ogrodów i Związku oraz prawa powszechnie obowiązującego, które ma zastosowanie w ogrodach. Będą mogli z tego skorzystać wszyscy zainteresowani działkowcy i członkowie struktur związkowych.

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów - 21.08.2015

Napisany przez delegatura 2017-01-16 20:11:07 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?

Na wstępie należy przypomnieć, że wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się zasadniczo z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Ustawa wprowadziła bowiem pewne zwolnienia. I to właśnie w tym zakresie zaszły najistotniejsze zmiany dla działkowców.

W tym kontekście ważne jest to, że bez formalności będzie można usuwać nie tylko krzewy owocowe, ale także i ozdobne. Wynika to z treści nowego art. 83f ust. 1, który przewiduje, że bez zezwolenia będzie można usuwać zarówno krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat, jak i „krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni”. Z treści uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika wprost, że intencją tego zapisu jest objęcie zwolnieniem wszelkich krzewów znajdujących się m.in. na terenach ogrodów przydomowych oraz działek w rodzinnych ogrodów działkowych. Tym samym można uznać, że usunięcie jakiekolwiek krzewu z działki w ROD nie będzie już obwarowane obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia.

Wprowadzane zmiany dotyczą również zasad wycinki drzew. Z perspektywy działkowca ważne jest, że zrezygnowano z dotychczasowego wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależnionego od wieku rośliny (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). Jednakże bez zezwolenia będzie można usunąć w szczególności:

1) drzewa owocowe;

2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Powyższe oznacza, że na usunięcie niektórych kategorii drzew nadal konieczne będzie uzyskania zezwolenia. Takie zezwolenie wydaje zasadniczo wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zainteresowany musi więc najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia całą procedurę zmierzającą do wydania decyzji. Kto zatem składa wniosek? Odpowiedzi udziela art. 16 ust. 2 ustawy o ROD. Z tego przepisu wynika, że jeżeli istnieje potrzeba usunięcia drzewa z terenu działki, to wniosek powinien złożyć działkowiec, gdyż to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu, to stowarzyszenie ogrodowe (zarząd ROD) występuje o wydanie odpowiedniego zezwolenia.

Pamiętać należy, że za usunięcie drzew lub krzewów ponosi się zazwyczaj opłaty. Obciążają one posiadacza nieruchomości; nalicza je i pobiera organ, który zezwolił na ich usunięcie. Ich wysokość podaje w zezwoleniu. Ale Uwaga: ustawa zawiera wiele zwolnień od obowiązku naliczenia takiej opłaty. W szczególności dotyczy to sytuacji usunięcia drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, a także drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika stąd, że działkowcy będą zasadniczo zwolnieni z tej opłaty, zwłaszcza że na terenie ROD nie ma prawnej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Na zakończenie trzeba przestrzec, że naruszenie powyższych zasad wiąże się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Ustawa bowiem przewiduje, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za .

1.usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2.usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3.zniszczenie drzewa lub krzewu;
4.uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.


Kara wynosi zasadniczo tyle, ile dwukrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów. Jej nieuiszczenia w terminie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z naszej działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane, aby niepotrzebnie nie narazić się na poważne sankcje finansowe.Tomasz Terlecki

radca prawny KR PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Życzenia Świąteczne

Napisany przez delegatura 2016-12-24 12:27:20 Środkowoeuropejski czas stand.


Życzenia Świąteczne

Napisany przez delegatura 2016-12-24 12:13:23 Środkowoeuropejski czas stand.


Uczestnicy uroczystego posiedzenia OZ Śląskiego w sprawie zachowania jedności w PZD - 20.12.2016

Napisany przez delegatura 2016-12-23 13:20:59 Środkowoeuropejski czas stand.

Z przykrością dostrzegamy, że ostatnie publikacje medialne na temat PZD, a mamy tutaj na myśli programy z cyklu "Magazyn śledczy Anity Gargas", artykuł w Gazecie Wyborczej redaktora Wójcika oraz reportaż w programie Uwaga TVN, świadczą nie tylko o absolutnym braku obiektywizmu wobec PZD w mediach, ale także o celowych manipulacjach w celu zdyskredytowania naszego Związku.

Załącznik plikowy do pobrania

slask_jednosc

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Działkowcy z Okręgu Śląskiego piszą do Prezesa TVP - 20.12.2016

Napisany przez delegatura 2016-12-23 13:20:53 Środkowoeuropejski czas stand.

W odpowiedzi na treść materiałów wyemitowanych, w ostatnim czasie, w telewizji TVP. mającej przedstawiać charakterystykę Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie - autorstwa m. in. Pani Aliny Suworow oraz Anity Gargas. tutaj obecni, zgromadzeni na uroczystym Posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD Okręgu Śląskiego pragniemy wyrazić swoją dezaprobatę, dla formy powyższych materiałów.

Załącznik plikowy do pobrania

LIST_DO_PREZESA_TVP___SLASK.pdf

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 165
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 165
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 12966
W tym roku stronę odwiedziło » » » 49318
Od początku stronę odwiedziło » » » 623267
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen