STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Życzenia

Napisany przez delegatura 2017-04-14 17:34:07 Środkowoeuropejski czas letni


Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Górnicza Radość „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2017-04-10 13:24:09 Środkowoeuropejski czas letni

Walne Zebranie

sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Górnicza Radość „ w Gliwicach


W dniu 08.04.2017 roku w ROD im. „ Górnicza Radość „ w Gliwicach odbyło się Walne Zebranie członków PZD w ROD „ Górnicza Radość „ .W związku z brakiem kworum zebranie odbyło się zgodnie z §61 ust.2 Statutu PZD w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin zebrania przedstawiciel Delegatury Rejonowej Gliwice Zenon Jabłoński aktualną sytuację w PZD oraz w OZŚL .

O godz. 14.30 Prezes ogrodu Pan Bogdan Biernat otworzył zebranie w drugim terminie , wybrano Przewodniczącego Zebrania , który poprowadził Walne zebranie zgodnie z przepisami związkowymi.

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków . Prezes ogrodu przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD im. „ Górnicza Radość „ przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2016 , ocenę sprawozdania finansowego za 2016 rok jak również ocenę preliminarzy finansowych na 2017r. Komisja Rewizyjna ROD pozytywnie oceniła pracę Zarządu jak również pozytywnie odniosła się do preliminarzy finansowych na 2017 rok

Głównym tematem dyskusji była proponowana elektryfikacja ogrodu. Działkowcy w większości zagłosowali za rozpoczęciem zadania inwestycyjnego pn. Elektryfikacja ogrodu .

Sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników Walnego Zebrania jednogłośnie.

Uczestnicy Walnego zebrania sprawozdawczego zatwierdzili poszczególne preliminarze finansowe na 2017 rok , jak również uchwalili wysokość opłat ogrodowych jakie będą obowiązywały w ROD „ Górnicza Radość „ w 2017 roku. Uchwały zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Zebranie obsługiwał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Zenon Jabłoński.











Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Róża Górnika

Napisany przez delegatura 2017-04-10 13:21:37 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 08.04.2017r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Róża Górnika. Przy frekwencji 28,3% obecnych członków PZD ogrodu zebranie odbyło się w drugim terminie o godz 16/30. Zebranie otworzył prezes ROD pan Bernard Fesser. Czas przed rozpoczęciem zebrania wykorzystał na analizę dokumentu OZ ŚL z zaleceniami po przeglądzie zagospodarowania ROD. Zebranie zgodnie z wytycznymi KR PZD poprowadził pan Mariusz Krzęcio.
Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności za 2016r.
Uchwały przygotowane i przegłosowane były prawidłowo tj zgodnie z wzorami KR PZD. W dyskusji dominował temat gospodarki wodnej. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący podziękował zebranym i zamknął Zebranie.










Obsługujący:B.Głogowska


Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Ks. Dzierżona w Knurowie

Napisany przez delegatura 2017-04-10 13:18:32 Środkowoeuropejski czas letni

Walne Zebranie

sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Ks. Dzierżona w Knurowie


W dniu 08.04.2017 roku w ROD im. „ Ks. Dzierżona „ w Knurowie działkowcy , członkowie PZD obradowali na swym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym . Zebranie odbyło się zgodnie z §61 ust.2 Statutu PZD w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin zebrania przedstawiciele Delegatury Rejonowej Gliwice przedstawili sytuacje w PZD . Zapoznali zebranych działkowców z sytuacja w związku , w OZŚL jak również w Delegaturze Rejonowej Gliwice.

O godz. 9.30 Prezes ogrodu Pan Zbigniew Dziubiński otworzył zebranie w drugim terminie , wybrano Przewodniczącego Zebrania , który poprowadził Walne zebranie zgodnie z przepisami związkowymi.

Po wybraniu Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Walnego Zebrania udzielił głosu Prezesowi ogrodu , który przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe ogrodu za 2016 rok . Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD im. „ Ks. Dzierżona „ Pani Maria Kopeć przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej , ocenę sprawozdania finansowego za 2016 rok jak również ocenę preliminarzy finansowych na 2017r.

W czasie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami na pytania działkowców odpowiadali członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Delegatury Rejonowej Gliwice.

Sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników Walnego Zebrania jednogłośnie.

Uczestnicy Walnego zebrania sprawozdawczego zatwierdzili poszczególne preliminarze finansowe na 2017 rok , jak również uchwalili wysokość opłat ogrodowych jakie będą obowiązywały w ROD „ im. Ks. Dzierżona „ w 2017 roku. Uchwały zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Zebranie obsługiwali członkowie Delegatury Rejonowej Gliwice Pani Maria Pierz oraz Zenon Jabłoński.






Szkolenie nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2017-04-06 07:28:18 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 04. kwietnia 2017r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się szkolenie nowoprzyjętych do PZD, w którym uczestniczyło 27 słuchaczy. Szkolenie prowadził wieloletni wykładowca szkoleń związkowych Pan Zdzisław Kowalik. Wykłady swe wspomagał slajdami, które są pomocne w powadzeniu jak również wpływają na lepsze zapamiętywanych i przyjmowanie wiadomości. Zasadniczymi tematami szkoleń było; ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r szczególnie Rozdział 2i 4 oraz Statut PZD rozdziały II, III, VI.i Xi regulamin ROD rozdziały IV, V,VII i VIII. Każdy uczestnik szkolenia dostał regulamin ROD. Po zadawanych pytaniach przez uczestników szkolenia można sądzić ze takie szkolenia są niezbędne, ale należy ich przygotować i przeprowadzić nie tylko wykładów, ale i środków wizualnych.








Źródło i foto J.P.


Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „ BIEGUSA „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2017-04-04 11:19:37 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 01.kwietnia 2017r odbyło się zebranie sprawozdawcze w ROD,, BIEGUSA’’ w Gliwicach. Zebranie odbyło się w II terminie, w którym uczestniczyło 43.83% działkowców. Zebranie otworzyła pani Adrianna Charchalec prezes ROD, która przywitała działkowców a na przewodniczącego dzisiejszego zebrania zaproponowała panią Tomczyk Czesławę, która została jednogłośnie przyjęta. Po powołaniu Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków sprawozdania za 2016r składali prezes ROD oraz Komisja Rewizyjna, sprawozdania były merytoryczne i kompletne a działkowcy w glosowaniu ich przyjęli jednogłośnie. Następie przystąpiono do podejmowania uchwał, które przedstawiła Komisja Uchwal i Wniosków w glosowaniu podejmowane były jednogłośnie. Ocena przygotowania oraz przeprowadzenia zebrania została oceniona bardzo wysoko przez obsługującego to zebranie, którym był kierownik Delegatury rejonowej PZD w Gliwicach.







Źródło i foto J. P.


Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Urodzaj „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2017-04-04 11:17:36 Środkowoeuropejski czas letni

Walne Zebranie

sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Urodzaj „ w Gliwicach


W dniu 01.04.2017 roku w ROD „ Urodzaj „ w Gliwicach Działkowcy obradowali na swym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków PZD ROD „Urodzaj „. Zebranie odbyło się zgodnie z §61 ust.2 Statutu PZD w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin zebrania Prezes ogrodu oraz przedstawiciel Delegatury Rejonowej Gliwice przedstawili sytuacje w PZD oraz sytuację prawną ogrodu . O godz. 13.30 Prezes ogrodu Pan Dieter Gornig otworzył zebranie w drugim terminie , wybrano Przewodniczącego , który poprowadził Walne zebranie zgodnie z przepisami związkowymi.

Zarząd ogrodu oraz Komisja Rewizyjna ROD przedstawiły swoje sprawozdania z pracy w 2016 roku. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne oraz finansowe za rok 2016 przedstawiła w imieniu Zarządu Pani Alina Kowalska Natomiast sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej , ocenę sprawozdania finansowego za 2016 rok jak również ocenę preliminarz finansowego na 2017r w imieniu Komisji Rewizyjnej ROD przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Jerzy Piątek

Poszczególne sprawozdania po dyskusji zostały przyjęte jednogłośnie.

Uczestnicy Walnego zebrania sprawozdawczego zatwierdzili poszczególne preliminarze finansowe na 2017 rok , jak również uchwalili wysokość opłat ogrodowych jakie będą obowiązywały w ROD „ Urodzaj „ w 2017 roku.











Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Szarotka „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2017-03-30 09:27:16 Środkowoeuropejski czas letni

Walne Zebranie

sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Szarotka „ w Gliwicach


W dniu 25.03.2017 roku w ROD „ Szarotka „ w Gliwicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD Szarotka. Zebranie odbyło się zgodnie z §61 ust.2 Statutu PZD w drugim terminie. Władze statutowe ogrody , Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD przedstawiły swoje sprawozdania z pracy w 2016 roku. Prezes ogrodu przedstawiła sprawozdanie Zarządu merytoryczne , natomiast skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe z realizacji zadań za 2016 rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD przedstawiła sprawozdanie z pracy za 2016 rok jak również ocenę działalności Zarządu , bilansu oraz ocenę preliminarzy finansowych na 2017 rok.

Poszczególne sprawozdania po merytorycznej dyskusji zostały przyjęte jednogłośnie. Walne zebranie sprawozdawcze zatwierdziło poszczególne preliminarze finansowe na 2017 rok , jak również ustaliło opłaty ogrodowe jakie będą obowiązywały w ROD Szarotka w 2017 roku. Uczestnicy Walnego Zebrania podjęli 2 uchwały o realizacji 2 zadań remontowych infrastruktury ogrodu , jednocześnie upoważnili Zarząd ROD do wystąpienia do Okręgowego Zarządu Śląskiego w sprawie udzielenia dofinansowania z funduszu rozwoju na realizację zadania remontowego.

Zebranie obsługiwał Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Gliwicach , członek OZŚL w Katowicach Stanisław Kalisz.








<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 15
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1048
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 9431
W tym roku stronę odwiedziło » » » 137609
Od początku stronę odwiedziło » » » 660830
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen