STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW MAPY OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Projekt statutu PZD przekazany do konsultacji

Napisany przez delegatura 2014-07-23 19:18:48 Środkowoeuropejski czas stand.


Od kilku miesięcy w PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W celu opracowania jego zapisów KR PZD powołała specjalną komisję, której działania wspiera zespół doradców, składający się z prawników PZD z całego kraju. Dotychczas, komisja i zespół doradczy, spotkały się kilkakrotnie w celu rozpatrzenia wszystkich propozycji zgłoszonych przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. Podczas prac komisja korzystała również z opracowań i analiz prawnych wykonanych na jej zlecenie, a poświęconych poszczególnym zagadnieniom regulowanym przez statut. W wyniku tak prowadzonych prac powstał projekt statutu PZD, który jeszcze w tym tygodniu zostanie przekazany do ROD w ramach ogólnokrajowych konsultacji.

Przedstawiając Państwu projekt, KR PZD zwraca się o zapoznanie się z dokumentem i przekazywanie, za pośrednictwem okręgowych zarządów, wniosków i uwag do jego zapisów. Wystąpienia ta będą rozpatrywane przez komisję i posłużą podczas dalszych prac nad statutem. Mamy nadzieję, że dzięki temu dokument, który 23 października br. zostanie przedstawiony pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, nie tylko będzie zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, ale również w pełni odpowie na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych i stworzy warunki do prawidłowego funkcjonowania całego Związku.

Prezydium KR PZD

(a.j.)


PZD proponuje ustawę – STOP rozbiórkom altan!

Napisany przez delegatura 2014-07-22 19:16:51 Środkowoeuropejski czas stand.

Czy ty też złamałeś prawo budowlane?

9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty niespełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są wg nadzoru budowlanego samowolą budowlaną. Od 9 stycznia br. praktycznie każdy z działkowców powinien, więc mieć świadomość, że - w opinii urzędników - złamał prawo budowlane. Aby uniezależnić się od uznaniowych decyzji urzędników, musimy doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego.

Dlaczego projekt obywatelski?

Wydawać by się mogło, że zmiana prawa, znosząca zagrożenie rozbiórką wobec 900 000 altan, stanie się przedmiotem szybkiej nowelizacji. Jednak 6 miesięcy po kontrowersyjnym wyroku, pomimo nagłośnienia sprawy przez PZD i licznych publikacji na ten temat w mediach, żaden z podmiotów władzy publicznej nie skierował nowelizacji do Sejmu.

W tej sytuacji Krajowa Rada PZD uznała za konieczne zainicjowanie opracowania obywatelskiego projektu ustawy. 26 czerwca 2014r. powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN. To kolejna - po promowanym pod hasłem „OCALMY OGRODY!” projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonym przez Sejm 13 grudnia 2013r. - inicjatywa ustawodawcza PZD. Wówczas dzięki zebraniu miliona podpisów obywateli udało się ocalić ogrody i działkowców przed odebraniem im ich praw. Tym razem projekt PZD ma powstrzymać wizyty w ROD przedstawicieli nadzoru budowlanego żądających rozbiórki altan.

Co proponuje PZD?

Projekt ustawy zakłada, że obiekty wznoszone przez działkowców będą określane mianem „altany działkowej”. Budowa tych niewielkich budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, o powierzchni zabudowy do 35m2 i wysokości 5m(przy dachu płaskim 4m), nadal ma być wolna od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Co najważniejsze, ustawa objęłaby ochroną także obiekty zbudowane dotychczas. Warunkiem jest, aby ich wymiary mieściły się w normach dotychczas zapisanych dla „altan”.

Za tą dosyć prostą, ale skutecznie chroniącą altany, nowelizacją przemawiają argumenty prawno-historyczne przywołane w uzasadnieniu projektu. Nie sposób jednak nie zadać pytań o przyczynę szokującej wykładni prawa ze strony nadzoru budowlanego.

O co chodzi nadzorowi budowlanemu?

Przecież 900 000 altan „zdelegalizowanych” interpretacją prawa przedstawioną przez urzędników nie powstało w ciągu kilku dni. Przez dziesięciolecia budowało je kilka pokoleń polskich działkowców. Gdzie nadzór budowlany był wówczas? Dlaczego to powszechne zjawisko zakwestionował dopiero dzisiaj? Co spowodowało to nagłe przebudzenie urzędników? Czy ta swoista „wtórna” delegalizacja postępowania miliona polskich działkowców ma coś wspólnego z ponawianymi od kilku lat próbami ograniczania ochrony prawnej ogrodów i ich wykreślaniem z planów zagospodarowania miast? Czy rację mają ci, którzy twierdzą, że niespodziewana wolta w interpretacji prawa budowlanego ma obniżyć koszty likwidacji ROD na cele komercyjne - bo kto zapłaci działkowcom za „nielegalne” altany? A może chodzi o „obcięcie” kosztów państwa i miast przy likwidacji ROD z powodu roszczeń byłych właścicieli, np. w Warszawie, w której znajduje się altana objęta kontrowersyjnym wyrokiem NSA?

Razem możemy zatrzymać rozbiórkę altan!

Wiarygodnej odpowiedzi na powyższe pytania raczej się nie doczekamy. Jednak, zamiast biernie przyglądać się rozwojowi wypadków, PZD zaproponował działanie. Organizacja, która od lat skutecznie broni ogrody i prawa działkowców, opracowała projekt ustawy. Jego cel najlepiej oddaje hasło - STOP ROZBIÓRKOM ALTAN! Liczymy, że naszą inicjatywę poprą nie tylko działkowcy, ale również ci, którzy uważają, że tworząc prawo Państwo nie może zastawiać na obywateli pułapek, o których otwarciu decyduje interpretacja urzędników. A tak właśnie jest z działkowcami i ich altanami.

Informacja o rozpoczęciu akcji zostanie przesłana niezwłocznie do wszystkich okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD.

Przyłącz się. Razem ocaliliśmy ogrody, razem ocalimy altany!

Polski Związek Działkowców
(a.j.)


Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów

Napisany przez delegatura 2014-07-18 19:08:14 Środkowoeuropejski czas stand.

W piątkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że Komitet od dnia 18 lipca br. może rozpocząć akcję zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem nowelizacji zapisów prawa budowlanego, który uchroni przed rozbiórką 900 000 altan w ROD

Każdy może poprzeć inicjatywę PZD

Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin i przyjaciół. Każdy pełnoletni obywatel ma prawo złożenia podpisu na listach poparcia pod projektem

KR PZD (a.j)


Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet „STOP rozbiórkom altan”

Napisany przez delegatura 2014-07-17 20:21:09 Środkowoeuropejski czas stand.16 lipca br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku informację o nabyciu osobowości prawnej oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt.


Czego domagają się działkowcy

Projekt nowelizacji ustawy „Prawo budowlane” oraz niektórych innych ustaw jest odpowiedzią Polskiego Związku Działkowców na kontrowersyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pod znakiem zapytania postawił legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Według NSA altanami są jedynie ażurowe budowle o lekkiej konstrukcji, których najważniejszym celem jest ochrona przed słońcem i deszczem. Patrząc, więc na to jak dziś wygląda większość z 900 000 altan znajdujących się w ROD, łatwo można stwierdzić, że na palcach jednej ręki można policzyć te, które zgodne byłyby z przytoczoną definicją.

PZD nie czeka biernie

PZD uznał, że nie może biernie czekać na rozwój wypadków, dlatego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Prawnicy PZD przygotowali projekt nowelizacji zapisów prawa budowlanego, które obejmą ochroną wszystkie altany w ROD. Jego promocją będzie zajmował się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który zawiązany został na posiedzeniu KR PZD.

Potrzebujemy poparcia

Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin i przyjaciół Komitet „STOP rozbiórkom altan” wyraża nadzieję, że tak jak dotychczas, sympatycy ruchu działkowego aktywnie włączą się w obronę swoich praw.

KR PZD (a.j)


Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Napisany przez delegatura 2014-07-17 20:17:38 Środkowoeuropejski czas stand.Po zapoznaniu się z pismem w sprawie oceny zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, Prezydium KR PZD z ubolewaniem stwierdza, że po 25 latach budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich staje po stronie środowisk, które z zaciekłą determinacją zwalczają zapisy ustawy uchwalonej dzięki zaangażowaniu się blisko milion obywateli w ideę obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Nasze zdumienie jest tym większe, iż treść wystąpienia RPO sugeruje, że - zdaniem prof. Ireny Lipowicz - w demokratycznym państwie prawa dopuszczalna jest ustawowa likwidacja niezależnej, pozarządowej organizacji zrzeszającej obywateli. Odczucie to potęguje fakt kwestionowania przez urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich zapisów ustawy cedujących na członków organizacji prawo do decydowania w demokratycznym głosowaniu o przyszłości zrzeszenia.

Niezależnie od powyższej oceny, Prezydium KR PZD uznaje, iż inicjatywa, w którą prof. Irena Lipowicz zaangażowała autorytet urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, jest kolejną próbą podważenia bezpieczeństwa prawnego ogrodów działkowych w Polsce. Przytoczone w korespondencji RPO argumenty nie znajdują oparcia w rzeczywistości, zaś zawarte w niej sugestie, co do niekonstytucyjności obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stoją w sprzeczności z poglądami uznanych konstytucjonalistów, którzy zabierali głos podczas prac legislacyjnych nad tym aktem. Nasze wątpliwości, co do faktycznych intencji osób uczestniczących w tych działaniach, potęgują niejasne okoliczności, w jakich doszło do zaangażowania autorytetu najpierw Sądu Najwyższego, a później RPO, w zwalczanie ustawy o ROD. Ustawy, o której powszechnie wiadomo, iż w dużej mierze została uchwalona dzięki poparciu olbrzymiej rzeszy obywateli dla kampanii społecznej, która przełamała początkową niechęć ważnych środowisk politycznych dla idei projektu obywatelskiego. Ustawy, która zagwarantowała, że milion rodzin polskich działkowców zachował prawa do działek, a zmiana systemu organizacyjnego ogrodnictwa działkowego w Polsce - na zgodny z Konstytucją, oparty o pluralizm i swobodę zrzeszania - przeprowadzana jest bez ryzyka uszczerbku dla praw działkowców i co równie istotne, wyłącznie w oparciu o ich wolę wyrażaną w demokratycznym głosowaniu.

Prezydium KR PZD pragnie przypomnieć, iż zgodnie z ustawą o ROD, w każdym ogrodzie działkowym musi się odbyć zebranie, na których działkowcy sami decydują, czy ich ogród ma pozostać w ogólnopolskim stowarzyszeniu – Polskim Związku Działkowców – czy też wyodrębnić się, z gwarancją przejęcia pełni praw zarówno do gruntu, jak i majątku będącego dotychczas własnością PZD. W niespełna pół roku odbyło się już około 1000 takich zebrań. Zaledwie 11% z nich zakończyło się decyzją o powołaniu lokalnego stowarzyszenia i opuszczeniu struktur ogólnopolskich przez ROD. Wyniki tych głosowań najlepiej świadczą o tym, iż wbrew sugerowanej w piśmie RPO konieczności ustawowej likwidacji ogólnopolskiej organizacji działkowców, rozwiązanie takie stałoby w sprzeczności z wolą zdecydowanej większości działkowców. O powszechnym wśród nich pozytywnym nastawieniu do PZD dobitnie świadczy też fakt, iż pomimo ustawowego zapisu dopuszczającego indywidualną rezygnację z członkostwa w PZD (bez uszczerbku dla praw do działki), działkowcy praktycznie nie korzystają z tej możliwości i pozostają członkami naszej organizacji. Tak, więc, wbrew bezpodstawnym sugestiom prof. Ireny Lipowicz o ustawowym przymuszeniu działkowców do pozostania w PZD, fakty świadczącą o czymś zgoła przeciwnym. Zarówno w głosowaniach podczas zebrań rozstrzygających o przyszłości ogrodu, jak i podejmując decyzje indywidualnie, przytłaczająca większość działkowców daje dowód akceptacji dla swej przynależności do ogólnopolskiej organizacji i potwierdza, że chce, aby PZD nadal reprezentował ich interesy.

Fakt, iż najwyraźniej zjawisko to nie odpowiada wizji prof. Ireny Lipowicz, nie oznacza, iż stan ten jest niezgodny z Konstytucją RP. Skądinąd warto wskazać, że każdego, kto zna historię ogrodów działkowych w Polsce, decyzje działkowców nie powinny też dziwić. Już nie raz mieli oni, bowiem okazję by przekonać się, że gdy zapisane w ustawach gwarancje dla ich praw są podważane przez polityków, jedynym środkiem, który im pozostaje, jest siła wynikająca z tego, że milion polskich rodzin działa razem. Wiedzą o tym działkowcy, ale wiedzą również przeciwnicy ogrodów. Stąd ponawiane wielokrotnie próby rozbicia środowiska działkowców.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że przywołane na wstępie pismo zdaje się wskazywać, iż dzisiaj zyskały one - świadomie, lub też nie – poparcie prof. Ireny Lipowicz. Co więcej, w ten sposób Pani profesor zapisuje się w annałach - chyba nie tylko polskiego, ale wręcz europejskiego parlamentaryzmu - jako Rzecznik Praw Obywatelskich inicjujący uchylenie aktu uchwalonego w trybie inicjatywy obywatelskiej i popierający koncepcję ustawowej likwidacji zrzeszenia, które od lat skutecznie wspiera swych członków w walce o poszanowanie ich praw zapisanych w Konstytucji.

Prezydium KR PZD stwierdza, że istnieję podstawy by uznać, iż sytuacja ta jest powtórką z niedalekiej historii. Wszyscy pamiętamy, że wówczas, dzięki powszechnemu zaangażowaniu działkowców, udało się nam wspólnie oddalić zagrożenia dla ogrodów. Uchwalenie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o ROD chroniącej ogrody przed widmem likwidacji, było i jest olbrzymim sukcesem miliona polskich obywateli zaangażowanych we wspólną ideę. Trudno określić, jakie są faktyczne przyczyny obecnych działań wobec obywatelskiej ustawy, każdy z działkowców powinien sam ocenić sytuację i odpowiedzieć na to pytanie.

Prezydium KR PZD wzywa wszystkich działkowców do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, bo w ten sposób bronimy naszych działek i ogrodów oraz prawa do zrzeszania się i mówienia własnym głosem.

Prezydium
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa dn. 17 lipca 2014r

KR PZD (a.j)


Narada w Katowicach

Napisany przez delegatura 2014-07-16 18:54:53 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 16 lipca 2014r w OZ.Śl w Katowicach odbyła się narada / szkoleniowa/ Prezesów ROD Delegatury Rejonowej PZD w Sosnowcu, w której udział brało 18 osób z 13 ROD.
Naradę otworzył Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski, który po powitaniu uczestników narady, omówił aktualna sytuacje PZD i OZ Śl. Zwracając szczególną uwagę na nowe zagrożenia istnienia ROD. W naradzie brali udział przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach w osobach, Przewodniczącego Delegatury PZD Pana Tadeusza Kosowskiego i Kierownika Biura Delegatury. Przedstawiciele Gliwickiej Delegatury zostali zaproszeni, aby podzielić się doświadczeniem i wypracowanymi metodami w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań wszystkich działkowców /zebrań ustawowych/.Kierownik Biura Delegatury w Gliwicach omówił jak powinno przebiegać zebranie wszystkich działkowców w I terminie i jakie winny być przygotowane dokumenty na I termin i ewentualne na II termin gdyby nie było kworum w I terminie. Jednocześnie przekazano dla uczestników narady projekty wszystkich protokołów i uchwał opracowanych w Delegaturze w Gliwicach, aby koledzy Prezesi ROD z Delegatury Sosnowiec mogli wykorzystać na własnych ogrodach w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zebrań. Wystąpienie Kierownika Biura uzupełnił Przewodniczący Delegatury Tadeusz Kosowski zwracając szczególną uwagę na powiadomienie działkowców o tym zebraniu, przegotowaniu list obecności na I i II termin. W swym wystąpieniu omówił najważniejsze zapisy Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, które odnoszą się do zebrań wszystkich działkowców. W dalszej kolejności Pani Radca Prawny Monika Deorowicz omówiła poszczególne zagadnienia dotyczące; przeniesienia praw do działki, ustanowienie prawa do działki, ustanowienie prawa do działki przez sąd o raz pozostałe przypadki szczególne. V-ce prezes OZ Śl. z Pan Jan Jaworek zapoznał uczestników narady z dotychczasowymi odbytymi zebraniami wszystkich działkowców. Dyskusja prowadzona była bardzo rzeczowo i merytorycznie, co świadczy, że taka narada była potrzebna, bo uczestnicy wynieśli z niej dużo wiadomości.Po zakończeniu narady uczestnicy sami określili, że po tej naradzie są świadomi jakie obowiązki na nich ciążą, i że właśnie takie narady powinny być prowadzone na szczeblach Delegatury, czego w Delegaturze w Sosnowcu nie było ,a tym samym Zarządy ,Komisje Statutowe ROD pozostawiono samym sobie, w tak ważnych sprawach dla ogrodów.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


ROD IRYS w Knurowie w strukturach PZD.

Napisany przez delegatura 2014-07-12 19:21:13 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 12 lipca 2014r w ROD ,,IRYS'' w Knurowie odbyło się zebranie wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia ,które będzie prowadzić ogród. Zebranie otworzył i powitał działkowców oraz Kierownika Biura Delegatury PZD w Gliwicach Prezes ROD Pan Piotr Dylicki. W dalszej kolejności zaproponował, aby dzisiejszemu zebraniu przewodniczył Pan Józef Rapacz, kandydatura ta przyjęta została jednogłośnie. Następnie przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin dzisiejszego zebrania, które zostały przyjęte jednogłośnie. Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu zebrania dokonano wyboru Komisji Mandatowej, której przewodniczącą została Pani Wiesława Sosik i Komisji Uchwał i Wniosków a jej Przewodniczącym został Pan Józef Mackiewicz. Po ukonstytuowaniu się w/w Komisji Przewodniczący zebrania oddał głos Komisji Mandatowej, która na podstawie listy obecności stwierdziła ze na 24 wszystkich działkowców, którzy zostali powiadomieni zgodnie z art.69.ust.2.ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o ROD w zebraniu uczestniczy 20 działkowców, co stanowi 84% działkowców. Zgodnie z art.70. ust.2 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r zebranie wszystkich działkowców jest zdolne do podejmowania uchwały w I terminie.Następnie zabrał głos Prezes ROD, który w imieniu zarządu złożył wniosek o następującej treści. W imieniu Zarządu, który na swym posiedzeniu po analizie jednoznacznie wnioskuje, aby ogród pozostał w strukturze PZD.
Bo jest to organizacja, która ma wypracowane kierunki działania, które służą dobrze działkowcom. Minione lata pokazały, że dzięki jedności działkowców jest nowa ustawa, która zabezpiecza prawa działkowców i tylko w jedności jesteśmy partnerami dla władzy. Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt Uchwały o treści/ Zebranie wszystkich działkowców z ROD ,,IRYS'' w Knurowie zwołane na podstawie art. 69. ust,1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o ROD obradujące w dniu 12 lipca 2014r zgodnie z art.70 ust.1pkt.1 ustawy o ROD postanawia;
Pozostawić Rodzinny Ogród Działkowy ,,IRYS'' w Knurowie jako jednostkę organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu. Projekt tej uchwały przewodniczący zebrania poddał pod glosowanie, która została przyjęta jednogłośnie.

Po przegłosowaniu zabrał głos Kierownik Biura Delegatury w Gliwicach, który omówił projekt nowego statutu PZD, wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2014r dotyczący altan i jakie działania prowadzi związek z tego tematu. W dalszym wystąpieniu skrótowo zapoznał z prowadzonymi działaniami Delegatury w Gliwicach oraz OZ.Śl. Na zakończenie podziękował za podjęcie właściwej decyzji o pozostaniu w strukturach PZD, bo w obecnym czasie jest to jedyna słuszna decyzja, bo zjednoczeni jesteśmy silni.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki

Napisany przez delegatura 2014-07-10 19:17:05 Środkowoeuropejski czas stand.

Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD

1. Wstęp

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (dalej: „Ustawa”) wprowadziła nowe zasady nabywania prawa do działek rodzinnych w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zasadniczo rozróżniamy, więc nabycie w drodze przeniesienia lub ustanowienia praw do działki. Ponadto możliwe jest wstąpienie w prawa po zmarłym działkowcu przez jego małżonka oraz nabycie praw na podstawie orzeczenia sądowego.

Jeżeli chodzi o formę czynności prawnych, które są źródłem nabycia prawa do działki to wskazać należy, że przeniesienie praw przez dotychczasowego działkowca (umową) na osobę trzecią, wymaga zachowania formy pisemnej, ale konieczne jest poświadczenie przez notariusza podpisów osób, które umowę zawarły. Niedochowanie formy skutkuje nieważnością umowy. W wypadkach ustanowienia prawa w drodze zawarcia umowy dzierżawy działkowej (a więc z udziałem stowarzyszenia ogrodowego), ustawa przewidziała jedynie zwykłą formę pisemną - ale również pod rygorem nieważności. Podobnie dla oświadczenia wdowy/wdowca o wstąpieniu w prawa po zmarłym małżonku – działkowcu wystarczająca jest forma pisemna. W przypadki nabycia prawa do działki w oparciu o orzeczenie sądowe, orzeczenie to zastępuje umowę.

Rozróżnienie powyższych sytuacji w praktyce rodzi jednak wątpliwości. Niniejszy artykuł stanowi próbę ich wyjaśnienia.

2. "Ustanowienie" oraz "przeniesienie”, jako dwa zasadniczo odmienne sposoby nabycia prawa do działki.

Nabycie" prawa polega na tym, że dana osoba otrzymuje prawo, którego wcześniej nie posiadała. Ze względu na sposób nabycia danego prawa rozróżniamy nabycie prawa, które wcześniej w ogóle nie istniało (tzw. nabycie pierwotne) oraz nabycie prawa, które wcześniej posiadał ktoś inny (tzw. nabycie pochodne). Z tym właśnie związane jest rozróżnienie pojęć "ustanowienie" oraz "przeniesienie" prawa do działki, jakimi w różnych miejscach posługuje się Ustawa. W przypadku nabycia prawa, które wcześniej nie istniało (pierwotnego) Ustawa posługuje się, bowiem terminem "ustanowienie" prawa do działki, natomiast w przypadku, gdy nabycie prawa do działki następuje od innej osoby Ustawa posługuje się terminem „przeniesienie" prawa.

3. Ustanowienie prawa do działki

3.1. Ustanowienie prawa do działki na rzecz pierwotnych użytkowników

Z ustanowieniem prawa do działki, na gruncie rodzinnych ogrodów mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku powstania nowego ogrodu, kiedy dochodzi do przyznania prawa do działki pierwszym użytkownikom. Z artykułu 27 ust. 1 Ustawy wynika, że "ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej". Choć z tego ustępu nie wynika, wprost, że chodzi o przypadek, w którym wcześniej prawo do działki nikomu innemu nie przysługiwało, to jednak treść tego zdania należy powiązać z pozostałymi ustępami artykułu. 27 Ustawy. Przede wszystkim zaś w treści ust. 2 tego artykułu wpisano, wprost, że umowa, o której mowa w ust. 1 jest zawierana pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Z tego wynika, że chodzi o prawo do działki, które przed zawarciem umowy nie istaniało, bowiem stowarzyszenie, z którym zawierana jest umowa nie mogło ustanowić wcześniej tego prawa samo dla siebie.

Dla takiego nabycia prawa do działki art. 28 ust. 3 Ustawy przewiduje wymóg zachowania zwykłej formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sytuację tę opisuje również § 10 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego przyjętego Uchwałą nr 2/XVIII/2014 r. Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 lutego 2014 r., który jest doprecyzowaniem art. 27 Ustawy (albowiem precyzuje, kto konkretnie w imieniu PZD ma taką umowę zawrzeć). Art. 10 Regulaminu stanowi, bowiem wyraźnie, że "w istniejącym ROD prawo do działki ustanawia zarząd ROD na podstawie Umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem".

Przy okazji nadmienić również należy, że z treści art. 27 ust. 2 wynika, że ustanowienie prawa do działki na rzecz małżonków może nastąpić w umowie zawieranej ze stowarzyszeniem ogrodowym na etapie jego pierwotnego nabycia. Jeżeli natomiast prawo do działki jest już ustanowione na rzecz jednego małżonka, i dopiero później drugi małżonek żąda ustanowienia prawa również na jego rzecz, to kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga odrębnego omówienia (poniżej w pkt. 5).

3.2. Ustanowienie prawa do działki, co, do której wcześniej wypowiedziano umowę dzierżawy działkowej

Po drugie, ustanowieniem prawa do działki będzie sytuacja, gdy dana działka była użytkowana przez określonego działkowca, jednakże dojdzie do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i wygaśnięcia praw i obowiązków związanych z tą umową.

W takim przypadku działka może być przekazana na rzecz kolejnej osoby. Chodzi wówczas o ustanowienie a nie przeniesienie prawa do działki, bowiem przez określony czas - po rozwiązaniu lub wygaśnięciu prawa do działki przysługującego poprzedniemu działkowcowi do czasu przyznania działki nowemu - prawo do działki nie przysługuje nikomu (nie istnieje).

Ponieważ umowa nabycia praw przez nowego działkowca w sytuacji opisanej powyżej nie następuje od poprzedniego użytkownika, lecz od stowarzyszenia ogrodowego, to zawarcie umowy dzierżawy działkowej w takim wypadku jest ustanowieniem prawa do działki i wymaga wyłącznie zachowania zwykłej formy pisemnej (pod rygorem nieważności).

3.3. Ustanowienie prawa do działki przez Sąd

Po trzecie, nabyciem pierwotnym (ustanowieniem) będzie również nabycie działki w drodze wydania przez Sąd prawomocnego postanowienia w sprawie przysądzenia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów po ich licytacji, w trybie art. 42 ust. 4 Ustawy.

Chodzi o sytuację, w której dojdzie do sądowej sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów należących wcześniej do byłego działkowca na rzecz osoby trzeciej (nowego użytkownika działki). Prawomocne przysądzenie własności, jak wynika z Ustawy, wywołuje w takim wypadku dwa skutki:

1) nowy działkowiec otrzymuje prawa własności nasadzeń, urządzeń i obiektów,

2) na rzecz nowego działkowca ustanowione zostaje prawo do działki (dzierżawa działkowa).

Takie nabycie nie wymaga, więc zawarcia umowy pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a nowym działkowcem. Podstawą wpisu działkowca do stosownego rejestru i udostępnienia mu działki jest prawomocne postanowienie sądu. Nie wyłącza to natomiast dopełnienia przez działkowca pozostałych formalności związanych z uzyskaniem statusu działkowca.

3.4. Ustanowienie prawa do działki po śmierci działkowca w przypadku braku przejęcia działki przez małżonka

Po czwarte, z ustanowieniem prawa do działki będziemy mieć do czynienia, gdy prawo do określonej działki wygasło na skutek śmierci działkowca. Do wygaśnięcia prawa do działki, wskutek śmierci działkowca, dochodzi, jeżeli:

a) działkowiec nie pozostawał w związku małżeńskim - prawo do działki wygasa wówczas z chwilą śmierci działkowca;

b) małżonek zmarłego działkowca nie będący działkowcem, nie złożył w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki - w takim wypadku prawo do działki wygasa z chwilą upływu tego 6-miesięcznego terminu.

Jeżeli prawo do działki po zmarłym spadkobiercy wygaśnie, wówczas pozostałe osoby bliskie w rozumieniu Ustawy (tj. zstępni działkowca, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia), mogą zgłosić roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym. Termin na zgłoszenie roszczenia wynosi 3 miesiące od upływu terminu, który przysługiwał małżonkowi zmarłego działkowca, albo 6 miesięcy od śmierci działkowca, jeżeli nie pozostawał on w związku małżeńskim.

Jeżeli żądanie przyznania prawa do działki zgłosi kilka osób bliskich, o tym, na kogo rzecz zostanie ustanowione prawo rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, kto korzystał z działki ze zmarłym.

Ustanowienia prawa do działki po zmarłym działkowcu będzie następowało poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej z udziałem stowarzyszenia ogrodowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 28 ust. 3 Ustawy). W tym, bowiem przypadku, nawet, jeżeli osobę, która ma przejąć prawo do działki wskazał sąd, to nabycie przez nią prawa nastąpi na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

4. Przeniesienie prawa do działki w drodze umowy

Z przeniesieniem prawa do działki będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy dla danej działki rodzinnej ustanowione zostało wcześniej prawo dzierżawy na rzecz określonej osoby (działkowca), a następnie osoba ta zbywa to prawo na rzecz innej osoby.

Sytuację taką reguluje art. 41 Ustawy, który w ust. 1 przewiduje, ze działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej, przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

Zauważyć należy, że ustawa w tym przypadku nie posługuje się pojęciem „ustanowienie” prawa do działki, lecz „przeniesieniem” praw i obowiązków wynikających z prawa do działki (art. 41 ustawy). Przeniesienie to może być dokonane na podstawie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych powodujących przejście własności rzeczy (sprzedaż, zamiana).

W każdym jednak wypadku umowa taka wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41 ust.1 zd. 2 Ustawy).

Kolejnym krokiem do tego, aby przeniesienie prawa do działki było skuteczne względem stowarzyszenia ogrodowego jest zatwierdzenie tego przeniesienia przez odpowiedni organ stowarzyszenia (zarząd ROD). Szczegółowo postępowanie stowarzyszenia ogrodowego opisane zostało w art. 41 ust. 2-7 Ustawy.

5. Przypadki szczególne - rozszerzenie dzierżawy działkowej na małżonka działkowca oraz przejście prawa do działki na małżonka zmarłego działkowca

Ustawa przewiduje, że w razie śmierci działkowca małżonek, któremu prawo do działki nie przysługiwało, może wstąpić w miejsce zmarłego w prawo dzierżawy działkowej poprzez złożenie oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to może być złożone w terminie 6 miesięcy od śmierci działkowca (art. 38 ust. 1 ustawy). W takiej sytuacji umowa dzierżawy działkowej jest kontynuowana z małżonkiem zmarłego działkowca bez zawierania nowej umowy dzierżawy działkowej, a wyłącznie na podstawie oświadczenia wdowy/wdowca. Teoretycznie wydaje się, że w przypadku złożenia takiego oświadczenia przez wdowę/wdowca, zarząd ROD może powstrzymać się od jakichkolwiek działań. Tym niemniej, chociażby dla przejrzystości w dokumentacji ogrodowej, warto, aby w takiej sytuacji podjęta został uchwała o stwierdzeniu nabycia prawa przez wdowę/wdowca. Będzie ona miała charakter deklaratoryjny (potwierdzała fakt następstwa prawnego), ale w przyszłości unikniemy wątpliwości, na jakiej podstawie osoba ta nabyła prawa do działki.

Drugi przypadek to sytuacja, gdy w trakcie trwania umowy dzierżawy działkowej podpisanej z jednym małżonkiem, drugi małżonek wyraża chęć przystąpienia do tej umowy. Ponieważ art. 41 ust.1 Ustawy stanowi jedynie o tym, jak należy postąpić w przypadku przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz innej osoby, nie będzie miał on zastosowania do sytuacji, w której ulega jedynie rozszerzeniu krąg osób, którym przysługuje prawo do działki (na małżonka dotychczasowego działkowca). Wydaje się, że najlepszą formą nabycia prawa przez małżonka działkowca byłby aneksu do umowy dzierżawy działkowej, na podstawie, której działkowiec nabył prawa do działki. W tym miejscu warto zauważyć, że choć ustawa nie mówi o tym jednoznacznie, to wydaje się, iż warunkiem nabycia prawa do działki w tym trybie będzie uzyskanie zgody małżonka będącego już działkowcem. Nie ma bowiem podstaw by uznać, że ustawodawca dopuścił „zmuszanie” go do dzielenia się z małżonkiem prawem do działki, zwłaszcza jeżeli zważyć, że powodowałoby to również powstawanie współwłasności naniesień i nasadzeń na tej działce.

6. Forma czynności prawnych związanych z nabyciem prawa do działki - wnioski.

Ustawa przewiduje różne tryby związane z nabywaniem prawa do działki. Co do zasady możliwe jest jednak wskazane pewnych ogólnych prawidłowości. Zauważyć należy mianowicie, że kiedy Ustawa posługuje się pojęciem „ustanowienie” prawa do działki, to co do zasady (poza wyjątkami dotyczącymi orzeczeń sądowych) wystarczające jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 28 ust. 3 Ustawy). Ilekroć zaś ustawa napomina o „przeniesieniu” prawa do działki, to konieczne jest spełnienie formy kwalifikowanej - wymagającej udania się do notariusza, który potwierdzi prawdziwość podpisów pod umową zbycia prawa do działki.

Monika Deorowicz
radca prawny
PZD OZ Śląski w Katowicach

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen