STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Narada w Delegaturze PZD Gliwice

Napisany przez delegatura 2014-08-13 20:49:55 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 13sierpnia 2014r w odbyła się narada robocza Członków Delegatury Rejonowej oraz Członków Komisji Problemowych PZD. Zasadniczymi tematami narady było;
- przygotowanie i przyjęcie materiałów na naradę z prezesami ROD, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014r.
- obsługa zebrań wszystkich działkowców przez wyznaczone osoby do ich obsługi.
- Informacje o aktualnej sytuacji PZD i OZ Śl. i podejmowanych działaniach w świetle zagrożeń po wyroku NSA w sprawie altan i wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do wicepremier pani Elżbiety Binkowskie w sprawie ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.
- dni działkowca krajowe, okręgowe i w ROD.

Naradę otworzył i prowadził Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Tadeusz Kosowski. Uczestnicy narady w swych wystąpieniach przedstawili wiele wniosków i propozycji, które będą wdrażane w dalszej pracy delegatury.

Po przyjęciu kierunku działań na najbliższy okres uczestnicy narady podjęli stanowisko w sprawie; orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan z dnia 09.01.2014r, stanowisko w załączeniu.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Komunikat - awaria telefonów

Napisany przez delegatura 2014-08-12 09:18:29 Środkowoeuropejski czas letni


OZ Śląski PZD uprzejmie informuje, iż w wyniku wczorajszych wyładowań atmosferycznych nastąpiła awaria telefonów w biurze OZ. W związku z tym mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym.

OZ Śl. PZD ( a.j.)


OPZZ wspiera działkowców w walce o altany

Napisany przez delegatura 2014-08-07 09:42:11 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 5 sierpnia br. w siedzibie OPZZ województwa świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z Przewodniczącą Rady OPZZ – Panią Elżbietą Drogosz.

Celem spotkania było zapoznanie Pani Przewodniczącej z aktualną sytuacją polskich działkowców i ROD.

Omówiono dwa fundamentalne tematy a mianowicie wyrok NSA w zakresie altan ogrodowych oraz wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury w przedmiocie przepisów przejściowych nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Tak jak podczas obywatelskiej inicjatywy zmierzającej do uchwalenia Ustawy o ROD, tak i z uwagi na powołanie Komitetu „STOP rozbiórkom altan”, Pani Elżbieta Drogosz zapewniała o wsparciu i pomocy dla środowiska działkowców, którego wymiernym efektem będzie zbieranie w ramach struktur świętokrzyskiego OPZZ podpisów poparcia pod zaproponowanymi zmianami ustawowymi w zakresie wprowadzenia definicji altany działkowej do Prawa budowlanego.

Zdaniem Przewodniczącej, wydane orzeczenie NSA wpisywać można
w kolejną próbę uderzenia w ogrodnictwo działkowe, tym bardziej, że kwestia konstrukcji altan stała się ważna po ponad 100 latach istnienia idei ogrodnictwa działkowego.

W kwestii zaś wystąpień Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki oraz Małopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych uznała,
iż niezmiernie ważnym jest aby skutecznie dementować podnoszone z ich strony „argumenty” z uwagi na szkodliwe skutki jakie mogą wywrzeć dla milionowej grupy działkowców i ogrodów.

Ustalono także, iż Wojewódzka Rada OPZZ wystosuje oficjalne stanowisko
w odniesieniu do kolejnej obywatelskiej inicjatywy działkowców, które będzie potwierdzeniem stałego wsparcia dla ogrodnictwa działkowego w województwie świętokrzyskim i w całym kraju.

/-/ Jan Stańczyk

Dyrektor Biura OZ

Kielce dn. 5 sierpnia 2014 r.

KR PZD (a.j.)


Szkolenie nowych działkowców.

Napisany przez delegatura 2014-08-06 21:07:57 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 05.08.2014r w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń Pan Zdzisław Kowalik, który już tradycyjnie wykłady prowadził przy użyciu slajdów. Głównymi tematami była nowa ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. oraz prawa i obowiązki działkowca w świetle tej ustawy oraz regulaminu ROD.W szkoleniu uczestniczyło 15 osób, którym na pewno to szkolenie dało wiele wiadomości, które zaowocują w uprawie działki.

Jan Pękala, foto Barbara Głogowska


Wystąpienie KR PZD do Klubów Parlamentarnych

Napisany przez delegatura 2014-08-06 17:04:40 Środkowoeuropejski czas letni

Pan Poseł Rafał Grupiński
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Szanowny Panie Przewodniczący,

Minęło zaledwie kilka miesięcy od wejścia w życie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, gdy znów zaangażowały się niektóre instytucje Państwa do negowania jej zapisów. Otóż do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego o rozważenia skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD. W odpowiedzi na to wystąpienie RPO zwrócił się do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Infrastruktury i Rozwoju, o zajęcie stanowiska w sprawie rzekomej niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy.

Milionowe środowisko polskich działkowców jest zdumione oraz zaniepokojone taką postawą. Dają wyraz swojemu oburzeniu w coraz liczniej napływających protestach i apelach, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej PZD. W tych wystąpieniach przeważa opinia, że jest to preludium do kolejnej akcji wymierzonej w fundamentalne prawa działkowców i ogrodów działkowych. Obawy te wydają się uzasadnione. Wszak ostatnia inicjatywa zanegowania ustawy działkowej rozpoczęła się właśnie od działań Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z powtórzeniem sprawdzonego już scenariusza.

Panie Przewodniczący,

W toku prac nad ustawą posłowie zgodnie doszli do przekonania, że tylko zaproponowane w niej rozwiązania gwarantują zachowanie praw działkowców do działek i majątku, który znajduje się na ich działkach. Rozwiązania te również zaakceptowali konstytucjonaliści w swoich ekspertyzach. Z tych względów Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o ROD, uznając przyjęte w tym akcie rozwiązania za realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Należy również zaznaczyć, że większość przepisów ustawy stanowią rozwiązania wniesione w ramach inicjatywy obywatelskiej. Stąd też największy sprzeciw wśród działkowców wywołuje fakt, że RPO zaangażował się w inicjatywę podważania prawa, które w toku procesu legislacyjnego poparło własnoręcznym podpisem blisko milion polskich obywateli, których te prawa obejmują! Ze społecznego punktu widzenia jest to sytuacja wręcz kuriozalna. Wśród działkowców jest ona odbierana, jako szukanie kolejnego pretekstu do podważenia praw działkowców do gruntów zajętych przez ogrody działkowe.

Takie działania wywołują oburzenie również ze względu na ogromny wysiłek organizacyjny oraz finansowy, jaki został włożony w realizację nowej ustawy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Podważane są, bowiem m.in. przepisy przejściowe ustawy, które przewidują obowiązek przeprowadzenia w każdym z niemal 5 tysięcy ogrodów specjalnych zebrań wszystkich działkowców w sprawie podjęcia decyzji o wyborze stowarzyszenia mającego prowadzić ROD. Już w ponad 20% ogrodów odbyły się takie zebrania. W około 10% z nich działkowcy podjęli decyzję o powołaniu własnego stowarzyszenia. Po zarejestrowaniu takiego stowarzyszenia PZD przekazuje mu całość majątku w ROD. Następuje, więc stopniowa demonopolizacja ogrodnictwa działkowego w Polsce. Co ważne, to sami działkowcy decydują o tym procesie. Niezrozumiałe jest, więc, czemu należy pozbawiać ich tej możliwości.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Krajowa Rada PZD dokonała stosownej oceny zarzutów wysuwanych wobec nowej ustawy o ROD w załączonej Analizie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozwalamy sobie przekazać ten dokument na Pana ręce, licząc, że odpowiednio naświetlą powagę sytuacji naszego środowiska oraz skłonią Państwa do udzielenia polskim działkowcom potrzebnego wsparcia w walce o zachowanie regulacji, dzięki którym obecnie niemal pięć tysięcy ogrodów służy milionowej rzeszy członków naszego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki

Załącznik:
- Analiza wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Listy o tej samej treści KR PZD przekazała także do:

-Klubu Parlamentarnego PSL

-Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

-Klubu Poselskiego Twój Ruch

-Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej

-Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska

KR PZD (a.j.)


Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich

Napisany przez delegatura 2014-08-06 17:00:06 Środkowoeuropejski czas letniSTANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
do Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z pismem z dnia 23 lipca 2014r. skierowanym w imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Prezydium KR PZD pragnie wyrazić uznanie dla wyważonego i obiektywnego stanowiska na temat regulacji zawartych w ustawie o ROD zaprezentowanego w imieniu Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej w przedmiotowym piśmie. Na specjalne podkreślenie zasługuje zwłaszcza fakt, że wśród wielu argumentów przywołanych w tym wystąpieniu, Ministerstwo szczególnie wyraźnie uwypukliło kwestię poparcia społecznego, jakim nowa ustawa cieszy się w środowisku działkowców.

Okoliczność tą odbieramy, jako przejaw nowej, jakości w podejściu przedstawicieli władz publicznych do problemu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Traktowanie społeczności działkowców w sposób podmiotowy, a zwłaszcza uwzględnianie przez organa Państwa stanowiska działkowców w sprawie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie ROD, było i jest jednym z najważniejszych postulatów głoszonych przez PZD. Dlatego ten aspekt pisma skierowanego w imieniu Pani Wicepremier zasługuje na szczególną uwagę i podkreślenie.

Jednocześnie, odnosząc się do uwag dotyczących przejmowania prowadzenia ROD przez stowarzyszenia zawiązane przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Prezydium KR PZD pragnie przypomnieć, iż w świetle opinii konstytucjonalistów rozwiązanie takie budziłoby wątpliwości, co do zgodności z ustawa zasadniczą. Niezależnie od tego uważamy, że zapisany w ustawie o ROD mechanizm, gwarantujący sukcesję praw majątkowych na stowarzyszenia ogrodowe zawiązane decyzją zebrań, w których uczestniczyć mogą wszyscy działkowcy z ogrodu, stanowi najlepsze zabezpieczenie przed wszelkimi próbami manipulacji podczas rozstrzygania kwestii mającej fundamentalne znaczenie dla ROD i działkowców. Uważamy, że krytykować go mogą wyłącznie środowiska, które są świadome braku poparcia działkowców dla ich działań. Słuszności takiej oceny dowodzi zresztą fakt, iż jak dotychczas w żadnym ogrodzie, w którym funkcjonują osoby podpisane pod wystąpieniem skierowanym do Sądu Najwyższego, działkowcy nie opowiedzieli się za powołaniem stowarzyszenia, które miałoby zastąpić PZD w prowadzeniu ROD. Stąd krytyka rozwiązań, które zapewniają największą transparentność przy podejmowaniu decyzji o przyszłości ROD, jest naszym zdaniem całkowicie nieuzasadniona.

O prawidłowości rozwiązań ustawy przesądzają również inne fakty. Dotychczasowy przebieg przeszło 1000 zebrań ustawowych w ROD wskazuje, że wbrew zarzutom nadmiernego wygórowania przez ustawę wymogu frekwencji, jest on powszechnie osiągany. Z kolei fakt, iż zdecydowana większość zebrań działkowców kończyła się uchwałą o pozostaniu ROD w PZD - dotychczas niewiele ponad 100 przegłosowało wyłączenie ROD – dowodzi, że decyzja ustawodawcy o utrzymaniu podmiotowości prawnej PZD była zgodna z faktycznymi i powszechnymi oczekiwaniami działkowców.

Na zakończenie Prezydium KR PZD pragnie podkreślić, iż Związek podejmuje starania, aby w pełni zrealizować zapisy ustawy gwarantujące demokratyczny sposób podejmowania decyzji o przyszłości ROD. Służy temu m.in. szereg formalnych dokumentów i wytycznych mających wspierać społecznie działające zarządy ROD w procesie zwołania, organizacji i przeprowadzeniu zebrań ustawowych, a także przekazaniu majątku ROD na stowarzyszenie, w przypadku podjęcia przez społeczność ogrodową decyzji o opuszczeniu struktur PZD. Mamy nadzieję, że w ramach monitoringu funkcjonowania ustawy, o którego prowadzeniu Ministerstwo poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich, Resort dostrzega starania PZD. Jednocześnie w imieniu Związku, Prezydium KR PZD deklaruje gotowość do udzielenia Ministerstwu - w ramach posiadanej wiedzy i możliwości - wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie sytuacji w ROD po wejściu w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.Prezydium

Krajowej Rady

Polskiego Związku DziałkowcówWarszawa, dn. 5 sierpnia 2014 r.

KR PZD (a.j.)


Stanowisko Delegatury Rejonowej w Zabrzu do Pani Wicepremier

Napisany przez delegatura 2014-08-05 11:13:01 Środkowoeuropejski czas letniPrezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w mieście Zabrze zwracają się do Pani Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o poparcie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - treść stanowiska poniżej.
OZ.ŚL. (a.j.)


"Tylko silna organizacja PZD jest w stanie obronić ogrody"

Napisany przez delegatura 2014-08-03 13:59:42 Środkowoeuropejski czas letni"Działkowcy sami rozumieją, że tylko jedna silna organizacja jest w stanie obronić ogrody przed pochłonięciem ich przez, rzeczywiście uprzywilejowanych w tym Państwie deweloperów. Może i my nie wytwarzamy bezpośrednio dóbr materialnych, ale to my-działkowcy budujemy w miastach oazy zieleni" - czytamy w liście od Delegatury Rejonowej w Bielsku-Białej
KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen