STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2015-05-06 20:52:08 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 05.05.2015r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowoprzyjętych oraz kandydatów do PZD w którym uczestniczyło 20 słuchaczy. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń Pan Sebastian Ciągwa.Głównymi tematami było;
Ustawa z dnia 13,grudnia 2013r oraz Statut i Regulamin ROD. Następnymi tematami wykładów na których się skupił wykładowca było; prawa i obowiązki działkowca. W tym temacie wykładowca omówił jakie ma prawa działkowiec oraz jakie obowiązki. Temat ten był dobrze przyjęty co mogło świadczyć po zadawanych pytaniach na które otrzymywali odpowiedzi.
Źródło i zdjęcia Jan Pękala


„Świat się kręci”… wokół ogrodów

Napisany przez delegatura 2015-05-06 17:07:00 Środkowoeuropejski czas letniTematów związanych z ogrodami i ich funkcjonowaniem jest bardzo dużo, nie o wszystkich problemach udało się zatem porozmawiać.- Kawałek zieleni w środku miasta budzi skrajne emocje – tak zapowiedział temat tego odcinka „Świat się kręci” prowadzący program Maciej Kurzajewski. – Dla jednych to pozostałość PRL-u, którą szybko trzeba zlikwidować, by ziemie oddać pod inwestycje, a dla użytkowników i ich rodzin to często jedyne miejsce, w którym mogą wypocząć. –

Dyskusję w studio poprzedził filmowy felieton pokazujący ogrody takie, jakimi są – jako oazę zieleni w środku miast. Jako miejsce, o które użytkownicy dbają przez dziesiątki lat, w które inwestują czas i pieniądze, w którym pracują i dobrze wypoczywają wraz z rodzinami. Działkowcy występujący w tym materiale podkreślali jednak, że często nie mogą być spokojni o przyszłość swoich ogrodów, że co chwilę straszeni są widmem odebrania im działek – czy to w celu zwrócenia ziemi w ramach reprywatyzacji, czy w związku z inwestycjami planowanymi na zajmowanych przez nie terenach.

Mecenas Bartłomiej Piech reprezentujący Polski Związek Działkowców podkreślił, że Związek, największa organizacja zrzeszająca działkowców, ma dziś ok. 1,2 mln członków i wciąż przybywają nowi, choć nie jest to warunkiem użytkowania działki. - Wystarczy 5-10 tys. złotych, by stać się użytkownikiem działki, a kwota zależna jest od tego, jak jest ona zagospodarowana - mówił mec. Piech.– Ważne, że dziś można już w swoją działkę bezpiecznie inwestować. Obowiązująca od ub. roku ustawa o ROD gwarantuje działkowcom prawo do odszkodowania w razie likwidacji ogrodu, niezależnie od tego, czy nastąpi to na cel publiczny, komercyjny, czy ze względu na roszczenia byłych właścicieli. –

Uchwalenie ustawy o ROD, która powstała z inicjatywy PZD jako projekt obywatelski dzięki zebraniu ponad 900 tys. podpisów, nie jest jedynym sukcesem Związku i samych działkowców w ostatnim czasie. W ten sam sposób, z inicjatywy PZD i po zebraniu ponad 700 tys. podpisów, zainicjowano zmiany w ustawie Prawo budowlane. Jej nowelizacja weszła w życie 30 kwietnia i chroni przed rozbiórką prawie 900 tys. altan w ogrodach. – Ustawa precyzuje, że altana to budynek o powierzchni do 35 m2 i wysokości do 5 m, z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m˛ - przypomniał mecenas Piech. – Uchwalenie nowelizacji rozwiewa wątpliwości, które wprowadził wyroku NSA, stwierdzający, że altana to wyłącznie obiekt o ażurowych ścianach. Czegoś takiego nie ma w ogrodach działkowych. - Radca prawny PZD podkreślił także, że altany w ogrodach nie mogą służyć celom mieszkalnym, o czym zawsze przypomina i czego przestrzegania domaga się Związek.

Jednym z tematów poruszonych w programie była kwestia odłączania się ogrodów od struktur PZD. Działkowców, którzy tak postąpili reprezentowały Anna Batorowska i Anna Chmielak. – Bycie w PZD jest sprawą podległości, nie ma możliwości samostanowienia o sobie. Zgodnie z ustawą o ROD Związek ma obowiązek przekazania gruntów stowarzyszeniom ogrodowym, które się wydzieliły, a tak się nie dzieje – twierdziła Anna Chmielak. - Procedura wyłączenia ogrodu ze struktur PZD została jasno określona we wspomnianym projekcie ustawy przygotowanej przez Związek i jest prosta - wyjaśnił telewidzom i publiczności w studio mec. Piech. - To sami działkowcy w ogrodach podejmują taką decyzję i decyduje zdanie większości. Nowe stowarzyszenie ma prawo złożyć do sądu wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej i tylko od jego sprawności zależy, czy to zrobi i na ile skutecznie. -

Wyjaśnienia przedstawiciela PZD wymagała także próba przypisania przez Annę Batorowską sukcesu, jakim jest uchwalenie ustawy o ROD byłemu członkowi PZD, a dziś jego oponentowi, Ireneuszowi Jarząbkowi ze Swarzędza. – Działo się wręcz odwrotnie – mówił mec. Piech. – Pan Jarząbek był tej ustawie przeciwny. –

Przypomnijmy, Ireneusz Jarząbek na użytkowanej przez siebie działce w ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu wybudował „altanę” przeszło dwukrotnie przekraczającą wymiary dopuszczone prawem. Zameldował się w niej wraz z rodziną, a jeden z jej członków zarejestrował pod tym adresem działalność gospodarczą. M.in. za to trzykrotne złamanie przepisów obowiązujących wszystkich działkowców Ireneusz Jarząbek został pozbawiony członkostwa w PZD. Już jako osoba prywatna zwalczał obywatelski projekt ustawy o ROD, co stanowiło dla niektórych posłów pretekst do dezawuowania inicjatywy, pod którą działkowcy zebrali 1 milion podpisów. Z kolei podczas prac nad ustawą „Stop Rozbiórkom Altan” zabiegał, by jej zapisy zalegalizowały samowolę budowlaną I. Jarząbka. Obecnie nadzór budowlany jest w trakcie egzekwowania rozbiórki jego samowoli budowlanej.

Dobrym podsumowaniem toczącej się w studio dyskusji o ogrodach działkowych było ogłoszenie wyników sms-owego głosowania. Na proste pytanie „Czy ogrody działkowe są potrzebne”, równie prosta była odpowiedź. Aż 98 proc. uczestników sondy odpowiedziało „TAK”. To najlepiej dowodzi, że określanie ogrodów działkowych mianem „pozostałości PRL-u” i nawoływanie do ich likwidacji, jest tylko czarnym PR-em inspirowanym przez tych, którzy mogliby na takiej likwidacji naprawdę dużo zarobić.

(AP)


Dziękuję

Napisany przez delegatura 2015-04-30 09:14:08 Środkowoeuropejski czas letni


Po 10 latach pracy w Ośrodku Finansowo Księgowym, w ostatnim dniu mojej pracy, pragnę podziękować wszystkim Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, za miłą współpracę, okazałą życzliwość i przyjazną atmosferę w mojej pracy w Polskim Związku Działkowców.

Jednocześnie życzę wszystkim dalszych sukcesów w pracy na rzecz ogrodów oraz pomyślności w życiu osobistym.

Gabriela Sar - księgowa OFK


Dziennik Trybuna: Polski Związek Działkowców pod ostrzałem

Napisany przez delegatura 2015-04-29 09:59:01 Środkowoeuropejski czas letni


"Polityczny festiwal pomysłów na "ratowanie" ogrodów poprzez likwidacją Polskiego Związku Działkowców trwa w najlepsze. Tym razem najcięższe działa wytoczyła Prezydent Warszawy, uderzając w podwaliny prawne PZD. Jako organ nadzoru zakwestionowała nowo uchwalony statut Związku i wezwała do uchylenia wszystkich uchwał podjętych na jego podstawie" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

KR PZD (a.j.)


Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie wystąpienia Prezydent m.st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD

Napisany przez delegatura 2015-04-28 15:51:10 Środkowoeuropejski czas letniDotychczasowy statut - pomimo wykreślenia z jego treści zapisów stojących w sprzeczności z nową ustawą o ROD - nie dawał gwarancji poprawnego funkcjonowania organów Związku. Dlatego też niezwłocznie przystąpiono do prac nad nowym statutem i po konsultacjach społecznych uchwalono go 23 października 2014 r. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS. I wtedy dopiero, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu, do działania przystąpił organ nadzorczy - Prezydent m.st. Warszawy.

KR PZD (a.j.)


Zebranie w ROD Ptasi Raj

Napisany przez delegatura 2015-04-27 20:42:06 Środkowoeuropejski czas letniW ostatnią sobotę kwietnia, jako przedstawiciel Delegatury PZD uczestniczyłam w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w ROD Ptasi Raj.

Zebranie w drugim terminie o g.15: 30 rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłych działkowców. W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie obrad, przedstawiłam nowe przepisy dotyczące opłat i prowadzenia ogrodu, jakie wniosła Ustawa z 13grudnia 2013roku.Zebranie poprowadził p.Narwusz Roman. Po ukonstytuowaniu się Komisji przedstawiono sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe, które zebrani przegłosowali.Dokonano wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegata na rejonową konferencję przedzjazdową. Nowym prezesem oraz delegatem został ponownie p. Władysław Seta.Następnie przegłosowano przedstawione uchwały. W dyskusji przeważał temat założenia monitoringu na ogrodzie w związku z częstymi włamaniami i podpaleniami.

Po zakończeniu zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Źródło i zdjęcia Janina Banasik


Zebranie w ROD Śnieżka

Napisany przez delegatura 2015-04-26 21:44:02 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 25.04. br. w świetlicy ROD „ Śnieżka ” odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
Zebranie odbyło się w drugim terminie. W pół godzinnej przerwie pomiędzy pierwszym a drugim terminem zebrania Prezes Zarządu Ogrodu Pan Zdzisław Kowalik przedstawił działkowcom aktualnie obowiązujące przepisy przy zmianie użytkowania działki oraz omówił projekt regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Ze strony działkowców, padało wiele pytań, na które prezes ogrodu szczegółowo odpowiadał.

Na przewodniczącą Zebrania wybrano Panią Bolesławę Kostecką, zebranie przeprowadziła bardzo sprawnie.
Wybrano 9 osobowy skład Zarządu, 3 osoby do Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Rejonową Konferencję Delegatów.
Wszystkie Uchwały, proponowane przez Zarząd Ogrodu zostały przyjęte i przegłosowane jednogłośnie.Prezesem ogrodu, ponownie został Pan Zdzisław Kowalik.

Źródło i zdjęcia Gabriela Sar.


Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r.

Napisany przez delegatura 2015-04-24 17:23:07 Środkowoeuropejski czas letni


Opłaty w ROD w 2015r.

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi opłat ogrodowych w 2015 r. informujmy, iż dokonana 21.04.15r. zmiana uchwały KR PZD odnoszącej się do kwestii opłat ogrodowych, nie wpływa na sposób ich ustalania oraz wymiar w 2015 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się wyłącznie do kwestii formalnoprawnych i nie rzutują na kompetencje walnych zebrań ROD w zakresie uchwalania opłat służących pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD.

Pragniemy przypomnieć, iż obowiązek działkowca współuczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z ustawy o ROD. Uchwały organów stowarzyszeń prowadzących ROD mają w tej sprawie charakter techniczny, tj. służą określeniu zasad ich ustalania i uiszczania. Informujemy też, że w ramach rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych, w ogrodach prowadzonych przez PZD, obciążenie ROD na rzecz jednostki okręgowej i krajowej ustalane jest wg. współczynnika 7gr za m2 działki, do której tytuł prawny posiada działkowiec.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zmiana uchwał dokonana przez KR PZD podyktowana była zastrzeżeniami zgłoszonymi przez organ nadzoru (Prezydenta m. st. Warszawy). Zastrzeżenia te opierały się na odmiennym, od prezentowanego przez PZD, stanowisku w przedmiocie obowiązywania nowego statutu PZD. Spór prawny pomiędzy organem nadzoru, a PZD, będzie rozpatrywany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W opinii organu nadzoru, z uwagi na tryb uchwalenia nowego statutu PZD, tj. przez delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów na zasadach określonych uchwałą KR PZD, akt ten nie obowiązuje. Zdaniem PZD zastrzeżenia te, w świetle regulacji zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, są bezpodstawne.

Pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, organ nadzoru zakwestionował uchwałę KR PZD w sprawie opłat, która jako podstawę prawną wskazywała nowy statut PZD. W tej sytuacji KR PZD uznała, iż - w celu uniknięcia kolejnego sporu - dokona modyfikacji uchwały w sposób, który umożliwi jej stosowanie niezależnie od tego, który z poglądów na kwestię statutu zostanie uwzględniony przez Sąd. Przedmiotowa decyzja ma zatem charakter formalnoprawny i nie pociąga za sobą zmiany w sposobie finansowania działalności ROD oraz wymiaru obciążeń działkowców. W szczególności zmiana ta nie rzutuje na podjęte już uchwały walnych zebrań ROD w przedmiocie opłat ogrodowych.

KR PZD pragnie też podkreślić, iż dokonana korekta uchwał nie oznacza, iż PZD odstąpił od stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym dotyczącym nowego statutu PZD.KRAJOWA RADA PZD

Warszawa, dn. 24.04.2015
1.UCHWAŁA Nr 1/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r.


2.UCHWAŁA Nr 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych


3.UCHWAŁA Nr 3/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w określeniu zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 87
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 87
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 2481
W tym roku stronę odwiedziło » » » 88160
Od początku stronę odwiedziło » » » 341670
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen