STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

30 lecie powstania ROD,, Zaolszany ’’

Napisany przez delegatura 2016-08-29 23:06:03 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 27.08.2016r ROD,, Zaolszany ’’ w Pyskowicach obchodził 30 lecie powstania tego ogrodu. Na te Uroczystości przybyli; Z-ca burmistrza miasta Pan Adam Wójcik oraz Dyrektor MOKiS Pan Henryk Sibielak. Stronę Związkową reprezentowali panowie; Zenon Jabłoński Członek KKR, Przewodniczący OKR OZ Śląskiego i Kierownik Biura Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, którzy dokonali odznaczeń działkowców oraz prezesowi ogrodu wręczyli puchar z okazji 30-lecia powstania ogrodu ufundowany przez OZ Śląski. Natomiast w okazji jubileuszu 35-lecia powstania PZD na ręce prezesa ogrodu pana Antoniego Janusa wręczono podziękowanie dla działkowców tego ogrodu za wsparcie w obronie i jedności PZD. Po części oficjalnej podano poczęstunek a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.Źródło i foto J.P.


Posiedzenie członków Delegatury i członków Komisji problemowych działających w delegaturze

Napisany przez delegatura 2016-08-13 08:08:31 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 10 sierpnia 2016r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się posiedzenie członków Delegatury i członków Komisji problemowych działających w delegaturze. Tematami posiedzeń było;

1. Podsumowanie powszechnego przeglądów ROD i działek.
2. Zapoznano się z wytycznymi KR PZD z dnia 20.07.2016 w sprawie /miejskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz ujęte w studium, dotyczące ogrodów.
3. Zapoznano się z Uchwałą Nr.274/2016r Prezydium KR z dnia 28 lipca 2016r w sprawie konkursu jubileuszowego pt.,, 35-lat PZD- historia i wspomnienia’’.
4. Na podstawie protokołów z powszechnych przeglądów dokonano wstępnego omówienia dotyczącego altan ponad normatywnych oraz zamieszkiwania na działkach.
5. Dokonano omówienia i wstępnych ustaleń obchodów krajowych dni działkowca, które odbędą się 3 września 2016r w Zabrzu i o Jubileuszu 35-lecja PZD i jakie zadania spoczywają na naszej delegaturze.
6. Omówiono jubileusze ROD oraz już zaplanowane dni działkowca na ogrodach.
Przyjęto plan pracy na najbliższy okres.
Źródło i foto J.P.


Podsumowanie przeglądu ROD

Napisany przez delegatura 2016-08-13 08:07:25 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 02 sierpnia 2016 r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach został zakończony przegląd ROD. Komisje powołane przez OZ Śląski na podstawie uchwały Nr.145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 11 maja 2016r w sprawie,, Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek zakończyły przegląd wszystkich ogrodów leżących na terenie działania Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach w ilości; W czerwcu dokonały przeglądu na 50 ROD, na których usytuowanych jest 7075 działek, w miesiącu lipcu dokonały przeglądu 34 ROD, na których jest 4993 działki i 02, sierpnia dokonały przeglądu 2 ROD z 93 działkami, i w tym dniu został zakończony przegląd wszystkich ogrodów Delegatury Rejonowej w Gliwicach. W sumie przeglądu dokonano na 86 ROD, na których jest usytuowanych 12161 działek. Ostanie protokoły zostały dostarczone do OZ Śląskiego w dniu 09.08 2016r. Delegatura Rejonowa w Gliwicach dziękuję wszystkim członkom powołanych komisji za włożyły duży wysiłek i czas oraz za profesjonalne podejście do nałożonego zadania, które zostało wykonane przed założonymi terminami. Dziękujemy również zarządom ogrodów oraz naszym działkowcom, na których zawsze możemy liczyć, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, czego wielokrotnie doświadczyliśmy. Komisje na ogrodach przez zarządy jak i przez działkowców były przyjmowane z zadowoleniem oraz pomagano im w rzetelnym dokonywaniu tych przeglądów.
Na zakończenie kilka migawek foto z tych przeglądów.
Żródło J.P.


Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” - 29.07.2016

Napisany przez delegatura 2016-08-03 17:35:37 Środkowoeuropejski czas letni

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!

Kto może wziąć udział?

Udział w konkursie może wziąć każdy działacz i działkowiec, który jest członkiem PZD i nadeśle do Krajowej Rady PZD własny materiał na jeden ze wskazanych w konkursie tematów.

Co należy zrobić?

Wybierz jeden z pięciu tematów konkursowych i prześlij pisemną prace wraz z materiałami archiwalnymi. Tematy do wyboru:

Praca i służba w PZD. Wspomnienia i historie osobiste działaczy związane z działalnością PZD pokazujące ich osobiste zaangażowanie i wysiłek, który przyczynił się do rozwoju Związku.
Ocalić od zapomnienia. Materiały archiwalne będące w posiadaniu uczestnika konkursu wraz z ich opisem lub relacją z danego wydarzenia, którego dotyczą materiały oraz wyjaśnieniem ich znaczenia dla historii PZD. Wskazane jest, by wśród materiałów znalazły się zdjęcia, dokumenty, pamiątki archiwalne lub inne rzeczy o znaczeniu historycznym.
Jak PZD przyczynił się do rozwoju mojego ogrodu. Informacje i relacje obrazujące wpływ działalności PZD na konkretny ogród działkowy. Co udało się zyskać, lub ochronić przed zniszczeniem, dzięki obecności w strukturach Związku. W temacie tym mogą pojawić się relacje wraz ze zdjęciami obrazującymi zmiany zachodzące w ROD na przestrzeni lat.
Szczególne chwile. Najważniejsze dla uczestnika konkursu wydarzenia związane z działalnością PZD.
Za co jestem wdzięczny PZD. Osobiste korzyści płynące z przynależenia do Związku, a także pozytywy wynikające z działania w strukturach. Jak obecność w PZD wpłynęła na mnie, na mój ogród (np. jeśli ogród istniał jeszcze przed powstaniem PZD, to jak wpłynęła działalność Związku na ten ogród).

Jak powinna wyglądać Twoja praca?

Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 standardowych stron maszynopisu o formacie A4 (ok. 1800 znaków). Materiały archiwalne, o dużej wartości sentymentalnej i historycznej muszą być nadesłane w oryginałach, a nie kopiach (po zakończeniu konkursu oryginały zostaną zwrócone ich właścicielom). Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz konkursowy, w którym znajdują się informacje szczegółowe odnoście nadsyłanych prac oraz materiałów, w tym adres, na który organizator konkursu ma odesłać przekazane rzeczy.

Co jest oceniane?

Oceny prac i ustalenie miejsca w konkursie dokona specjalnie w tym celu powołana przez Prezydium KR PZD Komisja Konkursowa. Pod uwagę zostanie wzięta zawartość merytoryczna i historyczna nadesłanych prac, a także estetyka i wygląd, oryginalne ujęcie tematu, zrozumiały język przekazu, przejrzystość pracy i jej wartość informacyjna.

Nagrody

Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i pamiątkowe upominki oraz wydawnictwa związkowe. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:

I miejsce - 5 tys. zł
II miejsce – 4 tys. zł
III miejsce – 3 tys. zł
Wyróżnienia - 1 tys. zł
Co więcej, najlepsze prace będą opublikowane w formie jubileuszowej książki, a także na łamach mediów związkowych.

Pamiętaj! Termin nadsyłania prac mija 31 października! Dlatego nie czekaj i zgłoś się już teraz. Wspólnie utrwalmy najpiękniejsze wspomnienia związane z działalnością Polskiego Związku Działkowców!POBIERZ UCHWAŁĘ KONKURSOWĄ I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Szkolenie nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2016-08-03 17:31:31 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 02.08.2016r w Delegaturze rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowoprzyjętych do PZD, w którym uczestniczyło 22 osoby. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych pan Zdzisław Kowalik. Wykłady swe jak zawsze wspomagał slajdami, wykłady takie są bardzo dobrze przyjmowane przez słuchaczy. Tematami wykładów było; Ustawa o ROD z dnia 13, grudnia 2013r, Przepisy Statutu PZD i Regulaminu ROD ze szczególnym omówieniem prawa i obowiązki działkowca, budownictwo ponadnormatywne altan, zagospodarowanie działki. Wykładowca szczegółowo dokonał omówienia umowy przeniesienia praw do działki, umowy dzierżawy oraz jakie dokumenty składa nowy działkowiec do zarządu ogrodu. Tematyka wykładów jest tak dobrana, aby słuchacze byli zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami i przepisami związkowymi.Źródło i Foto J.P. Uwaga na foto jest mylna data powinna być 02.08.2016r


ZALANIE OGRODU „KROKUS” I „POD GRUSZĄ” W GLIWICACH

Napisany przez delegatura 2016-08-01 22:20:14 Środkowoeuropejski czas letni

ZALANIE OGRODU „KROKUS” I „POD GRUSZĄ” W GLIWICACH

W dniu 31sierpnia 2016r doszło do ponownego wylania kolektora sanitarnego na parkingu ogrodu „Krokus”. Przez cały czas wczorajszej ulewy z kolektora sanitarnego silnym strumieniem wybijały nieczystości zalewając działki ROD„Krokusa” i sąsiedniego ROD„Pod Gruszą”. W nocy z 12-13lipca 2016r kolektor zalał po raz pierwszy nasze działki. Większość działkowców właśnie kończyła porządki po tym zalaniu. Wysuszono częściowo altany, wywieziono zniszczone sprzęty, usunięto skażone przez nieczystości rośliny. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach w dużej mierze wypompowało część wody z działek. Niestety, jak na razie na więcej pomocy nie możemy liczyć.
Obecny wylew kolektora był o wiele silniejszy i rozleglejszy. Straż Pożarna i Przedsiębiorstwo Wod.Kan chwilowo odmówiło pomocy w wypompowaniu. .Jesteśmy w stanie to zrozumieć że pierwszeństwo mają szpitale, urzędy i domy mieszkalne.
Tym razem „stojąc” pod wodą przez dłuższy czas, nasze nasadzenia pogniją a o jakichkolwiek plonach nie mamy co marzyć. Dzisiaj woda sięga do kolan tak że nawet nie da się wejść na większość działek.
Po pierwszym zalaniu Śl. Okręgowy Zarząd PZD obiecał nam pomoc w postaci refundacji wapna potrzebnego do dezynfekcji działek. Dziękujemy.
W tej chwili działkowcy organizują się i próbują pożyczonym agregatem i pompą choć częściowo pozbyć się wody.


Barbara Głogowska


Przegląd zagospodarowania ROD „ Nad Kłodnicą” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-07-19 21:47:40 Środkowoeuropejski czas letni

Komisja powołana przez Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego przeprowadziła w dniach 11 i 13 lipca 2016 r przegląd zagospodarowania ogrodu i działek w jednym z największych gliwickich ogrodów, jakim jest ROD „ Nad Kłodnicą” Gliwicach
Ogród powstał w 1963 roku obecnie składa się z 382 działek położonych na
3 koloniach; Stokrotka, Hiacynt I oraz Hiacynt II.
W związku z budową autostrady A1 w 2009 r na kolonii Stokrotka likwidacji uległo 26 działek, kolonia ta nie posiada sieci wodnej i energetycznej, jest terenem zalewowym (depresyjnym) rzeki Kłodnicy, każda powódź niszczy dobytek 202 działkowców oraz infrastrukturę ogrodową. Pomimo braku podstawowej infrastruktury, jaką jest woda pitna działkowcy z tej kolonii od 35 lat radzą sobie z niedogodnościami, należne słowa uznania, że po kolejnych powodziach nie porzucali swoich działek. W 2012 r rozpoczęto budowę Drogowej Trasy Średnicowej likwidacji uległo 48 działek w środkowej części kolonii Hiacynt w związku, z czym powstały 2 osobne kolonie, na których jest tylko sieć wody pitnej.
Zarząd Ogrodu wraz z działkowcami rzez okres 5 lat borykał się z trudnościami
w jakich musieli funkcjonować. Przy dużym wsparciu Okręgu Śląskiego PZD odtworzono niezbędną infrastrukturę ogrodową jak drogi i ogrodzenia ponadto zrekultywowano terenu, na których powstało 9 nowych działek.
Aleje ogrodowe bardzo dobrze utrzymane, przeważająca większość działek w Ogrodzie to działki warzywno – rekreacyjne a wysokie plony świadczą o doświadczeniu działkowców. Każdego roku Komisja ds. przeglądów działek przeprowadza przegląd działek oraz konkurs „Wzorowa działka roku” nagrody wręczane są podczas uroczystości dożynkowych z okazji Dni Działkowca.
W 2013 r wybudowano ekologiczną oczyszczalnię ścieków dla budynku Domu Działkowca, który jest remontowany na bieżąco w miarę posiadanych środków.
Od kilku lat modernizowane są przyłącza poszczególnych działek do sieci wody pitnej na kolonii Hiacynt I
Słowa uznania dla działkowców i Zarządu Ogrodu.Więcej Zdjęć

tekst i foto Z. Jabłoński


Przegląd konkursowy zagospodarowania ROD Gliwice i Knurów

Napisany przez delegatura 2016-07-19 20:55:08 Środkowoeuropejski czas letni

W kolejnych dniach przeglądu konkursowego komisja miała okazję przyjrzeć się ogrodom z Gliwic i Knurowa;
- Górnicza Radość - pod przewodnictwem prezesa p.Bogdana Biernat
- Nad Bytomką - z prezesem p.Zygmuntem Terleckim
- Pod Gruszą - z prezesem p.Antonim Falikowskim
- Gwardii Ludowej - z prezesem p.Nowosad Romanem
- Pod Różą w Knurowie - prezes p.Krzysztof Kujawa
- Tulipan w Knurowie - prezes p.Adam Masłowski
- Wójtowianka - prezes p.Wojciech Dudziński
- Budowlani - prezes p.Maciej Zabłocki
Są to piękne, zadbane miejsca z dużą różnorodnością upraw ,ciekawą architekturą ogrodową - prawdziwe oazy zieleni, ciszy i spokoju.
Niektóre z nich jak POD RÓŻĄ w Knurowie położone nad stawem stwarzają też doskonałe warunki do wędkowania .
Na wszystkich ogrodach widać troskę i wielkie zaangażowanie użytkowników w to aby ich ogród był jak najładniejszy i przynosił obfite plony.
Komisja dziękuje prezesom i członkom zarządów za współpracę i prezentację swoich ogrodów.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 177
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1192
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 13009
W tym roku stronę odwiedziło » » » 147781
Od początku stronę odwiedziło » » » 549786
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen