STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2017-08-03 12:29:51 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 01.08..2017r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowoprzyjętych do PZD, w którym uczestniczyło 24 słuchaczy. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych pan Sebastian Ciągwa. Głównymi tematami szkolenia było; Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, Statut PZD, Regulamin ROD oraz inne przepisy obowiązujące z PZD.
Wykładowca szkoleń szczególna uwagę zwraca oraz omawia te zagadnienia z w/w przepisów, w które dotyczą praw i obowiązków działkowca. Oraz zagospodarowanie działki. Znajomość tych przepisów jest bardzo istotne dla zarządów oraz działkowca. Z obserwacji oraz skarg, które wpływają do delegatury to skargi dotyczące tych zagadnień, a składane przez działkowców większości, którzy nie uczestniczyli w takich szkoleniach. W związku z powyższym należy kontynuować takie szkolenia oraz uaktualniać slajdy do ich używania na szkoleniach, przez co stają się te szkolenia lepiej przyjmowane, co skutkuje mniejszymi konfliktami pomiędzy zarządem a działkowcem.
Źródło i foto J.P.


Znamy już laureatów krajowego konkursu na Wzorową Działę Roku 2017! - 21.07.2017

Napisany przez delegatura 2017-07-22 12:29:10 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 19 lipca br. Prezydium KR PZD zadecydowało o wynikach jednego z najbardziej lubianych i popularnych konkursów krajowych na "Wzorową Działką Roku 2017". Do tegorocznej rywalizacji zgłoszono 28 działek, których użytkownicy należą do grona laureatów ubiegłorocznych konkursów na szczeblu okręgowym.

Działki laureatów swoim zagospodarowaniem, estetyką, rozplanowaniem przestrzennym części wypoczynkowej i uprawnej, tzw. małą architekturą czy ekologią powinny służyć za przykład dla inny działkowców. Dlatego w konkursie startować mogą tylko najlepsi z najlepszych. Regulamin konkursu jasno wskazuje, że nie mogą w nim brać udziału działki w jakikolwiek sposób naruszające związkowe przepisy i Regulamin ROD.

Wybór okazał się niezwykle trudny, bowiem każda ze zgłoszonych działek jest piękna i wyjątkowa. Lustrację działek, która odbywała się w czerwcu, przeprowadzali członkowie Krajowej Komisji Konkursowej w obecności przedstawicieli OZ i zarządu ROD. Wyniki te były przedmiotem obrad Krajowej Komisji Konkursowej i Prezydium KR PZD. Pod ocenę brano m.in. estetykę działki (oceniono m.in. ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce, płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne zgodne z regulaminem ROD), posiadanie stref sadowniczo - warzywnych - (różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, różnorodność nasadzeń, bogaty dobór gatunków, itp.), rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystanie ekologii (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych), kompostowników i ich wykorzystania, ogólny stan techniczny altan i ich estetykę.Z wynikami konkursu można zapoznać się w uchwale Prezydioum KR PZD z dn. 19 lipca br. informującej o wynikach tego konkursu (zobacz tutaj).


Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


"Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017" wybrany! - 21.07.2017

Napisany przez delegatura 2017-07-22 12:27:09 Środkowoeuropejski czas letni

Krajowa Rada PZD uchwałą Prezydium z 19 lipca 2017 r. ogłosiła wyniki Krajowego Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, a wyłonienie laureata okazało się niezwykle trudnym zadaniem. Tegorocznym zwycięzcą został ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu, który po tytuł ten sięga nie pierwszy raz w historii konkursów krajowych.


Konkurs na najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy to już tradycja. Jego celem jest nie tylko propagowanie dobrych wzorów, ale przede wszystkim nagrodzenie zarządów ROD za estetykę i piękno ogrodów, ale też docenienie osobistego zaangażowania i serca, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. Wiedza i pasja tych osób w tworzeniu tych zielonych oaz przekłada się na efekty, dzięki czemu co roku Komisja Konkursowa ma ogromne problemy, by wśród tylu pięknych zgłoszeń, wybrać te najlepsze i najpiękniejsze. Nie inaczej było i w tym roku, Prezydium KR PZD miało nie lada problem z wyborem laureata, bowiem poziom był bardzo wysoki i wyrównany. O zwycięstwie zadecydowały ułamki punktów.
„Rodzinny Ogród Działkowy 2016 roku” odbywa się zarówno na szczeblu okręgowym, jak i krajowym. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 20 ogrodów będących laureatami konkursów okręgowych. Komisja Konkursowa, a także Prezydium KR PZD oceniało wszystkie zgłoszenia na podstawie prezentacji zawierających opisy i zdjęcia, a także na podstawie oceny z lustracji dokonywanej przez członków Krajowej Komisji Konkursowej przy udziale członków OZ i zarządów ROD.

Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku 2016 otrzymał ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu. Wśród pięciu laureatów konkursu znalazły się: ROD „Gniewko” w Gniewkowie, ROD „Nowy Sad” w Stargardzie, ROD „Przylesie” w Kulowie, ROD im 35-lecia w Zielonej Górze, ROD „Za Parkiem” w Pile.
Ponadto Prezydium KR PZD doceniło także 11 ogrodów za działalność w różnych dziedzinach. Wyróżniono m.in. ROD „Perła” w Kłodzku za działalność statutową , ROD „Róża” w Zabrzu za działalność oświatową, ROD „Rozkwit” w Rybniku za inwestycje i modernizacje, ROD „Obrońców Westerplatte” w Świdniku za zagospodarowanie działek, ROD „im Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu za zagospodarowanie ROD, ROD im. Mjr Dobrzyckiego w Obornikach za działalność na rzecz środowiska naturalnego, ROD „Relax” w Nowej Sarzynie za bezpieczeństwo, ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej za promocję Związku, ROD „Nad Strumykiem” w Toruniu za przychylność dzieciom i młodzieży oraz wyróżnienie specjalne dla ROD im. Wł. Sikorskiego w Kwidzynie oraz ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach.

Zwycięzcy oraz laureaci i wyróżnieni otrzymają tablice okolicznościowe, puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Wszystkie biorące udział w konkursie ogrody otrzymają zestawy wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek.

Uchwała ws. rozstrzygnięcia konkursu w załączniku.


Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Wspólne posiedzenie Członków Delegatury oraz Członków Komisji Problemowych PZD w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2017-06-16 14:31:57 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 14 czerwca 2017r odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Członków Delegatury oraz Członków Komisji Problemowych PZD w Gliwicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący delegatury pan Stanisław Kalisz. Wiodącym tematem było podsumowanie oraz ocena zebrań sprawozdawczych i nasuwające się wnioski, które będą służyć w dalszej pracy. Temat ten omówił kierownik delegatury na podstawie informacji składanych przez obsługujących zebrania oraz dokumentów, które zostały złożone po zebraniach przez zarządy ROD. Kolejnym tematem było omówienie 120- lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz ich obchodzenie, oraz Jubileusze ogrodów i dni działkowca w 2017r. Dokonano wstępnych ustaleń szkoleń organów statutowych ROD, szczególnie skarbników i pozostałych Członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD.

Źródło i foto J.P.


Konkursowa Działka

Napisany przez delegatura 2017-06-16 14:31:13 Środkowoeuropejski czas letni

Działki w Rodzinnych ogrodach działkowych biorą udział w konkursach organizowanych przez PZD jak również w konkursach organizowanych przez inne stowarzyszenia i organizacje.

Piękna działka w Rodzinnym ogrodzie działkowym Nad Kłodnicą w Gliwicach - Sośnicy ,której użytkownikiem są Państwo Marzena i Marek Ziułkowscy . W konkursie organizowanym przez czasopismo „ Mój piękny ogród „ zajęła pierwsze miejsce, w miesiącu czerwcu 2017 roku została wyróżniona oraz otrzymała nagrodę pieniężną . Fotki z tej działki zostały zamieszczone w czasopiśmie ,,Magnolia ''. W ciągu 4 lat Państwo M i M Ziułkowscy własną pracą i własnym pomysłem z działki zaniedbanej zrobili działkę bardzo ładną , o czym świadczą poniżej zamieszczone zdjęcia.
Szkolenie nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2017-06-09 17:47:00 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 06.06.2017r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowych działkowców, w którym uczestniczyło 54 osoby. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych kolega Zdzisław Kowalik, który swe wykłady prowadził przy użyciu środków wizualnych a które szkolenia czynią bardziej dostępnymi oraz bardziej zrozumiałymi dla słuchaczy. W swym wystąpienie dokonał omówienia rozdziału 4 i 5 Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r i rozdziału II, V, VI i, X Statutu PZD oraz rozdziałów II, IV, V. VII zwracając szczególna uwagę na prawa i obowiązki działkowca oraz zagospodarowanie działki. Na zakończenie wykładów każdy z uczestników szkolenie dostał Regulamin ROD oraz broszurkę Ekologiczna ochrona roślin na działce. Po zadawanych pytaniach można stwierdzić, że takie szkolenia są niezbędne, na których są przekazywane najnowsze zagadnienia z dziedziny przepisów związkowych.


Źródło i foto J.P.


KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD - 05.06.2017

Napisany przez delegatura 2017-06-06 08:18:23 Środkowoeuropejski czas letni

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach RODW dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach – o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych
można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów
tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.Prezydium Krajowej Rady PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


KOMUNIKAT KR PZD z dnia 1 czerwca 2017 r. ws. zmian w postępowaniach administracyjnych - 01.06.2017

Napisany przez delegatura 2017-06-01 23:43:30 Środkowoeuropejski czas letni

KOMUNIKAT

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców


z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w postępowaniach administracyjnych

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która w znaczący sposób wpłynie na postępowania prowadzone przed organami administracji publicznej. Zmiany te mogą mieć znaczenie zarówno dla działkowców, którzy mogą być stronami takich postępowań (np. w sprawach dotyczących usunięcia drzewa na działce lub przed PINB), jak i organów PZD.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest przyspieszenie i uproszczenie procedury administracyjnej. Nowelizacja dotyczy spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany przepisów z krótkim objaśnieniem
i wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę.ponaglenie
W razie przewlekłości postępowania lub bezczynności organu administracji, strona jest teraz uprawniona do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, którego dotyczy ponaglenie. Organ będzie musiał je rozpoznać w ciągu 7 dni.

W sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. nie można tym samym wnieść od razu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na bezczynność lub przewlekłość postepowania; konieczne jest bowiem uprzednie ponaglenie organu.milczące załatwienie sprawy
Nowelizacja KPA wprowadza 2 tryby milczącego załatwienia sprawy:

- milczące zakończenie postępowania – gdy organ w terminie nie wyda decyzji (postanowienia) kończącego postępowania sprawę uważa się za załatwioną zgodnie
z wnioskiem strony;

- milcząca zgoda – gdy organ nie wniesie sprzeciwu w ustalonym terminie.

Jednak milczące załatwienie sprawy może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przepis prawa materialnego tak stanowi (np. w prawie budowlanym, Ordynacji podatkowej, ustawie
o ochronie przyrody). Nie można zatem z wprowadzonych do KPA przepisów wywodzić, że w każdej sprawie, w której organ w terminie nie wydał decyzji (postanowienia) będzie można uznać, że sprawa wskutek braku reakcji organu została załatwiona zgodnie z wnioskiem/żądaniem strony.sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej (czyli decyzji uchylającej decyzję organu I instancji
i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania) jest nową instytucją wprowadzoną do KPA. Dotąd takie decyzje były zaskarżane skargą do WSA, teraz zaś stronie będzie przysługiwał sprzeciw.

Sprzeciw wnosi się do WSA w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. WSA powinien rozpoznać sprzeciw
w ciągu 30 dni.

Uwaga! Przed nowelizacją decyzje kasatoryjne podlegały zaskarżeniu skargą
do WSA, na złożenie której strona miała 30 dni. Ważne zatem jest,
by w postępowaniach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. pamiętać o krótszym terminie zaskarżenia decyzji. Organ wydający decyzję będzie jednak zobowiązany pouczyć stronę o przysługującym środku zaskarżenia oraz terminie wniesienia tego środka.

zrzeczenie się odwołania
Do KPA wprowadzono przepis (art. 127a), zgodnie z którym strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skorzystanie z tego prawa spowoduje, że decyzja stanie się prawomocna i ostateczna z dniem wpływu tego oświadczenia do organu (jeśli w postępowaniu bierze udział jedna strona). Skuteczne zrzeczenie się odwołania uniemożliwi późniejsze zaskarżenie decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania będzie zasadne w sprawach, które zostały rozstrzygnięte na korzyść strony (działkowca, ROD).rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
Nowelizacja KPA wprowadza zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania m.in. w sprawach, w których strony mają sporne interesy lub gdy wynik sprawy dotyczy bezpośrednio interesów osób trzecich albo gdy zagrażałoby to ważnemu interesowi publicznemu.

Dla PZD zasada ta może mieć znaczenie np. w postępowaniach z art. 75 i 76 ustawy
o ROD. W decyzjach stwierdzających nabycie prawa użytkowania wydanych
na podstawie tych przepisów, zdarza się, że organy przyjmują, że użytkowanie
ma charakter odpłatny i nakładają na ROD z tego tytułu obciążenia finansowe. Skoro jednak z przepisu tego nie wynika, by miało ono charakter odpłatny, zasadne jest oczekiwać, że przepis ten będzie interpretowany w sposób korzystny dla PZD.wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczy tych spraw, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji (np. gdy SKO działa jako organ
I instancji w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji organów samorządowych albo gdy decyzję wydał GIODO). Od 1 czerwca 2017 r. strona będzie zatem miała wybór drogi zaskarżenia takiej decyzji; może zatem albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. przez SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, albo wnieść skargę do WSA w terminie 30 dni.mediacje
Nowością w postępowaniach administracyjnych będą mediacje. Prawo dopuszcza mediacje zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy organem, przed którym toczy się postępowanie a jego stroną (stronami). Mediacja może być zainicjowana przez organ lub na wniosek strony.

O przeprowadzenie mediacji można wnioskować także w sprawach, które zostały wszczęte przed 1 czerwca 2017 r.kary administracyjne
Do KPA wprowadzone zostały ogólne zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Założeniem ustawodawcy było, by nakładane kary były adekwatne. Ustalono zatem w KPA m.in. zasady udzielania ulg w zapłacie kar, odstąpienia
od wymierzenia kary.

Przepisy KPA nie będą jednak stosowane w sprawach, w których przepisy szczególne (np. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie przyrody) wprowadzają własne regulacje dotyczące kar i przesłanki ich nakładania.brak wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Od 1 czerwca 2017 r. nie ma już wymogu wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa (przed nowelizacją z drogi tej trzeba było skorzystać, by móc wnieść skargę
do WSA na akty prawa miejscowego i na tzw. inne akty i czynności np. indywidualne interpretacje podatkowe).

Zmiana ta ma szczególne znaczenie np. w razie zamiaru zaskarżenia przez ogrody uchwał gmin dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminach (tzw. uchwały „śmieciowe”). Teraz uchwały będzie można zaskarżyć w każdym czasie, bez uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa.zawiadomienia przez publiczne obwieszczenia

Organ administracji będzie mógł dokonywać zawiadomień stron o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania – gdy przepis szczególny tak stanowi
(np. w prawie budowlanym) oraz wtedy, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. Przyjmuje się, że zawiadomienie będzie dokonane z upływem 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulacje te mogą mieć zatem znaczenie np. dla ogrodów w postępowaniach
o pozwolenie na budowę w razie realizacji inwestycji w sąsiedztwie ROD.wymóg pouczenia o wysokości opłaty (wpisu)
Od 1 czerwca 2017 r. organy administracji będą miały obowiązek informować strony postępowania nie tylko o przysługującym stronie środku zaskarżenia, ale również wskazać wysokość opłaty (wpisu). Zmiana ta jest przede wszystkim korzystna dla działkowców, którzy nie korzystają z pomocy prawnika. Działkowcy otrzymując decyzję z takim pouczeniem będą mogli rozważyć, czy z uwagi na koszty jakie musieliby ponieść, zasadne jest kontynuowanie danego postępowania na drodze sądowej.opracowała: dr Aneta Olędzka

Biuro Prawne PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 13
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 818
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4045
W tym roku stronę odwiedziło » » » 175908
Od początku stronę odwiedziło » » » 699129
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen