STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Nad Kłodnicą „

Napisany przez delegatura 2017-03-28 20:35:28 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 25.03.2017 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Nad Kłodnicą „ w Gliwicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD . Działkowcy przyjęli i zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2016 rok oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD . Po merytorycznej dyskusji uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie podjęli uchwały o opłatach ogrodowych na rok 2017 obowiązujące wszystkich działkowców ROD „ Nad Kłodnicą „ . Na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwaliło preliminarze finansowe na 2017 rok / preliminarz finansowy funduszu statutowego , preliminarz funduszu rozwoju i preliminarz funduszu oświatowego.
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego na wniosek Zarządu ROD Nad Kłodnicą podjęli uchwały o budowie przyłącza i sieci wodociągowej na kolonii „ Stokrotka” . Uchwalono że inwestycja ta będzie realizowana w latach 2017 - 2018 . W zebraniu uczestniczył członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD równocześnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach Pan Zenon Jabłoński , który przedstawił zebranym aktualną sytuację w Związku.Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Budowlani

Napisany przez delegatura 2017-03-28 12:24:19 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 25.03.2017 w siedzibie Delegatury PZD odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Budowlani.
Zebranie rozpoczęło swoje obrady w drugim terminie o godz.13:30.przy udziale niespełna 13% wszystkich członków.
Pan prezes Maciej Zabłocki powitał przedstawiciela Delegatury p.Henryka Terelaka oraz przybyłych działkowców.
Minutą ciszy uczczono zmarłych członków naszego związku.
Złożono sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r; merytoryczne ,finansowe oraz Komisji Rewizyjnej.
Przedstawiono jasny plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2017r.
Wszystkie zgłoszone uchwały przegłosowano większością głosów.
W dyskusji poruszono tematy; wymiany starych liczników wodnych , elektryfikacji ogrodu,sprawy zaniedbanych działek i koniecznych remontów.
Pan prezes przedstawił też pismo z OZ Katowice w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Całość zebrania poprowadziła p.Janina Banasik zgodnie z przepisami związkowymi
Walne zebranie sprawozdawcze w ROD,, METALOWIEC’’

Napisany przez delegatura 2017-03-27 17:44:57 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 26.marca 2017r w ROD,, METALOWIEC’’ w Pyskowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na którym Zarząd ROD złożył sprawozdanie za 2016r oraz plan pracy na 2017r.Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie pana Smalarskiego Andrzeja, który go prowadził bez zastrzeżeń. Po wyborze komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej sprawozdania składali Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ROD, które po dyskusji zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiała projekty uchwał celem ich przyjęcia. Wszystkie uchwały zostały przyjęte z tym ze niektóre przy glosach przeciwnych, które nie miały większego znaczenia, bo większość była przeważająca. W zebraniu, jako zaproszony gość brał udział Burmistrz Miasta Pyskowice pan Wacław Kęska, który w swym wystąpieniu podziękował działkowcom za wkład pracy, jaki wkładają, aby ich działki i ogrody były coraz piękniejsze, co służy tak działkowcom jak również społeczeństwu. Władze samorządowe popierają rozwój ogrodów, bo ogrody są i będą potrzebne dla całego społeczeństwa, jeżeli są wpisane w architekturę miasta. Z ramienia Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach udział brali kierownik Delegatury Rejonowej w Gliwicach oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach.
Źródło i foto J.P.


Wspólne posiedzenie członków Delegatury Rejonowej oraz wszystkich Komisji Problemowych działających w Delegaturze PZD w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2017-03-25 15:10:25 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniu 22.03.2017r odbyło się wspólne posiedzenie członków Delegatury Rejonowej oraz wszystkich Komisji Problemowych działających w Delegaturze PZD w Gliwicach. Tematami posiedzenia były następujące zagadnienia;
Podsumowanie odbytych szkoleń z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi ROD, których celem było przygotowania tych organów ogrodów do przygotowań oraz przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w 2017.r.Dokumenty, które te organy dostały na tych szkoleniach powinny być pomocne w rzetelnym przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zebrań. Członkowie Delegatury oraz Komisji Problemowych, którzy zostali wyznaczeni oraz przeszli przeszkolenie i dodatkowo wyposażeni w odpowiednia dokumentacje, która będzie pomocna w obsłudze tych zebrań. Następnie omówiono niektóre zagadnienia, które były omawiane na posiedzeniu OZ Śląskiego, które odbyło się 15 marca 2017r oraz posiedzenie Prezydium OZ Śląskiego odbytego w dniu 20 marca 2017r. W dalszej kolejności omówiono już odbyte zebrania sprawozdawcze oraz nasuwające się wnioski celem ich wdrożenia w bieżących pracach, jednocześnie wyznaczono osoby do obsługi zebrań, które się będą odbywać w najbliższym czasie.

Źródło i foto J.P.


List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania - 21.03.2017

Napisany przez delegatura 2017-03-21 23:23:46 Środkowoeuropejski czas stand.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi zarzutami ponownie kwestionuje regulacje prawne zawarte w ustawie o ROD. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wystąpieniem Prezydium KR PZD do Adama Lipińskiego.

Załącznik plikowy do pobrania

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Odpowiedź Prezydium KR PZD na interpelację 9138 posłanki Joanny Muchy - 21.03.2017

Napisany przez delegatura 2017-03-21 23:23:00 Środkowoeuropejski czas stand.

Posłanka Joanna Mucha w interpelacji nr 9138 skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zaatakowała środowisko działkowe oraz PZD. Prezentując całkowitą ignorancję i nieznajomość zagadnień związanych z ogrodnictwem działkowym, posłanka Platformy Obywatelskiej zarzuciła Związkowi, iż zabrania działkowcom korzystania z pomocy prawnej, co jest zwykłym kłamstwem. PZD od kilku lat udziela telefonicznych porad prawnych wszystkim działkowcom bez ograniczeń, a także odpowiada na liczne zapytania listowne i mailowe. Ponadto PZD wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom działkowców uruchomił we wszystkich OZ dodatkowe wsparcie prawne poprzez stałe dyżury telefoniczne. Działania te są o wiele bardziej bogate, o czym można przeczytać w informacjach na naszej stronie, a także w liście Prezydium KR PZD.

Posłanka Mucha zamiast rzetelnej wiedzy i dowodów, ograniczyła się się jedynie do populistycznych twierdzeń. Jednak co bardziej znamienne, stanęła po stronie osób łamiących prawo, które zamieszkują ROD i roszczą sobie prawo do legalizacji samowoli budowlanych i nadużyć prawnych, a nie po stronie działkowców żyjących w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem. W swojej interpelacji wskazała, jakby działkowcy informowali ją i prosili o interwencje i rozwiązanie kwestii tzw. altan ponadnormatywnych. Posłanka Mucha całkowicie pominęła kwestie prawne, które w sposób precyzyjny i nie pozostawiający złudzeń regulują sprawy mieszkania w ROD, zabraniając go całkowicie ze względu na charakter wypoczynkowy ogrodów. Odstąpienie od tych zasad byłoby de facto początkiem końca ogrodnictwa działkowego, bowiem dziś piękne i coraz bardziej nowoczesne ogrody zamieniłyby się w slumsy, z prawdziwie „ruskimi budami”, jak nazywał działkowe domki partyjny kolega Stefan Niesiołowski. Posłanka Mucha poprosiła Ministra Infrastruktury i Budownictwa o odpowiedź na pytania: czy ministerstwo planuje kontrolę w PZD, czy zamierza uregulować sprawę altan ponadnormatywnych oraz jak ocenia uchwały związkowe o zakazie pomocy prawnej dla działkowców (uchwały takie nie istnieją, więc trudno byłoby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, które już z zasady jest nieprawdziwe).

Wszystkie te niesłuszne i wydumane stwierdzenia nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Dlatego Prezydium KR PZD przygotowało w tej sprawie List Otwarty. Zachęcamy do zapoznania się z nim TUTAJ.

Ponadto Minister Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na tę interpelację wskazał, iż nie jest organem nadzoru nad PZD. Zwrócił też uwagę, iż altany działkowe i kwestia ich wymiarów pozostają w gestii organów nadzoru budowlanego, a ich dokładna wielkość określona została szczegółowo w ustawie o ROD i w prawie budowlanym. Przypomniał także posłance PO, iż rodzinne ogrody działkowe nie służą celom mieszkaniowym, a wyłącznie rekreacyjno-wypoczynkowym. Dlatego nie może być mowy o legalizacji altan ponadnormatywnych i ich rozbudowywaniu bez nadzoru budowlanego i poza przepisami prawa. Tolerowanie przypadków łamania prawa doprowadziłoby -zdaniem ministra Kazimierza Smolińskiego - do wypaczenia celów, do jakich służą ogrody od 120 lat. Minister uznał, iż o takiej praktyce nie może być mowy, gdyż przyczyniłaby się ona do zanikania dotychczasowej tradycji ogrodnictwa działkowego.

Załącznik plikowy do pobrania

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich - 20.03.2017

Napisany przez delegatura 2017-03-21 15:24:52 Środkowoeuropejski czas stand.

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. Dr Adam Bodnar swoim działaniem pokazuje, że działkowcy są jego „oczkiem w głowie”, choć oczywiście chodzi tu o wąskie grono tych, którzy decydują się na wyłączenie z PZD, bo ci wciąż pozostający w strukturach PZD są raczej „solą w jego oku”. Prowadzenie negatywnej kampanii przeciwko Związkowi nie może jednak pozostać niezauważone przez struktury PZD, dlatego list w tej sprawie wystosowało do Rzecznika Prezydium Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego wystąpienia.

Załącznik plikowy do pobrania

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO - 20.03.2017

Napisany przez delegatura 2017-03-21 15:24:50 Środkowoeuropejski czas stand.

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. Związek dąży jedynie do sprostowania nieprawdy i wyjaśnienia kłamstw, które pojawiły się na antenie TVP i które dotąd nie zostały sprostowane. List otwarty to także sprzeciw wobec prymitywnej propagandy i naruszenia dobrego imienia organizacji, w szeregach której znajduje się ponad 1,1 mln członków.

Z listem Prezesa TVP Jacka Kurskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich można zapoznac się TUTAJ

Załącznik plikowy do pobrania

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 450
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1966
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4181
W tym roku stronę odwiedziło » » » 114372
Od początku stronę odwiedziło » » » 637593
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen