STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Przeglądy konkursowe Ogrodów w Delegaturze Gliwice.

Napisany przez delegatura 2015-07-01 20:16:24 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu 25.06 i 27.06. Komisja konkursowa dokonała dalszych przeglądów:

ROD Silesia - ogród przedstawił pan prezes Romuald Tili
ROD Róża Górnika - po ogrodzie oprowadzał pan prezes Bernard Fesser
ROD Agawa - zaprezentowała pani prezes Bożena Kulczyna
Autorem zdjęć z tych ogrodów jest p. Zdzisław Prejzner – zobacz w zakładce Nasze ogrody – zdjęcia.

W dniu 27/06 zakończyliśmy przeglądy wizytą w Knurowie.

W ROD Goździk ciepło powitał nas Zarząd na czele z prezesem p. Zdzisławem Wyrobek
Autorem zdjęć z ROD Goździk jest Janina Banasik - zobacz w zakładce Nasze ogrody – zdjęcia.

Wszystkim ogrodom dziękujemy za miłe i serdeczne przyjęcie
Źródło Janina Banasik

P.S z jakichś przyczyn ze strony „uciekła” informacja podana30.06. ale dzięki czujności kolegi Z. Prejzner udało się ponownie umieścić na stronie relacje i zdjęcia z przeglądów konkursowych. (a.j.)


2-3 lipca 2015 roku odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Napisany przez delegatura 2015-07-01 10:04:51 Środkowoeuropejski czas letni

W dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – najwyższego organu Związku, w którym weźmie udział 273 delegatów reprezentujących działkowców z całej Polski. Na Zjeździe zostanie podsumowana mijająca kadencja władz związkowych oraz nastąpią wybory władz PZD na kadencję 2015 – 2018.
Polski Związek Działkowców prowadzi 4.707 ROD, w których znajduje się 881.387 działek. PZD ma aż 1.106.148 członków, a ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta ponad 4 miliony osób. To właśnie ich reprezentantami będą delegaci uczestniczący w XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.
Delegaci zostali wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach, a następnie na zjazdach okręgowych. Poza nimi w Zjeździe wezmą udział członkowie ustępujących władz krajowych. Zjazd został zwołany i przygotowany przez Krajową Radę PZD.

Dzień I
2 lipca Zjazd rozpocznie się o godzinie 12:00 wniesieniem sztandarów i odśpiewaniem narodowego i związkowego hymnu. Następnie Zjazd otworzy Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po wyborze przewodniczących Zjazdu i zatwierdzeniu porządku obrad, nastąpi wybór Sekretarza i Prezydium Zjazdu oraz uchwalenie Regulaminu Obrad Zjazdu. Następnie Zjazd wybierze komisje: mandatową, statutową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Kolejnymi punktami obrad będą referaty programowe i wystąpienia gości.
Potem nastąpi przedstawienie projektu statutu PZD. Następnie Krajowa Komisja Rewizyjna oceni działalność KR PZD i Krajowej Komisji Rozjemczej za okres kadencji. Zjazd zapozna się także ze sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad.
Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu przewidziana jest dyskusja w sprawie statutu PZD i głosowanie nad jego uchwaleniem.

Dzień II
Na 3 lipca zaplanowane jest wręczenie odznaczeń związkowych. Tuż po nim będzie miała miejsce dyskusja programowa, w której oczekuje się, że głos zabiorą przedstawiciele wszystkich okręgów.
Następnie Zjazd podejmie uchwały udzielające absolutorium Krajowej Radzie PZD za mijającą kadencję. Kolejnym punktem obrad Zjazdu będzie ustalenie liczby członków organów krajowych PZD i ich wybór: Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej przerwie mają zostać ogłoszone wyniki ukonstytuowania. Zostanie podana informacja o nowych członkach Prezydium KR PZD i osobach funkcyjnych Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz o nowym Prezesie PZD i nowych Wiceprezesach PZD.
Następnie Zjazdowi zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, po czym zostaną podjęte przez Zjazd stosowne uchwały i stanowiska. Na godzinę 13: 00 przewidywane jest zakończenie Zjazdu, podczas którego zostaną wyprowadzone sztandary PZD.

Święto demokracji
XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD to święto demokracji. Działkowcy z całej Polski, za pośrednictwem swoich delegatów, mogą zabrać głos w najważniejszych sprawach dla PZD i ogrodów. O jego znaczeniu dla przyszłości ogrodów i PZD przypomina Prezes PZD Eugeniusz Kondracki:
„Odbywający się w dniach 2-3lipca br. XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD ma silny mandat do uchwalenia statutu, a także do opracowania planu działania na następną kadencję i wypowiedzenia się we wszystkich najważniejszych sprawach Związku. Przyjęte przez Z jazd dokumenty, w tym nowy statut, będą siłą napędową do realizacji przyjętego programu, który będzie realizował potrzeby działkowców i ogrodów, m.in. przez inwestycje i pozyskiwanie środków unijnych i samorządowych, by przystosować ogrody do nowych funkcji wynikających z czasów współczesnych. Jestem pewny, że wszyscy razem zrobimy wszystko, by w przyszłości ogrody istniały i dobrze służyły nie tylko społeczności działkowej, ale również jaśniały w strukturach przestrzennych miast i zadowalały ich mieszkańców”.

Porządek obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
wg harmonogramu:

1. Rozpoczęcie obrad Zjazdu
•Wniesienie sztandarów
•Hymn narodowy i związkowy

2. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa PZD
3. Wybór przewodniczących Zjazdu
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Sekretarza Zjazdu i Prezydium Zjazdu
6. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zjazdu
7. Wybór komisji:
•Mandatowej
•Statutowej
•Wyborczej
•Uchwał i Wniosków

8. Referat programowy
9. Wystąpienia gości
10. Projekt statutu PZD
11. Ocena działalności Krajowej Rady za okres kadencji dokonana przez Krajową Komisję Rewizyjną
12. Działalność Krajowej Komisji Rozjemczej w okresie kadencji
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad
14. Dyskusja w sprawie statutu PZD
15. Uchwalenie statutu PZD
16. Wręczenie odznaczeń związkowych
17. Dyskusja programowa
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującej Krajowej Radzie PZD

19. Ustalenie liczby członków organów krajowych Związku
•Krajowej Rady
•Krajowej Komisji Rewizyjnej

20. Wybory organów krajowych Związku:
•Krajowej Rady
•Krajowej Komisji Rewizyjnej

21. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania
22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał i innych dokumentów
23. Zakończenie obrad Zjazdu
24. Wyprowadzenie sztandarów

Źródło KR PZD (a.j.)


Przeglądy konkursowe 22 czerwiec

Napisany przez delegatura 2015-06-23 10:14:38 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 22.06 Komisja Konkursowa Delegatury odwiedziła ROD Mimoza i ROD Plon w Gliwicach.
Ogród Mimoza przedstawił pan prezes Zdzisław Prejzner a w ROD Plon przywitali nas przedstawiciele Zarządu pod przewodnictwem pani prezes Anny Szatkowskiej.

Źródło i zdjęcia Janina Banasik ( zobacz w zakładce Nasze Ogrody)


Biuletyn Informacyjny

Napisany przez delegatura 2015-06-22 14:21:28 Środkowoeuropejski czas letniW najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego można zapoznać z informacjami w sprawie statutu PZD i działań nadzorczych Prezydenta Warszawy, pozyskiwania funduszy z UE i problemami działkowców z opłatami za wywóz śmieci z ROD. Zachęcamy do lektury.

źródło: KR PZD (a.j.)


W "Newsweeku": Ranking najlepszych prezydentów miast.

Napisany przez delegatura 2015-06-21 16:22:10 Środkowoeuropejski czas letni

Na tegorocznym Kongresie Regionów tradycyjnie wręczono honorowe dyplomy 15 najlepszym prezydentom polskich miast. Uhonorowany dyplomem został Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

W 1993 r., gdy Zygmunt Frankiewicz, rocznik 1955, rodowity gliwiczanin, obejmował rządy, Gliwice były jednym z najbiedniejszych miast w województwie. Decyzja o tym, czy poświęcić się pracy samorządowej, nie była łatwa ani oczywista. Absolwent Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany, wiedział, że to skok na głęboką wodę.

Co Zygmunt Frankiewicz mówił, na kongresie regionów:
– Zdawałem sobie sprawę, że mocno ryzykuję. Prezydent to przecież nie zawód. Mogę nim być przez cztery lata albo nawet krócej. I co dalej? – wspomina Frankiewicz.
Wtedy – w latach 90. – na pierwszy ogień poszły reformy szkolnictwa i autostrady. Niż demograficzny spowodował, że w Gliwicach było za dużo szkół. Uznał, że część trzeba zamknąć. – Były awantury i oskarżenia, że pewnie ten czy inny budynek potrzebujemy na jakieś prywatne interesy. Zawiązały się społeczne komitety obrony, pikiety, petycje, słowem: jeden wielki krzyk – przypomina Zygmunt Frankiewicz.
Prezydent Gliwic wspomina, jak na początku lat 90. spotykał się z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, wówczas wicepremierem, który przyjeżdżał na Śląsk, gdzie upadały kopalnie. W czasie jednego ze spotkań Frankiewicz rzucił: – Panie premierze, mam jedną prośbę, proszę, chociaż udawać, że słucha pan ludzi.
Frankiewicz podkreśla, że i wtedy, na początku, i teraz, z jego, (czyli prezydenta Gliwic) punktu widzenia, najważniejszy jest rachunek ekonomiczny i rozwój gospodarczy miasta. – Nie można uginać się pod presją wymuszeń i szantażu. Jeśli ktoś chce być dobrym wujkiem, dzieląc się nie swoimi pieniędzmi, to efekty takiej działalności bywają opłakane.

Obecnie Gliwice mają niski poziom bezrobocia – około 6,5 proc. Rosną ceny mieszkań, ponieważ ludzie przyjeżdżają do tego miasta do pracy.

Cały ranking 15 najlepszych prezydentów miast przeczytasz w najnowszym "Newsweeku" lub na Newsweek Plus.

Źródło „Newsweek” a.j.


Przeglądy konkursowe Ogrodów.

Napisany przez delegatura 2015-06-21 11:36:48 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu 20.06 Komisja Konkursowa Delegatury Gliwice rozpoczęła przeglądy konkursowe ROD.

Dzisiaj odwiedziliśmy cztery ogrody:
Metalowiec i Relaks w Pyskowicach, oraz Meteor I i Śnieżka w Gliwicach.
Po swoich ogrodach oprowadzali nas:

- pan prezes Józef Szlapa z ROD Metalowiec,
- pani prezes Halina Borowska z ROD Relaks,
- pani prezes Maria Figiel z ROD Meteor I
- oraz pan prezes Zdzisław Kowalik z ROD Śnieżka.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i ciekawe zaprezentowanie swoich ogrodów.

Źródło i zdjęcia Janina Banasik – zobacz w zakładce Nasze ogrody.


VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Ślaskiego

Napisany przez delegatura 2015-06-14 20:47:52 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 11 czerwca 2015r w Chorzowie odbył się Zjazd Delegatów PZD Okręgu Śl. Celem tego spotkania było podsumowanie i ocena działalności Okręgowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zadaniem uczestników był wybór nowych organów okręgowych oraz wybór Delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
Obrady otworzył prezes OZ ŚL PZD pan Józef Noski a przewodniczącym Zjazdu został wybrany pan Jan Radoła. W skład prezydium weszli: prezes PZD pan Eugeniusz Kondracki, v-ce prezydent miasta Chorzowa pan Jerzy Szafranowicz, prezes OZ Śl. PZD pan Józef Noski, pan Tomasz Bańbuła, pan Piotr Mioduszewski, pani Maria Sucharzewska, pan Szymon Marczewski.
Miłą częścią spotkania było wręczenie wyróżnień i nagród za działalność w ostatnim 5-leciu członkom oraz działaczom OZŚL. Również prezes PZD pan Eugeniusz Kondracki otrzymał kwiaty i podziękowania.
Po odczytaniu Regulaminu wybrano komisje: Mandatową, Wyborczą, Uchwał i Wniosków. Następnie referat programowy wygłosił pan J. Noski. W sprawie trudności z zatwierdzeniem Statutu PZD wypowiedział się pan dyrektor Krzysztof Tekla. Zaznaczył że jest on tak opracowywany aby nie było zarzutów do ani jednego słowa i blokada działań w jego zatwierdzeniu przez prezydenta miasta Warszawy powinna ustać. Pani Maria Sucharzewska z ramienia Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za lata 2011-2915r. Podkreśliła że Komisja Rewizyjna jest organem samodzielnym i niezależnym od organów zarządzających. Jakimi sprawami zajmowała się w ubiegłej kadencji (nie istniejąca od 2014r) Komisja Rozjemcza zapoznał zebranych pan Szymon Marczewski.
Komisja Mandatowa stwierdziła że: na wybranych 224delegatów obecnych jest 205 co stanowi 91,52% i obrady są prawomocne. W trakcie dyskusji padało wiele słów na temat demokracji-począwszy od wyborów i działalności Zarządów ogrodowych. Zabierający głos postulowali o wprowadzenie nowocześniejszych –elektronicznych metod pracy. Odpowiedzi na wypowiedzi delegatów udzielił pan J. Noski, również pan E. Kondracki ustosunkował się do wystąpień. Zaznaczono jak ważną sprawą jest godne reprezentowanie władz w PZD na każdym szczeblu. Pan prezes PZD poinformował o możliwości pozyskiwania Środków Unijnych dla potrzeb ogrodów. Jako że jest to obwarowane wieloma przepisami Unijnymi, opracowaniem zajmują się prawnicy Krajowej Rady PZD. Nasze problemy Związkowe, na zjeździe delegatów w Szczecinie skomentował v-ce premier RP pan Piechociński oburzając się na piętrzenie trudności urzędniczych tak licznej i pełnej tradycji organizacji. Swoje wystąpienie pan E. Kondracki zakończył : „Z powodu błahych spraw nie dajmy się podzielić.”
Następnie podjęto uchwałę udzielającą absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po przedstawieniu przez kolejne Delegatury swoich kandydatów do Okręgowego Zarządu i na VII Krajowy Zjazd Delegatów PZD ustalono skład ilościowy: 33 delegatów Krajowego Zjazdu, 29 członków OZŚL i 11 członków Komisji Rewizyjnej. Przyjęto poprzez głosowanie zgłoszone kandydatury.
W czasie krótkiej przerwy odbyli swoje pierwsze posiedzenie członkowie OZ i Komisji Rewizyjnej.
Prezesem OZŚL został- pan Józef Noski
I v-ce prezesem pan Jan Radoła
II v-ce prezesem pan Tadeusz Kosowski
Główny trzon Komisji Rewizyjnej to:
przewodniczący - pan Adam Jóźwiak
pani Irena Białkowska
pan Zenon Jabłoński
Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków i podjęciu uchwał wystosowano do Pani Premier Ewy Kopacz stanowisko wszystkich delegatów.
Na tym obrady Zjazdu zakończono.

Źródło Barbara Głogowska, zdjęcia Jan Pękala - zobacz w galerii zdjęć.


O czym nie napisała Gazeta Wyborcza

Napisany przez delegatura 2015-05-29 18:23:53 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu dzisiejszym w GW ukazał się obszerny artykuł dotyczący roszczeń do terenu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Niestety materiał ten nie oddaje całokształtu sprawy. W szczególności zabrakło w nim informacji, że wg Prokuratury teren ten w ogóle nie jest objęty roszczeniami, bo zostały one dawno spłacone, a spółka zgłaszająca roszczenia, została ostatecznie wykreślona z rejestru jako nieistniejąca. Co więcej, mając wyrok WSA, który dawał szansę na zachowanie terenu jako publicznego, miasto złożyło od niego skargę kasacyjną – NSA jej nie uwzględnił.

Poniżej publikujemy materiały, które ukazują, jak miasto starało się „zwrócić” wart setki milionów teren, choć przedstawione dokumenty przez Prokuraturę nakazywały uznać, że nie ma ku temu najmniejszych podstaw.

Stanowisko Prokuratury do WSA oraz pismo wyjaśniające, iż do terenu ROD przy al. Waszyngtona nie powinny być zgłaszane żadne roszczenia, gdyż dokumenty pozyskane przez Prokuraturę z Belgii, wskazują, że dawny właściciel nieruchomości, spółka Nowe Dzielnice SA, została spłacona jeszcze w okresie PRL – u.

Skarga kasacyjna pełnomocnika Prezydenta Warszawy od orzeczenia WSA korzystnego dla miasta. Wyrok WSA uchylał bowiem decyzję o zwrocie nieruchomości, którą urzędnicy przekazywali 33 ha nieruchomość na rzecz spółki Nowe Dzielnice SA. Gdyby kasacja została uwzględniona, decyzja stałby się wykonalna. W konsekwencji 33 ha zostałoby przez miasto bezpowrotnie stracone na rzecz podmiotu, który prawdopodobnie nie ma do niego żadnych praw.

BP
KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 437
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2571
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 2079
W tym roku stronę odwiedziło » » » 114210
Od początku stronę odwiedziło » » » 367720
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen